13.07.2015 Views

EAN Version 34.xlsx - Aarhus.dk

EAN Version 34.xlsx - Aarhus.dk

EAN Version 34.xlsx - Aarhus.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>EAN</strong> - numre Århus Kommune <strong>Version</strong> 34 (11-07-2012)Afdeling <strong>EAN</strong>-nummer Navn Adresse Postnummer og by Kontaktperson E-mailadresse Tlf.nr.Borgmesterens Afdeling5790000418596 Arbejdsskader Rådhuset 8000 Århus C Bodil Sandgaard Olsen bso@aarhus.<strong>dk</strong> 894023265798005775232 Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen 2 8100 <strong>Aarhus</strong> C Niels Lucassen nl@aarhus.<strong>dk</strong> 894023195798005773986 Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Pia Leth pl@aarhus.<strong>dk</strong> 894021525790001114695 Byrådet Rådhuset 8000 Århus C Pia Leth pl@aarhus.<strong>dk</strong> 894021525790000418640 Erhvervs- og Byudvikling Rådhuset 8000 Århus C Pia Leth pl@aarhus.<strong>dk</strong> 894021525790000423538 IT Rådhuset 8000 Århus C Annette Fisker vh@aarhus.<strong>dk</strong> 894029065798005773979 Lønhuset Knudrisgade 5 8000 Århus C Susanne Dyhrberg sud@aarhus.<strong>dk</strong> 894043515798005774525 Multimediehuset Møllegade 1 8000 Århus C Marie Østergaard mao@aarhus.<strong>dk</strong> 894092475790000395743 Økonomi- og Lønsystemer Rådhuset 8000 Århus C Pia Leth pl@aarhus.<strong>dk</strong> 894021525790000418466 Repræsentation Rådhuset 8000 Århus C Anette C. Jacobsen aj@aarhus.<strong>dk</strong> 89402135Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og BeskæftigelseBeskæftigelsesforvaltningen 5790000419968 Alleskolen Toldbodgade 5 8000 Århus C Pia Grønlund Andersen pgan@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 871321675798005774136 Kantinen Jægergården Værkmestergade 15 8000 Århus C Benny Larsen bl@ama.aarhus.<strong>dk</strong> 89404679


5798005772996 Arbejdsmarkedscenter Nord Skejbygårdsvej 13-17 8240 Risskov Susanne Kjærsgaard skja@aarhus.<strong>dk</strong> 871323335798005773016 Arbejdsmarkedscenter Syd Gunnar Clausens 90 8260 Viby J Tina Leicht Danielsen tid@aarhus.<strong>dk</strong> 873461525790000418770 Arbejdsmarkedscenter Midt - Fredens Torv Fredens Torv 6 8000 <strong>Aarhus</strong> C Carina Halvorsen cahal@aarhus.<strong>dk</strong> 894059995790000420469 Arbejdsmarkedscenter Midt - Holmstrupgårdsvej Holmstrupgårdsvej 22-24 8220 Brabrand Carina Halvorsen cahal@aarhus.<strong>dk</strong> 894059995790000418787 Arbejdsmarkedscenter Nord - Afdelng Mosevej Mosevej 20 8240 Risskov Susanne Kjærsgaard skja@aarhus.<strong>dk</strong> 871323335790000418763 Beskæftigelsesforvaltningens Sekretariat Værkmestergade 15 8000 <strong>Aarhus</strong> C Benny Larsen benla@aarhus.<strong>dk</strong> 894046795790000419814 Dagpengekontoret Værkmestergade 15 8000 <strong>Aarhus</strong> C Merete Blicher Pedersen mebpe@aarhus.<strong>dk</strong> 894030735790000418756 Erhvervsgrunduddannelsen Vestergade 58 N 8000 <strong>Aarhus</strong> C Anne Pedersen annep@aarhus.<strong>dk</strong> 894013715798005773009 Hjerneskadecentret P.P. Ørums Gade 11, Bygning 2 8000 <strong>Aarhus</strong> C Lene Mejlby Jensen lmjen@aarhus.<strong>dk</strong> 893840405798005772286 Jobcenter <strong>Aarhus</strong> - Job og Sundhed / administrativeudgifterSilkeborgvej 622 8220 Brabrand Erik Jørgensen jobogsundhed@aarhus.<strong>dk</strong> 8940 68005798005772934 Jobcenter <strong>Aarhus</strong> - Job og Sundhed / følgeudgifter Silkeborgvej 622 8220 Brabrand Inger Nielsen jobcenter@aarhus.<strong>dk</strong> 8940 68005798005772354 Jobcenter <strong>Aarhus</strong> - Job og Trivsel / administrativeudgifterKnudrisgade 5 8000 <strong>Aarhus</strong> C Inge Bach Jensen joibogtrivsel@aarhus.<strong>dk</strong> 8940 68005798005774006 Jobcenter <strong>Aarhus</strong> - Job og Trivsel / følgeudgifter Knudrisgade 5 8000 <strong>Aarhus</strong> C Maj Warming jobcenter@aarhus.<strong>dk</strong> 8940 68005798005772316 Jobcenter <strong>Aarhus</strong> - Job og Uddannelse / administrativeudgifterVærkmestergade 3 8000 <strong>Aarhus</strong> C Eva Pedersen joboguddannelse@aarhus.<strong>dk</strong> 8940 68005798005774655 Jobcenter <strong>Aarhus</strong> - Job og Uddannelse / følgeudgifter Værkmestergade 3 8000 <strong>Aarhus</strong> C Inger Nielsen jobcenter@aarhus.<strong>dk</strong> 8940 68005798005774570 Jobcenter <strong>Aarhus</strong> - Job og Uddannelse / STU Værkmestergade 3 8000 <strong>Aarhus</strong> C Margrethe Klindt stu@msb.aarhus.<strong>dk</strong> 8940 68005790000418749 Jobcenter <strong>Aarhus</strong> - Job og Uddannelse / UU Værkmestergade 3 8000 <strong>Aarhus</strong> C Anita Christensen uu-aarhus@msb.aarhus.<strong>dk</strong> 8940 6800


5798005772293 Jobcenter <strong>Aarhus</strong> - Job og Vejledning / administrativeudgifterVærkmestergade 5 8000 <strong>Aarhus</strong> C Majbrit RasmussenChristensenjobogvejledning@aarhus.<strong>dk</strong> 8940 68005798005773931 Jobcenter <strong>Aarhus</strong> - Job og Vejledning / følgeudgifter Værkmestergade 5 8000 <strong>Aarhus</strong> C Maj Warming jobcenter@aarhus.<strong>dk</strong> 8940 68005798005772422 Jobcenter Århus - Nord, Adm. Vejlby Centervej 52 8240 Risskov Birthe Brixen bbri@aarhus.<strong>dk</strong> 894063585790000419883 Jobcenter <strong>Aarhus</strong> - Sekretariat / IRK Værkmestergade 3 8000 <strong>Aarhus</strong> C Inger Dynesen jobcenter@aarhus.<strong>dk</strong> 8940 68005798005775270 Jobcenter <strong>Aarhus</strong>, Tværgående Drift, følgeudgifter Værkmestergade 3-5 8000 <strong>Aarhus</strong> C Maj Warming, azsi862, IngerNielsen, azsi220mwar@aarhus.<strong>dk</strong> 894032555798005772330 Jobcenter <strong>Aarhus</strong> - Tværgående Drift / Ledelse Værkmestergade 15 8000 <strong>Aarhus</strong> C Helle Poulsen jobcenter@aarhus.<strong>dk</strong> 8940 68005790000419937 Jobcenter <strong>Aarhus</strong> - Tværgående Drift /VirksomhedsserviceVærkmestergade 5 8000 <strong>Aarhus</strong> C Anne-Mette Petersen virksomhedsservice@aarhus.<strong>dk</strong> 8940 68005798005775225 Projektteamet Værkmestergade 15 8000 <strong>Aarhus</strong> C Thomas Lund Hansen thha@aarhus.<strong>dk</strong> 894031115798005772989 Rehabiliteringscentret for Flygtninge Skejbygårdsvej 13-17 8240 Risskov Tove Jensen toj@aarhus.<strong>dk</strong> 893082015790000419852 Sociallægeinstitutionen Værkmestergade 15 8000 Århus C Heidi Juul Jensen hejj@aarhus.<strong>dk</strong> 894030915798005771401 Ydelsescenter Central, Kontanthjælp Værkmestergade 15 8000 Århus C. Benny Larsen benla@aarhus.<strong>dk</strong> 894046795798005774587 Ydelsescenter Centrum Værkmestergade 15 8000 Århus C Lis Iversen lisiv@aarhus.<strong>dk</strong> 894032555798005772309 Ydelsescenter Centrum, Førtidspension Værkmestergade 15 8000 Århus C Gitte Plagborg gp@aarhus.<strong>dk</strong> 894032555798005772347 Ydelsescenter Centrum, Kontanthjælp Værkmestergade 15 8000 Århus C Gitte Plagborg gp@aarhus.<strong>dk</strong> 894032555790000420506 Ydelsescenter Centrum, Sekretariat Værkmestergade 15 8000 Århus C Gitte Plagborg gp@aarhus.<strong>dk</strong> 894032555790001119768 Ydelsescenter Nord, Adm. Vejlby Centervej 52 8240 Risskov Birthe Brixen bbri@aarhus.<strong>dk</strong> 894063585798005772439 Ydelsescenter Nord, Kontanthjælp Vejlby Centervej 52 8240 Risskov Birthe Brixen bbri@aarhus.<strong>dk</strong> 89406358


5790000420551 Ydelsescenter Syd, Adm. Grøndalsvej 2 8260 Viby Rasmus Hansen rash@aarhus.<strong>dk</strong> 894052575798005772705 Ydelsescenter Syd, Sekretariat Grøndalsvej 2 826 Viby j Rasmus Hansen rash@aarhus.<strong>dk</strong> 8940 52575790000420582 Ydelsescenter Vest, Adm. Silkeborgvej 622 8220 Brabrand Torben Chrøis tochr@aarhus.<strong>dk</strong> 894057235798005772415 Ydelsescenter Vest, Sekretariat Silkeborgvej 622 8220 Brabrand Torben Chrøis tochr@aarhus.<strong>dk</strong> 8940 5582Staben 5790000418725 Økonomi- Drift Værkmestergade 15 8000 Århus C Nina Lund Petersen894034445790000418664 Direktion Rådhuset 8000 Århus C Susanne H. Poulsennlp@aarhus.<strong>dk</strong>894039395798005774624 Forretnings IT BEF Værkmestergade 15 8100 Århus C Heidi Brosbøllshp@aarhus.<strong>dk</strong>8940 34715798005774617 Fælles support IT Værkmestergade 15 8100 Århus C Heidi Brosbøllhbro@aarhus.<strong>dk</strong>8940 34715790000418732 Fælles IT MSB Værkmestergade 15 8000 Århus C Heidi Brosbøllhbro@aarhus.<strong>dk</strong>8940 34715798005774631 Ledelsesinformation Værkmestergade 15 8100 Århus C Pernille Hviid Jensenhbro@aarhus.<strong>dk</strong>8940 43655790000418671 Ledelse og Kommunikation MSB Rådhuset 8000 Århus C Nina Lund Petersenpejen@aarhus.<strong>dk</strong>894034445798005774648 Personale og organisation Værkmestergade 15 8100 Århus C Hans Peter Jensennlp@aarhus.<strong>dk</strong>8940 25885798005774600 Tværgående Økonomi MSB Værkmestergade 15 8100 Århus C Nina Lund Petersenphpj@aarhus.<strong>dk</strong>89403444nlp@aarhus.<strong>dk</strong>5798005774853 Økonomi - Sekretariat (kantine-regninger) Værkmestergade 15 8000 Århus C Ragnhild Andersen raa@aarhus.<strong>dk</strong> 871342655790000418688 Økonomi Service - Rådhuset Rådhuset 8000 Århus C Susanne H. Poulsen89403939shp@aarhus.<strong>dk</strong>Socialforvaltningen 5798005774549 Afd. Nagelsvej 15 Nagelsvej 15 8270 Højbjerg Hanne Skadholm haska@aarhus.<strong>dk</strong> 861862465798005771340 Aflastningsordningen Marselis Boulevard 179 8000 Århus C Heidi Rantala aflastning@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 89405441


5790000420230 Aktivitetscentret Biffen Silkeborgvej 620 8220 Brabrand Karen Alder Sørensen kaaso@aarhus.<strong>dk</strong> 871383845798005773320 Aktivitetscentret Frederiksbjerg Bülowsgade 68 8000 Århus C. Uffe Stampesøe frederiksbjerg@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 894023465790000420223 Aktivitetscentret Skt.Annagade Skt.Annagade 40 8000 Århus C Lisbeth Thorgaard listh@aarhus.<strong>dk</strong> 861926445798005773221 Aktivitets- og udviklingscenter Katrinebjerg Katrinebjergvej 81 8200 Århus N. Dorrit Uhrenholt duh@aarhus.<strong>dk</strong> 861075775798005773337 Aktivitetshuset Havkærparken Havkærparken 45 8381 Tilst Marianne Kistrup mki@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 862486005798005773139 Alkoholbehandlingen Jægergårdsgade 66 8000 Århus C Lone Abrahamsen lab@aarhus.<strong>dk</strong> 871321005798005773948 Alkoholbehandlingen, Projekt Indsigt Jægergårdsgade 66 8000 Århus C. Lone Abrahamsen lab@aarhus.<strong>dk</strong> 871321005798005773177 Alkoholbehandlingen, Rådgivningscafeen Aros Jægergårdsgade 66 8000 Århus C. Lone Abrahamsen lab@aarhus.<strong>dk</strong> 873011745798005773955 Arbejdskonsulenterne Hermodsvej 5 A 8230 Åbyhøj Projektchef Jørn Melgaard jome@aarhus.<strong>dk</strong> 29208747894067175798005771425 Arkivet Gudrunsvej 78 8220 Brabrand Mette Ernstsen mern@aarhus.<strong>dk</strong> 894056585798005774235 Atriumhuset Gøteborg Allé 8 8200 Århus N Karen Thyrsting kthy@aarhus.<strong>dk</strong> 291360415798005773023 Behandlingshjemmet Bøgholt Grøndalsvej 65 8260 Viby J. Mikael Brøgger87348800mbg@aarhus.<strong>dk</strong>5798005773030 Behandlingshjemmet Dalgården Oddervej 249 8270 Højbjerg Per Ruby pru@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 894023465798005773047 Behandlingshjemmet Åhaven Marselis Boulevard 179 8000 Århus C. Lasse Nielsen lnn@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 894023465798005773054 Birkebakken Hejredalsvej 144 8220 Brabrand Mona Engelbrecht birkebakken@msb.aarhus.<strong>dk</strong>871333105798005773344 Bocenter Nord Skejbygårdsvej 37 8240 Risskov Lene Richter skovlund@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 894023465798005773429 Bocenter Syd Nygårdsvej 1 A 8270 Højbjerg Inga Nissen nygaard@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 86278888


5798005773351 Bocenter Tranbjerg Trankjærgårdsvej 108 8310 Tranbjerg Kirsten Haubro Andersen khd@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 862832455798005775256 Boform Hvilstedhus Hvilstedvej 16 8355 Solbjerg Birgit Eskerod bchri@arhus.<strong>dk</strong> 873924305798005774556 Bofællesskabet Albertsvænge Tilst Skolevej 15 E 8381 Tilst Annette Poulsen apo@aarhus.<strong>dk</strong> 309123655798005775188 Bofællesskabet Alstrup Allé Alstrup Allé 3 8361 Hasselager Gitte Sørensen gsr@arhus.<strong>dk</strong> 292036495798005773993 Bofællesskabet Bronzealdertoften Bronzealdertoften 14-34 8210 Århus V. Charlotte Graakjær cgr@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 205337115798005775140 Bofællesskabet Grøfthøj Grøfthøjparken 145 8260 Viby J Preben Bøgelund Pbo@aarhus.<strong>dk</strong> 871334335798005771869 Bofællesskabet Harlev Rødlundvænget 2 8462 Harlev J Anette Poulsen apo@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 874755205798005771845 Bofællesskabet Hasselager Skovhøj 1E 8361 Hasselager Kirsten Haubro Andersen khd@aarhus.<strong>dk</strong> 873924305798005775249 Bofællesskabet Myrholmsvej Myrholmsvej 83 8260 Viby J Birgit Eskerod bchri@arhus.<strong>dk</strong> 873924305798005775171 Bofællesskabet Nørre Allé nr. 30 Nørre Allé 30, 4. 8000 <strong>Aarhus</strong> C Gitte Sørensen gsr@arhus.<strong>dk</strong> 292036495790000420056 Bofællesskabet Stautruphus Stautrupvej 183 8260 Viby Kirsten Haubro Andersen khd@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 862832455798005773887 Bofællesskabet Søndervangen 90 Søndervangen 90 8200 Århus N Conny Lauritsen col@aarhus.<strong>dk</strong> 202444735798005771791 Bofællesskabet Søstjernen Bispevænget 10-14, Stautrup 8260 Viby J Kirsten Haubro Andersen khd@aarhus.<strong>dk</strong> 873924305798005773153 Bostedet Ellengården Benthesdavej 81 8200 Århus N Erik Nielsen enie@aarhus.<strong>dk</strong> 894010505798005775119 Bostøtte ADHD VH Fuglesangs Allé 18 8210 Århus V Bitten Tobberup btb@aarhus.<strong>dk</strong> 2114 21255798005774174 Bostøtten Vest Bronzealdertoften 22a 8210 Århus V Charlotte Graakjær cgr@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 8713 84355798005774952 Botilbuddet Katrinebjerg Katrinebjergvej 81, 1.+2. sal 8200 <strong>Aarhus</strong> N Jan Walter jwal@aarhus.<strong>dk</strong> 87134275


5798005773245 Bo tilbudet Kragelund Dybrovej 19 8270 Højbjerg Karen Thyrsting kthy@aarhus.<strong>dk</strong> 291360415798005774983 Butik 1000 Ting Jægergårdsgade 20 8000 Århus C Line Rasmussen lras@aarhus.<strong>dk</strong> 8940 43075798005771500 Byg Værkmestergade 15 8100 Århus C. Solveig Frank sfra@aarhus.<strong>dk</strong> 894035305798005775089 Byg Værkmestergade 15 8100 <strong>Aarhus</strong> C Karen Helene Andersen kaand@aarhus.<strong>dk</strong> 871341725798005773368 Bøgeskovgård Aktivitetscenter Bøgeskov Høvej 5 8260 Viby J. Jan Christensen jac@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 873315335798005774785 Børnecentret Silkeborgvej 620 8220 Brabrand Sofie Larsen solar@aarhus.<strong>dk</strong> 871327135798005772064 Børnecentret, Børnehusene Gudrunsvej 78 8220 Brabrand Kate Dolleris kdo@aarhus.<strong>dk</strong> 8940 56945798005773603 Cafe Frederik Paludan Müllers vej 26,1. 8200 Århus N. Uffe Stampesøe frederiksbjerg@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 861862405790001122652 Center Basen Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj Zofia May zm@aarhus.<strong>dk</strong> 894033735798005774457 Center for akut og opsøgende indsatser Nørre Allé 31 8000 Århus C Mette Grandjean mgj@aarhus.<strong>dk</strong> 292088005798005774914 Center for Bostøtte i Eget Hjem Søren Frichs Vej 36 G 8230 Åbyhøj Brian Kjærulff brkj@aarhus.<strong>dk</strong> 871342905790000420285 Center For Misbrugsbehandling Valdemarsgade 18 8000 Århus C Uwe Hansen uwha@aarhus.<strong>dk</strong> 894031525798005771944 Center For Misbrugsbehandling, Administration Valdemarsgade 18 8000 Århus C. Uwe Hansen uwha@aarhus.<strong>dk</strong> 894031525798005772026 Center For Misbrugsbehandlingen Arrestprojekt Valdemarsgade 18 8000 Århus C. Uwe Hansen uwha@aarhus.<strong>dk</strong> 894031525798005771982 Center For Misbrugsbehandling Heroinbehandlingen Spanien 63 8000 Århus C. Uwe Hansen uwha@aarhus.<strong>dk</strong> 894031525798005772019 Center for Misbrugsbehandling Rådgivningen Valdemarsgade 18 8000 Århus C. Uwe Hansen uwha@aarhus.<strong>dk</strong> 894031525798005771951 Center For Misbrugsbehandling Familiehuset Nørre Allé 30, 1. tv 8000 Århus C. Uwe Hansen uwha@aarhus.<strong>dk</strong> 89403152


5798005771968 Center For Misbrugsbehandling Gadeklinikken Valdemarsgade 18 8000 Århus C. Uwe Hansen uwha@aarhus.<strong>dk</strong> 894031525798005771975 Center For Misbrugsbehandling Halvvejshuset Grønnegade 79 8000 Århus C. Uwe Hansen uwha@aarhus.<strong>dk</strong> 894031525798005774563 Center for Misbrugsbehandlingen Hvilstedhus Hvilstedvej 16 8355 Solbjerg Uwe Hansen uwha@aarhus.<strong>dk</strong> 894031525790000418831 Center for Misbrugsbehandlingen Kontakthuset Spanien 63 8000 Århus C Elsebet Bjergfeldt ekbj@aarhus.<strong>dk</strong> 861997065798005772002 Center For Misbrugsbehandling, Madam Grøn Grønnegade 47 8000 Århus C. Uwe Hansen uwha@aarhus.<strong>dk</strong> 894031525790000420292 Center For Misbrugsbehandling Behandlingafdelingen Valdemarsgade 18 8000 Århus C Uwe Hansen uwha@aarhus.<strong>dk</strong> 894031525798005773207 Center for Misbrugsbehandlingen Sundhedsteamet Valdemarsgade 18 8000 Århus C. Uwe Hansen uwha@aarhus.<strong>dk</strong> 894031525790000419807 Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Århus C Lene Lundqvist llq@aarhus.<strong>dk</strong> 894030995798005773238 Center for specialundervisning for Voksne Nørre Allé 31 8000 Århus C. Hans Jørn Lodberg hjd@aarhus.<strong>dk</strong> 894023465790000419999 Center for Tilbud til Voksne med Handicap Mejlgade 8 8000 Århus C Hanne Herholdt hhr@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 871342045798005771814 Center for Tilbud til Voksne med Handicap Centrum Mejlgade 8 8000 Århus C. Lotte Bo Pedersen lbpe@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 894020005798005771821 Center for Tilbud til Voksne med Handicap psyk 7 Mejlgade 8 8000 Århus C. Tove Bilde Nielsen tbi@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 894020005798005774532 CSU - Hjemløseplan Værkmestergade 15 8000 Århus C5798005774105 CSU - Kursusafdelingen P. P. Ørumsgade 11, bygning 10. 1 8000 Århus C. Lena Mogensen lmg@aarhus.<strong>dk</strong> 5157 61495798005773375 Dag- og Døgntilbudet Solbakken Randlevvej 4 A 8300 Odder Flemming Lehm solbakken@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 878027605798005775041 Den Grønne Elevator Kileparken 19 8381 Tilst Anne Hansen annha@aarhus.<strong>dk</strong> 871334375798005775003 Driftsunders. og Faglig udv. projekter SUV Værkmestergade 15 8000 Århus C Palle Eli Jensen paeje@aarhus.<strong>dk</strong> 89403333


5798005773528 Døgncentret for Børn & Familier Reykjaviksgade 11 8200 Århus N Ebbe Wendt Lorenzen elo@aarhus.<strong>dk</strong> 8713 38485798005773382 Elmetoften Elmetoften 1 8361 Hasselager Knud Børglum knb@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 894023465798005774808 Familiecentret Vejlby Centervej 52 8240 Risskov Peder Skov psk@aarhus.<strong>dk</strong> 8940 57025790001119706 Familiehuset Holmevej Grøndalsvej 2 8260 Viby Tove Hald tha@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 894051505790000419982 Familieplejecentret Holmevej 180 8270 Højbjerg Anette Rohde Hjerresen ah@aarhus.<strong>dk</strong> 894054305798005775058 Familiekontor Centrum Daggruppe Værkmestergade 15 8100 <strong>Aarhus</strong> C Matthias Bloch mabl@aarhus.<strong>dk</strong> 894033715798005772200 Familierådgivning Syd Grøndalsvej 2 8260 Viby J. Nina Fammé nfa@aarhus.<strong>dk</strong> 894052895790000420490 Familiekontor Centrum Værkmestergade 15 8000 Århus C Matthias Bloch mabl@aarhus.<strong>dk</strong> 894033715798005771777 Familiekontor Nord Vejlby Centervej 52 8240 Risskov Birthe Pedersen birped@aarhus.<strong>dk</strong> 894061815798005771654 Familiekontor Nord Vejlby Centervej 52 8240 Risskov Nadia Masri nsm@aarhus.<strong>dk</strong> 894061475790000420575 Familiekontor Syd Grøndalsvej 2 8260 Viby Nina Fammé nfa@aarhus.<strong>dk</strong> 894052895798005772033 Familiekontor Vest, Familierådgivning Gudrunsvej 78 8220 Brabrand Peder Skov psk@aarhus.<strong>dk</strong> 894057025798005772040 Familiekontor Vest, Familierådgivning Sekretariat Gudrunsvej 78 8220 Brabrand Peder Skov psk@aarhus.<strong>dk</strong> 894057025798005771906 Familiekontor Vest, Gudrunsvej Gudrunsvej 78 8220 Brabrand Peder Skov psk@aarhus.<strong>dk</strong> 894057025790000420605 Familiekontor Vest, Ledelse Gudrunsvej 78 8220 Brabrand Peder Skov psk@aarhus.<strong>dk</strong> 894057025798005772057 Familiekontor Vest, Modtagelse Gudrunsvej 78 8220 Brabrand Peder Skov psk@aarhus.<strong>dk</strong> 894057025798005772095 Familiekontor Vest, Ungerådgivning Gudrunsvej 78 8220 Brabrand Peder Skov psk@aarhus.<strong>dk</strong> 89405702


5798005774846 Familieskole i Tilst Tåstumvænget 8 A 8381 Tilst Rita Lange rila@aarhus.<strong>dk</strong> 8713 25905798005771432 Familieteam Centrum-Syd Holmevej 180 8270 Højbjerg Kornelija Kozomara kkz@aarhus.<strong>dk</strong> 894053005790000420612 Familieteam Nord-Vest Gudrunsvej 78 8220 Brabrand Kate Dolleris kdo@aarhus.<strong>dk</strong> 8940 56945790000420162 Familieværksted Inter Langkærvej 2 8381 Tilst Lusin Canakci faminter@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 862416115790000420179 Familieværkstedet Rosenkrantzgade 23 8000 <strong>Aarhus</strong> C Rita Lange rila@aarhus.<strong>dk</strong> 8713 25905790000420483 Flexbo Nørre Boulevard 1 E 8000 Århus C Klaus Holck klho@aarhus.<strong>dk</strong> 292094775798005772392 Flexbo Samværstilbud Gøteborg Allé 8 8200 <strong>Aarhus</strong> N Bente Helweg Mikkelsen hbor@aarhus.<strong>dk</strong> 515759735798005773252 Fontænehuset Kirketoften 6 8260 Viby J. Bente Helweg Mikkelsen bhel@aarhus.<strong>dk</strong> 861150775790000419845 Forretnings IT for Socialforvaltningen Værkmestergade 15 8000 Århus C Heidi Brosbøll hbro@aarhus.<strong>dk</strong> 894034715798005773924 Fristedet Kommunalt Katrinebjergvej 81 8200 Århus N. Dorrit Uhrenholt duh@aarhus.<strong>dk</strong> 861075775798005774778 Handicapcentret Marselis Boulevard 179 8000 Århus C Hanne Gregersen hgre@aarhus.<strong>dk</strong> 894012885798005775201 Handicapcentret for børn Marselis Boulevard 179 8000 Århus C Hanne Gregersen hgre@aarhus.<strong>dk</strong> 894012885798005775317 Handicapcentret for børn Marselis Boulevard 179 8000 Århus C Hanne Gregersen hgre@aarhus.<strong>dk</strong> 894012885798005774822 Handicapcentret - medicinregninger §§ 41-42 Marselis Boulevard 179 8000 Århus C Hanne Gregersen hgre@aarhus.<strong>dk</strong> 874012885798005774839 Handicapcentret - Modtagelsen Marselis Boulevard 179 8000 Århus C Hanne Gregersen hgre@aarhus.<strong>dk</strong> 874012885798005773399 Handi-Info Marselisborg Centret P.P Ørumsgade 11 bygning 3,1 8000 Århus C. Helle Holm handi-info@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 861123775798005773269 Haslekollegiet Provstebakken 30 8210 Århus V. Bodil Svenstrup bosv@aarhus.<strong>dk</strong> 87134222


5798005773092 Heimdal Egebæksvej 26 8270 Højbjerg Ruth Lehm heimdal@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 873440405798005773856 Hjælperordningen Sonnesgade 9 8000 Århus C. Karsten Jühne kjy@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 8730 40415798005774686 Hjemløseplanen - Fremskudt myndighedsudøvelse Hermodsvej 5 8230 Åbyhøj Rikke Olesen ro@aarhus.<strong>dk</strong> 871341985798005774761 Hjemløseplan Implementering og Dokumentation Værkmestergade 15 8000 Århus C Rasmus Stenum Nørgaard rsno@aarhus.<strong>dk</strong> 292840365798005774693 Hjemløseplanen - Projekt Gadesovere Nørre Allé 31 8000 Århus C Jakob Storm jte@aarhus.<strong>dk</strong> 515759745798005774792 Hotspotcentret Grøndalsvej 2 8260 Viby J Gunna Tirstrup gti@aarhus.<strong>dk</strong> 871341625798005773795 HR-kontoret Værkmestergade 15 8000 Århus C. Tina Salmon tma@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 8713 41425790000420254 Højvang Centret, Aktivitetscenter Nørre Allé Nørre Allé 31 8000 Århus C Vibeke Hulemose vkr@aarhus.<strong>dk</strong> 292035935798005774198 INDU Vejlby Centervej 52 8240 Risskov Peder Skov ps@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 894057025798005773276 Industriværksetdet Skovkanten Skovagervej 2 8240 Risskov Jesper Dideriksen jedi@aarhus.<strong>dk</strong> 778932105798005774594 Juridisk Stab - Socialforvaltningen Værkmestergade 15 8100 Århus C. Rikke Hougaard-Enevoldsen rhou@aarhus.<strong>dk</strong> 894030025798005774044 Kantinen Lokalpsykiatri Nord Børglumvej 5 8240 Risskov Hanne Weckesser hmw@aarhus.<strong>dk</strong> 874126145798005773894 Kantinen Lokalpsykiatri Syd Skanderborgvej 156 8260 Viby J Hanne Weckesser hmw@aarhus.<strong>dk</strong> 206500545798005773870 Katrinebjerg AUC Katrinebjergvej 81 8200 Århus N Dorrit Uhrenholt duh@aarhus.<strong>dk</strong> 861075775798005773283 Korsagergården Korsagervej 45 8230 Åbyhøj Jane Elisabeth Christensen janchr@aarhus.<strong>dk</strong> 861515665798005773559 Kultur- og Kontaktsted Kragelund Dybrovej 21 8270 Højbjerg Svend Hamann Petersen svpe@aarhus.<strong>dk</strong> o5798005771333 Ledsageordningen Sonnesgade 9 8000 Århus C Pia Sivertsen psi@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 87304030


5790000420087 Lokalpsykiatri Centrum Kannikegade 12 8000 Århus C Liselotte Vinding llv@aarhus.<strong>dk</strong> 874224085790000420070 Lokalpsykiatri Nord Børglumvej 5 8240 Risskov Inge Hytting ihy@aarhus.<strong>dk</strong> 874229505790000420094 Lokalpsykiatri Syd Skanderborgvej 156 8260 Viby Liselotte Olesen liol@aarhus.<strong>dk</strong> 874223775790000420100 Lokalpsykiatri Vest Hermodsvej 5 B 8230 Åbyhøj Hanne Toft hatof@aarhus.<strong>dk</strong> 878961505798005773405 Lyngå-Kollegiet Graham Bellsvej 4 8200 Århus N. Karin Juul kip@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 871325005798005773412 Lyngåskolen Graham Bellsvej 1 8200 Århus N. Karin Juul kip@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 871325005798005773818 Mellemkommunal Refusion Familie- Børn- og Unge Værkmestergade 15 8000 Århus C. Birthe Pedersen birped@aarhus.<strong>dk</strong> 894061815798005773825 Mellemkommunal Refusion Forsorg Misbrug Værkmestergade 15 8000 Århus C. Rasmus Stenum Nørgaard29284036rsno@aarhus.<strong>dk</strong>5798005773832 Mellemkommunal Refusion Socialpsykiatri Værkmestergade 15 8000 Århus C. Marianne Brandt mbd@aarhus.<strong>dk</strong> 8713 34275798005773849 Mellemkommunal Refusion Voksenhandicap Værkmestergade 15 8000 Århus C. Ulla Kirkegaard ukh@aarhus.<strong>dk</strong> 894030195798005773290 Midtbyen Nørre Alle 31 3. 8000 Århus C. Jakob Storm jte@aarhus.<strong>dk</strong> 515759745798005773108 Miniinstitutionerne i Århus Kalmargade 58 8200 Århus N. Vibeke From vfr@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 894010205790001122669 MST Egå Mosevej 16 8250 Egå Malene Ilsøe mi@aarhus.<strong>dk</strong> 894053325798005774167 Myndighedscenter Socialpsykiatri og Udsatte Hermodsvej 5 8230 Åbyhøj Rikke Olesen ro@aarhus.<strong>dk</strong> 871341985798005774204 Myndighedscenter Socialpsykiatri og Udsatte - UdsatteTeamHermodsvej 5, 2. 8230 Åbyhøj Rikke Olesen ro@aarhus.<strong>dk</strong> 871341985798005774860 Myndighedscenter Voksen Handicap - administration Hermodsvej 3 8230 Åbyhøj Hanne Bankston hbba@aarhus.<strong>dk</strong>5798005774747 Myndighedscenter Voksen Handicap (borger-relateretudgifter)89406267Hermodsvej 3 8230 Åbyhøj Hanne Bankston hbba@aarhus.<strong>dk</strong> 89406267


5798005774945 Netværk der virker Katrinebjergvej 81 8200 Århus N Ole Holst-Pedersen olho@aarhus.<strong>dk</strong>245944965790000420001 Netværket Fiskergade 66, 1. 8000 Århus C Annalene Eskerod anes@aarhus.<strong>dk</strong> 894031235798005771838 Neuro/fysisk Handicapcenter Carl Nielsens Vej 2 8000 Århus C. Anne Grethe Sand ags@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 873384605798005774495 Nordbyvænget Stensagervej 50 8260 Viby J Søren Thorbøll-Jensen stj@aarhus.<strong>dk</strong> 861490045798005774976 Skolen på Holme Nygård Nygårdsvej 25 8270 Højbjerg Line Rasmussen lrasm@aarhus.<strong>dk</strong> 894043075798005775027 Opgangsbofællesskabet Grundtvigsvej Grundtvigsvej 10, 12 og 16 8260 Viby J Hanne Skadholm haska@aarhus.<strong>dk</strong> 401048875798005775133 Projekter ADHD CSU_SUV Værkmestergade 15 8000 Århus C Marianne Brandt mbd@aarhus.<strong>dk</strong> 871334275798005772743 Projekt Når forældre drikker Værkmestergade 15 8000 Århus C5798005772828 Projekt Recovery Værkmestergade 15 8000 Århus C. Annie Knudsen aek@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 894030195798005773900 Projekt stemmehørearbejdet Værkmestergade 15 8000 Århus C. Annie Elberg Knudsen aek@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 8940 43135798005775126 Projekt Værtsfamilie Katrinebjergvej 81 8200 <strong>Aarhus</strong> N. Ole Holst-Pedersen olho@aarhus.<strong>dk</strong> 245944965798005773306 Rejsecafeen Museumsgade 2 st.tv. 8000 Århus C. Vibeke Hulemose vkr@aarhus.<strong>dk</strong> 873222725798005774679 Revasi Værkmestergade 15 8000 Århus C Heidi Juul Jensen hejj@aarhus.<strong>dk</strong> 894030915798005774211 Rådgivningscentret for Børn & Unge Langenæs Allé 18 8000 Århus C Annegrete Leth alet@aarhus.<strong>dk</strong> 894011005798005771418 Sekr. Den Sociale Boligtildeling Værkmestergade 15 8100 Århus C. Kirsten Pafiti kpa@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 894030135798005773160 Sletten Sletvej 98 8361 Hasselager Heidi Bordinggaard hbor@aarhus.<strong>dk</strong> 871336865798005774754 Snåstrup Vestergård Silkeborgvej 939 8462 Harlev J Marianne Kistrup maki@aarhus.<strong>dk</strong> 87138195


5798005773085 Social- og sunhedsskolens kantine Olof Palmes Allé 35 8200 Århus N. Hanne Weckesser hmw@aarhus.<strong>dk</strong> 874126145798005771883 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Værkmestergade 15 8000 Århus C Ole Kampmann, RasmusStenum Nørgaard ogMarianne Brandtok@aarhus.<strong>dk</strong>, rsno@aarhus.<strong>dk</strong>,mbd@aarhus.<strong>dk</strong>87134180,29284036,871334275798005775102 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Center for Myndighed Hermodsvej 5B 3.sal 8230 Åbyhøj Tim Kristensen tkris@aarhus.<strong>dk</strong> 8713 41985790000420629 Socialcenter Vest, Familiehus Vest Gudrunsvej 78 8220 Brabrand Peder Skov ps@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 894057025790000420384 Socialcenter Vest, Ung og Forældre Gudrunsvej 78 8220 Brabrand Peder Skov ps@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 894057025790001122645 Socialforvaltningen Handicaphjælpere Værkmestergade 15 8000 Århus C Johanne Korgaard jk@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 894020005790000419791 Socialforvaltningen Sekretariat Værkmestergade 15 8000 Århus C Rikke Hougaard-Enevoldsen rhou@aarhus.<strong>dk</strong> 894030025798005771456 Socialforvaltningen, Socialchef Værkmestergade 15 8000 Århus C. Rikke Hougaard-Enevoldsen rhou@aarhus.<strong>dk</strong> 894030025790000419890 Socialvagten Sønder Alle 33 8000 Århus C Klaus Holck klho@aarhus.<strong>dk</strong> 292094775798005773436 Soras Niels Juelsgade 70 8200 Århus N Marianne H. Johansen mhj@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 867890995798005775010 Specialbostøtten Fuglesangs Allé 18 8210 <strong>Aarhus</strong> V Hanne Skadholm haska@aarhus.<strong>dk</strong> 401048875790000419906 Ssp-Gruppen Valdemarsgade 18, 8.sal 8000 Århus C Annie Lehim Laursen all@fk.aarhus.<strong>dk</strong> 894047935798005774440 Stab Boformer psykiatri Nørre Allé 31 8000 Århus C Preben Bøgelund pbog@aarhus.<strong>dk</strong> 292040395798005774464 Stab Dagtilbud psykiatri Nørre Allé 31 8000 Århus C Ole Røge oro@aarhus.<strong>dk</strong> 871334385798005774471 Stab Specialundervisning Nørre Allé 31 8000 Århus C Karin Randrup 862079795798005773627 Staben for Familier, Børn og Unge Værkmestergade 15 Værkmestergade 15 Birgitte Røjkjær Christensen bmn@aarhus.<strong>dk</strong> 8713 41645798005773443 Stefanshjemmet Carl Nielsens Vej 2 8000 Århus C Bente Andersen bnd@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 87331904


5798005773115 Stensagergården Stensagervej 9 8260 Viby J Per Toft 861421205790000420452 Støtte Og Kontaktpersoner Nørre Allé 31, 3. 8000 Århus C Jakob Stom jte@aarhus.<strong>dk</strong> 515759745798005773801 Tilsyns-enheden Værkmestergade 15 8000 Århus C. Ib Rønn irn@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 8713 41675798005773450 Tingagergården Tilst Skolevej 17 8381 Tilst Marianne H. Hansen mhj@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 873917705790000419876 Tolkeservice Værkmestergade 15 8000 Århus C Jytte Staer jst@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 894020005798005773184 Tre Ege Årslev Møllevej 15 8220 Brabrand Anja Birkelund Olesen abole@aarhus.<strong>dk</strong> 874770515798005774228 Tuesten Huse Tuestensvej 2 8381 Tilst Mogens Møller Nielsen mon@aarhus.<strong>dk</strong> 408561045798005774990 Turbo Korsagervej 15 8230 Åbyhøj Line Rasmussen lras@aarhus.<strong>dk</strong> 894043075790000420117 Udrykningsteamet Nørre Allé 31, 3. 8000 Århus C. Klaus Holck klho@aarhus.<strong>dk</strong> 292094775790000420414 Ungdomscentret Sønder Alle 33 8000 Århus C Herdis H. Søgaard hhso@aarhus.<strong>dk</strong> 894052025790001122683 Ungdomscentret - Botræning og Efterværn Nygårdsvej 29 8270 HØJBJERG Gitte Sørensen gsr@arhus.<strong>dk</strong> 292036495798005771616 Ungdomcentret - Hybler Nygårdsvej 29 8270 Højbjerg Gitte Sørensen gsr@arhus.<strong>dk</strong> 292036495790001122690 Ungdomscentret - Social Støtte og Gruppetilbud Lillehammervej 3 8200 Århus N Bodil Østergaard Laursen bola@aarhus.<strong>dk</strong> 862103665790001122706 Ungdomscentret - Uddannelse og Arbejde Fuglebakkevej 70 8210 Århus V Line Rasmussen lras@aarhus.<strong>dk</strong> 894043075798005773122 Ungeinstitutionen Eghøj Egå Mosevej 16 8250 Egå Herdis H. Søgaard hhso@aarhus.<strong>dk</strong> 8940 52025798005775034 Ungekontakten Sønder Allé 33 8000 <strong>Aarhus</strong> C Herdis H. Søgaard hhso@aarhus.<strong>dk</strong> 8941 52025790000420216 Tidlig indsats Abildgade 78 8200 <strong>Aarhus</strong> N Aase Laursen aala@aarhus.<strong>dk</strong> 87132677


5798005773467 Værkstedet Århus Nord Katrinebjergvej 83 8200 Århus N. Ivan Hansen prod@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 874026025798005773313 Windsor Skolebakken 17 8000 Århus C. Sune Kragelund kpede@aarhus.<strong>dk</strong> 515759755798005773191 Østervang Trankær Mosevej 25 8310 Tranbjerg Jakob May Oestervang@aarhus.<strong>dk</strong> 862922555798005773214 Århus Krisecenter Søndervangen 92 8260 Viby J. Ingelise Allentoft aarhus.krisecenter@fa.aarhus.<strong>dk</strong> 86153522Magistratsafdelingen for Teknik og MiljøFællesadministrationen 5790000425792 In<strong>dk</strong>øb Bautavej 1 8210 <strong>Aarhus</strong> V Eva Dyrberg Jensen edje@aarhus.<strong>dk</strong> 894016015790000420803 Informatikområdet Bautavej 1 8210 <strong>Aarhus</strong> V Joan Rasmussen jemr@aarhus.<strong>dk</strong> 894045085790000420667 Ledelsessekretariatet Rådhuset, vær 408 8000 <strong>Aarhus</strong> C Susanne Holm shol@aarhus.<strong>dk</strong> 894023535790000425839 Personaleområdet Bautavej 1 8210 <strong>Aarhus</strong> V Louise Gulmann Jakobsen lgj@aarhus.<strong>dk</strong> 894023645790000423842 Økonomiområdet Bautavej 1 8210 <strong>Aarhus</strong> V Marianne D. Olesen mdo@aarhus.<strong>dk</strong> 89401568Ejendomsforvaltningen 5790000420889 Ejendomsforvaltningen Hans Hartvig Seedorffs Stræde 3-5 8000 <strong>Aarhus</strong> C Hans Otto Evert hoev@aarhus.<strong>dk</strong> 894024095798005774716 Ejendomsforvaltningen Kantinen Grøndalsvej 1 Grøndalsvej 1 8260 Viby J Peter Lykke Hvid plhv@aarhus.<strong>dk</strong> 894024125798005774723 Ejendomsforvaltningen Kantinen Silkeborgvej H. H. Seedorffs Stræde 3-5 8000 <strong>Aarhus</strong> C Peter Lykke Hvid plhv@aarhus.<strong>dk</strong> 894024125790000420872 Kantinen Rådhuset Rådhuset 8000 <strong>Aarhus</strong> C Hans Otto Evert hoev@aarhus.<strong>dk</strong> 894024095790000420865 Grafisk Service Rådhuset 8000 <strong>Aarhus</strong> C Hans Otto Evert hoev@aarhus.<strong>dk</strong> 894024095798005770473 Bygningsafdelingen Hans Hartvig Seedorffs Stræde 3-5 8000 <strong>Aarhus</strong> C Hans Otto Evert hoev@aarhus.<strong>dk</strong> 894024095798005770428 Udlejningsafdelingen Hans Hartvig Seedorffs Stræde 3-5 8000 <strong>Aarhus</strong> C Hans Otto Evert hoev@aarhus.<strong>dk</strong> 89402409


Planlægning og Byggeri 5798005770305 Støttet Byggeri Kalkværksvej 10 8000 <strong>Aarhus</strong> C Maybrith Pedersen mayhem@aarhus.<strong>dk</strong> 894025115790000420711 Planlægning og Byggeri, Adm. Kalkværksvej 10 8000 <strong>Aarhus</strong> C Tove Dithmer tdi@aarhus.<strong>dk</strong> 89402607Trafik og Veje 5798005770329 Trafik og Veje Grøndalsvej 1 8260 Viby J Anne Häuser ahau@aarhus.<strong>dk</strong> 894049255798005770367 Vejbelysning Grøndalsvej 1 8260 Viby J Lene Holm Olesen lole@aarhus.<strong>dk</strong> 89404443Natur og Vej Service 5798005770213 Natur og Vej Service Vejafdelingen Edwin Rahrs Vej 64 8220 Brabrand Bent Severinsen bsev@aarhus.<strong>dk</strong> 861717845798005770220 Natur og Vej Service Naturafdelingen Edwin Rahrs Vej 64 8220 Brabrand Flemming Kristiansen fk@aarhus.<strong>dk</strong> 862915145798005770237 Natur og Vej Service Serviceafdelingen Edwin Rahrs Vej 64 8220 Brabrand Rasmus Wieland rw@aarhus.<strong>dk</strong> 894056325798005770336 Natur og Vej Service Materiel og Værksted Edwin Rahrs Vej 64 8220 Brabrand Leif Bjerg Nielsen lenie@aarhus.<strong>dk</strong> 894056255798005770190 Natur og Vej Service Maskinværksted Edwin Rahrs Vej 64 8220 Brabrand Leif Bjerg Nielsen lenie@aarhus.<strong>dk</strong> 894056255798005774075 Natur og Vej Service Bygninger Edw. Rahrs Vej 64 8220 Brabrand Lars Vinther lav@aarhus.<strong>dk</strong> 861405685798005770183 Natur og Vej Service Edwin Rahrs Vej 64 8220 Brabrand Torben Steffensen tmstef@aarhus.<strong>dk</strong> 894049245798005773597 NVS Vejafdelingen Område 5 Edw. Rahrs Vej 64 8220 Brabrand Paul Erwin Henningfeldt paeh@aarhus.<strong>dk</strong> 89405620Natur og Miljø 5798005770176 Natur og Miljø Valdemarsgade 18 8000 <strong>Aarhus</strong> C Lucy Yadegar ly@aarhus.<strong>dk</strong> 89402773<strong>Aarhus</strong> Brandvæsenet 5798005774013 <strong>Aarhus</strong> Brandvæsen Bygninger og Service Ny Munkegade 15 8000 <strong>Aarhus</strong> C Charlotte Sølvstad chas@aarhus.<strong>dk</strong> 8676 76835798005774020 <strong>Aarhus</strong> Brandvæsen Kontrol- og overvågningscenter Ny Munkegade 15 8000 <strong>Aarhus</strong> C Charlotte Sølvstad chas@aarhus.<strong>dk</strong> 8676 76835798005770381 <strong>Aarhus</strong> Brandvæsen Administration Ny Munkegade 15 8000 <strong>Aarhus</strong> C Charlotte Sølvstad chas@aarhus.<strong>dk</strong> 8676 76835798005771319 Brand- og Redningsberedskab Ny Munkegade 15 8000 <strong>Aarhus</strong> C Charlotte Sølvstad chas@aarhus.<strong>dk</strong> 8676 7683


5798005770374 <strong>Aarhus</strong> Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Ny Munkegade 15 8000 <strong>Aarhus</strong> C Charlotte Sølvstad chas@aarhus.<strong>dk</strong> 8676 76835798005771326 <strong>Aarhus</strong> Brandvæsen Uddannelsescenter Ny Munkegade 15 8000 <strong>Aarhus</strong> C Charlotte Sølvstad chas@aarhus.<strong>dk</strong> 8676 7683AffaldVarme <strong>Aarhus</strong> 5790001113223 Affald Bautavej 1 8210 <strong>Aarhus</strong> V Jens Frost jefr@aarhus.<strong>dk</strong> 8940 15145790000425808 AffaldsCenter Bautavej 1 8210 <strong>Aarhus</strong> V Britta Johansen brjo@aarhus.<strong>dk</strong> 8940 15115790000423910 AffaldVarme <strong>Aarhus</strong> Bautavej 1 8210 <strong>Aarhus</strong> V Marianne D. Olesen mdo@aarhus.<strong>dk</strong> 8940 15685790000423873 Varme Bautavej 1 8210 <strong>Aarhus</strong> V Jens Frost jefr@aarhus.<strong>dk</strong> 8940 15145790000423866 VarmeTransmission Bautavej 1 8210 <strong>Aarhus</strong> V Jens Frost jefr@aarhus.<strong>dk</strong> 8940 1514Arealudvikling <strong>Aarhus</strong> 5798005774921 Arealudvikling <strong>Aarhus</strong> Nordhavnvsgade 12 st. 8000 <strong>Aarhus</strong> C Pia Lisbeth Andersen pla@aarhus.<strong>dk</strong> 8940 25315790000420704 Arealudvikling Byggemodning og Grundsalg Nordhavnvsgade 12 st. 8000 <strong>Aarhus</strong> C Pia Lisbeth Andersen pla@aarhus.<strong>dk</strong> 8940 2531Magistratsafdelingen for Sundhed og OmsorgBygningsdrift 5798005773542 Bygningsdrift Søren Frichsvej 36G 8230 Åbyhøj Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385798005773641 Bygningsdrift Område Syd Torvevænget 3A 8310 Tranbjerg Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385798005773658 Bygningsdrift Område Marselisborg Ankersgade 21 8000 Århus C Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385798005773672 Bygningsdrift Område Hasle – Åbyhøj Rymarkken 118 8210 Århus V Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385798005773689 Bygningsdrift Område Vest Moseallèen 1-3 8381 Tilst Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385798005773696 Bygningsdrift Område Nord Sommersmindevej 2 8250 Egå Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385798005773702 Bygningsdrift Område Viby – Højbjerg Nygårdsvej 34 8270 Højbjerg Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 89406538


5798005773719 Bygningsdrift Område Vejlby – Risskov Hørgårdsvej 17 8240 Risskov Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385798005773726 Bygningsdrift Område Midtbyen Grønnegade 10 8000 Århus C Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385798005773757 Bygningsdrift Område Christiansbjerg Kirkegårdsvej 53 8000 Århus C Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 89406538Forvaltning administration 5790000423637 Boligstøttekontoret Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj Vivian Pedersen vpn@skat.aarhus.<strong>dk</strong> 894042335798005774938 Borgerjournalen Søren Frichsvej 36 M 8230 Åbyhøj Hanne Skov Sørensen hss@mag3.aarhus.<strong>dk</strong> 894065385790000420919 Bygningsafdeling - Anlægsgruppen Søren Frichs Vej 36 G 8230 Åbyhøj Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385790000425617 Bygningsafdeling - Boligadministration Søren Frichs Vej 36 G 8230 Åbyhøj Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385790000421206 Folkepension og Boligydelse Frederiks Allé 26,2. 8000 Århus C Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385790000421503 Fællesstaben - Økonomi og personale Søren Frichs Vej 36 G 8230 Åbyhøj Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385790001114039 It & Digitalisering Søren Frichs Vej 36 G 8230 Åbyhøj Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385798005770541 Mellemkommunal Refusion Søren Frichs Vej 36 G 8230 Åbyhøj Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385790000421473 Mål- og økonomistyring / Regnskabssupport og In<strong>dk</strong>øb Søren Frichs Vej 36 G 8230 Åbyhøj Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385798005771388 Omsorg & Udvikling Søren Frichs Vej 36 G 8230 Åbyhøj Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385790001114022 Pension og Boligstøtte afdeling - Central Søren Frichs Vej 36 G 8230 Åbyhøj Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385790000421466 Personalerådgivning Søren Frichs Vej 36 G 8230 Åbyhøj Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385790000421688 Personaleudvikling Søren Frichs Vej 36 G 8230 Åbyhøj Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385798005771371 Rehabilitering Søren Frichs Vej 36 G 8230 Åbyhøj Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 89406538


5790000421497 Strategi, sekretariat og kommunikation Rådhuset 8000 Århus C Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385790000421527 Sundhed & Velfærd Søren Frichs Vej 36 G 8230 Åbyhøj Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385790000425631 Tværgående Visitation Skovvangsvej 97 8200 Århus N Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385798005775218 Velfærdsteknologisk enhed Søren Frichsvej 36 M 8230 Åbyhøj Hanne Skov Sørensen hss@mag3.aarhus.<strong>dk</strong> 894065385790000421602 Visitation Nord Skovvangsvej 97 8200 Århus N Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385790000421619 Visitation Syd Gunnar Clausensvej 19 B 8260 Viby J Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 89406538Forvaltning andet 5790000421657 Hjælpemiddelcentret Bredskiftevej 16 8210 Århus V Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385798005772965 Center for Syn og Hjælpemidler - Mobilitet ogKommunikationP.P.Ørumsgade 11, bygn 11 8000 Århus C Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385798005774242 Center for Syn og Hjælpemidler - Synsområdet Michael Drewsensvej 1 8270 Højbjerg Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385790000421718 De Beskyttede Boliger Vor Frue Kloster Klostergade 57 - 59 8000 Århus C Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385790000421343 DemensCentrum <strong>Aarhus</strong> Graham Bells Vej 2 8200 Århus N Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385798005772958 Folkesundhed Århus Jægergårdsgade 97,1-2 8000 Århus C Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385798005774662 Fristedet Skæring Plantegevej 14 8250 Egå Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385790000421572 Frivillighuset - Skt. Paulsgade Skt. Pauls Gade 25 8000 Århus C Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385790000421626 Langenæs Handicapcenter Langenæs Allé 21 8000 Århus C Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385798005773863 Ortopædisk Genoptræningscenter P.P. Ørumsgade 11, bygning 10 8000 Århus C Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385790000421282 Saxild Strand - Administrationen C. Petersens Vej 1 8300 Odder Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 89406538


5790000421640 Senior-Centret Østergade 40 8000 Århus C. Hanne Skov Søørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385798005774518 Århus Kommunes Neurocenter P.P. Ørumsgade 11, byg 14 8000 Århus c Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 89406538Lokalcentre 5790000421398 Midtbyens Lokalcentre Grønnegade 10 8000 Århus C Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385790000421312 Område Christiansbjerg Kirkegårdsvej 53 8000 Århus C Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385790000421381 Område Hasle-Åbyhøj Rymarken 120 8210 Århus V Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385790000421404 Område Marselisborg Ankersgade 21 8000 Århus C Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385790000420971 Område Nord Sommersmindevej 2 8250 Egå Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385790000421244 Område Syd Torvevænget 1-3 8310 Tranbjerg Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385790000420926 Område Vejlby-Risskov Hørgårdsvej 17 8240 Risskov Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385790000421039 Område Vest Moseallèen 1-3 8381 Tilst Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385790000421183 Område Viby-Højbjerg Nygårdsvej 34 8270 Højbjerg Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 894065385798005775072 Vikærgården Hvi<strong>dk</strong>ildevej 1-7 8240 Risskov Hanne Skov Sørensen hss@aarhus.<strong>dk</strong> 89406538Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice5790000421725 Kultur og Borgerservice Rådhuset 8000 Århus C Liselotte Pedersen lisel@aarhus.<strong>dk</strong> 871333585798005774891 MBK Kommunikationsafdeling Officersbygningen - Indgang D -2., VesterAlle 38000 Århus C Liselotte Pedersen lisel@aarhus.<strong>dk</strong> 871333585798005775096 Stadsarkivet Rådhuset 8000 <strong>Aarhus</strong> C Bodil Jørgensen bjo@aarhus.<strong>dk</strong> 894093135798005774877 UEFA U21-EM 2011 <strong>Aarhus</strong> Stadion Allé 70 8000 Århus C Mariann Vinding mv@aarhus.<strong>dk</strong> 89404824


Center for Økonomi og Personale 5798005770619 Løn- Og Regnskabs Sektionen Fk Vestergade 55 8000 Århus C Camilla Lykkeberg cbly@aarhus.<strong>dk</strong> 89404828Århus Symfoniorkester 5790000423460 <strong>Aarhus</strong> Symfoniorkester Thomas Jensens Allé 2 8000 Århus C Bruno Pedersen bp@aarhus.<strong>dk</strong> 89409096Bibliotekerne 5790000423408 ITK Nørrebrogade 34-36 8000 Århus C Matin Vellerup mvel@aarhus.<strong>dk</strong> 894094035798005774266 Lokalhistoriske Arkiver Ludvig Feilbergsvej 7 8230 Åbyhøj Joan Schjønberg Kochabybib@aakb.bib.<strong>dk</strong>894095005798005774358 Risskov Bibliotek Fortebakken 1 8240 Risskov Susanne Gilling Poulsenrisbib@aakb.bib.<strong>dk</strong>894096005798005774426 Viby Bibliotek Skanderborgvej 170 8260 Viby J Jette Sinding Rasmussenviby@aakb.bib.<strong>dk</strong>894095405798005774433 Åby Bibliotek Ludvig Feilbergsvej 7 8230 Åbyhøj Inge Daugaardabybib@aakb.bib.<strong>dk</strong>894095005790000379880 Forvaltningen Århus Kommunes Biblioteker, Møllegade 1 8000 Århus C Bodil Jørgensen bjo@aarhus.<strong>dk</strong> 894093135790000387250 Hovedbibliotek Århus Kommunes Biblioteker, Møllegade 1 8000 Århus C Anja Hougaard Svit ahos@aarhus.<strong>dk</strong> 894092025790000423422 Lokalbibliotekerne Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergs Vej 7 8230 Åbyhøj Kirsten Nielsen kn@bib.aarhus.<strong>dk</strong> 89409345Borgerservice 5790000423644 Familieydelsen Rådhuset 8000 Århus C Per Sauer sauer@aarhus.<strong>dk</strong> 894050015790000423545 Backoffice Søren Frichsvej 36G 8230 Åbyhøj Finn Bruun Ravnsbæk fbr@aarhus.<strong>dk</strong> 894041705798005772880 Borgerbetjening Rådhuset 8000 Århus C Vibeke Bech vbe@skat.aarhus.<strong>dk</strong> 894050205798005772897 Staben Rådhuset 8000 Århus C Bodil Jørgensen bjo@aarhus.<strong>dk</strong> 894093135790000423613 Kontrolgruppen Rådhuset 8000 Århus C Carsten Jepsen cje@skat.aarhus.<strong>dk</strong> 894041555790001122713 Opkrævningen Valdemarsgade 18 8000 Århus C Solveig Jakobsen/FinnPoulsensja@aarhus.<strong>dk</strong> / finnp@aarhus.<strong>dk</strong> 89404352 /894043555798005772873 Strategipuljen Rådhuset 8000 Århus C Bodil Jørgensen bjo@aarhus.<strong>dk</strong> 89409313


5798005772903 Valgsekretariatet Rådhuset 8000 Århus C Per Sauer sauer@aarhus.<strong>dk</strong> 89405001Sport og Fritid 5790000421800 Badeanstalten Spanien Spanien 1 8000 Århus C Mikkel Bendixen mibe@aarhus.<strong>dk</strong> 515756925790001113483 Brabrand Idrætscenter Engdalsvej 86-88 8220 Brabrand Johnny Jørgensen joj@aarhus.<strong>dk</strong> 292090365790001115425 Byggeri og Planlægning Vestergade 55 8000 Århus C Henrik Svendsen hls@aarhus.<strong>dk</strong> 894048385790001120078 Århus kommunes Idrætscentre Sct. Anna Gade 38-40 8000 Århus C Liselotte Pedersen lisel@aarhus.<strong>dk</strong> 871333385790001113490 Egelund Idrætscenter Bredgade 5 8340 Malling Johnny Jørgensen joj@aarhus.<strong>dk</strong> 292090365790000421824 Eliteidræt, Idrættens Hus Stadion Allé 70 8000 Århus C Steffen Wich sw@aarhus.<strong>dk</strong> 894048225798005770596 Fritid og Idræt. Boldbaner Vestergade 55 8000 Århus C Rikke Schultz rsch@aarhus.<strong>dk</strong> 894048275790001115463 Gellerup Badet Dortesvej 43 8220 Brabrand Dinah Nielsen dni@aarhus.<strong>dk</strong> 292090135798005772262 Globus1 Gudrunsvej 3 8000 Århus C Hans Henrik Lamp hhl@aarhus.<strong>dk</strong> 515767935790001115432 Lykkegården Bredevej 2 A, Skæring 8250 Egå Henrik Svendsen hls@aarhus.<strong>dk</strong> 894048385790001113506 Lyseng Svømmebad Lysengvej 4 8270 Højbjerg Dinah Nielsen dni@aarhus.<strong>dk</strong> 292090135790001115470 Sct. Annagade Skole Skt. Annagade 8000 Århus C Steen Thuesen stth@aarhus.<strong>dk</strong> 861346665798005770626 Sport og Fritid Vestergade 55 8000 Århus C Bente Lucassen bl@aarhus.<strong>dk</strong> 894048335790000423699 Sport Århus Events Stadion Alle 70 8000 Århus C Mariann Vinding mv@aarhus.<strong>dk</strong> 894048255790001120054 Viby Idrætscenter Skanderborgvej 224 8260 Viby Johnny Jørgensen joj@aarhus.<strong>dk</strong> 292090365790000421817 Århus Skøjtehal Gøteborg Allé 9 8200 Århus N Steen Thuesen stth@aarhus.<strong>dk</strong> 86134666


5798005772279 Århus Kommunes Idrætscentre Energi og installationer Spanien 1-3 8000 Århus C Johnny Jørgensen joj@aarhus.<strong>dk</strong> 292090365798005774082 Århus kommunes Idrætscentre Gæsteoplevelser Sct. Anna Gade 38-40 8000 Århus C Palle Konnerup pko@aarhus.<strong>dk</strong> 292090395798005774099 Århus Kommunes Idrætscentre , Drift og Teknik, samtLystrup IdrætscenterSct. Anna Gade 38-40 / Lystrup Centervej28000 Århus C / 8540LystrupJohnny Jørgensen joj@aarhus.<strong>dk</strong> 292090365790000421831 Århus Svømmestadion Ingerslev Boulevard 8000 Århus C Katrine Hansfort kha@aarhus.<strong>dk</strong> 515750265798005774068 Træskibs- Fiskeri og Lystbådehavn Fiskerivej 8 8000 Århus C Ejvind Nielsen eni@aarhus.<strong>dk</strong> 29209011Kulturforvaltningen 5790001115609 Administrationen Musikskolen Officiersbygningen, Vester Allé 8000 Århus C Camilla Lykkeberg cbly@aarhus.<strong>dk</strong> 894048285798005772606 Børnekulturhus Frederiks Allé 20 A 8000 Århus C Anne Line Svelle als@fk.aarhus.<strong>dk</strong> 894048775790000421848 Filmby Århus Filmbyen 23 8000 Århus C Lene Berstrand lbe@aarhus.<strong>dk</strong> 894048735790001115586 Kulturhus Århus (Administrationen Mv.) Officersbygningen, Vester Allé 8000 Århus C Lisbet Bøgelund lib@aarhus.<strong>dk</strong> 894099395798005775195 Kulturproduktionscenter Godsbanen, Værkstederne Skovgaardsgade 3-5 8000 <strong>Aarhus</strong> C Lisbet Bøgelund lib@aarhus.<strong>dk</strong> 894099395790001115456 Kultursekretariatet Vestergade 55 8000 Århus C Erik Præst eop@aarhus.<strong>dk</strong> 894048875798005770664 Teknikbanken Officersbygningen, Vester Allé 8000 Århus C Nina Brydes nina@aarhus.<strong>dk</strong> 89409945Musikhuset 5798005772651 Bygningsafdelingen Thomas Jensens Alle 8000 Århus C. Jesper Kjær jek@.aarhus.<strong>dk</strong> 894090005798005772699 Lydafdelingen Thomas Jensens Alle 8000 Århus C. Per Adel pa@aarhus.<strong>dk</strong> 894090005798005772682 Lysafdelingen Thomas Jensens Alle 8000 Århus C. Ole Nielsen on@aarhus.<strong>dk</strong> 894090005798005772620 Marketing Thomas Jensens Alle 8000 Århus C. Helle Nørgaard hnj@aarhus.<strong>dk</strong> 894090075790000423453 Musikhuset <strong>Aarhus</strong> Thomas Jensens Allé 8000 Århus C Annette Bæk annb@aarhus.<strong>dk</strong> 89409014


5798005772781 Produktionskontor Thomas Jensens Allé 8000 Århus C. Jonas Knieve jnk@aarhus.<strong>dk</strong> 894090245798005772613 Programafdelingen Thomas Jensens Alle 8000 Århus C. Mette Kier kier@aarhus.<strong>dk</strong> 293822105798005772644 Publikumafdelingen Thomas Jensens Alle 8000 Århus C. Leif Pørtner lep@aarhus.<strong>dk</strong> 894090005798005772668 Rengøringsafdelingen Thomas Jensens Alle 8000 Århus C. Randi Madsen rsm@aarhus.<strong>dk</strong> 894090005798005772675 Sceneafdelingen Thomas Jensens Alle 8000 Århus C. Jørn Olesen jo@aarhus.<strong>dk</strong> 89409000Magistratsafdelingen for Børn og UngeAdministrationsafdelingen 5798005771623 B&U Arbejdsmiljøsektionen (Personale) Grøndalsvej 2, Postbox 379 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485798005771647 B&U Kursusenheden Grøndalsvej 2, Postbox 379 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485798005771210 Byg.afd Det Grønne Område Gjellerupvej 89 8230 Åbyhøj Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113285 Bygninger Grøndalsvej 2, Postbox 379 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000419029 Videncenter for Sundhed og Trivsel Grøndalsvej 2, Postbox 379 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000418848 Fællessekretariatet Grøndalsvej 2, Postbox 379 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113292 IT Grøndalsvej 2, Postbox 379 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485798005775065 Kantinen Grøndalsvej 2 - Børn & Unge Grøndalsvej 2 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485798005772750 Kommunikation Grøndalsvej 2, Postbox 379 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485798005772866 Områdechefer Grøndalsvej 2, Postbox 379 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485798005772576 Organisationsudvikling Rådhuset 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748


5798005772774 Personale Grøndalsvej 2, Postbox 379 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000418886 Pladsanvisningen Økonomi team- Daginstitution Grøndalsvej 2, Postbox 379 8260 Viby J Anette Pilegaard Rasmussen apr@aarhus.<strong>dk</strong> 894038275798005772811 Pladsanvisningen, Økonomi team – Skole - Undervisning Grøndalsvej 2, Postbox 379 8260 Viby J Anette Pilegaard Rasmussen apr@aarhus.<strong>dk</strong> 894038275798005772767 Planlægning Grøndalsvej 2, Postbox 379 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485798005771197 Pædagogik og Integration - 0-6 års området Grøndalsvej 2, Postbox 379 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000418879 Pædagogik og Integration - 6-18 års området Grøndalsvej 2, Postbox 379 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000421909 Videncenter for PPR og Specialpædagogik Grøndalsvej 2, Postbox 379 8261 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485798005771180 Økonomi (central) Grøndalsvej 2, Postbox 379 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485798005772583 Økonomi Sekretariatet Rådhuset 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000418855 Økonomidrift (vedr. institutioner) Grøndalsvej 2, Postbox 379 8261 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748DagtilbudDagtilbud 7232 - Læssøesgade 5790001131593 Børnehaven Gerlachsgade 13 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131593 Integr Institution Kirkedammen 29 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131593 Integr Institution Langenæs Allé 29 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131593 Vuggestuen Ankersgade 19 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131593 Vuggestuen Langenæs Allé 27 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131593 Vuggestuen Læssøesgade 22 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748


Dagtilbud 7231 - Langenæsstien5790001129989 BørnehavenConnie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Fulden Byvej 558330 Beder5790001129989 Integr Institution Langenæsstien 6 A 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001129989 Integr Institution Langenæsstien 6 B 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001129989 Projekt Mariendal (Gudrunsvej) Projekt Mariendal (Gudrunsvej) 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001129989 Projekt Mariendal (Langenæs) Projekt Mariendal (Langenæs) 8330 Beder Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001129989 Vuggestuen Langenæsstien 6 D 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748103 - Dagtilbud 5790001128289 Marselis Boulevard Marselis Boulevard 48 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 7271 - Frederiksbjerg5790001128562 BørnehavenConnie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128562 BørnehavenAjstrup Strandvej 18340 MallingConnie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128562 BørnehavenMarselis Boulevard 508000 Århus CConnie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Sct. Paulsgade 318000 Århus C5790001128562 Integr Institution Jægergårdsgade 68 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128562 Integr Institution Ole Rømers Gade 36 A 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128562 Vuggestuen Jægergårdsgade 70 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128562 Vuggestuen Kroghsgade 1 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128562 Vuggestuen Marselis Boulevard 48 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128562 Vuggestuen Ole Rømers Gade 36 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 3361 - Nørrestenbro 5790001128548 Integr Institution Knudrisgade 7 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748


5790001128548 Integr Institution Knudrisgade 7 B 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128548 Integr Institution Østboulevarden 9-11 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128548 Vuggestuen Nørre Boulevard 1 A 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748107 - Dagtilbud Ajstrup Gl. Skole 5790001127619 107 - Ajstrup Gl. Skole Ajstrup Strandvej 1 8340 Malling Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 3362 - Ø-gaderne 5790001124526 Integr Institution Falstersgade 35 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001124526 Integr Institution Sølystgade 30 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001124526 Vuggestuen Falstersgade 17 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001124526 Vuggestuen Graven 19 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001124526 Vuggestuen Langelandsgade 62 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001124526 Vuggestuen Mindegade 8 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001124526 Vuggestuen Ny Munkegade 13 C 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 4252 - Frydenlund 5790001128098 Børnehaven Bornholmsvej 9 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128098 Integr Institution Høgevej 25 A 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128098 Integr Institution Højlyngen 1-3 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128098 Vuggestuen Paludan Müllers Vej 185 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128098 Børnehuset Tusindben Højlyngen 1-3 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128098 Charlottehøj Pal. Müllersvej 185 8200 Århus N Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748


5790001128098 Charlottehøj Bornholmsvej 9 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128098 Dybedalen Dybedalen 13 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 4151 - Hasle 5790001131487 Integr Institution Fjældevænget 54 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131487 Integr Institution Kappelvænget 44 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131487 Integr Institution Kappelvænget 46 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131487 Integr Institution Rydevænget 51 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131487 Integr Institution Septembervej 23 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131487 Integr Institution Snogebæksvej 12 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131487 Vuggestuen Kalendervej 5 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 4251 - Møllevang 5790001128609 Børnehaven Fuglebakkevej 64 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128609 Børnehaven P. M. Møllersvej 20 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128609 Integr Institution Fuglebakkevej 66 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128609 Integr Institution Østrevej 30 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128609 Integr Institution Vestervang 14 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128609 Vuggestuen Fuglebakkevej 62 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128609 Vuggestuen P. M. Møllersvej 20 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128609 Vuggestuen Vestervang 12 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748


5790001128609 Vuggestuen Vestervang 15 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 3021 - Trige-Spørring 5790001130916 Børnehaven Smedebroen 25 8380 Trige Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001130916 Dagplejen DT3021Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Trige Centervej 758380 Trige5790001130916 Integr Institution Smedebroen 23 8380 Trige Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001130916 Integr Institution Spørring Børnehus 8380 Trige Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 2521 - Hjortshøj 5790001131463 Dagplejen DT2521 Virupvej 69 8530 Hjortshøj Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131463 Integr Institution Kankbøllevej 12 8530 Hjortshøj Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131463 Integr Institution Skovager 1 8530 Hjortshøj Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131463 Integr Institution Østergårdstoften 1 8530 Hjortshøj Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 2661 - Lystrup 5790001128418 Børnehaven Elstedhøj 22 A 8520 Lystrup Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128418 Børnehaven Lystruplund 36 8520 Lystrup Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128418 Dagplejen DT2661Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Lystruplund 368520 Lystrup5790001128418 Integr Institution Lille Elstedvej 135 8520 Lystrup Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128418 Integr Institution Lille Elstedvej 189 8520 Lystrup Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128418 Integr Institution Elstedhøj 22 B 8520 Lystrup Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 2071 - Elsted5790001131371 BørnehavenElstedhøj 358520 Lystrup Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131371 Børnehaven Indelukket 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748


5790001131371 Integr Institution Elsted Byvej 38 8520 Lystrup Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131371 Integr Institution Hasselhaven 1 8520 Lystrup Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131371 Integr Institution Hasselhaven 3 8520 Lystrup Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131371 Integr Institution Ørnedalen 2 8520 Lystrup Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131371 Vuggestuen Elsted Byvej 36 8520 Lystrup Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131371 Vuggestuen Ørnedalen 4 8520 Lystrup Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 1391 - Skødstrup 5790001128517 Børnehaven (Klatretræet) Ny Studstrupvej 3 C 8541 Skødstrup Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128517 Børnehaven Kløvervangen 68 8541 Skødstrup Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128517 Børnehaven Ny Studstrupvej 3 A 8541 Skødstrup Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128517 Dagplejen DT1391 Stationsvangen 10 8541 Skødstrup Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128517 Integr Institution Engskovgård 2 8541 Skødstrup Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128517 Integr Institution Ny Studstrupvej 3b 8541 Skødstrup Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128517 Integr Institution Stationsvangen 10 8541 Skødstrup Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128517 Vuggestuen Kløvervangen 64 8541 Skødstrup Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 1561 - Skæring 5790001124298 Integr Institution Annekærvej 34 8250 Egå Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001124298 Integr Institution Bredevej 2 C 8250 Egå Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001124298 Integr Institution Skæring Hedevej 18 8250 Egå Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748


5790001124298 Integr Institution Skæring Parkvej 280 8250 Egå Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001124298 Integr Institution Skæring Parkvej 544 8250 Egå Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001124298 Integr Institution Studstrupvej 11A 8541 Skødstrup Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001124298 Vuggestuen Skæring Skolevej 118 8250 Egå Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 1421 - Strand 5790001127763 Integr Institution Brobjerg Parkvej 62 8250 Egå Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001127763 Integr Institution Julsøvej 3 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001127763 Integr Institution Åmarksvej 17 8250 Egå Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001127763 Vuggestuen Brobjerg Parkvej 60 8250 Egå Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001127763 Vuggestuen Åvænget 1 8250 Egå Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 1431 - Egå 5790001129842 Børnehaven Børnehaven Eghøjvej 6 8250 Egå Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001129842 Børnehaven Børnehaven Egå Strandvej 2 8250 Egå Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001129842 Børnehaven Børnehaven Nordre Strandvej 159 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001129842 Dagplejen DT1431 Egå Strandvej 2 8250 Egå Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001129842 Vuggestuen Brohaven 1 A-C 8250 Egå Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001129842 Vuggestuen Egå Strandvej 2 8250 Egå Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 1321 - Risskov 5790001128234 Børnehaven Jasminvej 31 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128234 Integr Institution Alsvej 37 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748


5790001128234 Integr Inst. Solbakken 7 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128234 Integr Inst. Tretommervej 2 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128234 Vuggestuen Forteleddet 27 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128234 Vuggestuen - Solsikken Solbakken 5 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128234 Børnehuset Alsvej Alsvej 37 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128234 Jasminvej Jasminvej 31 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 2491 - Vejlby 5790001131470 Børnehaven Næringen 1 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131470 Integr Institution Frijsenborgvej 13 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131470 Integr Institution Kantorvænget 31 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131470 Integr Institution Kantorvænget 33 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131470 Integr Institution Lindenborgvej 7 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131470 Integr Institution Vikærtoften 2a 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131470 Vuggestuen Frijsenborgvej 15 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131470 Vuggestuen Kantorvænget 35 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131470 Vuggestuen Næringen 3 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 2031 - Jellebakken 5790001128159 Børnehaven Jellebakken 12 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128159 Børnehaven Skodshøjen 2 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748


5790001128159 Integr Institution Flintebakken 4 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128159 Integr Institution Flintebakken 2 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128159 Integr Institution Tornebakken 3 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128159 Vuggestuen Jellebakken 10 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128159 Vuggestuen Jellebakken 12 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128159 Vuggestuen Kildehøjen 4-6 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128159 Vuggestuen Tornebakken 5 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 3221 - Lisbjerg 5790001128784 Børnehaven Gimlehøj 8200 Århus N Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128784 Vuggestuen Elevvej 14 8200 Århus N Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 3531 - Skejby-Vorrevang 5790001124489 Børnehaven Fyrkatvej 1-3 8200 Århus N Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001124489 Integr Institution Grydhøjvej 16 A 8200 Århus N Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001124489 Integr Institution Lindholmvej 2 A 8200 Århus N Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001124489 Integr Institution Næringen 101 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001124489 Integr Institution Næringen 97 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001124489 Integr Institution Skejbytoften 230 8200 Århus N Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001124489 Vuggestuen - Lærkebo Næringen 95 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001124489 Vuggestuen Skejbytoften 232 8200 Århus N Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748


Dagtilbud 3381 - Trøjborg 5790001129934 Børnehaven Herluf Trollesgade 6 8200 Århus N Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001129934 Integr Institution Aldersrovej 21 8200 Århus N Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001129934 Integr Institution Herluf Trollesgade 23 8200 Århus N Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001129934 Integr Institution Peder Skramsgade 43 8200 Århus N Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001129934 Vuggestuen Barthsgade 20 8200 Århus N Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001129934 Vuggestuen Otto Ruds Gade 26 8200 Århus N Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 3191 - Christiansbjerg 5790001131159 Børnehaven Motalagade 6 8200 Århus N Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131159 Børnehaven Norges Alle 8 8200 Århus N Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131159 Børnehaven Thorshavnsgade 16 8200 Århus N Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131159 Integr Institution (Drivhuset) Bodøvej 96 8200 Århus N Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131159 Integr Institution (Haven) Bodøvej 96 8200 Århus N Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131159 Vuggestuen Katrinebjergvej 140 8200 Århus N Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 3382 - Skovvangen 5790001128821 Børnehaven C. F. Jessens Vej 7 8200 Århus N Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128821 Børnehaven Skovvangsvej 199 8200 Århus N Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128821 Dagplejen DT338 Kornbakke Alle 58 8200 Århus N Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128821 Vuggestuen H.P. Christensensgade 3 8200 Århus N Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128821 Vuggestuen Kornbakke Alle 58 8200 Århus N Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748


Dagtilbud 8041 - Beder 5790001131173 Børnehaven Byagervej 162 8330 Beder Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131173 Dagplejen DT8041 Byagervej 96 8330 Beder Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131173 Integr Institution Byvej 21 8330 Beder Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131173 Integr Institution Byagervej 96 8330 Beder Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131173 Integr Institution Byagervej 98 8330 Beder Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131173 Integr Institution Præstetoften 1 8330 Beder Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131173 Vuggestuen Byagervej 164 8330 Beder Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 8241 - Malling 5790001127633 Integr Institution Ajstrupvej 47 8340 Malling Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001127633 Integr Institution Eghovedvej 1 8340 Malling Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001127633 Integr Institution Mallinggårdsvej 6 8340 Malling Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001127633 Integr Institution Tværgade 3 8340 Malling Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 8261 - Mårslet 5790001128838 Børnehaven Borrevænget 28 8320 Mårslet Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128838 Børnehaven Testrupvej 8 8320 Mårslet Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128838 Dagplejen DT8261 Testrupvej 4 8320 Mårslet Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128838 Integr Institution Banevej 2 8320 Mårslet Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128838 Integr Institution Bedervej 86 8320 Mårslet Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128838 Integr Institution Hørretvej 14 A 8320 Mårslet Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748


5790001128838 Integr Institution Hørretvej 14 B 8320 Mårslet Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128838 Vuggestuen Nymarks Allè 1 8320 Mårslet Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 8411 - Solbjerg 5790001131210 DII Kærgårdsvej 39 8355 Solbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131210 Integr Institution Bøgevangen 101 8355 Solbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131210 Integr Institution Bøgevangen 99 8355 Solbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131210 Integr Institution Kærgårdsvej 14 8355 Solbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131210 Integr Institution Kærgårdsvej 4 A 8355 Solbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131210 Integr Institution Kærgårdsvej 8355 Solbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 6181 - Stautrup 5790001130008 Dagplejen DT6181 Højvangsvej 1 A 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001130008 Integr Institution Højvangsvej 1 A 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001130008 Integr Institution Klokkeskovvej 11 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001130008 Integr Institution Klokkeskovvej 13 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001130008 Integr Institution Klokkeskovvej 9 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001130008 Integr Institution Søskrænten 1 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 6881 - Hasselager-Kolt 5790001131142 Børnehaven Hasseltoften 45 8361 Hasselager Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131142 Børnehaven Pilegårdsvej 95 8361 Hasselager Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131142 Dagplejen DT6881 Hasseltoften 45 8361 Hasselager Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748


5790001131142 Integr Institution Bavnebakken 111 8361 Hasselager Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131142 Integr Institution Kolt Østervej 51 8361 Hasselager Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131142 Integr Institution Kolt Østervej 53 8361 Hasselager Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131142 Integr Institution Pilegårdsvej 89 8361 Hasselager Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 7471 - Tranbjerg 5790001131234 Børnehaven Laurbærvænget 4 8310 Tranbjerg J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131234 Dagplejen DT7471 Kirketorvet 10 8310 Tranbjerg J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131234 Integr Institution Børupvej 2 8310 Tranbjerg J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131234 Integr Institution Torvevænget 5 B 8310 Tranbjerg J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131234 Integr Institution - Børnehuset Østerbyalle 348 8310 Tranbjerg J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131234 Integr Institution - Frihaven Øster Østerbyalle 348 8310 Tranbjerg J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131234 Integr Institution Skovgårdsvænget 600 8310 Tranbjerg J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131234 Vuggestuen Kirketorvet 10 8310 Tranbjerg J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 6331 - Rosenvang 5790001130428 Børnehaven Vidtskuevej 10 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001130428 Integr Institution Observatorievejen 1 A 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001130428 Integr Institution Vidtskuevej 27 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001130428 Vuggestuen Kaj Munksvej 49 Rosenrød 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 6441 - Søndervang 5790001128760 Børnehaven Kjærslund 1 A 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748


5790001128760 Børnehaven Kjærslund 1 B 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128760 Vuggestuen Søndervangsalle 49 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 6501 - Vestergård 5790001131241 Børnehaven Grøfthøjparken 2 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131241 Dagplejen DT6501 Damagervej 18 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131241 Integr Institution Damagervej 18 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131241 Integr Institution Grøfthøjparken 147 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131241 Integr Institution Grøfthøjparken 2 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131241 Integr Institution Onsholtgårdsvej 2 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 6511 - Viby 5790001127701 Bjørnbaksvej 7-9 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001127701 Børnehaven Bjørnbaksvej 19 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001127701 Integr Institution Moltkesvej 2 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001127701 Vuggestuen Øster Alle 50 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 7171 - Holme 5790001131678 Dagplejen DT7171 Nygårdsvej 15 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131678 Integr Institution Nygårdsvej 1 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131678 Integr Institution Nygårdsvej 11 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131678 Integr Institution Nygårdsvej 15 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131678 Integr Institution Nygårdsvej 3 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748


5790001131678 Integr Institution Sadelmagertoften 23 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131678 Integr Institution Urmagertoften 24 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 7341 - Rundhøj 5790001132521 Børnehaven Neptunvej 77 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001132521 Integr Institution Hjulbjergvej 127 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001132521 Integr Institution Tulshøjvej 3 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001132521 Integr Institution Tulshøjvej 3-5 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001132521 Vuggestuen Hjulbjergvej 121 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001132521 Vuggestuen Holmevej 148 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001132521 Vuggestuen Rundhøj Alle 65 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 8211 - Højbjerg 5790001131128 Børnehaven Lille Rygaard Elverdalsvej 46 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131128 Børnehaven Store Rygaard Elverdalsvej 46 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131128 Integr Institution Albert Nauersvej 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131128 Integr Institution Olaf Rudes Vej 20 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131128 Integr Institution Saralyst Alle 56 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 8401 - Skåde 5790001124304 Integr Institution Bushøjvænget 182 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001124304 Integr Institution Elmehøjvej 2 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001124304 Integr Institution Elmehøjvej 4 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748


5790001124304 Integr Institution Stennehøjalle 202 A 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001124304 Integr Institution Stenvej 101 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 5101 - Tovshøj 5790001128128 Børnehaven Lenesvej 23 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128128 Børnehaven Lenesvej 27 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128128 Vuggestuen Janesvej 1 A 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128128 Vuggestuen Janesvej 29 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128128 Vuggestuen Lenesvej 25 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 5102 - Brabrand 5790001131364 Børnehaven Gudrunsvej 3 B 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131364 Børnehaven (Viben) Jettesvej 2 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131364 Dagplejen DT5102 Jettesvej 2 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131364 Integr Institution (Unimukken) Jettesvej 2 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131364 Integr Institution Gudrunsvej 66 A 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131364 Vuggestuen Gudrunsvej 66 B 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 5103 - Gellerup 5790001128111 Børnehaven Dortesvej 37 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128111 Børnehaven Gudrunsvej 36 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128111 Integr Institution Gudrunsvej 32 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128111 Integr Institution Gudrunsvej 82 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748


5790001128111 Vuggestuen Dortesvej 39 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128111 Vuggestuen Gudrunsvej 34 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 5551 - Harlev 5790001124595 Børnehaven Rødlundvænget 35 8462 Harlev J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001124595 Børnehaven Sydbakken 6 8462 Harlev J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001124595 Dagplejen DT5551 Rødlundvænget 35 8462 Harlev J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001124595 Integr Institution Næshøjvej 22 8462 Harlev J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001124595 Integr Institution Rødlundvænget 37 8462 Harlev J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001124595 Vuggestuen Grønhøjvej 62 8462 Harlev J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 5081 - Gl. Brabrand 5790001130091 Børnehaven Engdalsvej 93 A 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001130091 Integr Institution Byleddet 22 A 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001130091 Integr Institution Byleddet 22 B 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001130091 Integr Institution Helenelyst 70 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001130091 Vuggestuen Engdalsvej 6 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 5141 - Sødal 5790001128401 Børnehaven Louisevej 31 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128401 Integr Institution Emmasvej 1A 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128401 Integr Institution Louisevej 35 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128401 Integr Institution Louisevej 35 A 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748


5790001128401 Integr Institution Åbyhøjgården 34 8230 Åbyhøj Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128401 Vuggestuen Louisevej 33 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 5541 - Gl. Åby 5790001128531 Børnehaven O. I. Offersens Vej 35 8230 Åbyhøj Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128531 Dagplejen DT5541 Nannasvej 4 8230 Åbyhøj Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128531 Integr Institution B. S. Ingemannsvej 27 8230 Åbyhøj Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128531 Integr Institution Henrik Hertzvej 73 A 8230 Åbyhøj Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128531 Integr Institution Åbyvej 91 8230 Åbyhøj Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128531 Vuggestuen Heimdalsvej 5 8230 Åbyhøj Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128531 Vuggestuen Nannasvej 4 8230 Åbyhøj Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128531 Vuggestuen Silkeborgvej 88 A 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 5131 - Åbyhøj 5790001129903 Børnehaven Præstevangsvej 10 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001129903 Børnehaven Ryhaven 114 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001129903 Børnehaven Åbyhøjvej 4 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001129903 Dagplejen DT5131 Klokkervej 38 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001129903 Integr Institution Dr. Holstsvej 52 8230 Åbyhøj Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001129903 Integr Institution Klokkervej 38 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001129903 Integr Institution Silkeborgvej 342 8230 Åbyhøj Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748


5790001129903 Vuggestuen Gammelgårdsvej 24 A 8230 Åbyhøj Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 4351 - Sabro 5790001128883 Børnehaven Sabro Skovvej 35 A 8471 Sabro Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128883 Børnehaven Vistoftevej 36 B 8471 Sabro Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128883 Dagplejen DT4351 Vistoftvej 36 B 8471 Sabro Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128883 Integr Institution Vistoftevej 36 A 8471 Sabro Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128883 Vuggestuen abro Skovvej 35 B 8471 Sabro Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 4451 - Tilst 5790001130541 Børnehaven Græsvangen 127 8381 Tilst Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001130541 Børnehaven Græsvangen 50 8381 Tilst Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001130541 Dagplejen DT4451 Haurumsvej 18 8381 Tilst Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001130541 Integr Institution Græsvangen 125 8381 Tilst Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001130541 Integr Institution Græsvangen 48 8381 Tilst Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001130541 Integr Institution Haurumsvej 1 B 8381 Tilst Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001130541 Integr Institution Haurumsvej 16 A 8381 Tilst Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001130541 Integr Institution Haurumsvej 18 8381 Tilst Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001130541 Projekt Græsvangen 48 Græsvangen 48 8381 Tilst Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001130541 Integr Institution Søhøjen 58 8381 Tilst Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001130541 Vuggestuen Haurumsvej 1 A 8381 Tilst Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748


Dagtilbud 4651 - Skjoldhøj 5790001129859 Børnehaven Spobjergvej 71 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001129859 Dagplejen DT4651 Venøvej 9 8381 Tilst Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001129859 Integr Institution Jernaldervænget 2 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001129859 Integr Institution Jernaldervænget 4 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001129859 Integr Institution Jernaldervænget 6 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001129859 Integr Institution Venøvej 7 8381 Tilst Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001129859 Integr Institution Venøvej 9 8381 Tilst Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 4571 - Ellekær 5790001123932 Integr Institution Bispehavevej 3 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001123932 Integr Institution Jernaldervej 1 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001123932 Integr Institution Jernaldervej 286 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001123932 Integr Institution Jernaldervej 288 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001123932 Integr Institution Runevej 107-109 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001123932 Integr Institution Ryhavevej 38 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001123932 Sproggruppen Troldeholdet §4A 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001123932 Vuggestuen Bispehavevej 5 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Øvrige Institutioner m.m. 5798005772590 Bjørnbaksvej 1 Bjørnbaksvej 1 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001128937 Børnehaven Arendalsvej 7 Arendalsvej 7 8200 Århus N Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748


5790001128005 Børnehaven Frijsenborgvej 17 1.503 Frijsenborgvej 17, 1. 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001129095 Børnehaven Hans Brogesvej 23 Hans Brogesvej 23 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001129200 Børnehaven Rosenvangs Alle 212 Rosenvangs alle 212 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000420025 Børnekulissen Silkeborgvej 342 Silkeborgvej 342 8230 Åbyhøj Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485798005772729 Dakbjerghytten Emborgvej 76 8660 Skanderborg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485798005772736 Dyngbyhytten Spongsvej 5 8300 Odder Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Dagtilbud 2461 - Hårup-Elev 5790001124212 Hårup Børnegård 8530 Hjortshøj Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001124212 Krokodillehaven 8520 Lystrup Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001124212 Todbjerg Børnehus 8530 Hjortshøj Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001130206 Integreret Inst. Langenæs Alle 54 Langenæs Alle 54 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001124090 Integreret Inst. Moltkesvej 2 Moltkesvej 2 8260 Viby Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000421879 Sahl Lejrskole - Administration Stokholmvej 6, Sahl 7830 Vinderup Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000421916 Skolernes Læringscenter - fællessamlingen Louisevej 29 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001129217 Specialbørnehaven Nygaardsvej 13 Nygårdsvej 13 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485798005771913 Sundhedshuset Gudrunsvej 78 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000418978 Sundhedsplejen Syd/Vest Grøndalsvej 1 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000418985 Sundhedsplejen Centrum Åboulevarden 23, 3 sal 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748


5790000418992 Sundhedsplejen Nord Vejlby Centervej 52 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000419005 Sundhedsplejen Syd/Øst Grøndalsvej 1 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000419012 Sundhedsplejen Vest Gudrunsvej 82 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000419784 Sundhedsrådet 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485798005772538 SVÅ Harald Selmers vej 45 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001130053 Sørring Børnehus Gl. Landevej 29 8380 Trige Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000419777 Tandplejen Århus Graven 21 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485798005772712 Tangehytten Tange Søvej 54 8850 Bjerringbro Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001131227 Todbjerg Børnehus Bøggildsvej 22 8530 Hjortshøj Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001124342 Vuggestuen Jens Baggesens Vej 94 Jens Baggesens Vej 94 8200 Århus N Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485798005771470 Natursamarbejdet Louisevej 100 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Skoler / SFO - Maxikantiner 5790000421954 Bakkegårdskolen - Administration Bjørnshøjvej 1 8380 Trige Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000421978 Beder Skole - Administration Skoleparken 6 8330 Beder Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000421985 Elev Skole - Administration Høvej 10 8520 Lystrup Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422456 Ellækærskolen - Administration Jernaldervej 5 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000421992 Elsted Skole - Administration Elstedvej 156 8520 Lystrup Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422005 Engdalskolen - Administration Hovedgaden 5 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748


5790000422036 Gammelgårdskolen - Administration Carit Etlars Vej 31 8230 Åbyhøj Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422043 Sødalskolen - Administration Louisevej 29 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422487 Grønløkkeskolen - Administration Grønløkke Alle 7-9 8310 Tranbjerg J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422050 Hasle skole - Administration Viborgvej 156 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422067 Hasselager skole - Administration Koltvej 15-19 8361 Hasselager Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422074 Holme skole - Administration Mølleskovvej 11 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422081 Højvangskolen - Administration Klokkeskovvej 1 8260 Viby Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422357 Hårup skole - Administration Delfinvej 1 8530 Hjortshøj Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000421961 Jellebakkeskolen - Administration Jellebakken 17 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422104 Kaløvigskolen - Administration Sanatorievej 38 8541 Skødstrup Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422098 Katrinebjergskolen - Administration Katrinebjergvej 60 8200 Århus N Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422494 Kolt skole - Administration Kolt Østrevej 45 8361 Hasselager Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422111 Kragelundskolen - Administration Parkvej 18 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422135 Lisbjergskolen - Administration Randersvej 306 8200 Århus N Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422470 Lystrup skole - Administration Lystrupvej 256 8520 Lystrup Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422142 Læssøesgade skole - Administration Læssøesgade 24 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422159 Malling skole - Administration Lundhøjgårdsvej 19 8340 Malling Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748


5790000422173 Møllevangskolen - Administration Fuglebakkevej 1 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001117801 Møllevangskolen - Kantine Fuglebakkevej 1 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422180 Mårslet skole - Administration Testrupvej 4 8320 Mårslet Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422432 Næshøjskolen - Administration Gl. Stillingvej 424 8462 Harlev J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422197 N.J.Fjordsgades skole - Administration N.J. Fjordsgade 2 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001117887 N.J. Fjordsgades Skole - Kantine N.J. Fjordsgade 2 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422227 Risskov skole - Administration Fortebakken 32 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422234 Rosenvangskolen - Administration Rosenvangs Alle 49 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422241 Rundhøjskolen - Administration Holmevej 200 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422258 Sabro-Korsvejskolen - Administration Sabro Skolevej 4 8471 Sabro Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422265 Samsøgades Skole - Administration Ny Munkegade 17 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422463 Skjoldhøjskolen - Administration Skjoldhøjvej 9 8381 Tilst Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001118877 Skjoldhøjskolen - Kantine Skjoldhøjvej 9 8381 Tilst Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422272 Skovvangskolen - Administration Skovvangsvej 150 8200 Århus N Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422449 Skæring skole - Administration Skæring Skolevej 200 8250 Egå Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422289 Skødstrup skole - Administration Rosenbakken 4 8541 Skødstrup Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001118990 Skødstrup Skole - Kantine Rosenbakken 4 8541 Skødstrup Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748


5790000422296 Skåde skole - Administration Oddervej 169 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422302 Solbjergskolen - Administration Kærgårdsvej 4 8355 Solbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422319 Strandskolen - Administration Nellikevej 1 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422326 Sølystskolen - Administration Egå Havvej 5 8250 Egå Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422333 Søndervangskolen - Administration Søndervangs Alle 40 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422340 Tilst Skole - Administration Tåstumvænget 8 8381 Tilst Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422012 Tovshøjskolen - Administration Janesvej 2 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422364 Tranbjerg skole - Administration Kirketorvet 22-24 8310 Tranbjerg J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422371 Vejlby skole - Administration Vikærsvej 36 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422388 Vestergårdskolen - Administration Nordbyvej 25 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422395 Viby Skole - Administration Kirkevej 2 8260 Viby Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422401 Virupskolen - Administration Virupvej 75 8530 Hjortshøj Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422418 Vorrevangskolen - Administration Vorregårds Alle 109 8200 Århus N Connie Andersern ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000422425 Åby Skole - Administration Åbyvej 80 8230 Åbyhøj Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Fritids- og UngdomsskoleområdetFU-Område 7 - Gl. Horsens landevej 5790001113735 Område 7 Klubber Kroghsgade 3 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113735 Frederiksbjerg Fritidsklub Skt.Anna Gade 38 B 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748


5790001113735 Fritidsklubben Rundhøj Alle Rundhøj Alle 83 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113735 Klubberne Holme Vestergård Højbovej 9 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113735 Klubberne Tranbjerg Torvevænget 5 C 8310 Tranbjerg J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113735 Langenæs Klubben Langenæsstien 6 C 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113735 Legepladsen Rundhøj Holmevej 190 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113735 Legepladsen Tranbjerg (+GRØNLY Kirkevænget 339 8310 Tranbjerg J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113735 Skansen Heibergsgade 10 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113735 Skolemarken Skt.Anna Gade 38 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790000419951 Flexskolen & Heltidsundervisningen Kroghsgade 3 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748FU-Område 2 - Grenåvej Vest 5790001113957 Fritidscenter Vejlby Tværmarksvej 20 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113957 Klubben Frijsenborgvej Frijsenborgvej 9 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113957 Klubben Skovbakken Vejlby Centervej 51 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113957 Klubben Tværmarksvej Tværmarksvej 20 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113957 Fritidsklubben Elsted Elsted Byvej 40 8520 Lystrup Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113957 Klubben Klub 5 Elsted Skolevej 2 8520 Lystrup Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113957 Fritidsklubben Hjortshøj Skovager 4 8530 Hjortshøj Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113957 Fritidsklubben Hårup Salonikivej 12 8530 Hjortshøj Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748


5790001113957 Legepladsen Søndergård Lystrupvej 262 8520 Lystrup Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748FU-Område 1 - Grenåvej Øst 5790001115531 FU Brobjerg Parkvej - Zone 64 Brobjerg Parkvej 64 8250 Egå Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001115531 Fritidsklubben Risskov - Hollywood Vestre Strandalle 170 8240 Risskov Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001115531 Klub 210 Skæring Skolevej 210 8250 Egå Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001115531 Klub Sølyst Egå Havvej 5 8250 Egå Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001115531 Sokkehuset Grenåvej 702 8541 Skødstrup Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001115531 Legepladsen Lykkegården Bredevej 2 D 8250 Egå Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748FU-Område 3 - Randersvej 5790001113681 Fritidsklubben Trige-Søndergård Trige Centervej 75 8380 Trige Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113681 Spørring fritidsklub Gammel Landevej 29 8380 Trige Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113681 Klubben Aldersrovej Aldersrovej 45 8200 Århus N Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113681 Klubben Bodøgården Bodøvej 96 8200 Århus N Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113681 Klubben Lisbjerg Lisbjergvej 13 8200 Århus N Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113681 Klubben Nydam Grydhøjvej 26 A 8200 Århus N Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113681 Midtbyklubben Nørre Alle 30 B 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113681 Børnenes Hus Hjortensgade 23 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113681 Børnenes og Beboernes Jord Thunøgade 2 A 8000 Århus C Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Fritids- Og Ungdomsklubben Klub2teket Kappelvænget 52 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748FU-Område 4 - Viborgvej 5790001113933


Legepladsen Kappelvænget Kappelvænget 52 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113933Klubben i Sabro Vistoftvej 30 8471 Sabro Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113933Klubberne Holmstrup Mark Holmstrupgårdvej 32 A 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113933Klubberne Peter Fabersvej Peter Fabers Vej 35 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113933Musvågevej Musvågevej 32 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113933Klubberne i Bispehaven Bispehavevej 29 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113933Tilst Fritidsklub Haurumsvej 14 8381 Tilst Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113933Legepladsen Bispehaven Ryhavevej 40 8210 Århus V Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113933Legepladsen Langkær Havkærvej 20 8381 Tilst Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113933Legepladsen Sabro Vistoftvej 30 8471 Sabro Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113933FU-Område 6 - Skanderborgvej 5790001113896 Klubben Akva 2000 Nordbyvej 21 B 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113896 Klubben Rosenhøj Rosenhøj 31 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113896 Klubben Rosenvang Holme Møllevej 23 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113896 Legepladsen Vidtskue Vidtskuevej 25 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113896 Kolt Fritidsklub Kunnerupvej 176 8361 Hasselager Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113896 Stavtrup Fritidsklub Bispevej 7 8260 Viby J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748FU-Område 8 - Oddervej 5790001113773 Fritidsklubben Beder Kirkebakken 41 8330 Beder Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748


5790001113773 Fritidsklubben I Solbjerg Solbjerg Hovedgade 90 C 8355 Solbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113773 Fritidsklubben Lyseng Lysengvej 4 A 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113773 Fritidsklubben Malling Nyløkkevej 7 8340 Malling Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113773 Fritidsklubben Mårslet Testrupvej 6 8320 Mårslet Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113773 Legepladsen Midgaard Testrupvej 1 8320 Mårslet Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113773 Legepladsen Svendgården Byvej 9 8330 Beder Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113773 Club K - Højbjerg Skåde åbne ungdomssk.klub Parkvej 18 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748FU-Område 5 - Gellerup 5790001113759 Klubberne I Gellerup Dortesvej 47 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113759 Fritidsklubben Dortesvej 45 Dortesvej 45 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113759 Legepladsen Gellerup Dortesvej 49 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113759 Klubberne i Toveshøj Janesvej 4 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113759 Fritidsklubben Janesvej Janesvej 4 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113759 Legepladsen Toveshøj Janesvej 4 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748FU-Område 5 - Silkeborgvej 5790001113742 Fritidsklubben Brabrand Engdalsvej 29 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113742 Fritidsklubben Harlev Næshøjvej 20 8462 Harlev J Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113742 Huset Engdal Engdalsvej 29 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113742 KLUB3 Charlottevej 3 Charlottevej 3 8220 Brabrand Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748


5790001113742 Klubberne Åbyhøj Ludvig Feilbergs Vej 7 8230 Åbyhøj Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113742 Fritidsklubafdeling Ludvig Feilbergsvej 7 Ludvig Feilbergs Vej 7 8230 Åbyhøj Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113742 Fritidsklubafdeling Åbyvej 80 Åbyvej 80 8230 Åbyhøj Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485790001113742 Ungemiljø 12 - Carit Etlars Vej Carit Etlars Vej 31 8230 Åbyhøj Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Nye institutioner fra amtet (kun Børnog Unge)5798005774259 Center 10 Høgevej 25 8210 Århus V Connie Andersen cand@aarhus.<strong>dk</strong> 894047485798005773474 Langagerskolen Bøgeskov Høvej 10 8260 Viby J Connie Andsersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Specialbørnehaver 5798005773481 Specialbørnehaven Nygaardsvej 13 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485798005773481 Specialbørnehaven - Skovbo Skovbrynet 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485798005773481 Specialbørnehaven Skovbrynet Hestehavevej 10 8270 Højbjerg Connie Andsersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485798005773481 Specialbørnehaven - Troldhøjen Skovbrynet 8270 Højbjerg Connie Andersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485798005773498 Stensagerskolen Stensagervej 9 8260 Viby J Connie Andsersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485798005773504 Sygehusundervisningen Harald Selmers Vej 66 8240 Risskov Connie Andsersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 894047485798005773511 Ungdomsklubben Regnbuen L.A. Ringsvej 56 8270 Højbjerg Connie Andsersen ca@aaks.aarhus.<strong>dk</strong> 89404748Slettet (hele Århus Kommune):5798005774273 Beder-Malling Bibliotek Kirkebakken 41 8330 Beder Winni Lilly Thorupbedbib@aakb.bib.<strong>dk</strong>869365195798005774280 Egå Kombi-bibliotek Sølystskolen, Egå Havvej 5 8250 Egå Kirsten Rigmor Lundbyeegaabib@aakb.bib.<strong>dk</strong>87402690


5798005774297 Gellerup Bibliotek Gudrunsvej 78 8220 Brabrand Lone Hedelund Henriksengelbib@aakb.bib.<strong>dk</strong>894096405798005774303 Harlev Bibliotek Næshøjskolen, Gl. Stillingvej 424 8462 Harlev Dorte Vindharbib@aakb.bib.<strong>dk</strong>869412025798005774310 Kolt-Hasselager Bibliotek Kolt Østervej 45 8361 Hasselager Laila Bach Sørensenhagbib@aakb.bib.<strong>dk</strong>862834885798005774327 Hjortshøj Kombi-Bibliotek VirupSkolen, Virupvej 75 8530 Hjortshøj Susanne Gilling Poulsenhjobib@aakb.bib.<strong>dk</strong>867411225798005774334 Højbjerg Bibliotek Oddervej 74 8270 Højbjerg Kirsten Iversenhojbib@aakb.bib.<strong>dk</strong>894095805798005774341 Lystrup Bibliotek Bystævnet 4B 8520 Lystrup Karen Mathhissonlysbib@aakb.bib.<strong>dk</strong>862214235798005774365 Sabro Bibliotek Sabro-Korsvejskolen, Sabro Skolevej 8471 Sabro Dorthe Salamandersabbib@aakb.bib.<strong>dk</strong>869484805798005774372 Skødstrup Bibliotek Skødstrup Skole, Grenåvej 707 8541 Skødstrup Conny Dehnitsskobib@aakb.bib.<strong>dk</strong>869924665798005774389 Solbjerg Bibliotek Kærgårdsvej 4 8355 Solbjerg Bodil Mortensensobib@aakb.bib.<strong>dk</strong>869282885798005774396 Tilst Bibliotek Tilst Skolevej 13a 8381 Tilst Kirsten Kaaetstbib@aakb.bib.<strong>dk</strong>862415885798005774402 Tranbjerg Bibliotek Kirketorvet 6 8310 Tranbjerg J Dorthe Larsentrabib@aakb.bib.<strong>dk</strong>862904785798005774419 Trige Kombi-bibliotek Smedebroen 21 8380 Trige Anne Marie Jensentribib@aakb.bib.<strong>dk</strong>869341255798005774730 Jobcenter Århus - Samsø Møllebakkevej 2 8305 Samsø Gudrun Fransen augf@samsoe.<strong>dk</strong> 30761979VejledningVejledning i brug af søgefunktionen i excel fil1. Klik på "Rediger" i øverste menulinie (oppe i venstre hjørne)2. Klik derefter på "søg".3. Skriv eksempelvis 'navn' eller den 'adresse' du søger i feltet, og tryk på "Find næste"Forklaring til farveanvendelse i <strong>EAN</strong>-listenNyt <strong>EAN</strong>-nummer i forhold til version 33Der er sket ændringer i forhold til version 33<strong>EAN</strong>-numre nedlagt i forhold til version 33 (se bunden af listen)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!