IKT i den akuttmedisinske kjede - Innomed

innomed.no

IKT i den akuttmedisinske kjede - Innomed

IKT i den akuttmedisinske kjede


IKT i den akutt medisinske kjede• Henvendelse fra Helsedirektoratet, desember 2007.• Kartleggingsprosjekt• Helsedirektoratets målsetning for prosjektet:• danne grunnlag for drøfting• bruksområder for av infrastruktur i Nødnett og NorskHelsenett.• foreslå arbeidsdeling mellom Nødnett og Norsk Helsenett.


Definisjon”Den akuttmedisinske kjeden omfatter de tiltak og tjenester som er etablertfor å yte nødvendig medisinsk hjelp ved akutt, behandlingstrengendesykdom. Kjeden strekker seg over tre forvaltningsområder.Den akuttmedisinske kjeden kan deles inn i følgende ledd:• Medisinsk nødmeldetjeneste• Primærlegevakt• Ambulansetjeneste• Spesialishelsetjenesten i sykehus(NOU 1998:9,”Når det haster”)


Om rapporten• Konklusjon• Scenarier som viser samspill mellom AMK-sentral, ambulanse,akuttmottak, LV-sentral, lege i vakt, hjemmespl. Hvert scenario:• illustrerer elektronisk samhandling• gir anbefalinger om tiltak for å bedre den elektroniskesamhandlingen.• Samspill mellom Nødnett og Norsk Helsenett• Funksjonsdeling mellom Nødnett og Norsk Helsenett• Oversikt over interessenter og systemer


Scenario 1Pasient med brystsmerter henvendelse til AMK, ambulanse sender EKG til AMK forvurdering, pasient leveres akuttmottak.Akuttmottak på samme sykehus som AMK-sentralen. LV sentral og lege i vakt varsles ikke ©KoKom 2008Pasient AMK AMB AMK AMB AMKAkuttmottakPasienten ringer 113, har vondt ibrystet.Opprinnelses-markering sendesautomatisk til AMK.AMK registrer henvendelsen iAMK OHS (AMK OHS haroppslag i sykehus EPJ forfolkeregister opplysninger).AMK sender alarm overhelseradio.Data om pasient og oppdragsendes via AMK GBV.Ambulanse gir åstedsrapport tilAMK (radio).Ambulanse starter føring avAmb. journal.Ambulanse senderstatusmelding (Amb. GBV/helseradio).AMK mottar EKG fra ambulanse(overføres via mobildata).EKG blir forelagt vakthavendekardiolog for vurdering.Ambulanse gir medisinsktilbakemelding om pasient tilAMK via helseradio.Ambulanse senderstatusmelding over (Amb. GBV/helseradio).AMK registrerer data i AMKOHS.AMK melder disse data til akuttmottak via telefon.Akuttmottak mottar pasient,registrerer opplysninger iSykehus EPJ.KommunikasjonsveiAMKEKGOppr. markeringAMK OHSAMK GBVAMK GBVAMK OHSAmbulanseAmb GBVAmb JournalEKGTransmobilEKGSykehusLV-sentralSykehus EPJSykehus EPJLege i vakt-KoKom-Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap


Elektronisk samhandling i denakuttmedisinske kjede• Økende behov for elektronisk samhandling• Teknologien er til stede• Organisatoriske og juridiske utfordringer

More magazines by this user
Similar magazines