Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

Mål Samarbeid Informasjonog medvirkning301 Moelv ungdomsskole 4,5 5,0 5,0302 Nes ungdomsskole og RAUS 5,0 4,9 5,1303 Brumunddal ungdomsskole 4,9 5,1 5,4304 Furnes ungdomsskole 4,3 4,4 4,5310 Brøttum skole 4,7 4,8 4,9312 Messenlia og Lismarka skole 5,0 5,1 5,1313 Fagernes og Åsen skole 4,9 4,9 4,9314 Kilde og Fossen skole 5,2 5,1 5,3315 Skarpsno skole 4,8 4,8 5,1316 Gaupen skole 5,0 4,9 5,2319 Kirkekretsen skole 5,1 5,0 5,2321 Hempa skole 5,0 5,1 5,3322 Fagerlund skole 5,2 5,2 5,3323 Mørkved skole 5,2 5,1 5,4324 Kirkenær skole 5,2 5,2 5,4325 Kylstad skole 5,0 5,1 5,2326 Stavsberg skole 5,1 5,3 5,4327 Nes barneskole 5,3 5,3 5,6342 Voksenpedagogisk senter 5,0 5,1 5,2Brukerundersøkelsen viser at brukerne er godt fornøyd med tjenestene, i gjennomsnitt for alleresultatenhetene er det oppnådd en score på 5,0 som er en forbedring fra 2008.Elevundersøkelsen som sier noe om elevenes motivasjon, viser et godt resultat på 7. trinn med score på 4,9som er en forbedring fra 2008. På 10. trinn er resultatet noe lavere, 4,3, men innenfor akseptabelt nivå. Ogsåfor 10. trinn er resultatet forbedret fra 2008.Når det gjelder resultatet av avgangsprøvene for 10. trinn, ble resultatet i gjennomsnitt som i 2008, og lavereenn målsettingen som er satt likt eller bedre enn landsgjennomsnittet.For nasjonale prøver er akseptabelt nivå satt likt med landsgjennomsnittet. 5. trinn har i 2009 resultat i norsksom ligger på landsgjennomsnittet, mens engelsk lesing og regning ligger lavere enn landsgjennomsnittet.I 2008 var resultatene i engelsk og regning på linje med landsgjennomsnittet, mens resultatet i norsk lesinglå over.Nasjonale prøver for 8. trinn viser resultater lavere enn landsgjennomsnittet både i norsk, engelsk og regning,på samme måte som i 2008.Resultatet for indikatoren samarbeid og medvirkning er 5,0 i gjennomsnitt for alle resultatenheter. Dette er enforbedring fra 2008. Måleindikatoren som viser tilfredshet med informasjonen, gir også et meget godt ogforbedret resultat med 5,2 i gjennomsnitt.Medarbeidere Mål Akseptabelt resultat ResultatEngasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,2Engasjement og kompetanse (ansatte) 4,5 4,0 4,9Arbeidsmiljø 4,5 4,0 4,8Sykefravær 6,0 % 6,7 % 7,0 %Brukernes tilfredshet med engasjement og kompetanse er forbedret fra 2008 og gir en meget god score på5,2. Virksomhetsområdet har samlet sett gode resultater på motivasjonsmålingen blant ansatte, og harforbedret resultatene fra 2008 både når det gjelder engasjement/kompetanse og arbeidsmiljø.ÅRSBERETNING 2009 51

More magazines by this user
Similar magazines