Klikk på bildet eller denne linken for å laste ned regionbladet.

nms.no

Klikk på bildet eller denne linken for å laste ned regionbladet.

NMS Agder & Telemarkdet norske misjonsselskap nr 3 JUNI 2013


ADRESSER OG TELEFONERDet Norske MisjonsselskapRegion SørTollbodgata 48 a4614 KristiansandÅpningstid:mandag, tirsdag, og torsdagkl. 10 – 13Sentralbord: 38125850Telefaks: 38125851e-mail: agder@nms.noInternett: wwww.nms.noBankgiro: 8220.02.85030Telefon- og mailadr. til ansatte:NMS U, kontor 38125856Alvestad, Tonje J. 91880297Flystveit, Elin 95925588efl@nms.noKristiansen, Helene 40406036helene.kristiansen@losmail.noLien, Jorunn 40406092jli@nms.noNorheim, Ellen Jorunn 40406043ejn@nms.noOterholt, Øyvind 40406034oot@nms.noSkuland, Unni 45241493usk@nms.noTorvik, Kirsti 40406037kto@nms.noTorvik,Katrine 41575058Leirsteder:Fjordglimt leirsted, BambleLien, Jorunn 40406092Havglimt, HøvågAadnevik, Alf 40406042Åpta Misjonssenter, FarsundJelte Smit, dagl.leder 93045735Per Ulland, driftsleder 40415166Gjenbruksbutikker:Storgt. 36, Grimstad 95909944Vestregt.17, Arendal 90618758Tollbodgt.48b, Kr.sand 47718223Storgt. 2, Risør 99110267Østregt.14, Lillesand 90613393Verksvegen 4, Evje 90507970Heddalsv. 649, Notodden 91008011Holbergsgt. 8, Skien 95403401Bøgata 19, Bø 46922106NMS Hovedkontor:Det Norske MisjonsselskapPostboks 226 Sentrum4001 StavangerSentralbord: 51516100NMS Agder &TelemarkBladet er gratis og sendes til alle NMSforeninger, leirdeltakere og ellers til de somer interessert i å motta det. To ganger pr. årlegges det i en blankett for bruk til frivilligegavertil bladets drift. Opplag ca. 3300Redaksjon og layout: Kirsti TorvikTrykkeri: Bjorvand og SkarpoddeLederMEDGANGSSUPPORTER?Vi kjenner sikkert begrepet fra ulike sammenhenger. Ikke minst iidrettssammenheng er det et kjent fenomen. En er med i heiagjengenså lenge alt går bra. Når det ikke går så bra og resultatene svikter,vender en tommelen ned og stiller seg på sidelinjen og ser hva somskjer og melder seg på igjen når det ser ut til å gå bedre. I denne gruppenfinner vi ofte de som på egne vegne opptrer som eksperter. Og daer det problemene som er i fokus, ikke mulighetene.Det positive med en medgangssupporter er at de er interessert ogat det i mange tilfeller er kort vei til å bli en virkelig supporter, enstøttespiller å regne med.I kristelige kretser har vi også forskjellige typer supportere. Det erendel som av ulike grunner ikke vil delta i menighet og misjon fordi deter ting som skjer der som en har vanskeligheter med å støtte. Det kanvære store og viktige spørsmål som går på trosgrunnlaget løs og somberører oss sterkt. Da kan det også være viktig å markere avstand ilengre eller kortere perioder. Ofte er det fortvilelse og uro som ligger tilgrunn. En ønsker å delta aktivt, men klarer det ikke. Vi skal ha respektfor de som av slike grunner må holde avstand til fellesskap de egentligtrives i og eventuelt må finne sin plass andre steder.Allikevel vil vi denne gangen slå et slag for den ekte supporter somdu kan stole på i medgang og motgang. Den som med entusiasme ogglød, er å regne med på tross av manglende resultater eller uenighetom praktiske spørsmål. De som har så sterk identitet til en sak aten ikke vippes av pinnen om noe skulle gå annerledes enn en skulleønske. Det er de som har mulighetene i fokus, og ikke problemene.Alternativet er ofte passivitet, manglende involvering, sure dager ogdemotivasjon hos seg selv og andre.For NMS er dette også viktig. NMS er ikke en perfekt organisasjonder vi ikke finner noe å kritisere eller være uenig i. De siste årenehar av mange grunner vært krevende. Store økonomiske utfordringer,nedbemanning, oppsigelser, nedgang i antall foreninger, vanskelig årekruttere nok misjonærer osv. I slike situasjoner er det lett å værenegativ. Mange som har fulgt organisasjonen gjennom tiår, kunne sikkertønske ¨gamle dager¨ tilbake. Men det er ikke mulig, og når detskjer bevegelser og endringer både rundt oss og med oss enten vi vileller ikke, må det av og til tas grep for å endre eller justere retning.Da prøves lojalitet og samhandling. En framtidsretta organisasjon kanikke måles på om den lykkes i å opprettholde status quo, men om denmakter å omstille seg til en ny virkelighet uten at den taper innhold ogmål av syne.Vi håper NMS får glede av mange ekte supportere i årene som kommer.Det trengs i en verden med store og raske endringer.Øyvind Oterholt


Barneforeningen Ruth hjelper barn i Bangkoks slumFredag 19. april 2013 er nå historie. Det var en dag med masse slit som kjentes ikroppen på flere. Basar er slit og hardt arbeid, basar er teamarbeid der "alt" går påskjeve et par timer før start. Men basar er også gleder og overraskelser.Denne kvelden gikk årets basar til BarneforeningenRuth av stabelen. Heimklang i Søgnevar fylt med glade voksne og barn, og forventningsfullesmåjenter og store jenter (lesledere).Spenningen var stor, flotte gevinster og mangeønsker. Ungene tenker på å vinne. Skal jegvære helt ærlig, tenker vi ledere mere i kroner.Denne kvelden ble bankkontoen til Ruth48.000 kroner fetere. Men der blir ikke pengenestående lenge. Her er det ikke snakkom å “ha penger på bok”. Her trengs hjelp ogden hjelpen går til barn fra slummen i Bangkok.Takket være hjelp fra “hele” bygda harvi klart dette resultatet. Vi som ikke har opplevd,men bare lest om dette arbeidet, anerbare litt av hva denne innsatsen fra Søgneutgjør for disse barna. En takk og en hilsentil Anne Storstein Haug og hennes medarbeideresom omsetter dette i bl.a. kjærlighet ogomsorg for disse barna og gir dem en “oase”i hverdagen.Obs!Jeg har også lyst til å nevne at vi 10. marshadde Barnas Misjonsdag sammen med sogneprestHilde Elise Andreassen og Helga MoslandRaen. Alle jentene i barneforeningenhadde oppgaver i gudstjenesten. Ofringengikk også til prosjektet vårt i Bangkoks slumog var på rett over 15.000 kroner!Av Torill Egeli KjærEi lita jente fra slummen Bangkok som får en bedre hverdagbl.a. pga barneforeningen Ruth.Regionkontoret holdes stengt i perioden 24. juni – 12. august. Henvendelser kan skjetil Unni Skuland tlf. 45 24 14 93 eller Øyvind Oterholt tlf. 40 40 60 34InnholdLeder ................................................... 2Barneforeningen Ruth hjelper barn.... 3Moro Med Misjon ......................... 4 - 5Basaren i Ny Hellesund................. 6 - 7Sommerens familieleirer..................... 8Mission Possible .......................... 9 - 12- Vil du være med på leir?................... 9- Til Kamerun som lærer .............10 - 11- TMF.................................................... 12- Innsendingsoppgave .........................12- Lek og moro på Fjordglimt ............... 13Agentleir på Fjordglimt ........................14Områdemøtene i Telemark ..................14Ellevill glede på Halddagen...................15Basar i Søgne ....................................... 16Hva skjer i Region Sør ....................17- 19Ferie og misjon med Ravinala..............203


Fredag 26. april kl. 18.00 startet en hel helgmed Moro Med Misjon. Da var ca 130 personerfra hele verden samlet i Kristiansand bedehus.Moro medÅrets Connectstudenter fra Hald InternasjonaleSenter i Mandal sto for programmet. KIA var invitert,og mange innvandrere og asylsøkere hadde tattturen til bedehuset. Her var både barn, ungdom ogeldre samlet. Flertallet befant seg nok i aldersgruppa18 til 40 år. 21 nasjoner var representert. Her var folkfra Colombia, Chile, Brasil, Peru, Bolivia, Filippinene,Thailand, Laos, Kina, Cambodia, Iran, Eritrea,Kamerun, Madagaskar, Angola, Litauen, Kirgisistan,Kosovo, Bulgaria, Tyskland og Norge. Sammen haddevi en fantastisk kveld.Det startet med ei velsmakende thaisuppe laget avstudenter fra Thailand, Laos, og Norge. Så fulgteet variert program med dans, drama, korsang, solosang,nydelig saksofonspill, misjonsinfo og vitnesbyrd.Kvelden ble avsluttet med is og kaffe og en livligbasar med mange flotte gevinster. Det er gøy medmange lodd, og for at alle skulle få råd til å kjøpenoen lodd, kostet de bare 5 kroner stykket. Over9000 kroner kom inn til Lovsangshjemmet i Bangkokog Døveskolen på Madagaskar. Hurra!4pGlade vinnere!p


MisjonLørdag ettermiddag var alt duket for Balubadagi Søm kirke. - En dag fylt med morsommeaktiviteter og salg av litt av hvert.Balubadagen er en del av menighetens trosopplæring, og dennegangen var det menighetens 8-åringer som var i fokus. De haddeblant annet ansvaret for et stort bruktmarked der de solgteegne leker til inntekt for Shalomprosjektet på Madagaskar.NMS var representert med Haldstudentene. De hadde et forrykendeåpningsshow med breaking, triksing, sjonglering,thaidans og afrikanske rytmer. De hadde også stands med informasjonfra sine land, aktiviterer for barn og salg av vårrullerog afrikanske godsaker. Det var også kafé med kaffe, kaker ogpølser.Det sydet av liv ute og inne, og både barn og voksne koste seg.Da Balubadagen var over, etter tre hektiske timer, hadde detkommet inn over 24.000 kroner til Shalomprosjektet. Vel blåst!Her lærer barna å flette kurver sånnsom de gjør det på Madagaskar.Familiegudstjenesten i vakre Søm kirke søndag 28. april ble en flott opplevelse for allefremmøtte. Den er blitt til i et samarbeid mellom menigheten, NMS og Hald InternasjonaleSenter. Studentene fra Hald og menighetens 8-åringer hadde en sentral plass igudstjenesten.Det var flott å se toget av Haldstudenter og tretti 8-åringerkomme skridende opp midtgangen bærende på norske flagg ogflagg fra alle samarbeidslandene til NMS, mens orgeltonene til”We are the World” fylte kirkerommet.Gudstjenesten hadde fått tittelen ”Skaperverkets dag”. Fortellingenom Noa og regnbuen ble dramatisert av Haldstudenterog barna, og sammen sang de ”Barn av regnbuen”.Prest og liturg, Toril Farstad Dahl, bandt gudstjenestenflott sammen og blåste såpebobler forå konkretisere fargene i regnbuen nårsollyset skinner på boblene.Som postludium sang studenteneog 8-åringene ”We arethe World”. Det var fantastiskog rørende og satte et flottpunktum for helgen. Ogsådenne dagen gikk kollekten påhele 12.000 kroner til Madagaskar.Dermed var en hel helg medMoro Med Misjon over. Tusentakk til Søm menighet for etkjempebra samarbeid!Tekst og bilder: Kirsti Torvik“We are the World”5


Misjonsbasaren i Ny-Hellesund19. juli håper vi på strålende sol over Søgne. Da runder den tradisjonsrikebasaren på Monsøya i Ny-Hellesund 150 år. Det må væreNorgesrekord! Vi gleder oss til å se plenen foran skolehuset fullpakketav mennesker som ønsker å ta del i feiringen. Og selvfølgelig håper vipå ny rekord i antall kroner som etter basaren kan fordeles likt til godeprosjekter i Sjømannskirken og NMS.Den aller første protokollen for“Ny Hellesund Kvindeforening” forHedningemisjonen” fra 1863.Bokens første linjer lyder som så:“1863 den 8. februar stiftedes NyHellesund Kvindeforening for Hedningemisjonen.Første år 18 faste medlemmer derbetalte i inskud kr 0,80 hver.”Sødalfamiliens eget hornorkesterer fast inventar på basaren. Dettebildet er fra 2008.6I anleding jubileet følger her et literesyme av basarens historie:Midt på 1800-tallet boddedet omtrent 200 mennesker iøysamfunnet Ny-Hellesund. Hervar tollstasjon og losstasjon ognytt skolehus. På åkrene mellomfjellknausene ble det dyrketkorn, poteter og grønnsaker.Men den viktigste næringsveienvar fiske, særlig makrell-, hummer-og laksefiske. De flesteungguttene startet sin yrkeskarrieresom sjøfolk, og de fikk påsin ferd møte en helt ny verden.”Våre sjøfolk fikk se hedningenesnød og fortalte omdette til dem som satt hjemme”,skriver Niels Meidel Møll i et 70-års jubileumsskrift.Gustava Kielland, som varprestekone i Lyngdal, startet i1844 den første misjonskvinneforenigen.Dette ble startenpå et viktig misjonsarbeid, menogså på en raskt voksende kvinnebevegelse– kvinner som engasjererseg og organiserer seg.”1863 den 8. februar stifdedesNy-Hellesund Kvindeforeningfor Hedningemisjonen” står det iforeningens første protokoll. 12kvinner kom sammen og valgteAbigael Langfeldt til foreningensførste ”bestyrerinne”.Det ble kjøpt inn tøyer og garn,og kvinnene strikket og sydde.Dette var før symaskinens tid,så alt ble laget for hånd. De ferdigeprodukter ble solgt eller loddetut, og pengene ble sendt tilmisjonskontoret i byen, – 37,82kroner det første året.Foreningen vokste og omfattetetter hvert de fleste hjem. Detvar samling hver første mandagi måneden. Inntektene økte, ogfra og med 1877 ble utbyttet deltmellom Misjonsselskapet ogSjømannsmisjonen .Kvinneforeningen ble et samlingspunkti øysamfunnet, oghvert år fikk misjonen nyte godtav virksomheten. ”Det var etsennepskorn som ble sådd hingang, og er nu blitt til et tre sommed sine grener når ut over heleverden”, skriver Møll.8. februar 1933 ble foreningens70 års jubileum markert – enfest med bevertning, taler, sangog andakt. I denne tiden varOlga Reymert drivkraften, oghennes hardangersømsduk varsom regel hovedgevinsten.Utover på 1900-tallet begyntefraflyttingen, men foreningenfortsatte sitt virke med de kvinnenesom var igjen.


Sommerens familieleirerHAVGLIMT 11. - 14. juliFJORDGLIMT 1. - 7. juliHAVGLIMT leirsted ligger som ei perle i skjærgårdenmellom Kristiansand og Lillesand, - mernøyaktig Ulvøysund i Høvåg. Her er flotte forholdfor bading, fiske og roing. Krabbefiske er populært.Det er også muligheter til å spille fotball, gåturer eller bare slappe av i sola med noe godt frakiosken.På Familieleiren er det bibelsamling for de voksnehver formiddag, mens det er egen bibelsamlingog aktivitet for barna, som deles i grupper etteralderen.Hver kveld ”Misjon i fokus” – familiesamlinger foralle.Det blir masse lek og aktiviteter ute oginne.Hver familie får et rom som passer til familiensstørrelse. Det er vask på alle rom. Dusj og do iganga.Leiren starter med ankomst torsdag fra kl. 14.Første måltid kl.16. Deltakerne møter opp påUlvøysund brygge i Høvåg og blir hentet med båt.Leiren varer til søndag kl. 15.Ledere: Helene Kristiansen og Ellen JorunnNorheimDet er fortsatt ledige plasser igjen!FJORDGLIMT leirsted ligger nær sjøen ved Sekkekileni Bamble. Det er et deilig sted med kortavstand til badestrand. Du finner også et fint turterrengi området. Det er stort uteområde rundtFjordglimt med mulighet for mye aktiviteter.På Familiecampen er det bibeltimer for de voksnehver formiddag, og for barn mellom 3 og 13 årblir det et tilpasset opplegg under bibeltimen.I år blir Ingvill og Roar Evjedal med oss påCampen. De har vært misjonærer i England, oghar nå kommet hjem. De har mye spennende åformidle fra det de har opplevd.For ungdommer fra 13 år, blir det egen U-camp.Det er egne fokussamlinger og ulike aktiviteter.Noen kvelder er det samling om misjon, det erogså en “barnas kveld” og en ungdomskveld.Ledere: Kristin Aker og Jorunn Lien m.fl.Det er fortsatt noen ledige plasserigjen!For mer informasjon, gå inn på nms.no, regionSør. Her finner du Familiecampen under møterog arrangementer. Eller du kan ta kontakt medJorunn Lien på mail: jli@nms.no eller mobil:40406092.Påmelding:Regionkontoret NMS Sør tlf 38125850 mandag,tirsdag og torsdag 10.00 – 13.00eller agder@nms.noOpplysninger om leirene:www nmsu.no/soer8


for å læreeland i Aust Agder. Etter å ha fullorgi Grimstad, ville hun ha litt frimtidig gjøre en innsats for noen somil Kamerun som ett-åring for NMS.Om kvelden går jeg ofte på korøvelse. Det erher jeg har fått de fleste afrikanske vennenemine. Vi har besøkt nyfødte, hatt konserterog gått på fjellturer. Og hver onsdag har vibibelgruppe der vi ofte er på hjemmebesøk.Jeg har også vært på flere turer rundt om iKamerun og har fått oppleve både kysten ogregnskogen, besøkt flere byer og fått se myeav kamerunsk kultur og natur.Det har vært utfordrende å bo i et land somer så forskjellig fra Norge. Alt blir gjort påen annen måte, og de har helt forskjelligtankegang fra oss.Dette med at afrikanere har så god tid harvirkelig blitt en realitet for meg. Man må beregnegod tid på alt, og tålmodigheten børvære på topp.Det har også vært en stor utfordring å fortelleom Jesus her. Før jeg kom hit var planenmin at jeg skulle fortelle alle jeg møtte omJesus. Jeg tenkte at jeg skulle være lys forandre og lære vekk alt jeg kunne om Jesus.Men det har sakte men sikkert gått opp formeg at de som er kristne her er mye bedreenn meg til å fortelle om Jesus. De ermye sterkere i troen enn det jeg noengang har vært, og noen ganger tenkerjegat det ikke er så mye jeg kan bidramed, siden jeg i tillegg ikke er verdensbeste i fransk.Men så vet jeg også at jeg har vært på rettplass dette året. - Det var sammen meddisse menneskene jeg skulle være lærer,lekekamerat og leder i barnearbeid.Koret mitt, “Voix de l’espirance”Foto: Marianne MunzJeg har samtalt, sunget og bedt sammenmed de andre i koret, og vokst i troen sammenmed alle disse flotte menneskene, -både store og små! Jeg har blitt tusenvis avinntrykk, erfaringer og opplevelser rikere.Kanskje kom jeg ikke hit for å fortelle omJesus. Kanskje kom jeg hit for å lære avafrikanere hvordan forholdet vårt til Jesusbør være, og for å fortelle dette videre tilnordmenn som kanskje har glemt troenmellom alle pengene, alt stresset og alt detgøye en skal gjøre.Kamerunere har nemlig lært av fortellingenom Jesus på besøk hos Marta og Maria. - Detar seg tid til Jesus og stresser ikke med altannet.Hilsen Siri :)Fotballklubben i aksjon.Foto: Siri Vidnes 1111


Sommerens høydepunkt nærmer seg. TMF 2013 går av stabelen 5. august påÅpta. Vi er klare for en uke med sykt god stemning, nye venner, gamle kjente,gira ledere, bra undervisning, lek og moro og mye, mye mer!Tenmisjonsfestivalen, eller TMF som vi liker å kalle den, har lange tradisjoner i NMSU. Vi erså glade for nok et år å kunne arrangere festival for deg mellom 13 og 19 år!Årets tema: IdentitetÅrets aktiviteter: Bølgesurf, Kite, Volleyball, Klatring, Paintball,Vannskibane, Stand-up paddle, Avis, Drama...Årets misjonsland: MadagaskarI tillegg blir det Beach Party, konsert med Jesus Loves Electro, nattradio,Åpta’s got talent og mye mer.Påmelding på www.nmsu.no/tmf/Bli med da vel!RInnsendingsoppgaveHei! Det er moro å leke gjemsel. Denne gangen er det 10 bokstaver som har gjemt seg påsidene i bladet. Let fra begynnelsen og skriv bokstavene inn i rutene etter hvert som du finnerdem. Hvis du finner alle i riktig rekkefølge, vil du komme fram til noe som er veldig gøy.PS: Bokstavene ser sånn ut: A B C D E F G H I J K L M N O P...Send svaret til NMS, Tollbodgt. 48 a, 4614 Kristiansand innen 12. august 2013.Riktige svar i forrige nummer var: 26 hvitveis. De to som ble trukket ut som vinnere er: EmblaHott Johansen, 12 år fra Færvik og Eline Korstadhagen, 10 år fra Lindesnes. Spennende premiekommer i posten. Vi gratulerer!NAVN:________________________________________ALDER: _______ADRESSE: __________________________________________________POSTNR:___________ STED:___________________________________12


Agentleir på Fjordglimt1. - 2. juni var det agentleir på Fjordglimt! Med 61 barn i 3. - og 4. klasse og ti ledereble det liv og røre, og lek og moro fra start til slutt!Dette var en leir NMSU arrangertei samarbeid medBrevik, Eidanger og Porsgrunnmenigheter.Lørdag formiddag ankombarna leirstedet i et fantastisksommervær. Detstartet med med lunsj ogvelkomstsamling, - og deretterbli-kjent lek og samlingi mindre grupper.Vi har vært agenter, studertfingeravtrykk, gått på agentoppdragpå området, lærtom misjonsprosjekt, hattbibeltimer og forberedt etstort agenttivoli.Søndagen var det familiesamling,og det kom kjempemange!Vi var rundt 200stykker på møtet, hvor vifikk høre leirsangen og seen dramatisering av historienom Jesus og den lammemannen.Etter møtet fikk vi være medpå å gi penger til misjonen.Dette gjorde vi gjennomet agenttivoli, med mangeulike poster. Det var ensuksess! Vi koste oss i detnydelige været før alle drohjem til sitt.Takk for enfin leir!Håper visees igjen!Tekst:Tonje J.Alvestad14Områdemøtene i Øvre og Nedre TelemarkI år ble områdemøtene arrangert i Hjartdal den 6. april og Fjordglimt 7. april. Det var to dager pregetav inspirasjon, misjon og fellesskap.Oppslutningen var stor på begge steder. Altvar godt tilrettelagt på alle mulige måter. Dagenstartet kl. 10 på begge steder med registrering,rundstykker og kaffe. Generalsekretær,Jeffrey Huseby, var med oss, og han bidro tilå sette misjon og arbeidet i Guds rike i fokus.Det var valg og forhandlinger og til sist åpentmisjonsmøte. Gode sangkrefter hadde viogså. Middag av beste slag ble servert.Dagene gav oss alle inspirasjon til å fortsettei tjenesten vi er kalt til. Takk til alle som varmed å bidro!Tekst: Jorunn LienHyggelig frokostpå Fjordglimtsammen medgeneralsekretæren.En glad gjeng påområdemøte iHjartdal.


Ellevill glede på HalddagenLAOS2. juni var det tid for den årlige Halddagen., og solaskinte som den pleier å gjøre denne dagen. Alle studentenefra Hald Internasjonale Senter var i sving medstands og aktiviteter. Her var det mye spennende åsmake på og være med på!THAILANDFør det innendørs showet startet, vartet studenteneopp med en forrykende dans på plenen foran skolen.Til afrikanske trommerytmer ble alle land oppfordrettil å komme inn i ringen å danse etter tur.Jubelropene og klappsalvene steg til himmels for hver nasjonsom entret ringen. På det store bildet er det Jabez fra Ugandasom utfolder seg.Forestillingen innendørs ble avsluttet med at studenter fra heleverden sang “We are the World”. Denne sangen har en nydeligtekst som passer perfekt til disse ungdommenes ønsker. Denhandler om å gjøre verden til et bedre sted ved å rekke ut enhjelpende hånd til de som trenger det, og om at vi må stå sammenfor å nå målet.Snart drar de hjem. Noen av dem til en hverdag som er ganskeforskjellig fra det livet vi lever her i Norge. La oss huske på demi bønn.Tekst og foto: Kirsti Torvik15


“Jentegjengen” i Søgne har hatt basar- Misjonen må jo gå videre! Det var et av utgangspunktene da Elin Hareland og Sissel Heier Repstadtok initiativet til å starte foreningen “Jentegjengen” i august 2009. Snart dukket tanken om åarrangere en årlig sommerbasar opp, og 25. mai gikk foreningens tredje basar av stabelen. Vi lar“Jentegjengen” selv fortelle:Vi er ei misjonsforening i Søgne som kaller oss”Jentegjengen” og er damer i alderen 40 og 50 år.Det er flere NMS foreninger her i Søgne og vi harlitt kontakt. Blant annet møtes vi til adventsfest eigang i året og det er kjekt.Vi er nok ikke en tradisjonell NMS forening. Detblir for eksempel ikke brodert duker eller strikketsokker. Det som har blitt vårtradisjon er å lage en basarpå våren – en hagebasar. Viinviterer venner og vennersvenner til basar i Elins hage- og det er en fantastisk flotthage på Tofteland i Søgne.Dette er tredje året vi gjørdet, og hver gang har detvært fint vær.I år hadde vi basar den 25.mai fra klokka 14 -16. Viselger lodd på bok, og flerelodd er solgt før selve basardagen. Vi selger kaffeog kaker pluss vafler og lapper. Dette har vi hjelp avmannfolka til. Vi selger også steinovnsbakt NMSbrødlaget av ei i foreningen og hennes mann.Vi kjører to runder med åresalg og her kan en vinnelitt av hvert, - ”misjonskaker”, ”misjonsknekkebrød”,lysestaker som vi har laget av sement oggips, lys, pynta fyrstikkesker m.m.I år var det flott sol. Vi hadde satt frem flere bordog stoler og folk samlet seg og koste seg med kaffeog noe søtt, pratet og så ut til å hygge seg. Detvar nærmere hundre stk av smått og stort, og dekjøpte rikelig med lodd og det var stor spenningknyttet til om en ville vinne noe - slik det skal værepå basar.I år hadde vi valgt å støtteNMS sitt prosjekt i Estland.Lisa Daland er ett-åring iEstland og er fra Søgne. Vitenkte det var kjekt å støtteet prosjekt der vi kjentenoen, så vi kontaktet Lisa.Hun svarte oss med at detvar et skikkelig bønnesvar.Nå er 40.000 kroner overførttil NMS sitt prosjekt i dettelandet og Lisa og hennesmedarbeidere får blant annetanledning til å pusseopp bedehuset utvendig slik at det blir mere synlig.Vi er svært takknemlige for å kunne hjelpe til pådenne måten, og det er flott å oppleve at folk girpenger og støtter et godt prosjekt.Hilsen fra ”Jentegjengen”Velkommen til Hagebasar på Harkmark lørdag 3. august kl. 14Loddsalg - kafé - aktiviteter for barnVi får besøk av misjonær Yukyko Idland, Dagny Harkmark Straume og John Olav Straume.Basaren blir holdt i hagen til Agnes og Åge Harkmark.I fjor var det mellom 300 og 350 mennesker, men det er god plass. Ta med stol.Inntektene av basaren går til arbeidet NMS driver i Japan.16


Hva skjeriregion Sør?Velkommen til kvinnehelg på Åpta 26. - 27. oktoberÅslaug Ihle Tingnes (bildet) blir taler i år. Hun jobber nå somNMS-representant for Midt-Østen og som innsamlingskonsulent.Hun har tidligere vært redaktør for Misjonstidende og rekrutteringskonsulent.I anledning stemmerettsjubileet har vi valgt tema “Kvinner ogkall”. Åslaug vil snakke om kvinners kall i Bibel og misjon, og vilogså gi oss ferske inntrykk fra NMS sitt engasjement i Midt-Østen,og kvinnenes situasjon der.Tradisjonen tro har vi festkveld med reker lørdag kveld ogTomasmesse søndag formiddag. Vi ser fram til ei helg med åndelig påfyll og flott fellesskap!Pris for helga er kr. 700.Påmelding innen 10. oktober til NMS region Sør, e-post agder@nms.no eller telefon38125850 mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 10 - 13, eller til Reidun Johannessen,tlf. 93033445.Velkommen til“Det Store Kvinnestevnet”Tirsdag 3. september kl. 11.00i Tollbodgata 48 a i Kristiansand- et stevne med lange tradisjoner- et stevne til inspirasjon ogoppmuntringKonstanse Raen blir sammen med oss.Hun er en verdifull forkynner og har langerfaring som misjonær i Afrika.Det blir sang av Voie formiddagsgruppe.KVINNESAMLINGPÅ SKIRVA FJELLKIRKE30. – 31. AUGUSTFredagKl. 18.00: KveldsmatKl. 19.30: Kveldssamling.Anne Ripegutu blir med oss.LørdagKl. 09.00: FrokostKl. 10.00: BibelsamlingKl. 11.00: Fjelltur for de som har lyst på det.Alternativ for de som ikke ønsker tur.Kl. 14.00: MiddagKl. 15.00: AvslutningVELKOMMEN TIL SKIRVAPåmelding til: maritliestoel@gmail.comtlf.: 35 94 71 00Eller til: Birgit Brenne: birgitbrenn@online.notlf.: 994 30 67517


St. Hans på FjordglimtProgram for dagen:.Kl. 12.00: Felles gudstjeneste medBamble Menighet.Sokneprest Geir GrøtbergKl. 13.00: Salg av rømmegrøt,kaffe og vaflerKl. 14.00: Aktiviteter for barn og voksne.Hvis været er bra, blir detspasertur på Kyststien.Kl. 18.00: Møte i møtesalenEtterpå blir det matservering,grilling og leker for barn.Hva skjer iMarkedsdag på FjordglimtTradisjonen tro blir det også i årMARKEDSDAG på Fjordglimt.Vi starter kl. 12 med matservering, matsalg,Bondens marked og loppemarked.Det blir aktiviteter for barna.Legg lørdagsturen til Fjordglimt.Alle er hjertelig velkommen!Velkommen til lørdagsgrøtpå NMS Senteret kl. 12.00den 7. sept., 5. okt. og 2. nov.Grøt, vafler, kaffe, andakt, sangog utlodning.18Vi avslutter dagen medsang og musikk rundtbålet som tennesca kl. 21.Velkommen til en hyggeligSt. Hansfeiring!Lørdagsgrøti KristiansandLørdagsgrøt i ØyestadVelkommen til lørdagsgrøt i Øyestad menighetssenterkl. 12 den 7. sept., 5. okt. og7. des.Grøt, vafler, kaffe, andakt, sang ogutlodning.ARRANGEMENTER I TELEMARK HØSTEN 2013Kryss av i kalenderen allerede nå for disse datoene.17. september: Inspirasjonskveld Fjordglimt18. september: Inspirasjonskveld Rauland19. september: Inspirasjonskveld Bø25. september: Rekeaften for menn Fjordglimt4. - 5. oktober: Kvinnesamling Fjordglimt11. oktober: Høstfest Hauges Minde


Returadresse:NMS Region SørTollbodgata 48a4614 KristiansandFERIE OG MISJON med Ravinala ReiserSkreddersydde turer: Du bestemmer - vi tilrettelegger!Vil du reise for deg selv eller sammen med familie og gode venner? Med mange års erfaring og gode kontakter skreddersyr vien tur som passer for deg. Madagaskar, Kamerun, Thailand, Georgia, Etiopia og Kina? Du bestemmer – vi tilrettelegger!Istanbul og Kappadokia,20-29. september 2013En fengende reise i Istanbul og Kappadokiashistorie, hvor den kristne,jødiske og muslimske kulturenmøtes.Reiseleder: Gerd Marie ÅdnaNy rute og pris!Opplevelses tur tilMadagaskar ,29. sep. -14. okt. 2013En misjonsreise for deg somogså liker å gå tur! Stikkord:fjell, regnskog, savanne,strender, gjestfri kultur, fellesskap,musikk, levendekirke og misjon. Reiseledere:Per Ørjan Aaslid og MagneMjærum.Thailand smiler til degOpplev smilets land medsin store gjestfrihet sammenmed våre erfarne reiseledere.Flere forskjellige turer utovervinteren.EtiopiaEt land med mange godt bevartehemmeligheter. Møt dagens misjonsarbeidi en av verdens raskest voksendekirker. Opplev vakre naturperlerog store kulturskatter. Vi skreddersyrEtiopia-turer for små og store grupper.Rwanda, februar 2014Den populære Rwanda-turen settes opp på nytti februar 2014. Følg med på våre nettsider.Reiseledere: Konstanse og John Gunnar RaenPåskefeiring på Madagaskar i 2014Opplev påskesangen og gleden over Jesuoppstandelse i felleskap med gassiskekristne.NYHET ! “FERIE MED MENING”I NMS kan dere kombinere ferie med enmeningsfull innsats i et misjonsland. Vi erfleksible på tidspunkt, arbeidsoppgaver ogland. Ta kontakt for mer informasjon!Ravinala Reiser AS post@ravinala.no Tlf.: 51 51 61 47 www.ravinala.no

More magazines by this user
Similar magazines