Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009Driftsutgifter 353 286 366 402 364 139 376 829Driftsinntekter 89 170 92 941 70 227 91 375Netto driftsutgifter 264 116 273 461 293 912 285 454Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009Investeringsutgift 67 654 93 092 52 169 25 339Investeringsinntekt 1 122 3 495 179 622Netto inv.utgift 66 532 89 597 51 990 24 717Investeringsprosjektene budsjetteres over flere år. I 2009 har det blant annet vært utgifter til bygging av nyeskoler i Gaupen og på Nes samt utgifter til varmesentral ved Nes skole og idrettshall, ventilasjonsanlegg vedBrumunddal ungdomsskole og midlertidige tiltak ved Stavsberg skole.Nes barneskole har i løpet av driftsåret 2009 overført kr 179.000 fra drift til investering, midlene er overført tilprosjekt 51311 ”inventar til ny skole Nes”. Kirkekretsen skole har overført kr 30.474 fra drift til investering forå avslutte prosjekt 51333 ”oppgradering av uteareal Kirkekretsen”. Disse midlene inngår da ikke som en delav overskuddet til disse skolene i 2009.Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %300 Brøttum ungdomsskole 10 069 10 538 -469 -4,7301 Moelv ungdomsskole 16 411 16 019 392 2,4302 Nes u-skole/RAUS 12 995 12 433 562 4,3303 Brumunddal u-skole 25 609 25 215 394 1,5304 Furnes ungdomsskole 21 034 21 027 7 0,0310 Brøttum skole 10 369 10 378 -9 -0,1312 Messenlia/Lismarka skole 8 691 8 494 197 2,3313 Fagernes og Åsen skole 9 484 9 028 456 4,8314 Kilde og Fossen skole 18 949 18 708 238 1,3315 Skarpsno skole 8 595 8 581 14 0,2316 Gaupen skole 10 886 10 840 46 0,4319 Kirkekretsen skole 7 814 7 809 5 0,1321 Hempa skole 12 076 11 897 179 1,5322 Fagerlund skole 28 166 28 698 -532 -1,9323 Mørkved skole 22 730 22 573 157 0,7324 Kirkenær skole 9 293 9 300 -7 -0,1325 Kylstad skole 7 720 7 674 46 0,6326 Stavsberg skole 8 464 8 622 -158 -1,9327 Nes barneskole 18 231 18 201 30 0,2340 Hagen skole 0 -128 128 -342 Voksenpedagogisk senter 4 098 3129 969 23,6343 PPT 7 945 7 639 306 3,9399 Underv. formål ikke ford. 14 283 8 779 5 504 38,5Sum VO 30 undervisning 293 912 285 454 8 455 2,9Innen virksomhetsområde 30 undervisning er det et samlet overskudd før årsavslutningstransaksjoner på8,455 mill. kroner. Overført overskudd fra 2008 var 8,557 mill. kroner.54ÅRSBERETNING 2009

More magazines by this user
Similar magazines