Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

2.4 Undervisning (VO 30)300 Brøttum ungdomsskole Skoleleder: Haldis Sveen301 Moelv ungdomsskole Skoleleder: Borger Enemo302 Nes ungdomsskole/RAUS Skoleleder: Are Solstad303 Brumunddal ungdomsskole Skoleleder: Randi Berit Landgraff304 Furnes ungdomsskole Skoleleder: Terje Nærlie310 Brøttum skole Skoleleder: Haldis Sveen312 Messenlia og Lismarka skole Skoleleder: Brite Kandal313 Fagernes og Åsen skole Skoleleder: Jan Kornerud314 Kilde og Fossen skole Skoleleder: Steinar Ulven315 Skarpsno skole Skoleleder: Bjørn Myhrvold316 Gaupen skole Skoleleder: Runa Hammeren319 Kirkekretsen skole Skoleleder: Per Lunde321 Hempa skole Skoleleder: Berit Johanne Ohrvik322 Fagerlund skole Skoleleder: Kari Storihle Ødegård323 Mørkved skole Skoleleder: Arnstein Nærlie324 Kirkenær skole Skoleleder: Solvor Holmen325 Kylstad skole Skoleleder: Randi Kjøbstad326 Stavsberg skole Skoleleder: Else Margrethe Holst327 Nes barneskole Skoleleder: Per Moen340 Hagen skole Skoleleder: Line Osmo342 Voksenpedagogisk senter Skoleleder: Svein Kåre Rydland343 PPT Skoleleder: Turid Fauske2.4.1 AnsvarsområdeVirksomhetsområdet omfatter funksjonene 202 grunnskole, 213 voksenopplæring, 214 spesialskoler,215 skolefritidstilbud, 222 skolelokaler og 223 skoleskyss. Det består av:Barneskole:Kombinert:Ungdomsskole:Andre:SUM13 resultatenheter med til sammen 16 skoler1 resultatenhet med både barne- og ungdomsskole (Brøttum)4 resultatenheter med til sammen 5 skoler inkl. RAUS3 resultatenheter (PPT, Voksenpedagogisk senter, Hagen)21 resultatenheter2.4.2 HovedkommentarDet er iverksatt en omfattende satsing på økt læringsutbytte i Ringsakerskolen. Denne satsingen har somhovedmål å øke elevenes læringsutbytte i fagene norsk, matematikk og engelsk. Videre vil en ha større fokuspå å gi elevene helt konkrete tilbakemeldinger og råd om forbedring. Dette er i samsvar med den nyeforskriften til opplæringsloven om individuell vurdering.I 2009 ble den nybygde Gaupen skole tatt i bruk, og RAUS flyttet fra Mauset til Jølstad.Det samlede elevtallet i de kommunale skolene ved offisiell telledato 1.10.2009 var 4.151 elever. Dette var9 elever færre enn i 2008. Elevtallsutviklingen de siste årene vises i følgende tabell (kilde GSI):År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Elevtall 4 305 4 282 4 336 4 345 4 240 4 160 4 151SFO-tilbud ble i 2009 gitt ved de barneskoler der minst 14 søkere meldte interesse for fast plass. Dethar hvert år vært om lag 50 % av elevene på 1. til 4. trinn som har hatt fast plass i SFO. Antallet brukereav skolefritidsordningen var 845 ved registreringsdatoen 1.10.2009. Dette var en økning på 16 elever fra2008. Antallet elever ved SFO de siste årene vises i følgende tabell (kilde GSI):ÅRSBERETNING 2009 49

More magazines by this user
Similar magazines