2_-_HelsaMi - Innomed

innomed.no

2_-_HelsaMi - Innomed

"A new health service for integrated care at home"HelsaMiEt samhandlingsprosjekt for hjemmebasert oppfølging og behandling av kronisk sykeTrondheim kommune, St. Olavs Hospital og SINTEFJarl Reitan, Forskningsleder, produktdesigner,SINTEF Teknologi og samfunn, Avdeling Helse,Gruppe innovasjon og helseteknologi


Kristine HolbøPhD StipendiatForsker/industridesignerSilje BøthunSivilingeniørMaster Industrial designTore Christian B. StorholmenForskerMaster Industrial designJarl ReitanForskningslederForsker/produktdesignerOle Petter NæsgaardForskerMaster Industrial design


00 44 (0)117 316 0560Yachting Pages was founded by owner and managing director Steve Crowe in 2004. Theinaugural directory was just 384 pages and covered the south of France, the Italian Rivieraand the Balearics. 25,000 copies were printed and hand delivered to superyachts andsuperyacht businesses throughout the Mediterranean.Within six years, such had been the success of the directory that Yachting Pages was, andstill is, published in three different volumes covering all corners of the world. The first andonly comprehensive supplier and services directory for the superyacht industry has sincebeen expanded to over 1,000 compact and user-friendly pages, with a print run of over60,000, delivered to 90+ countries worldwide.Yachting Pages DeliversYachting Pages Delivers is a specialised distribution service that hand-delivers companyinformation directly to prime superyacht captains, crews and businesses from Marseille(France) to Livorno (Italy). It’s run by Yachting Pages, a leading superyacht directory famedfor its global hand-distribution networks, and is for anyone who wants to connect with keyplayers in the superyacht industry. To book a scheduled or tailored delivery, contactsimon.brooks@yachtingpages.com or call +33 610 58 18 39.


TeleHealth - hjemmebasertbehandling• Behandling i hjemmet er et godt mottatt, sikkert og økonomisk alternativ tilsykehusinnleggelse for enkelte personer med KOLS (Felix S F Ram, 2004)• Bruk av teknologi i hjemmebasert behandling, reduserer tid til innleggelser ogreduserer også innleggelsestiden (Dichmann Sorknæs et alt, 2010)


HelsaMi


HelsaMiProsjekteier : Trondheim kommune, Helge Garåsen, Kommunaldirektør• St. Olavs Hospital, Lungeavdelingen• NTNU, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (PhD)• SINTEF Teknologi og samfunn og SINTEF IKT


HelsaMiMålet med prosjektet er å utvikle et nytt pasientforløp for oppfølging og behandling avkronisk syke pasienter i hjemmet, ved hjelp av velferdsteknologi, basert på erfaringenefra KOLS Heim og i nært samspill med Helse -og velferdsvakta.• Forskningsrådet, program Helse og Omsorgstjenester (HELSEOMSORG)• Prosjektet er fireårig, og har etablert PhD ved St. Olavs Hospital• Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor


Delmåla) Utvikling av et nytt pasientforløp for selvrapportering, tidlig intervensjon, behandlingog rehabilitering av KOLS-pasienterb) Tilpasning og videreutvikling av dette pasientforløpet, slik at det også passer for andrekronikergrupperc) Utvikling en ny modell for økt samhandling mellom profesjoner og nivåer ihelsesektorend) Tilpasning og integrering av eksisterende velferdsteknologi i utviklet pasientforløp, slikat dette gir besparelse både for pasienten, pårørende og helsesektor.e) Valg av industriell aktør som gjøres ansvarlig for teknologisk videreutvikling av valgtteknologi


SamarbeidspartnerePartnere i Nord:•Universitetet i Nord-NorgePartnere i Øst:• Bærum kommunePartnere i Sør:•Sørlandet Hospital HF•Kristiansand kommune•Universitet i AgderPartnere i vest:•Bergen kommune


Hvordan jobber vi?


Innovasjon av teknologi og tjenesteForstå brukskontekstEvaluereNY TEKNOLOGINY TJENESTESpesifisere behovUtvikle løsning


Hva har vi lært?


Forstå brukskontekst – utgangspunkt i dagens modell•Intervju: 15 halvstrukturerte intervjuer med KOLS pasienter i hjemmet4 halvstrukturerte intervjuer med hjemmesykepleiere i kommunenWorkshops med KOLS pasienter•Observasjoner: Observasjon av pasientsituasjon/omgivelse•Drama workshop: Rollespill av hjemmebesøk med bruk av KOLS dagbok•Gruppeintervju: Ansatte ved lungeavdelingen•Cultural probes: Bruk av dagbøker hvor brukeren selv dokumenterer


Dagens observasjonsskjema• Noe tungvint – mange parametre• Brukes svært forskjellig• Informasjon formidles ikke direkte tilhelsepersonell• Fint å se historikk


Spesifisere behov•Behov for et godt og enkelt system for oppfølging ofte, for å fange forverrelse•Behov for et system som ikke gir økt ressursbruk for hjemmetjenesten•Behov for teknologi som kan støtte brukeren egen oppfølging av sykdom•Behov for teknologi som også kan støtte i opplæring•Krav om et enkelt tilpasset brukergrensesnitt•Bør være en generisk løsning tilpasset flere kronikere•Krav om sikker kommunikasjon og lagring av data


Utvikling av løsningObservasjonsskjema brukt i Kols heimApplikasjon på iPad i Helsa mi


Evaluering av løsning


"Virker mer lettvint"


"Da er det ikke vi som er til bryderi,for da er det du som ringer meg"


Tanker for videre arbeid


Videreutvikling av app• Bør brukeren få infoom at det ikke finnesen rapport for ham påden aktuelle datoen(f.eks. i ”hjemskjerm”)?• Bruk av egendefinertkode for å logge på?• Hva er hensikten med å registrere atdagsformen ”er som vanlig”? Bruker børevt. få info om at det kun er forverringeren kan registrere (for eksempel på startsiden?• Blir ”som vanlig” registrert påmottakssiden?• Er det viktig at medisiner registreresdersom dagsformen er “som vanlig”?• Hva med ”ingenmedisiner”?Det skal ikke gå an åtrykke på knappene (inkl.tilbake- knappen) mens”Ha en god dag”-dialogboksen er oppeHvis “som vanlig”Hvis dagsform er ”verre/myeverre”• Fargekoder som ipapir-skjema?• Når slettes eksisterende data? Nårbrukeren trykker ”ja” eller når ny datasendes inn? Dette må tydeliggjøresfor brukeren.• Bør teksten si at brukeren blirkontaktet av KOLS-sentralen førhan/hun trykker ”send inn”? Evt.allerede på start-skjerm?


Forstå hele pasientforløpet


Involvering av industriIMATIS AS – utvikling av applikasjoner for bruk i hjemmet og mottaksapparatOldenborg AS – utvikling av informasjonsvideoer for pasient- og pårørendeopplæring


Hvordan motivere til bruk?


Kobling til Helsevakt

More magazines by this user
Similar magazines