Vi bringer terrengsykling tilbake til folket! 8. Juni 2013 - Svelvikportalen

svelvikportalen.no

Vi bringer terrengsykling tilbake til folket! 8. Juni 2013 - Svelvikportalen

Vi bringer terrengsykling tilbake til folket!8. Juni 2013arrangeres for første gang et terreng maraton ritt i maritime Svelvik!Svelvik Sykleklubb, som har vært anerkjent for sine terreng-rundbaneritt, bringer nårundbaneformatet til maratonfolket og terrengsykling til dørstokken til publikumet.Vårt mål er å skape et ritt som både er blant de mest tekniske og krevende, og som samtidiger publikumsvennlig, byr på show, underholdning og god stemning i en kompakt ramme.Gjennom dette rittet ønsker vi å markedsføre den gamle skipsbyen Svelvik, som et maritimtog intimt miljø som fortsatt har den maritime ånden i seg. Rittet vil passere gjennomStorgata og forbi den gamle brygga, bryggeserveringen «Dreggen».


Om løypaRittet har som målsetting å etablere seg som maratonrittet for de som liker morsom terrengsykling.Rittet vil være ett av de med mest klatremeter per kjørte mil og med terrengpartier på høyde medrundbaneritt standard. Men løypa vil også by på direkte morsom utforkjøring og stemningsfullpassering i gjennom sentrum av byen. Der vi vil samle publikum, musikk og servering.Flere distanserRittet vil ha 3 løyper, men alle vil i hovedsak kjennetegnesmed mye variert underlag, mye klatring og en veldigpublikumsvennlig trasé.NC klassene: Lang, og ekstra teknisk løype. Vinnertidpå ca 3:30 timer. 5 runder totalt. Langing og teknisksone i Storgata rett etter passering. Det betyr denenkleste og morsomste løsningen for støtteapparat,da de kan lange og sekundere for hver ca 16km utenå flytte på seg en eneste meter.Veteran aldersklasser: Lang løype. Litt færre runder, for at det skal gå an å ha det moro heleveien. Ellers likt som elite. Satser på seeding til Birken.Sport 17+ og Ungdomsklasser 13-16: Samme som Alder, men minus Kalmokleivene, som eren kilometer med ekstrem klatring og utfor, og med justert antallrunder.Barneklasser 10-12: Litt kortere runde, men krevende nok imassevis.Særegent ritt:Bruker fordelene og erfaringene fra rundbane-NC som Svelviktidligere arrangerteVeldig gode langemuligheter for støtteapparat. Superenkellogistikk!Veldig publikumsvennlig, med passering og mål i Storgata iSvelvik, samtidig som løypa bærer oppover inn i skogen i åsen bakSvelvik. Satser på skikkelig "telt-by" langs storgata.Underholdning. Satser på mye liv og røre i Svelvik sentrum. Det er cafeer med servering,musikk og stands langs Storgata!Morsom og variert løype. Ikke like teknisk somde tøffeste rundbanerittene, men i perioderganske nært opptil. Men også "cruise-modus"ned til passering gjennom bebyggelsen ogStorgata.


LøypeprofilDel 1 : OppdriftenDet vil være en bakkespurt ganske tidlig iklatringen. Det er veldig lett for publikum åkomme seg dit, og dessuten blir det en finoppvarming for resten av klatringen.Klatringene forøvrig vil i stor grad foregå påsti og på skogsvei i varierende forfatning.Siste del av profilen omhandlerKalmokleivene og Storsvingen, som er detmest tekniske partiet i løypa og det mestekstreme med tanke på klatring og utfor. For de som er veldig lommekjente, er "Storsvingen" etveldig svingete utforparti som skiløypa går ned.Del 2 :MalstrømmenAndre del av løypa foregår i skogsområdetovenfor Svelviks bebyggelse, og byr på en delperler av marka, deriblant sykling langsvannkanten av Ebbestadvannet. Ved veldig myenedbør, kan deler av denne passeringen stå undervann. Her kommer man også til krevende tekniskepartier, teknisk utfor dropp, sti, og myrer . Detmest tekniske partier både begynner og slutterved demningen til Ebbestadvannet, ogavslutningen utgjør en innlagt spurt på 1.og 2.runde! De som er gode teknisk, kan taplasseringer i dette partiet og sikre seg enspurtgevinst.Del 3: StryketSiste del av løypa, går i området i og rundt lysløypa. De som husker riktig godt, kan kjenne igjen delerav den gamle rundbanen, som ble brukt på 90-tallet. Etter en runde her, bærer det nedover, og manpasserer gjennom boligområdet i Svelvik. Partiet avsluttes med en sikk-sakk løype som går iserpentinsvinger ned et lite skogsparti nesten nede i sentrum. Vi håper dette også vil bli etpublikumspunkt.STRAVA-segmenterGPS-logging og Strava segmenter har blitt svært populære. Det vil opprettes flere Stravasegmenter i løypa og disse vil merkes på løypeprofilen og merkes i selve løypa. Dermed kan manha glede av å sammenligne tider på disse utvalgte strekningene med sine Strava-konkurrenter.


ProgramKjøreplanRunder Starttid Rundetid Tot km Klatring Vinnertid Vinner i målM/K 15-16 2 09:00 00:40:00 30 760 01:20:00 10:20M/K Sport 3 09:00 00:40:00 45 1140 02:00:00 11:00M/K 13-14 1 09:05 00:40:00 15 380 00:40:00 09:45M/K10-12 1 09:10 00:40:00 12 380 00:40:00 09:50M Senior 5 11:30 00:42:00 80 1900 03:30:00 15:00K Senior 4 11:30 00:45:00 64 1520 03:00:00 14:30M Junior 4 11:30 00:45:00 64 1520 03:00:00 14:30K Junior 4 11:30 00:47:00 64 1520 03:08:00 14:38M/K Vet 4 11:30 00:47:00 64 1520 03:08:00 14:38Distanser og tider er basert på de tester vi har gjort nå. Disse vil finmåles og testes i treningsritt oggjennomkjøringer til våren. Vi tar forbehold om endringer i programmet.SpurtpriserDet vil være to innlagte spurter. Begge disse vil ligge på punkter hvor det er spesielt fint for publikumå stå og være tilskuere. Bakkespurt i den første skikkelige kneika. Den ender ut mellom to gårder på en liten flate førder bærer inn i skogen. Det vil være spurtpris her på 1. og 3. runde. Terrengspurt. Etter ett av de røffeste terrengpartiene som både starter og slutter veddemningen til Ebbestadvannet, kommer den andre spurtprisen. Her kan tilskuere se rytternekomme ned droppet fra Vassåsen og ned til vannet, sykling på svært teknisk sti helt nede ivannkanten (kanskje noen blir våte?) og deretter ned en rampe og inn i skogen. Når rytternekommer ut av dette skogspartiet, er de igjen oppe ved demningen, hvor spurtprisen avgjøres.Det er spurtpris her på 1. og 3. runde.UnderholdningVi tar sikte på å skape liv og røre i Svelvik sentrum. Scene , målportal og speakertjeneste vil være påplassen foran kirken og parken ned mot brygga og SvelvikstrømmenServeringDet finnes flere serveringssteder langs Storgata i Svelvik og vi vil samarbeide med disse om å sørgefor at serveringstilbudet er godt.


Neptunrittet og Svelvik som historisk maritim byHvorfor «Neptunrittet»?Da vi skapte ideen om dette rittet, var vi klare på at arrangementer som dette skal bidra til å setteSvelvik by på kartet. Vi ønsket oss derfor en profil på rittet som spiller på Svelvik sin særegenhet. Denmaritime historien og kulturen var et naturlig valg.Navnet «Neptunrittet» spiller direkte på kommunens våpenskjold, som er en «neptungaffel», eller enålegaffel, som henspiller på fiskerivirksomheten i kommunen.Svelviks historieSvelvik ble egen kommune med ladestedsrettigheter i 1845.Det hadde da i over 200 år vært to strandsteder, med Svelviki nord og Strømmen i sør. Svelvikstrømmen skapte storevanskeligheter for skipsfarten i eldre tid, og båtene måtte hahjelp og oppsyn av folk som bodde i nærheten.En annen viktig faktor som skapte aktivitet ved Strømmen,var at den indre delen av fjorden frøs til om vinteren ogstengte Drammens havn inne. Norges største trelastby måttederfor flytte sin havn til Svelvik i vintermånedene.Svelvikstrømmen har alltid vært hovedpulsåren for trafikkentil og fra Drammen. For Svelvik var havna og strømmen selvelivsnerven gjennom lange tider. Svelvik vokste og fikk sintettbebyggelse på slutten av 1600-tallet og ved begynnelsenav 1700-talletI 1854 hørte minst 26 fartøyer hjemme i Svelvik. Tallet på fartøyer var nesten tredoblet siden 1845.Stedet drev egen skipsfart og skipsbygging. Seilskutenes storhetstid satte inn omkring midten av detforrige århundret, og glansperioden var i 1870-årene.I 1875 hadde Svelvik 1.677 innbyggere. På denne tiden hadde stedet en del brennevinshandlere,danselokaler, hoteller og gjestgiverier. Skipsfarten var detbærende grunnlaget for stedets næringsliv. Her var 183sjømenn, 42 styrmenn og 45 skippere.I 1856 ble den gamle St. Nicolai-kirken revet. Den gamlekirken med tykke gråsteinsmurer som ble bygget før 1396,ble for liten. I 1859 sto den nye kirken ferdig.I 1964 ble Svelvik og Strømm slått sammen til en kommune.Før sammenslåingen hadde Svelvik 1.178 innbyggere ogStrømm 2.607 innbyggere. Svelvik kommune hadde vedutgangen av 2005 ca. 6.500 innbyggere.«Den Gode Hensigt» var en av de hjemmehørendeskipene i Svelvik. Den har også gitt navnet til den nyeteateroppsetningen som har blitt en stor suksess de sisteårene.Svelvik er i dag en industri- og jordbrukskommune, og er Vestfolds største epleprodusent. En stor delav Svelviks befolkning har sitt arbeid utenfor kommunen, og pendler til Drammen eller Oslo


Vi ønsker å invitere kommune og næringsliv til åsamarbeide med oss og sørge for at dette blir ensuksess.Både for å løfte norsk terrengsykling og for åmarkedsføre Svelvik by.Vi inviterer: Kommune til å bidra med tilrettelegging og forankring ilokalmiljøet. Næringsliv med økonomisk støtte til arrangementet. Handelsstand i sentrum til å skape liv og aktivitet ved åsette opp stands/salg/servering til egen fortjeneste. Publikum i Svelvik til å støtte oss, og stille som publikum.

Similar magazines