Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

Regulerings- og bebyggelsesplanerPlaner vedtattØverkvern, BrumunddalStavsberg militærområdeBrumunddal sentrum, MøllakvartaletTandeskogen fjelltak, MoelvFv 72 Stavsberg – Furnes kirkeMesnali leirskoleTørudvegen terrasse, BrumunddalFinsandvika hyttefelt H81 BrøttumNes barnehage, StavsjøSmedstadskogen MoelvFv 2 Brøttum - NygårdBruvollhagan VI, MoelvBergshøgda B6, BrumunddalGutubakken, SjusjøenHesthagenenga, FurnesMoelv sentrum 1, kryss Storgata-BettavegenAlmslia, BrøttumBørkelia, BrumunddalRudshøgda E4-E5 endring parkbelte 1 )Evjuvika II, Moelv 1 )Sjusjøen fjellstue 1 )Berger Langmoens veg 27-29, Brumunddal 1 )Kylstad II, Furnes 1 )Boligområde, friområde, endring etter klageBoligområde, barnehage og forretningKjøpesenter med forretning, kontor og parkeringshusMassetakUtbedring av fylkesvegenOmregulering til boligområdeBoligområdeFritidsboligerBarnehageOmregulering av trafikk- og friområder til byggeområdeUtbedring av vegenBoligområde, naturreservatBoligområdeCampingplassBoligområdeEndring forretningsbyggBoligområdeBoligområde, bebyggelsesplanIndustriBoligEndring etter klageEndring etter klageEndring etter klage1) Mindre vesentlig endring av reguleringsplan vedtatt av planutvalget jf. pbl 1986Planer utlagt til offentlig ettersynNatrudstilen III, SjusjøenLillehammer pukkverk, LismarkaFinsandvika, BrøttumPrestseter massetak, NybygdaNatrudstilen 4 – H106, SjusjøenKval III, FurnesWerven, BrumunddalLille Almerud, BrumunddalSlåttsveen B15, BrumunddalNæroset sentrum IRudshøgda E21Brumunddal sentrumPlaner under utarbeidelse/oppstartKvitsandvika, BrøttumRudshøgda S20Vinju, RingsakerEftastjernet, E101, NatrudstilenStavsberg – LundKvitsand, BrøttumElverhøy, LismarkaMoelv sentrum, Storgt-jernbanenØvre Harstad, RudshøgdaØverkvern B6Frambakken, BrumunddalHverven og Pardis, BrumunddalFram, FurnesFjølstadmarka II, MoelvKise, NesFritidsboliger – grad av utnyttingMassetakFritidsbebyggelse, båthavnMassetakFritidsboligerOmsorgsboligerErvervsområde, ettersyn avsluttet, innsigelser delvis trukketBoligområdeBoligområdeBoligområdeErvervRevisjon av sentrumsplaneneFritidsbebyggelse H82, friområde F80Omregulering fra industri til forretningFritidsbebyggelse ved MjøsaFritidsboliger, leiligheterBoligområde, samarbeid med Hamar kommuneFritidsbebyggelse, friområdeBoligerKvartalet sør for Åsmarkvegen, rundkjøring kryss MøllergtFritidsbebyggelse (kolonihage)Boligområde, bebyggelsesplanBoligområde, i beroBoligområder, B36 – B37Omreg. til boligformålBoligområde, planprogram utarbeidesFritidsboliger134ÅRSBERETNING 2009

More magazines by this user
Similar magazines