Kvalitet i almen praksis - Sundhedsministeriets ønsker - APO Danmark

apo.danmark.dk

Kvalitet i almen praksis - Sundhedsministeriets ønsker - APO Danmark

Kvalitet i almen praksis -Sundhedsministeriets ønskerAPO-internat7. Marts 2008


Disposition• Aktuel vurdering af styrkerne i almenpraksis• Kommunalreformens betydning• Krav til øget gennemsigtighed• Den Danske Kvalitetsmodel• Konkrete eksempler på kvalitetsudfordringer


Styrkerne• Stor tillid i befolkningen/hos patienterne• Følger patienterne over lang tid(familielæge)• Kort ventetid (ikke at forveksle medtilgængelighed)• God service – mange indarbejdede rutiner• Fokus på faglighed


Kommunalreformen• Kommunerne som ny samarbejdspartner• Behov for forpligtende aftaler som led iregionale og kommunale sundhedsaftaler• Fokus på forebyggelse – faglig opbakningtil kommunal indsats• Hvad betyder de kommunale sundhedscentrefor almen praksis ?


Øget gennemsigtighed• Behov for langt større viden om, hvad detfaglige indhold i jeres arbejde er• Bedre faglig registrering• Kvalitetsmåling• Offentliggørelse


Den Danske Kvalitetsmodel• Formålet er at gennemføre en akkrediteringsproces– først på sygehusene• Målet er udrulning til hele sundhedssektoren• Almen praksis skal således omfattes - i entilpasset form


Nye udfordringer• Forløbstankegangen skal understøttesyderligere – diabetes• Kræftpakker• Hjertepakker• Psykiatrien – hurtig udredning, hurtigbehandling• Indrapportering – utilsigtede hændelser.


Instrumenter• Flere læger pr. praksis – underlag formere ”hjælpepersonale”• Bedre apparaturudnyttelse – I skal kunnemere, når sygehusvæsenet centraliseres• Systematisk efteruddannelse

More magazines by this user
Similar magazines