Fredag den 7. marts kl. 10 til lørdag den 8. marts kl ... - APO Danmark

apo.danmark.dk

Fredag den 7. marts kl. 10 til lørdag den 8. marts kl ... - APO Danmark

APO-internat 2008Kvalitetsudvikling efter APO-metodenSynergi i kvalitets- og praksisudviklingFredag den 7. marts kl. 10til lørdag den 8. marts kl. 13på Vejlefjord


InvitationAudit Projekt Odense (APO) inviterer hermed til internat den 7.-8. marts 2008 med fokus påfællesskabet mellem praksisudvikling og kvalitet.Baggrund: Kravene til kvalitetsudvikling af arbejdet i almen praksis lyder fra mange sider,samtidig med at manglen på læger flere steder er en realitet.Med dannelsen af de nye regioner er opbygningen af kvalitetsudviklingsarbejdet under kraftigreorganisering med mange nye tiltag.APO har været på banen i mange år, men APO’s rolle i det regionale kvalitetsudviklingsarbejdeer ikke endeligt fastlagt. Mange APO-projekter er i gang, og flere er under forberedelse.Det synes påkrævet at diskutere, hvorledes vi skaber bedst mulig synergi mellem demange kvalitetsudviklingsinitiativer.Internatets formål:• At informere om den aktuelle status i APO, DAK-E og de regionale kvalitetsudviklingsfora.• At komme med ideer til konkrete projekter – gerne med synergi mellem kendte instrumenter• At diskutere, hvordan vi bedst beskriver arbejdet i almen praksisMålgruppe: APO-interesserede kvalitetsudviklingskonsulenter og andre auditinteresseredelæger og praksispersonaler. Administratorer og andre, der arbejder med kvalitetsudvikling.Regionale lægemiddelkonsulenter, praksiskonsulenter, efteruddannelseskonsulenter, fysioterapeuterog andre interesserede. Yngre læger og uddannelseslæger er specielt velkomne.Deltagerantal: Højst 60.Sted: Vejlefjord Kursus- og Konferencecenter, Sanatorievej 26, 7140 Stouby, tlf. 76 82 33 80.Der arrangeres fælles transport fra Vejle banegård, nærmere herom i kursusbekræftelsen.Form: Internat med katedrale indlæg og diskussion vekslende med gruppearbejde mhp.nyudvikling af projekter.Pris: Kr. 3200. Internatet søges godkendt af Efteruddannelsesfonden som tilskudsberettiget.Både læger og praksispersonale anbefales at søge tilskud hos det regionale kvalitetsudviklingsudvalg.Planlægningsgruppe: Jens Damsgaard, Dorte Gilså Hansen, Kirsten Schæfer ogLars Poulsen.


ProgramFredag den 7. marts10.00 Ankomst10.30 Velkomst, præsentation10.40 Aktuelt om APO, hvor bevæger vi os hen? Jens Damsgaard/Anders Munck11.00 Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg11.15 Decentralt kvalitetsarbejde i Region Midtjylland. Jens Rubak11.30 Pause11.40 Sundhedsministeriets ønsker til kvaliteten af arbejdet i almen praksis.Afdelingschef i Sundhedsministeriet Vagn Nielsen12.00 Hvad kan vi få af inspiration fra det øvrige Europa?Tina Eriksson, præsident for EQUIP12.30 Frokost14.00 Basale principper i APO-metoden (Lars Poulsen/Dorte Gilså Hansen)14.15 Oplæg til eftermiddagens gruppearbejde om konkrete APO-projekter med forsøg påafgrænsning af emne, opstilling af formål og hovedlinier i et projekt.Emnerne vil blive endeligt fastlagt ud fra interessen ved mødet.Forslag til emner kan indsendes eller medbringes.Foreløbigt foreslås:Kortlægning af arbejdet i almen praksis som led i et praksisudviklingsprojektHenvendelser til sekretærenRationel farmakoterapiLægevagtenRehabilitering/genoptræning14.45 Gruppearbejde om ovennævnte emner15.45 Kaffe16.00 Fortsættelse af gruppearbejdet17.00 Kort præsentation fra grupperne17.30 Afslutning19.30 Festmiddag

More magazines by this user
Similar magazines