gas and liquid analysis - Dansk Gas Forening

gasteknik.dk

gas and liquid analysis - Dansk Gas Forening

BIOGASGasmålere- og AfregningDONG Gas Distribution A/SPraktiske ErfaringerFredericia RenseanlægGAS AND LIQUID ANALYSIS


Danak Analyse A/SFinn ØdegaardfraDansk Analyse A/S2006GAS AND LIQUID ANALYSIS


Samarbejde med DONGDansk Analyse A/S har siden 2001haft et rigtig godt samarbejde medDONG i forbindelse medUdstyrDesignKnow-How2006GAS AND LIQUID ANALYSIS


MR-STATION2006GAS AND LIQUID ANALYSIS


Flaske- og Odorantrum2006GAS AND LIQUID ANALYSIS


Tavlerum2006GAS AND LIQUID ANALYSIS


Regulerings- og målestrenge2006GAS AND LIQUID ANALYSIS


Måling- og analyseinstrumenter2006GAS AND LIQUID ANALYSIS


Gasreglement for transport af gasWater Dew Point < – 8°C at 70 BarHC Dew Point < – 2°C at 70 BarH2S + COS < 5 mg/m3 (2 hours max: 10 mg/m3)MeSH < 6 mg/m3Total Sulfur < 30 mg/m3Temp. 0 – 50°C (2 hours min: – 10°C)CO2 < 2,5 mol%O2 < 0,1 mol%(Alternative value below 0.01mol% being examined)Gross calorific Value > 39,6 MJ/m3 < 46,0 MJ/m3( 0,60 < 0,69Wobbe Index > 50,8 MJ/m3 < 55,8 MJ/m32006GAS AND LIQUID ANALYSIS


Sikkerhedsstyrelsens kravFor at overholde Gasreglementes kravtil bestanddele af visse komponenter, skal måleusikkerhedpå måleudstyr, der anvendes til kvalitetskontrol fratrækkes.1. For eks. betyder dette at det totale svovlindhold på maks.30 mg/nm3, hvor det valgte måleudstyr har en usikkerhedpå +/- 1, skal overholde kravet på specifikationen medsvovlindhold på højst 29,7 mg/nm32. Måling af Brændværdi max. 0,5% nøjagtighed20063. Overholdelse af Gasreglementet afsnit A, bilag 1 AGAS AND LIQUID ANALYSIS


Sikkerhedsstyrelsens krav4. Krav til indholdet af Total svovl fra 0-30 mg/nm3 (2009)5. Krav til indholdet af Ammoniak 0-3 mg/nm36. Ilt max 1%, (regler for plastnettet).Der er ved at blive udarbejdet regler for stålrør (FAU GT)7. CO2 max. 3%8. Silioxaner max 10 mg/nm39. Krav til måling af wobbeindex, Svovlbrinte (H 2 S),Vandugpunkt skal kontinuerligt overvåges (måles)10. Periodevis kontrol af øvre brændværdi, Densitet, Ilt,CO 2 , NH 3 og Siloxaner, Odorant2006GAS AND LIQUID ANALYSIS


DONG’s krav (Driftinstruktion)1 Wobbe Index > 14,8 kwh (50,8 MJ/m3)2 H2S < 5 mg/Nm33 Ilt < 1%4. Vanddugpunktet i gaskvaliteter, der distribueres vedtryk over 4 bar, skal være lavere end 0 °C ved driftstryk.I nedgravede ledninger, hvor gas distribueres ved ttryk under 4 bar, skal vanddugpunktet væreunder jordtemperaturen.Hvis der er risiko for kondensation, skal ledningerneforsynes med vandsamlere2006GAS AND LIQUID ANALYSIS


Måling- og analyseinstrumenterVærdier fra opgraderingsanlæg i relation til kravbestemmer valg af instrumenttype for måling af:N 2 - NitrogenCO 2 - CarbondioxideC 1 -MethanO 2 - Ilt - Oxygen2006GAS AND LIQUID ANALYSIS


Måling- og beregning af brændværdiSIEMENS Micro Gas Cromatographmodel Sitrans CV2006N 2 - NitrogenCO 2 - CarbondioxideC 1 -Methan(O 2 - Ilt - Oxygen)Calorific ValueDensityWobbe IndexGAS AND LIQUID ANALYSIS


Måling- og beregning af brændværdiSIEMENS Micro Gas CromatographNy enkel Betjenings-SoftwareAnalysetid: 100 sec.Ingen bevægelige deleAutomatisk Kalibrering2006Ingen vedligehold !Alternativ ??Carrier GasHelium (typically)Consumption: < 35 ml/min(50 l Bottle approx 6 month)GAS AND LIQUID ANALYSIS


Måling af H 2 SDrägerModel Polytron 7000H 2 S Detektor (Elektrokemisk)Måleområde: 0 – 100 ppmNøjagtighed: ≤ ± 3%Levetid for celle: 36 Måneder- Her på Biogas: ca. 6 måneder- Interference for Odorant (THT)2006+ Prisbillig- Stabilitet ?- Målenøjagtighed ?GAS AND LIQUID ANALYSIS


Måling af H 2 SAMETEKMODEL 933H 2 S ANALYSER(UV CELL)AlternativMåleområde: 0 – 5 / 0 - 50 ppmNøjaktighed: ± 5%+ Maget stabil+ Meget nøjagtig- Prisen2006GAS AND LIQUID ANALYSIS


Måling af H 2 OMichellMODEL Easidew Pro I SH 2 O DetectorMåleområde: -100 – + 20 C°Nøjaktighed: ± 1%+ Prisbillig- Stabilitet ?- Målenøjagtighed ?2006GAS AND LIQUID ANALYSIS


Måling af H 2 OAMETEKMODEL 3050-OLV AtexH 2 O ANALYSER(Quartz Crystal Microbalance)Måleområde: 0 – 2500 ppmNøjaktighed: ± 5%+ Meget stabil+ Meget nøjagtig- PrisenBARTEC BENKEMODEL HYGROPHIL F 5673 xH 2 O ANALYSER(fibre-optical method)Måleområde: -80 – +20 C°- Prisen2006AlternativAlternativGAS AND LIQUID ANALYSIS


Måling af O 2 - OxygenTeledyneModel InstaTransOxygen Transmitter(Electrochemical)Måleområde:0 – 10 ppm0 – 100 ppm0 – 1000 ppm0 – 1 %0 – 10 %0 – 25 %Alternativ = GC2006GAS AND LIQUID ANALYSIS


Volumen målingerFlowmålingDONG KravRotationsmålereTurbinehjulsmålereMIDEN 12261 Turbine målereEN 12480 Rotations målereOpfyldelse af relevante kontrolmanualersom bruges af NaturgasselskaberneElster InstrumetType RVG2006GAS AND LIQUID ANALYSIS


FlowcomputerELSTER InstrumetModel 2000FlowcomputerVolumen Flow Nm3Energy Flow kwhAktuel værdiTimemiddel2006GAS AND LIQUID ANALYSIS


FlowcomputerFMC TechnologiesModel FMC 2FlowcomputerMed Touch panelVolumen Flow Nm3Energy Flow kwhAktuel værdiTimemiddelAlternativ2006GAS AND LIQUID ANALYSIS


KommunikationSystem IntegrationRemote operationRemote maintenanceRemote diagnosisRS485 / RS 232(MODBUS RTU)Local EthernetNetwork (TCP/IP)LocalEthernetSwitchExternal EthernetNetwork (TCP/IP)VPN ConnectionData CollectionData comparisonevery monthFlowcomputerPANDA2006GAS AND LIQUID ANALYSIS


SLUTMange tak for opmærksomheden2006GAS AND LIQUID ANALYSIS


SIEMENS GC - Operation & DiagnosticSoftware & hardware featuresoriented on special custody transferrequirements and market needs- Secure fiscal metering software- Internal mean values calculation- Internal long term data storage- reports: 100 days- hourly averages: 1 year- Internal trend evaluation- Logbook- Stand-by function- Flexible MODBUS protocol- Built-in display- Multiple stream (3+1) capabilities2006GAS AND LIQUID ANALYSIS


SIEMENS SitransCV - SoftwareMain Window2006GAS AND LIQUID ANALYSIS


SIEMENS SitransCV - SoftwareResults2006GAS AND LIQUID ANALYSIS


SIEMENS SitransCV - SoftwareMean Values2006GAS AND LIQUID ANALYSIS


SIEMENS SitransCV - SoftwareTrend Report2006GAS AND LIQUID ANALYSIS


SIEMENS SitransCV - SoftwareChromatogram2006GAS AND LIQUID ANALYSIS


SIEMENS SitransCV - SoftwareChromatogram2006GAS AND LIQUID ANALYSIS

More magazines by this user
Similar magazines