Tverrfaglig utredning og trening av eldre pasienter etter ... - Innomed

innomed.no

Tverrfaglig utredning og trening av eldre pasienter etter ... - Innomed

EffektiveFall, brudd og trening ellertrening,intervensjonsstrategierfærre fall, ingenhosbrudd?desom har falt.Hvem v/Hilde skal henvises Sylliaas ogfysioterapeut hvorfor? og stipendiatUniversitetsseksjonen, ger. avdOslo universitetssykehus, v/fysioterapeut og stipendiat UllevålHilde Sylliaas,Universitetsseksjonen, ger. avd.Oslo universitetssykehus, Ullevål


Hva er et fall?en plutselig, utilsiktet forandring iposisjonsom gjør at personen lander på etlavere nivå uten å ville det(Lord et al., 2007)


Lord et al 20072007


The risk of falling increased with the number of risk factors,from 8 percent with one risk factor to 78 percent withfour or more risk factors (P< 0.0001) (Tinetti et al. 1988)


Konsekvenser av fall►økt dødelighet med 57 %(Sylliaas et al 2009)►4 % av fall ender med brudd(9000 hoftebrudd pr. år i Norge)


Hva kjennetegnerlårhalsbruddpasienten?• Høy dødelighet første år etter hoftebrudd(ca 20 %)• Behov for ganghelpemiddel (andelenpasienter som ikke kan gå utenhjelpemidler økte fra 35 % til 76 %)• Mister evnen til å bevege seg utendørs påegenhånd (43 %)• Mister evnen til å lage sin egen mat (25 %)• Redusert styrke, balanse og h/l kapasitet• De faller, igjen og igjen...


Effekt av intervensjon• Identifikasjon av risikofaktorer• Fjerne/redusere risikofaktorer• Redusere antall fall• Redusere fallskade• Forbedre mobilitet• Etablere tillitt til egen mestring• (Boers et al., 2001)


Hva er effektiv intervensjon?• Pre-treningsvurdering/testing• Designede program/skreddersøm• Evidensbasert program


Pre-treningsvurderingTesting:● Benytte anerkjente tester som f.eks Berg,TUG, max gangtempo, Sit to stand, sixmin.walk osv.● reise seg fra gulv● teste 1 Rm, evt 5 Rm


Karakteristika ved effektivetreningsprogrammerDesign:● Programmet skal designes av en trenetprofesjonell (fysioterapeut i de fleste tilfellene)● Treningen utføres av en trenet instruktør (for åsikre at treningen er utfordrende, men trygg)


Karakteristika ved effektivetreningsprogrammerTreningsbeskrivelse:● Progressiv intensitet/dosering● Individuelt tilpasset intensitet● Trening rettet mot individ eller gruppe


Karakteristika ved effektivetreningsprogrammerType trening:● Balanse trening● Moderat intensiv styrketrening● Trening i vektbærende stillinger● Trening som har som mål å redusere armstøtte● Funksjonelle aktiviteter(trapper, reise/sette seg)● Komponent av utholdenhet


EVIDENSBASERT TRENING(Skelton & Dinan Physiotherapy Theory & Practice J. 1999)• Dynamisk balanse• Motstand /styrketrening• Funksjonelle bevegelser• Gange og stillinger /Postural kontroll• Mobilitet og fleksibilitet• Utholdenhet• Arbeid på gulvet- “Backward Chaining”• Tai Chi Cool Down


Karakteristika ved effektivetreningsprogrammerProgrammet:● 60 minutter (bygges opp til dette nivået)● Minst 3 ganger pr uke● Utføres i minimum 6 uker● Enten levert i grupper eller på individuell basis● Opprette støttemekanismer for å motiveredeltagerne til å fortsette


Øvelsesutvalg Dosering/progresjon FrekvensStyrketrening*antigravitasjonsmusk.*eksentrisk trening*Power/kraftutvikligshastighet(for eksempelrask konsentrisk faseModerat til høydosert10-12 rep/3 serier forsubmax styrke>2 g pr ukeBalansetreningVektoverføringer i ulikestående stillingerGangeRed. understøttelse,tempo, underlag,rom/retning,hodeposisjon, plan2-3 g pr ukeUtholdenhetstreningStepkasse m. og utenbalansestøtteTrappetreningModerat til høydosert(70-80% av HF max)intervalltrening2-3 g pr ukeErgometersykkelTredemølleFunksjonellferdighetstreningTrappegangReise og sette seg frastol, opp fra gulvetEndre tempo, ytrestøtte,understøttelsesflate2-3 gangerpr ukeGange, ren endring, snu


Faktorer som positivt påvirker“adherence” til fallforebyggendetrening• Ser forbedring/fremgang• Gode opplevelser (mindre stiv, mindre smerte, mermobil, bedre balanse og humør)• I stand til å gjøre ting• Vedlikeholder/ øker uavhengigheten• Sosiale kontakter (knytting av bånd)• Trygg/ stolt over prestasjonen (økt selvtillit)• Glede over aktiviteten (ut av hjemmet, bruke utstyr)


Eksempel på program OtagoOtagoProgrammet er dokumentert å øke styrke, balanse ogtiltro til egen mestring i å utføre dagliglivets aktiviteteruten å fall, samt redusere antall fall (Campbell et al.,1997, Campbell et al., 1999, Robertson et al., 2001,Robertson et al., 2001b, Gardner et al., 2001,Gilliespie et al. 2004).


Eksempel på program OtagoProgrammet består av 4 hoveddeler:1. styrkeøvelser for hoftens abduktorer og heleunderekstremiteten.2. reise seg fra stol og trappegang3. balanseøvelser i stående4. gange med og uten støtteI alle fire gruppene er det øvelser av ulikvanskelighetsgrad.


Eksempel på program Hife1. styrkeøvelser for hele underekstremiteten.2. reise seg fra stol og trappegang3. balanseøvelser i stående4. gange med og uten støtteI alle fire gruppene er det øvelser av ulik vanskelighetsgrad.


Vekt 1-12 kgVektbelter


”Tre stjerners” risikofaktorer: mulighet til å forebyggefall gjennom fysisk aktivitet ved:Inaktivitet, ADL, svake muskler, redusertreaksjonstid, ”forstyrret” gange, risikofaktorer imiljøet(Lord et al. 2007)


Bedre og bedre dag for dag…

More magazines by this user
Similar magazines