Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

260.000 hovedretter/desserter til brukere i Ringsaker kommune. I overkant av 42.000 porsjoner har gått tilhjemmeboende brukere. Det utgjør ca 5.000 porsjoner pr uke eller 1.000 porsjoner pr produksjonsdag. I tillegghar enheten levert ca 320.000 frokost/kveldsmatmåltider, samt produsert og levert ca 150.000 kakestykker.Nye tiltakHygiene- og kontrollregelverkDet er utarbeidet et kvalitetssystem ”HACCP/Ik - mat” for alle tilretteleggerkjøkken og postkjøkken. Enhetenfullførte prosjektet i løpet av 1. kvartal. Dette er et lovpålagt kvalitetssystem som kvalitetssikrer alle ledd iverdikjeden. Videre er det gjennomført kurs og opplæring for ansatte i matproduksjon og pleie og omsorg.Mattilsynet gjennomførte revisjon av systemene ved 27 kjøkken av totalt 51 i april, uten skriftlige avvik. Forproduksjonskjøkkenet er det inngått en matsikkerhetsavtale med firmaet MatPuls, som inneholder revisjon,visuell kontroll, mat, vann og renholdsprøver, med påfølgende rapport.Frokost/kveldsmatpakninger1.9.2009 lanserte matproduksjon et nytt produkt til hjemmeboende brukere. Det er nå mulighet for å få levertfrokost/kveldsmatpakninger på døra sammen med middagsmaten. Pakningene inneholder to smurte brødskivermed variert pålegg og litt pynt. Pakningene pakkes med samme teknikk som middagsmaten, slik at denbeholder bra kvalitet inntil 5 dager. Tanken er at dette skal ha en forebyggende effekt slik at brukeren unngårunderernæring. Brukeren vil få et variert og komplett kosthold og vil trolig klare seg lenger i hjemmet. Brukerenslipper også å ligge med mat i kjøleskapet som ikke blir spist opp, samt at en avlaster omsorgsdistriktene der demå gjøre denne tjenesten. Det leveres ut ca 80 pakninger i uka.Kantinedrift i NAV–byggetMatproduksjon hadde ansvar for etablering, oppstart og drift av kantina i NAV-bygget fra 1.5.2009. Kantina haren ansatt og er rustet opp med moderne utstyr som gjør det mulig å opprettholde et variert og godtkantinetilbud. Produkter og retter er på tilsvarende nivå som ved kantinene ved bo- og aktivitetssentra.To retters middag til brukere på bo- og aktivitetssentrene, produsert av matproduksjon.ÅRSBERETNING 2009 127

More magazines by this user
Similar magazines