Arkitektur, funksjonalitet og kommende godbiter

brreg.no

Arkitektur, funksjonalitet og kommende godbiter

Altinn IIARKITEKTUR2


10 000 fot +1Tjenesteutvikling(TUL)Tjenesteruntime(SBL)4


10 000 fotFremtidige"native"klienter?SluttbrukersystemerSluttbrukersystemPortalbrukerewww.altinn.noHybrid ?Web services (SOAP)HTMLLøs koblingTULTjenesteutviklingsløsningSBLSluttbrukerløsningLøs koblingWeb servicesBatchTjenesteeierTjenesteeiersfagsystemerfagsystem5


1 000 fot - Komponenter i Altinn-plattformenAndreSPAndre nettstederTULMinIDMin profilSBLAltinn - infoportalAutentiseringProsessflytTjenesteutviklingAutorisasjonTjenestemotorArkivBuyPassStatistikk oganalyseMetadata -kilderRegisterForsendelseOffentligeregistreSluttbruker -systemerEtats -systemer6


AutentiseringInfoportalenMin profilAuthenticationDecision Point(OpenSSO)Federation(OpenSSO)Policy Agent(OpenSSO)InfoUser ProfileUser SelfService(OpenSSO)AuthenticationUser Profile(OpenSSO)PIN CodeGeneration(OpenSSO)ArkivAutoriseringTjenestemotorArchiveCommonReporteeArchiveAdministrationDecision PointForms EngineSubscriptionContextHandlerService OwnerArchivePolicy AgentPrefillReporteeElement ListsKeyManagementTTPArchiveRegisterServiceMetadataForm TaskTjenesteutviklingCommon DSF ERFormService OwnerNotificationCorrespondenceStatistikk oganalyseParadataProsessflytProcessEngineWorkflowCaseWorkflowServiceCollaborationService EditionForsendelseReceive Send ReceiptServiceMetadataShipmentLanguageFormSet7EntryMigrate


Altinn IIFUNKSJONALITET8


Tjenestetyper i Altinn II• Innsending – brukere fyller ut og sender inn skjema iportal eller sluttbrukersystem• Melding – etatene sender meldinger (med varsel) tilbrukere som kan vises i portal eller sluttbrukersystem• Innsyn – tjenesteeier gjør informasjon i egne systemertilgjengelige for online oppslag i Altinn ellersluttbrukersystem• Samhandling – overbygg som setter sammen fleretjenester i helhetlige prosessforløp• Formidling – flytting av store datamengder mellomparter (foreløpig ”one off”-design)9


Innsendingstjeneste• Splitt av data: Data fra en innsending kan splittes(med XSLT) og sendes til flere mottakere• Mulig å gjøre oppslag mot web service• PDF til etat: Altinn genererer PDF og sender det somvedlegg ved siden av skjemadataene (kommer)10


Innsynstjeneste11


Innsynstjeneste – den første er prodsatt12


Meldingstjeneste• Støtte for visning laget i InfoPath, mao skille data ogpresentasjon• Mindre data å overføre• Tjenesteeier behøver ikke generere PDF selv• Strukturerte data som kan gjenbrukes13


Altinn IIKOMMENDE GODBITER14


Snack-pack, mine favoritter• Deploy uten nedetid• Oppgradering og forbedring av skjemamotor i SBL• Oppgradering til InfoPath 2010 i TUL• Nye kontroller• Informasjonsportalen15


Deploy uten nedetidTre ting som må være på plass• Regelstyrt lastbalanserer• Redundans på alle servere• Bakoverkompatible database-endringer• Kompliserende faktor: Altinn 1


Skjemamotor-forbedringer i SBL• Oppgradering av InfoPath Forms Services til 2010• Flere kontroller• Bedre tilgjengelighet, offisiell støtte for WCAG 2 AA• Bedre ytelse, særlig klientside• Bedre nettleserstøtte• Enklere vedlikehold (R.I.P. quirks-mode)• Forbedret ELMER 2.1-støtte• Mye bedre håndtering av hjelpetekster17


InfoPath 200718


InfoPath 201019


InfoPath 201020


InfoPath 201021


Nye kontroller22


Flervalgsliste• Liste med avkrysningsbokser• Mulig å "hacke" til i InfoPath 2007 med C# (ikke bra)• Ikke kompatibel med XSD fra OR• Fungerer fint med XSD fra SERES• Veldig vanlig og ønsket funksjonaliet i skjema!23


Flervalgsliste24


Combo-boks• Tekstfelt og nedtrekksliste i samme kontroll• "Fritekst-felt med forslag"25


Choice group med choice sections• Støtte for å velge hvilken gruppe som skal fylles ut• "Sporvalg light"?26


Choice group og choice section27


Dato og tid velger• Støtte for å lagre både dato og tidspunkt i sammeXML-felt (xsd:dateTime)28


Lister (nummerert, punkt eller enkel)• Støtte for å legge til liste-elementer i skjema• Egentlig bare et repeterende tekstfelt29


Diverse andre nye kontroller• Hyperlink: Legge inn URL i skjemafelter• Bilde: Laste opp bilde i skjemafelt. I prinsippet detsamme som generelt filvedlegg ( ).Må vurderes og testes for:• Sikkerhet (virusscan, validering av filtype)• Ytelse (base64, XML-parsing, filstørrelse)• Bildeknapp: Knapp som er et bilde30


Informasjonsportalen• Oppgradering av programvare• EPiServer• Windows Server• SQL Server• Front-end refresh• HTML5• Mye mer innhold, f.eks. fra Bedin• Forbedringer for nettredaktør• Støtte for streaming av video• ++31


...............


...............


HTML5 – ikke noe å være redd for...• Enklere å utvikle sites som validerer• Standardisering av "de facto"-funksjonalitet• Mer pragmatisk og fornuftig standard• Nettleserne "bryr seg ikke", samme parser og rendringuansett• HTML5 gir nye muligheter• Mer semantisk og "enkel" kode, ikke "div-soup"• Mulig nå som IE 6 er borte• Ny funksjonalitet f.eks. native video og audio• XML på web var et morsomt blindspor


The End...takk for meg!

More magazines by this user
Similar magazines