Programmet for konferansen finner du her. - Innomed

innomed.no

Programmet for konferansen finner du her. - Innomed

14:45 - 15:1515:15 - 16:00Galskap for gründere å satse på helsesktoren?Petter Planke, nyskaper, Redcord AS”Plager flest og koster mest” er samfunnsutfordringen medmuskel-/skjelettlidelser, (FORMI). –Selv med 30 års erfaring somgründer, ble det langt mer krevende å utvikle ny virksomhetinnen helsesektoren enn jeg forutså, sier Petter Planke. Medbrennende engasjement for å bidra med nye og bedre løsningerog et helsevesen som etterspør behovsdrevet innovasjon, haddehan ventet mer åpenhet og bedre arenaer for innovasjon ognæringsutvikling i helsesektoren. Det er min erfaring etter 18 årsutvikling med Redcord, sier Petter Planke, som sammen med sinbror startet industrieventyret Tomra.Brukerdrevet innovasjon – snarvei til fremtidens sykehusMette Mollerup, prosjektleder i Forsknings-og MTV-avdelingen,Odense UniversitetshospitalKaja Misvær, Innovasjonskonsulent og servicedesigner , Designit16:00 - 16:30Med støtte fra den danske regjeringen, har OdenseUniversitetshospital satt brukerdrevet innovasjon på agendaenog flere innovasjonsprosjekter er etablert. Fokus er å identifisereerkjente og ikke-erkjente behov, som et grunnlag for å utvikleløsninger som gir økt verdi for brukeren. “Patientens rejse isundhedssektoren (PaRIS)” skal sikre et sammenhengendepasientforløp, mens “Pasienthuset” integrerer pasienthotelltenkningeni en klinisk avdeling på sykehuset.Med et felles mål om å øke pasientens tilfredshet ved hjelp avbrukerorienterte metoder, har disse prosjektene hatt stor nytte avhverandre. Prosjektleder i ”PaRIS”, Mette Mollerup, og designer i”Pasienthuset”, Kaja Misvær, forteller om hvordan denne prosessenhar bidratt til en ”ny sykehusstandard” med økt verdi for pasienter,pårørende og helsepersonell.Pause

More magazines by this user
Similar magazines