Programmet fra konferansen kan du laste ned her. - Innomed

innomed.no

Programmet fra konferansen kan du laste ned her. - Innomed

PROGRAMTid Tema Foredragsholder10:30 Kulturelt innslag10:45 Velkommen, introduksjon til seminaretPresentasjon av InnoMedTordis Sørensen Høifødt,overlege/leder, PsykiatriskfagutviklingsenhetWenche Poppe, innovasjonsrådgiver11:05 Teknologi som engasjerer pasienter iegen helse: Sentrale utfordringer mot enoptimalisert utnyttelse av datateknologii psykisk helse.Presentasjon av Development and Well-Being Assessment (Dawba)Checkware Assessment Tools vedJakob Valen, konsulent i Checkware.12:00 Choice, Sisom og WebChoice. Verktøyfor pasientmedvirkning12:30 Lunsj13:15 ”Fredsdagboka "- et verktøy forkreativitet, selvregulering og samspill ibehandlingsforløp13:35 ”Brukerstyrt innleggelse" - frabrukermedvirkning til brukerstyring.Døgnenheten, Psykiatrisk senter forTromsø og omegnInnomedJakob Valen,psykologspesialist, PhD kandidat vedSt.Olavs Hospital HF, Barne- ogungdomspsykiatrisk klinikkPer Tømmerleder ved seksjon for informasjonsteknologi,Senter for pasientmedvirkning ogsykepleieforskningOslo universitetssykehusSølvi Maria Engvik, fostermor oguttrykksterapeutTrine Sørensen, brukerrepresentantLiv Ingrid Sollied, avdelingssykepleier,Døgnenheten, Psykiatrisk senter for Tromsøog omegn14:00 Bruk av det elektroniskepasienttilbakemeldingssystemet OQ-45(Outcome Questionnaire). Bedrebehandling?14:25 Pause14:40 Nytt innlegg15:00 Hvordan håndtere juridiske,teknologiske og sikkerhetsmessigeutfordringer ved pasientinvolvering oginformasjonsdeling?NnPsykiatriskPoliklinikk/Forskningsinstituttet, ModumBadEva Skipenes, sikkerhetsrådgiverEllen K. Christiansen, juridiskseniorrådgiver, Nasjonalt senter forsamhandling og telemedisin

More magazines by this user
Similar magazines