Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

Vaksinering mot svineinfluensa.Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %520 Helsestasjon 12 338 12 468 -130 -1,1Virksomhetsområdet fikk et underskudd på kr 130.000 i 2009. Årsaken til dette er merutgifter mhtsvineinfluensavaksinering og stor økning i bruk av tolketjenester. Det er også brukt ekstra ressurser tiljordmor i forbindelse med permisjoner og ferieavvikling. Enheten fikk tilleggsbevilget kr 240.000 formerforbuk til tolketjenester ved behandling av 2. tertialrapport 2009.Effektiv ressursbrukØnsket resultat Akseptabelt resultat ResultatKostnad pr bruker/enhet 1 300 1 500 1 476Økonomisk ressursutnyttelse viser at tjenesten har økt forbruk pr. bruker, fra kr 1.358 i 2008 til kr 1.476 i2009. Utgifter til svineinfluensavaksinering og til tolketjenester ligger inne i dette beløpet, men retter seg imindre grad til den aktuelle brukergruppen for virksomheten.84ÅRSBERETNING 2009

More magazines by this user
Similar magazines