Programmet for konferansen finner du her. - Innomed

innomed.no

Programmet for konferansen finner du her. - Innomed

Innovasjonsledelse og innovasjonskulturFlere historier12:00 - 12:15Pause12:45 - 14:00Lunsj12:15 - 12:45Innovasjonsledelse og innovasjonskultur – her tror jeghelsesektoren kan ha noe å lære av TINEEirik Selmer-Olsen, FoU-direktør, TINE14:00 - 14:15UnderholdningNytenking er en viktig faktor for å lykkes i underholdningsbransjen.Vi får en smakebit av et svært originalt og underholdende innslag.TINE har lang tradisjon for nyskaping og er kjent for å ha enhøy innovasjonsaktivitet i hele verdikjeden fra “jord til bord”.Innovasjonssatsingen er knyttet opp til TINE sin strategiskeretning mot 2020 “Gode og sunnere matopplevelser”, menogså mot kostnadsreduksjon. Vi ser altså både på topp- ogbunnlinjeinnovasjoner. De siste årene har TINE fokusert påstrategisk innovasjon basert på innsikt og utfordring av etablertesannheter. Vi jobber aktivt med å knytte flere innovasjonselementertil hver nyskaping, og målet er økt unikhet og robusthet. Forå lykkes er innovasjonsledelse og -kultur helt nødvendigefokusområder.14:15 - 14:45Forebygging av slag – nye løsninger rett rundt hjørnetDavid Russel, professor og overlege ved Oslo UniversitetssykehusBenedicte Bakke, daglig leder Cerenor ASHvert år rammes 16 000 personer av hjerneslag i Norge. En tredjedelav disse dør. Hjerneslag er den nest vanligste dødsårsaken i verden,og er ansvarlig for rundt ti prosent av alle dødsfall i den industrielleverden. Nytt ultralydutstyr er nå under utvikling og vil kunnemuliggjøre risikovurdering, rask diagnostisering og monitoreringav behandling av hjerneslag, sier professor David Russell ved OsloUniversitetssykehus. David Russell og Benedicte Bakke gir oss helehistorien.

More magazines by this user
Similar magazines