Informasjonshefte 2013 - 2014 - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Informasjonshefte 2013 - 2014 - Ringsaker kommune

1MessendølenSeptember 2013 - årgang 63.Informasjonsheftefor Messenlia skole20132014Informasjonshefte for Messenlia skole 2013-2014


2Skoleleder har ordet:Fra 1.januar 2005 ble Lismarka og Messenlia skole en resultatenhet.Dette innebærer at Brite Kandal har hovedansvaret for begge skolene og dagligleder for Lismarka skole. May-Britt E. Norberg er daglig leder for Messenliaskole.Messenlia skole er en 3-delt skole og elevtallsprognosene tilsier at vi vil forbli4-delt skole i mange år framover. For kommende skoleår har 1. og 2. trinn felleskontaktlærer og 3. og 4. trinn har felles kontaktlærer.Mellomtrinnet (5., 6. og 7. trinn) mottar ofte undervisning organisert i togrupper.I tillegg har Messenlia skole mange aktivitetsdager og tiltak der elevene blandesi grupper der alle alderstrinn er representert (jfr. Skolerute/årshjul side 17 iskolebladet Messendølen). Disse tiltakene mener vi gir stor sosial og fagliguttelling, det siste selvfølgelig litt avhengig av dagenes innhold.De ansatte vil bl.a. videreføre opplæringen i Trygg-modellen av Brit Neumann.Vi ønsker å øke elevenes selvverdsfølelse og fortsatt ha fokus på et trygtskolemiljø.Skolens virksomhetsplan vil bli lagt ut på skolens hjemmeside i løpet avseptember.Messenlia skole har en unik beliggenhet med tanke på å bruke naturen somklasserom. Elv, vann, skog, myr, li, fjell i umiddelbar nærhet til skolen. Gamlefangstanlegg for elg, steinalderfunn og jernblestringsplass tilhører vårtnærområde. Skolen har gjennom mange år brukt naturen aktivt. Vi kaller ossubeskjedent uteskole.September 2013Brite KandalInformasjonshefte for Messenlia skole 2013-2014


3I n n h o l dsidePersonell 4Elever 5-6Helsetjenesten 7Andre kommunale tjenester 7Foreldrerådet 7Klassekontakter 7Arbeidsutvalget (FAU) 8Elevrådet 8Samarbeidsutvalget (SU) 8Skolefritidsordningen (SFO) 9Klasseforeldremøter 9Kontaktmøter 9Skolelederes kontortid 9Kontakttid for lærere 10Samarbeidstid for personalet 10Organisering av skolehverdagen 10Samarbeid hjem skole 11Svømmeopplæringen 11Elevtall skoleåret 2013-2014 11Elevprognoser 2012-2017 11Fri utover faste ferier og fridager 12Ordensreglement for Messenlia skole 13Handlingsplan mot mobbing ved Messenlia skole 14-15Info fra skolen til foreldre som ikke bor sammen 16Årshjulet 20132014 17-18Skolerute 20132014 19Informasjonshefte for Messenlia skole 2013-2014


4PERSONELL:Brite Kandal, skoleleder Lismarka og Tlf. skoleleder : 92 82 82 47Messenlia skoler.May-Britt E. Norberg, daglig leder Messenlia Tlf. skolen, kontor: 62 33 63 20Privat: 90 69 53 40Faks: 62 33 63 21SFO: 62 33 63 25Arbeidsrom lærere: 62 33 63 26Email: postmottak.re312@ringsaker.kommune.noSkolens hjemmeside: http://www.ringsaker.kommune.no/messenlia-skole.190495.no.htmlFronter: https://fronter.com/ringsakergs/For pålogging må dere ta kontakt med skolen eller bruke elevens brukernavn og passord.Tor Bergundhaugen, kontaktlærer 1.-2. kl. Tlf. privat: 61 25 68 89 Mob: 90 17 35 61Trine Lise C. Holen, kontaktlærer 3.-4.kl. Tlf. privat: 99 44 33 64 Mob: 99 44 33 64Rebecka Smestad, kontaktlærer 5.-7.kl. Tlf. privat: 99 51 11 56 Mob: 99 51 11 56Sigfrid Lohnbakken, timelærer Tlf. privat: 97 07 44 69 Mob: 97 07 44 69Mona Storlien, (vikar for Sigfrid) Tlf. privat: 48 00 13 64 Mob: 48 00 13 64Guro Wardberg, timelærer Tlf. privat: 62 34 09 91 Mob: 47 60 60 33Grete Roen Sveen, ansv. for spes.underv. Tlf. privat: 47 01 56 55 Mob: 47 01 56 55Hilde Baardseth, timelærer Tlf. privat: 91 14 29 22 Mob: 91 14 29 22Elisabeth Vangli, leder SFO/fagarb. skole Tlf. privat: 62 36 30 54 Mob: 41 43 50 36Marit Stave, barneveileder SFO/skole Tlf. privat: 62 36 31 17 Mob: 40 85 78 33Oddny Leine, barneveileder SFO Tlf. privat: 62 36 33 49 Mob: 91 63 46 77Aud Berith Larsen, barneveileder SFO Tlf. privat: 62 36 48 85 Mob: 97 17 90 61Turid Gullhav, førstesekretær Tlf. privat: 41 84 97 23 Mob: 41 84 97 23Bjørn Arild Ruud, vaktmester Tlf. privat: 62 36 30 03 Mob: 91 65 06 73Lisbeth Johansen, renholder Tlf. privat: 91 10 95 92 Mob: 91 10 95 92Informasjonshefte for Messenlia skole 2013-2014


51.klasseKarine Halla BekkevoldLinus BjørkhaugenThea DahlKarina Chutko EdvardsenTuva Marie LieLinnea Freng RogstadSimen SyljuåsenElever 2013/20142.klasseFrank Arve Aubert-HellevikTiril Marie Høistad BergerRosemarie BerglundThelma Brustuen-LundeKristine EngenMaja Alette HøjlundLucas Storengen JohannesenEmil Alexander JohansenAgathe LundeLars Jonathan MjærumSyver Moseng Tennstrand3.klasseThea Halla BekkevoldSara Emilie LienTherese Tronstad LienMiriam LundeIda Sofie RingsbuVeslemøy VestreVetle Mathisen Øverland4.klasseMikkel Høistad BergerAmund BergundhaugenOliver Brustuen-LundeHenriette Chutko EdvardsenSivert Arnestad EdvardsenMalin Haugen FurulundChristine Prestetun MidtbyEmma Charlotte MohnDyveke Messenlien RagnarsenEmilie Håkenstad StøpAdrian Løkken SylliåsenVilde Mathisen Øverland5.klasse 6.klasse 7.klasseMartine Engen Lill-Wenche Yasemin Eriksen Fredrik EngenSigurd Meland Henriksen Sander Haukåssveen Hovde Marcus Snuggerud GranheimMats Aleksander Højlund Anton Iversen Eirik Clausen HaugenStine Håkenstad Karen Marie Lien Karin Sylvia JohnsgårdJan Mikael Mjærum Silje Tronstad Lien Tobias LieSimen Berg Ruud Synne S. Radmer Eirik Andre MohnEirik Syljuåsen Mia Freng Rogstad Sander NessetLukrecija Usaite Eirik Haugen Storlien Ola Bergum PavenstädtHenrik Miklavic ØverengenInformasjonshefte for Messenlia skole 2013-2014


6SMÅSKOLETRINNET 2013/2014TorTrine Lise1.klasse 2.klasse 3.klasse 4.klasseKarina Chutko Edvardsen Thelma Brustuen-Lunde Therese Tronstad Lien Emma Charlotte MohnKarine Halla Bekkevold Agathe Lunde Thea Halla Bekkevold Christine Prestetun MidtbyLinnea Freng Rogstad Rosemarie Berglund Ida Sofie Ringsbu Henriette Chutko EdvardsenThea Dahl Maja Alette Højlund Sara Emilie Lien Dyveke MessenlienRagnarsenTuva Marie Lie Tiril Marie Høistad Berger Miriam Lunde Emilie Håkenstad StøpLinus Bjørkhaugen Kristine Engen Veslemøy Vestre Malin Haugen FurulundSimen Syljuåsen Emil Alexander Johansen Vetle Mathisen Øverland Vilde Mathisen ØverlandFrank Arve Aubert-HellevikAdrian Løkken SylliåsenLars Jonathan MjærumAmund BergundhaugenLucas Storengen JohannesenMikkel Høistad BergerSyver Moseng TennstrandOliver Brustuen-LundeSivert Arnestad EdvardsenMELLOMTRINNET 2013/2014Rebecka5.-7. klasseLukrecija UsaiteStine HåkenstadMartine EngenEirik SyjuåsenJan Mikael MjærumMats Aleksander HøjlundSigurd Meland HenriksenSimen Berg RuudKaren Marie LienLill-Wenche Yasemin EriksenMia Freng RogstadSilje Tronstad LienSynne S. RadmerAnton IversenEirik Haugen StorlienSander Haukåssveen HovdeKarin Sylvia JohngårdMarcus Snuggerud GranheimTobias LieEirik Andre MohnHenrik Miklavic ØverengenEirik Clausen HaugenSander NessetOla Bergum PavenstädtFredrik EngenInformasjonshefte for Messenlia skole 2013-2014


7HELSETJENESTEN:Brøttum legesenter tlf. 62 33 26 10Helsesøster Kari J. Bergaust tlf. 62 36 31 11Skoletannlege, Distriktstannlegen på Brøttum: tlf. 62 36 03 37ANDRE KOMMUNALE TJENESTERBrøttum kirke tlf. kontor 62 35 10 60FORELDRERÅDETAlle som har barn i skolen er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger etarbeidsutvalg som fungerer som et styre for foreldrene. Arbeidsutvalget velger torepresentanter til samarbeidsutvalget. (Lederen + en til)Hvert år velges 2 klassekontakter i 1., 3., og 5. og 7. klasse. Disse velges for 2 år.Arbeidsutvalget skal bestå av 7 medlemmer nesten likt fordelt mellom begge kjønn.FAU-leder kan velges utenom klassekontaktene - arbeidsutvalget vil da bestå av 8 personer.KLASSEKONTAKTER /FAU’ERE 2013 / 2014:KLASSEKONTAKTER TLF.NR.: MAIL-ADR.:1.kl: Anne Lene Fredriksen 41 42 24 32 arvedahl@bbnett.no1.kl: Bente C. Edvardsen(FAU) 91 31 49 03 btchutko@hotmail.com2.kl: Hilde Mjærum 97 41 75 50 jannupp@hotmail.com2.kl: Vibeke M. Tennstrand(FAU) 41 52 38 29 vibeke.moseng@lillehammer.kommune.no3.kl: Ingrid Øverland 97 40 98 68 in-eloe@online.no3.kl: Thor Kr. Ringsbu(FAU) 90 59 49 03 privat@ringsbu.net4.kl: Morten Midtby 46 84 03 04 momidtby@bbnett.no4.kl: Lene Arnestad(FAU) 91 87 05 66 lenearne@bbnett.no5.kl: Silje Højlund 93 06 81 55 silje.hojlund@montebello-senteret.no5.kl: Bodil N. Håkenstad(FAU) 93 04 02 13 bodilnh@bbnett.no6.kl: Anne Lise Olsen 92 89 21 25 annelols@bbnett.no6.kl: Lillian Svensli(FAU) 90 92 89 55 liliver2@online.no7.kl: Heidi Mohn 97 65 03 95 heidimohn@hotmail.com7.kl: Guri Clausen(FAU) 95 76 59 66 clgu@online.noInformasjonshefte for Messenlia skole 2013-2014


8FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU):Leder: Paul Berger tlf.: 97 49 17 39e-post adr.:paul.berger@vegvesen.noNestleder: Vibeke M.Tennstrand tlf.: 41 52 38 29Kasserer: Thor K. Ringsbu tlf.: 90 59 49 03Sekretær: Bente C. Edvardsen tlf.: 91 31 49 03Utvalgsmedl.: Lene Arnestad tlf.: 91 87 05 66Guri Clausen tlf.: 95 76 59 66Bodil N. Håkenstad tlf.: 93 04 02 13Lillian Svendsli tlf.: 90 92 89 55ELEVRÅD:Leder:Nestleder:Sekretær:Utvalgsmedl.:Eirik Storlien (6. tr.)Martine Engen (5.tr.)Eirik Clausen Haugen (7.tr.)Sivert Edvardsen (4.tr.), Sara Emilie Lien (3.tr.),Lars Jonathan Mjærum 2.tr.)2 repr. til SU: Eirik Storlien (6. trinn) og Martine Engen (5.tr.)Kontaktlærer:May-Britt E. NorbergSAMARBEIDSUTVALGET (SU)Samarbeidsutvalget skal virke som et rådgivende, kontaktskapende og samordnede ledd for partene iskolesamfunnet og består av:To representanter for foreldrerådet, to representanter blant lærerne,en representant for andre tilsatte, to representanter fra elevrådet, en representant som kommunenoppnevner og RE-leder.Dersom SU behandler saker med taushetsplikt, skal elevrepresentantene fratre.For skoleåret 2013/2014 ser samarbeidsutvalget (SU) forMessenlia skole slik ut:Leder: Paul Berger tlf.: 97 49 17 39Nestleder: Guri Clausen tlf.: 95 76 59 66Sekretær: Brite Kandal tlf.: 92 82 82 47Utv.medlemmer:Politisk valgt repr.: Camilla Storlien tlf.: 99 32 03 76Andre tilsatte: Elisabeth Vangli tlf.: 41 43 50 36Lærerkollegiet: Trine Lise Holen tlf.: 99 44 33 64Guro Wardberg tlf.: 47 60 60 33Elev repr.:Eirik Storlien (6. trinn) og Martine Engen (5.tr.)Informasjonshefte for Messenlia skole 2013-2014


9SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)Åpningstiden er fra 07.00 til 16.30, hver dag. Siden tiden på SFO er ungenes fritid er det lagtopp til frie aktiviteter, men personalet vil hjelpe og tilrettelegge hvis det er noe ungene ønsker.Det er anledning til å spise frokost på SFO, og vi spiser niste når skolen er ferdig. Vi har ogsåanledning til å bruke gym.salen og datarommet.Alle kan kjøpe enkelttimer og enkeltdager på SFO dersom det er plass.Kr. 292,- for enkeltdag og kr 66,- for timen.KLASSEFORELDREMØTERSkolen har gjennom de to siste skoleårene hatt klasseforeldremøter ca. én gang pr.måned.Erfaringene med denne ordningen er gode. Møtene kan oppfattes noe mer uformelle enn nårman avholder de to lovpålagte møtene i året, høst og vår. Foresatte og skoleansatte blir medhyppige treff bedre kjent med hverandre, tryggheten øker.Tryggheten de foresatte i mellom øker også, og terskelen for å snakke sammen blir lavere. Detblir lettere å ordne opp når uheldige forhold oppstår.Det er opp til den enkelte klasses foreldregruppe – i samarbeid med kontaktlærer – å vurderehyppigheten av møtene.Det skal minst avholdes 2 klasseforeldremøter pr. år.KONTAKTMØTERDet blir holdt kontaktmøter fast to ganger i året, ett i høstsemesteret (uke 46 – 48) og ett ivårsemesteret (uke 10 – 14).BRITES KONTORTID:Mandag: kl. 07.30 – kl. 16.00 (L)Tirsdag: kl. 08.00 – kl. 15.30 (L: til kl.11.45, L/M: kl.12.00-15.30)Onsdag: kl. 08.00 – kl. 15.30 (M: til kl. 13.30, L: 14.00--15.30)Torsdag: kl. 08.00 – kl. 15.30((L: til kl.11.45, M/L: kl.12.00-15.30)Fredag: Kl. 08.00 – kl. 14.30 ( L eller M etter behov)Vil kunne bli justert noe fra uke til uke etter behov fra de ulike skolene.(L=Lismarka, M=Messenlia)KONTORTID May-Britt:Mandag: kl. 08.00 – kl. . 15.30Tirsdag: kl. 08.00 – kl. . 15.30Onsdag: kl. 08.00 – kl. . 15.30Torsdag: kl. 08.00 – kl. . 15.30Fredag: kl. 08.00 – kl. . 15.30Informasjonshefte for Messenlia skole 2013-2014


10KONTAKTTID FOR LÆRERE:Lærerne har kontakttid i sin arbeidstid på skolen, etter at skoledagen for elevene er slutt(se arbeidstidstabell nedenfor).Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag FredagMay-Britt 08.00 – 15.30 08.00 – 15.30 08.00 – 15.30 08.00 – 15.30 08.00 – 15.30Tor 08.00 – 14.45 08.00 – 15.30 08.30 – 15.30 08.30 – 15.30 08.30 – 14.30Trine Lise 08.00 – 15.30 08.00 – 15.30 08.00 – 15.30 08.00 – 13.30 FRIGrete FRI 08.30 – 15.30 08.30 – 15.30 08.30 – 15.30 08.00 – 14.30Rebecka 08.00 - 14.45 08.00 – 15.30 08.30 – 15.30 08.30 – 15.30 08.30 – 14.30Guro FRI 10.15 – 13.15 08.30 – 13.15 08.30 – 14.30 09.00 – 14.30Sigfrid 09.00 – 12.15 Sykmeldt Sykmeldt Sykmeldt SykmeldtMona 08.00 – 14.25 08.00 – 13.15 10.00 – 15.30 08.00 – 13.15 08.30 – 14.20Hilde FRI 09.00 – 14.15 09.30 – 12.35 FRI 09.30 – 14.15SAMARBEIDSTID FOR PERSONALET:Fellesmøte: Onsdag fra kl. 12.15 – kl.13.15Teamtid: 5. – 7.trinn: Onsdag kl. 13.30 – 14.301. – 4.trinn: Onsdag kl. 13.30 – 14.30I denne tida vil vi helst ikke forstyrres.ORGANISERING AV SKOLEHVERDAGEN.TIDTIMEKl. 08.30 - 10.00 1t. 30min.Kl. 10.00 - 10.15 FRIMINUTTKl. 10.15 - 11.15 1t.Kl. 11.15 - 12.15 FRIMINUTT/MIDTTIME/SPISEPAUSEKl. 12.15 - 13.15 1t.Kl. 13.15 - 13.30 FRIMINUTTKl. 13.30 - 14.30 1t.Oversikt over ukas dager:Småsk.tr.1. – 4.klasseMellomtr.5. – 7.klasseMandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag08.30-14.30 08.30-14.30 08.30 -11.50 08.30 -14.30 08.30 -14.30LeksehjelpLeksehjelp13.30-14.3013.30-14.3008.30 -14.30 08.30 -14.30 08.30 -11.50 08.30 -14.30 08.30 -14.30Informasjonshefte for Messenlia skole 2013-2014


11SAMARBEID HJEM SKOLEGjennom året er det arrangementer som foresatte i de ulike klassene har et hovedansvar for ågjennomføre.”ÅRSHJULET” FOR FORESATTE SER SLIK UT:1.klasse: Ansvar for å lage smørbrød til 17.maifeiringen2. ” : Ansvar for karneval3. ” : Ansvar for årsavslutning4. ” : Medansvar for bygdekveld5. ” : Ansvar juletrefest/juleavslutningsfest6. ” : Ansvar for kjøkkentjeneste 17.mai7. ” : Ansvar for nyttårsballSVØMMEOPPLÆRINGENSvømmeopplæringen foregår i bassenget ved Moelv ungdomsskole.Skolen har fått tildelt tid på tirsdager, med oppstart 28.aug. Mer info gis av kontaktlærer forhver enkelte gruppe.Vi ønsker at skolens elever skal føle seg trygge i vannet. Målet er svømmeferdighet, ogtilbakevendende besøk i bassenget tilstrebes for å holde ved like og utviklesvømmeferdighetene.ELEVTALL SKOLEÅRET 2013/2014Gutter Jenter Elever i alt:1. 2 5 72. 5 6 113. 1 6 74. 5 7 125. 5 3 86. 3 5 87. 8 1 9Sum: 29 33 62ELEVPROGNOSERSKOLEÅR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. SUM2013/2014 7 11 7 12 8 8 9 622014/2015 9 7 11 7 12 8 8 622015/2016 6 9 7 11 7 12 8 602016/2017 14 6 9 7 11 7 12 662017/2018 4 14 6 9 7 11 7 582018/2019 7 4 14 6 9 7 11 58SKOLEÅR Småskoletrinn Mellomtrinn Til sammen2013/2014 37 25 622014/2015 34 28 622015/2016 33 27 602016/2017 36 30 662017/2018 33 25 582018/2019 31 27 58Informasjonshefte for Messenlia skole 2013-2014


12FRI UTOVER FASTE FERIER OG FRIDAGER.Skoleetaten har kun anledning til å gi fri fra skolen i inntil to uker (§2-11).Myndigheten til å gi fri er delegert til skoleleder. Skjema fås på skolen. På dette skjemaet stårdet blant annet at ”hjemmet er ansvarlig for at skolearbeidet gjøres under fraværet og må yteden nødvendige hjelp og støtte til dette. De foresatte må ta kontakt med skolen for i samrådmed lærer å utarbeide arbeidsprogram for den tiden eleven har fri.”Dersom en familie ønsker å ta barnet ut av skolen mer enn to uker, må familien selv taansvaret for grunnskoleopplæringen. (Privat hjemmeundervisning)Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring og rett til offentlig grunnskole ( §2-1). Dettebetyr at foreldre kan ta over ansvaret for opplæringen dersom de ønsker det.Opplæringsloven gjelder også for privat hjemmeopplæring i grunnskolen. (§1-1)Ved privat hjemmeopplæring bortfaller kommunens plikt til å holde elevene med bøker ogundervisningsmateriell. (§2-1)Retten til spesialundervisning bortfaller.Kommunen fører tilsyn med opplæringen og kan kalle barn og unge som ikke går på skolen inn til særskilteprøver og kan kreve at barnet skal gå i skole dersom de krava loven med forskrifter stiller til heimeopplæringaikke er oppfylt. (§14-2)Informasjonshefte for Messenlia skole 2013-2014


13Ordensreglement for Messenlia skoleHOVEDREGEL:Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg.Jeg har rett til:- å føle meg trygg både på skoleveien og på skolen- å bli godtatt som den jeg er- å ha egne meninger, og å uttrykke dem på en ordentlig måte- arbeidsro- å ha skolesaker, klær, sykkel, spark o.a. i fredJeg har plikt til:- å vise hensyn og respekt for andre mennesker i skolesamfunnet og påskoleveien, og å ta godt vare på utstyr jeg får utdelt eller bruker- ikke å kalle opp eller banne på skolen- rette meg etter beskjeder jeg får- å bruke hjelm når jeg fra og med 5.klasse kan sykle til/fra skolen, når jeg skater,bruker sparkesykkel, rulleskøyter eller skøyter på is- å levere mobiltelefonen til læreren dersom jeg må ha med meg den på skolen- ikke å røyke eller nyte rusmidler på skolens område eller i forbindelse medskolearrangementer. Slikkerier kan jeg ta med ved spesielle arrangementer etteravtale med lærerenKonsekvenser:Dersom jeg bryter reglene kan en eller flere av følgende tiltak settes i verk:- Jeg får tilsnakk og må eventuelt ha ”time-out” i friminuttet- Jeg må ha samtale med en voksen på skolen- Jeg må være med og ordne opp i konflikter- Jeg må rydde opp etter meg- Jeg får melding hjem-Ved alvorlige brudd på ordensreglene kan følgende iverksettes, i følgeOpplæringsloven.«…..Før det blir tatt avgjerd om refsing, blant anna bortvising, skal eleven ha høve til åforklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda.” (§2-9) ”….og at elevar på klassetrinna1-7 kan visast bort frå undervisninga for enkelttimar eller for resten av dagen. Rektor sjølvvedtek bortvising etter å ha rådført seg med lærarane til eleven. Før det blir gjort vedtak,skal ein ha vurdert andre hjelpe- eller refsingstiltak. Foreldra til elevar på klassetrinna 1-7skal varslast før det blir sett i verk bortvising for resten av dagen.” §2-10..”Halvårsvurdering i orden og i åtferd er ein del av undervegsvurderinga. Det skal givasthalvårsvurdering utan karakter i orden og i åtferd i heile opplæringsløpet.” (§ 3-15)15.08.2013Informasjonshefte for Messenlia skole 2013-2014


14Handlingsplan for forebygging av mobbing og krenkendeadferd ved Messenlia skole.Definisjon av mobbing:En person er mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blirutsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. En viktig forutsetninger også at det er ubalanse i styrkeforholdet mellom den som blir utsatt, og deneller de som utfører de negative handlingene. (Dan Olweus)Krenkende adferd:Krenkende adferd er en fellesbetegnelse på alle former for atferd som uoverlagteller tilsiktet rammer andre mennesker fysisk eller psykisk. Krenkende adferdkan skje som enkelthandlinger eller gjentatt. Krenkende atferd er handling somutføres uten respekt for den andres integritet.Vi satser på forebygging av mobbing og krenkende adferd ved å skapeinkluderende skolemiljø.Dette gjør vi blant annet ved Messenlia skole: organisering av skolen i aldersblanda grupper ulike relasjoner innenfor disse gruppene systematisk utvikling av sosial kompetanse på alle trinn ulike sosiale tiltak på basisgruppe- og skolenivå organisering av ulike aktiviteter gjennom skoleåret på tvers av alder(turneringer, turer, trim, fadderordning, syngespill/teater, uteskole,felles morgensamling, m.m.) klasseregler elevsamtaler arbeider etter Trygg-modellen- gruppesamtaler- inkludering den enkelte arbeidstaker opptrer med respekt overfor elevene og ertydelige forbilder og grensesettere de voksne utviser særlig aktsomhet slik at de ikke utøver hersketeknikkerInformasjonshefte for Messenlia skole 2013-2014


15Tiltak som iverksettes ved mistanke om mobbing/krenkende adferd ellernår mobbing oppdages:TiltakSamtale med involverte elever og involverteforeldre for å kartlegge mobbingen.Foreldre involveres, skole-leder informeres.Observasjon for å kartlegge.Orientering til skolens personale.Samtale med den som mobber/blir mobbetRelevant handling settes innEnkeltvedtak med tiltak fattesKontrakt kan utarbeides.Oppfølgingsmøter.Samtaler i klassen/sfoDersom tiltak på klassenivå ikke fører fram skalskolenes ledelse overta.Møte med involverte parterAndre tiltak kan være: Mobber plasseres i en annen klasse Mobber følges til skolen av foresatte Dersom dette ikke er tilstrekkelig måeksterne instanser trekkes inn.AnsvarKontaktlærer/SFO-leder.Kontaktlærer/SFO-lederKontaktlærer/SFO-lederSkolelederKontaktlærer/SFO-lederKontaktlærer/SFO-lederKontaktlærer melder fra til skolensledelse.Skoleleder/ kontaktlærer/SFO-lederSkoleleder/ kontaktlærer/SFO-leder isamarbeid med foresatte.25.aug.2013Informasjonshefte for Messenlia skole 2013-2014


16INFO FRA SKOLEN TIL FORELDRE SOM IKKE BORSAMMEN.Fra KUF er det sendt ut et rundskriv som heter F-36-98. Rundskrivet gir nærmereretningslinjer for hvordan skolen og foreldrene skal forholde seg med hensyn til informasjon.Det er ikke plass her til å gjengi hele rundskrivet. De som er interesserte, kan henvende seg tilskolen. Hovedregelen er:1. Hvis foreldrene har felles foreldreansvar:Dersom den av foreldrene som barnet ikke bor hos, ønsker informasjon fra skolen, måhan/hun henvende seg til skolen og be om det. En kan be om informasjon i en bestemtsituasjon, eller om å få den samme skriftlige informasjon som den andre av foreldrenefår, for eksempel invitasjon til tilstelninger og til konferansetimer. Daglig praktiskinformasjon trenger ikke skolen sende til den barnet ikke bor sammen med.2. Hvis foreldrene ikke har felles foreldreansvar:Den av foreldrene som ikke har foreldreansvar har likevel krav på opplysninger, påforespørsel i det enkelte tilfelle. På grunnlag av taushetsplikten kan skolen vurdere åavslå forespørselen, men bør i tilfelle gi en skriftlig begrunnelse. Avslaget kan påklagestil fylkesmannen. Foreldre som ikke har foreldreansvar har rett til å delta påforeldremøter og lignende dersom den av foreldrene som har foreldreansvar, tillater det.I motsatt fall kan skolen avtale et eget møte med den av foreldrene som ikke harforeldreansvar.3. Dersom det er aktuelt at andre enn biologiske foreldre skal være med på foreldremøterog lignende, må en som har foreldreansvar samtykke. Hvis to foreldre med fellesforeldreansvar ønsker å møte på det samme foreldremøtet, kan hver av dem motsetteseg at andre enn foreldrene møter.4. Skolen kan ikke under noen omstendighet gi opplysning om noe annet enn barnet.Barnets hjemmesituasjon kan for eksempel ikke skolen gi opplysning om.Skolen vil i utgangspunktet forholde seg til de opplysningene den får fra den av foreldrenebarnet bor sammen med m.h.t. foreldreansvar. Skolen har ikke noe ansvar for å sjekke omdisse opplysningene er riktige.Informasjonshefte for Messenlia skole 2013-2014


17Årshjul-Messenlia 2013-201412.-16. aug. - Planleggingsdager19. aug. - Første skoledagUke 35 – 36- M-prøver i matematikk for 3.,4.,6. og 7.trinnUke 34 – 38- Forberedelser til nasjonale prøver for 5.trinnUke 36 – 37- Kartlegging med ordkjedetesten på 3.-7.trinnUke 36 – 38- Kartleggeren i engelsk på 6.7.trinn2.sept.- Skogstur4.sept.- Totimerskurs – nasjonale prøver – PAS11. sept. - Nasjonal prøve i lesing norsk for 5.trinn (papirprøve)19.sept.- Friidretts- og orienteringsdag27.sept.- Brøttum skolekorps konsertUke 38- Nasjonal prøve i engelsk for 5.trinn (elektronisk prøve)27.sept.- Registrering av resultater i PAS fra nasjonale prøver i norsk30.sept- Nettverksmøte for 2009-skoler, systematisk lese- og skriveopplæring1.okt.- Oppstart elevundersøkelsenUke 40- Kartlegging med STAS på 6. og 7.trinn4.okt.- Resultater fra M-prøven, Ordkjedetesten registreres i VOKALUke 41- HØSTFERIE15.okt- Turneorg. 1.-7.trinn, musikkUke 42- Nasjonal prøve i regning for 5.trinn (elektronisk prøve)- Halvdagskurs for IKT-kontakt4.nov.- Resultater fra STAS registreres i VOKAL11.nov.- Nettverksmøte for 2009-skoler, systematisk lese- og skriveopplæring11.nov.- Turneorg. 5.6.7.trinn, collage-utstilling11.nov.- Produksjonsdag (5.-7. trinn)14.nov.- Produksjonsdag hele skolen15.nov.- ELEVFRI DAG18.nov.- Produksjonsdag (5.-7. trinn)21.nov.- Produksjonsdag hele skolenNov.- Elevsamtaler for resultater med kartlegging før 29.novemberNov.- Kartlegging med Alle Teller 2.-7.trinn, resultater føres inn i VOKALNov.- SOL for alle trinn føres inn i VOKAL28.nov.- BASAR kl 17.00 – 19.00 (7. trinn kaféutsalg)Uke 45-48- Foreldresamtaler der resultatene fra nasjonale prøver ogannen kartlegging er tema13des.- Lucia (4.trinn)13.des.- Salgsmesse19 .des. - Juleavslutning, 5.tr. foreldre ansvarlig, kirkebesøk om kvelden, fakkeltog20.des.- Siste skoledag før jul, hel skoledag, SFO for 1.-4.tr.23.des.-1.jan.- JULEFERIE2. jan. - Første skoledag etter juleferien.Uke 2- Nyttårsball - 7.tr. foreldre ansvarligJan.- Dialog med FAU om høstens resultaterUke 2 – 8- Vinteraktiviteter – uteskoledagen15.jan.- Oppstart foreldreundersøkelsen31.jan.- ELEVFRI DAG P-dag for lærereUke 7- Karneval for småskoletr. 2.tr. foreldre ansvarligUke 1 – 7- Obligatorisk nasjonal kartleggingsprøve i engelsk for 3.trinn10.febr.- Nettverksmøte for 2009-skoler, systematisk lese- og skriveopplæringUke 9- VINTERFERIEUke 10 – 13- Frivillig kartlegging av digitale ferdigheter på 4.trinnUke 10 – 15- Foreldresamtaler12.mars- Halvdagskurs for IKT-kontakt14.mars- Bibliotekstatistikk (Guro)Uke- Nasjonal kartleggingsprøve i regning for 2.3.trinn (frivillig for 1.trinn)Uke- Nasjonal kartleggingsprøve i lesing for 1.2.3.trinn10.april- ”Gul” lunsj.14.april-21.april - PÅSKEFERIEInformasjonshefte for Messenlia skole 2013-2014


18Uke 17- Leirskole for 7.trinn28.april- Nettverksmøte for 2009-skoler, systematisk lese- og skriveopplæring29.april- Siste frist foreldreundersøkelsen1.mai- Offentlig fridag2.mai- ELEVFRI DAGMai- M-prøve i matematikk for 7.trinn15./16. mai - Forberedelser til 17.mai inkl. rake/rydde29.mai- Offentlig høytidsdag, Kristihimmelfartsdagmai- Mesnali talentermai- Infokveld for 7.tr. foreldre på Brøttum skole2.juni- Resultater fra nasjonale kartleggingsprøver registreres i VOKALjuni- Sykkeldag, 4.-6.tr. når 7.tr. er på besøk på Brøttum skoleUke 23- Energikampen! Vi inviterer naboskolene til vennlig dyst!11.juni- Avslutning 7. trinn9.juni- Offentlig høytidsdag. 2.pinsedag17. juni - Avslutning for hele skolen på kvelden, 3.tr. foreldre ansvarlig20.juni- Siste skoledag (hel dag)Informasjonshefte for Messenlia skole 2013-2014


19Informasjonshefte for Messenlia skole 2013-2014

More magazines by this user
Similar magazines