Årsberetning 2011.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2011.pdf - Ringsaker kommune

InnholdsfortegnelseIOversikt og analyser1.1 Innledning ................................................... 51.2 Virksomheten i 2011 ........................................... 71.3 Økonomisk analyse ............................................ 271.4 Kort om finansforvaltningen mv .................................. 401.5 Regnskapsmessig resultat ...................................... 42IIRapport for virksomhetsområdene2.1 Politiske styringsorganer mv (VO 10) .............................. 442.2 Adm. og fellestjenester (VO 11) .................................. 462.3 Barnehage (VO 20) ............................................ 542.4 Undervisning (VO 30) .......................................... 622.5 Pleie og omsorg (VO 40) ....................................... 792.6 Barne og ungdomsvern (VO 50) .................................. 872.7 Sosiale tjenester (VO 51) ....................................... 922.8 Helsestasjoner (VO 52) ......................................... 952.9 Kultur og fritid (VO 55) ......................................... 982.10 Kulturskole (VO 56) ........................................... 1022.11 Bibliotek (VO 57) ............................................. 1042.12 Brann (VO 60) ............................................... 1072.13 Landbruk (VO 61) ............................................ 1102.14 Teknisk drift (VO 62) .......................................... 1142.15 Kart og byggesak (VO 63) ...................................... 1202.16 Kemnerkontoret (VO 70) ....................................... 1222.17 Servicesenteret (VO 71) ....................................... 1252.18 Renhold (VO 80) ............................................. 1282.19 Bygg og eiendom (VO 81) ...................................... 1312.20 Matproduksjon (VO 82) ....................................... 1352.21 Overføringer (VO 87) ......................................... 137IIIAvslutning3.1 Avslutning ................................................... 139Vedlegg 1: Plan- og utredningsarbeid ................................. 140Vedlegg 2: Organisasjonskart ....................................... 142ÅRSBERETNING 2011 3

More magazines by this user
Similar magazines