Årsrapport 2010 Kunstnernes Hus

kunstnerneshus.no

Årsrapport 2010 Kunstnernes Hus

29.1 – 7. 3Gerd Tinglum /Grotesque & Arabesque:Ny amerikanskvideokunstGerd Tinglum:Essays om fargeUtstillingen var den største presentasjonen av Gerd Tinglums arbeider i Norge til dags dato, og viste etbredt utvalg av hennes arbeider fra 1970-tallet frem til i dag. Utstillingen besto av malerier, objekter ogvideo, samt to stedsspesifikke arbeider. De utstilte arbeidene manifesterte to sentrale akser i Tinglumskunstnerskap – hennes særegne bruk av farge og hennes for mange ukjente, men ikke desto mindresentrale posisjon innenfor norsk konseptkunst.Grotesque & Arabesque:Ny amerikansk videokunstUtstillingen presenterte fem kunstnere fra en ny generasjon av amerikanske videokunstnere som alleanvender parodien, satiren og det burleske som kunstneriske verktøy. Felles for arbeidene dereser formalt kaos, anarkistisk humor, ekstrem kunstighet og en overflod av sanseinntrykk. Deltakendekunstnere: Alex Bag, Tamy Ben-Tor, Kalup Linzy, Mika Rottenberg og Shana Moulton.Besøkstall: 317526.3 – 09.05Mark WallingerDen britiske kunstneren Mark Wallinger har en sentral posisjon innenfor britisk samtidskunst. Hanrepresenterte blant annet Storbritannia på Veneziabiennalen i 2001, og vant i 2007 den anerkjentekunstprisen Turner Prize. Utstillingen, som var den første presentasjonen av kunstneren i Norge, visteen rekke nye arbeider samt et utvalg eldre verk. Den inkluderte skulptur, maleri, tekstarbeid, video oginstallasjoner. Overlyssalene var delt inn i en rød og en grønn sone, som representerte det bevisste ogdet ubevisste, natt og dag, drøm og våken tilstand.Besøkstall: 354922.5 – 25.7Carnegie Art AwardUtstillingen presenterte de nominerte til Carnegie Art Award 2010, som deles ut annethvert år. Prisenog utstillingen er stiftet for å støtte fremtredende kunstnerne i Norden og for å fremme samtidsmaleriet.Deltakende kunstnere: Kjersti G. Andvig (no), Anastasia Ax (se), Milena Bonifacini (dk), Tone KristinBjordam (no), AK Dolven (no), Saara Ekström (fi), Mads Gamdrup (dk), Felix Gmelin (se), KristjánGuðmundsson (is), Kristina Jansson (se), Sergej Jensen (dk), Marie Søndergaard Lolk (dk), Camilla Løw(no), Jukka Mäkelä (fi), Ylva Ogland (se), Jorma Puranen (fi), Seppo Renvall (fi), Torben Ribe (dk), SigridSandström (se), Astrid Sylwan (se), Egill Sæbjörnsson (is), Marianna Uutinen (fi), Hannu Väisänen (fi).Besøkstall: 300011.9 – 10.10Statens 123. KunstutstillingHøstutstillingenArrangør og produsent: Norske Billedkunstnerne (NBK) og Den nasjonale jury. Katalog produsert avNorske Billedkunstnere. I 2010 ble 4762 arbeider av 1842 kunstnere sendt inn. 100 verk av 87 kunstnereble vist.Formidling: Et stort antall omvisninger for skoleklasser, andre grupper og øvrig publikum. Alle salerble tatt i bruk og administrasjonen benyttet Akademirommet i perioden 01.08 – 15.10.Besøkstall: 21 55014 15

More magazines by this user
Similar magazines