Skremmende vakkert - Kunstnernes Hus

kunstnerneshus.no

Skremmende vakkert - Kunstnernes Hus

SkyhøytBOKE-bok. Framtiden er her. Boka slik vi harkjent den siden 1400-tallet tar nå en ny,digital form. En avtale mellom alle destore forlagene er omsider på plass. Mandag4. april 2011 skrives historie når denelektroniske butikken Bokskya åpner.For første gang vil man kunne kjøpee-bøker fra alle de store, norske forlageneog laste ned til lesebrettet manbruker. Det fine med Bokskya er at denfungerer uavhengig av plattform og produsent.Du kan lese på et brett fra Appleeller en mobil fra Samsung, og bytter dudings kan boka bare lastes inn på nytt.Svakheten med løsningen er at detfremdeles, etter flere år med diskusjoner,ikke finnes noen avtale for nyebøker. Det er bare eldre titler, det vifremdeles kjenner som pocketbøker,som nå gis ut elektronisk. De nye bøkeneer utelatt fordi forfatterne ikkehar gått med på å signere en avtale somgir mindre betalt i kroner og øre enn enpapirbok Her er regnestykket:En forfatter får 15 prosent av prisenpå en ny bok. Du leste riktig. 15.Forlaget får 35, og det er dem vel unt.Det koster penger å drive et forlagshus,men hvem får resten? De siste 50 %?Bokhandelen.Jeg vet hvem som tjente mest avmeg og Norli-gruppen i fjor. Jeg vetogså hvem av oss som skrev flest bøker.Kampen fortsetter.SkremmendeMed krigen i Libya ble Isaac Julians utstilling påKunstnernes hus skremmende aktuell.FILM/UTSTILLINGKOMMENTERT AV SIMON STRANGERKLAUSTROFOBISK: De tre lerretene skaper et trangt rom som gjør at bildene presser seg på.FOTO: LAILA MEYRICK/VELOURBåtflyktninger. Innbyggerne på den lilleitalienske øya Lampedusa er urolige, kunneDagsrevyen fortelle 29. mars. Foreløpig harikke de store hordene av libyske flyktningerankommet. Men deer ventet. Det er stillefør stormen.Hvordan mottas dissemenneskene som flykterover havet i bitte småbåter? Som ankommeruten beskyttelse, utenbagasje, mange uten dokumenter.Som risikerer alt? Anses de bareJulian bringer elegant innreferanser til Italias historie,men i hans universer det en sort kvinnesom er husets hersker.som kropper uten identitet, som daukjøtt?KlaustrofobiskDet er vonde problemstillinger den London-basertevideokunstnerenIsaac Juliangår inn i med sitt verkWestern Union: SmallBoats (2007) som nåer å se på Kunstnerneshus, sammen meden av de andre videoinstallasjonenehans,Fantôme Créole (2005).42 NY TID 1. APRIL 2011


Tendenser.vakkertDet er for øvrig i dette palasset denberømte ballscenen i Luchiano Viscontisklassiker Leoparden (1963) er spilt inn.Leoparden viser dødskrampene til detdekadente sicilianske aristokratiet på1860-tallet, da Garibaldi skulle tvingeoverklassens livsform i kne. Slik bringerJulian elegant inn referanser til Italiashistorie, men i hans univers er det en sortkvinne som er husets hersker, den hvitemannen er redusert til bærer.Realistiske islettDen 17 minutter lange installasjonensetter seg i kroppen. Den er antydende,full av metaforer, koreografert og stilisert.Likevel treffer realismen og desperasjonenmed full kraft.Skuespillerne i Western Union: SmallBoats er dansere. De beveger seg meden selvfølgelig eleganse, nærmest overjordiske,med et høvisk uttrykk. Alle sånær som en. I den lille båten finner vinemlig også en libyer som har foretattdenne båtreisen over havet. Vi skal ikkeglemme den grimme virkeligheten bakdet vakre verket.Og virkeligheten kommer nærme, pådet mest brutale vis. Kroppene faller ihavet. En rød singlet flyter i vannflaten.Døde kropper dekkes med sølvpapir påstranden. Identitetsløse. Pop fra KinshasaMUSIKKBergen. Konono no. 1 er ikke bare det mestkjente bandet fra Kongo, det er også det enesteafrikanske bandet som har vunnet Grammy.Ny Tid møtte to av bandets sju medlemmerfør deres konsert på samtidsfestivalen Borealisi Bergen, Aharon Matondo Mabasukisa ogAugustin Makuntima Mawangu.– Hva vil være spesielt med deres konsertpå studentbyen Fantoft?– Målet er å få folk i transe. Musikkenvår er suggerende, og det krever lytting forå komme inn i det stadiet vi vil at folk skaloppleve. Man kommer ikke inn i musikkenmed en gang slik man kanskje gjørmed vestlig popmusikk.– Instrumentene dere bruker er ganske spesielle?Kan dere forklare?– Flere av våre instrumenter har vi lagetselv av materialer blant annet funnet påsøppeldynga i Kinshasa. Vi ha også blantannet en mikrofon laget av tre.– Dere har spilt sammen med internasjonalestorheter som Bjørk og jazzartistenHerbie Hancock. Hvordan var det?– Herbie Hancock spilte vi sammenmed i New York, det gikk veldig raskt, medBjørk brukte vi mer tid og ble bedre kjent.Vi spilte inn sangen «Earth Intruders»med henne i Brussel. Hun er en moderneog spennende artist, som fylte vårt lydbildeut på en interessant måte, og vi håper ogsåat hun kan synge på noen av våre konserter.AV NILS GJERSTADFOTO: NILS GJERSTADFem filmlerret projiserer fargesterke bilderfra Libya, Italia og fra havet. Tre av lerreteneer plassert ved siden av hverandre i en bue.De skaper en rom som omslutter oss. Vi drasinn i lerretene, bildene presser seg på, de vakreflatene skaper en klaustrofobisk stemning.Lyden spiller med, snart herfra, snartderfra, og underbygger dette angstskapende.Filmen, for vi må kunne kalle den det,selv om den utspiller seg på fem lerret ogikke har noe lineært narrativ i tradisjonellforstand, viser mennesker i bevegelse pået saltfjell, i en åpen liten båt på havet, ifasjonable omgivelser i et italiensk palass.OMTALT AV TONJE SKAR REIERSENOmtalt.ISAAC JULIANWestern Union: SmallBoats (2007)Kunstnernes Hus framtil 19. juniL’orchestre folkloriquetout puissant KononoNº1 de MingiediSjanger: Bazombo trance musicUtvalgte album:Congotronics (2004)Live at Couleur Cafe (2007)NY TID 1. APRIL 2011 43

More magazines by this user
Similar magazines