Historier fra krig og hverd - Kunstnernes Hus

kunstnerneshus.no

Historier fra krig og hverd - Kunstnernes Hus

DAGSAVISEN54 LØRDAG 5. NOVEMBER 2011KULTURHistorier fra krig og hverdDen libanesiske kunstnerenAkram Zaatari erførste kunstner ut i KunstnernesHus’ store utstill -ingsserie. Som en arkeologhar han gravd fram vitnesbyrdfra politiske konfliktområder.■ MONA LARSEN■ MIMSY MØLLER (foto)Akram Zaataris utstilling «Compositionfor Two Wings» fyller begge de storesalene i andre etasje i Kunstnernes Hus.Det er hans første separatutstilling iNorge. Zaatari er kjent for sine filmer oginstallasjoner der det dagligdagse settesopp mot større hendelser. Historieneforteller blant annet om grenser og okkupasjon.– Jeg er glad for å være her med «TwoWings». Salene her er romslige og fine,jeg kjenner dem fra før og ville gjernetilbake. I 2003 stilte jeg ut i KunstnernesHus sammen med Walid Raad. Vi erbegge med i Arab Image Foundation ogden gangen viste vi utstillingen «MappingSitting: On portraiture and Photography»,sier Akram Zaatari som er iOslo og legger siste hånd på utstillingensom åpnet i går.Han har innrettet utstillingen slik atden ene salen er lys, den andre er mørkog dunkel. Zaatari viser fotografier,videoer og fotoinstallasjoner. Alt i alt enhistorisk manifestasjon. Utstillingenviser blant annet «The Desert Panorama»og «Dance to the End of Love»og hans prisbelønte videoverk«Tomorrow Everything Will BeAlright».SPESIALDESIGNET– Jeg har komponert utstillingen forHuset, og det er første gang det settesopp en så omfattende utstilling av minearbeider. Jeg jobber som en slags arkeolog,mens arkeologen leter etter gjenstanderleter jeg etter dokumenter ogbrev. Og gamle fotografier, det er noesom betyr mye for folk. Foto har et interessantog bredt spekter. Jeg laster ogsåned film fra mobiltelefoner på You Tube.Det er mange som fotograferer seg selvog legger ut på nettet, forteller AkramZaatari.Han undersøker både kulturelle oggeopolitiske forhold (hvordan et landspolitikk har sammenheng med geografiskeforhold) i Midtøsten. Med blikketpå tida etter borgerkrigen i Libanon.– Konflikten mellom Libanon ogIsrael er sentral i arbeidet. Jeg ser påhvordan dokumenter kan si noe om konfliktenog er interessert i individet.Hvordan det går med folk etter konflikten.Om de går tilbake til det normale,sier Zaatari.– Gjør folk det, går tilbake til normalen?– Nei, folks liv blir virkelig berørt.Ting kommer tilbake, det er noe som forfølgerdem, sier Zaatari.– Hvordan reagerer folk på arbeidet ditt?– Positivt. Folk er interessert og blirberørt.Akram Zaatari er egentlig arkitekt,men etter å ha jobbet to år innen feltetville han bli filmregissør. Det vardrømmen.NY LEDER– Jeg lærte om film i New York, men skoleneaksepterte meg ikke, så jeg tok enmaster i media. Jeg liker å mikse ideer.I to år arbeidet jeg i en TV-stasjon ogRick RiordanPercy JacksonDen siste olympierOversatt avTorleif Sjøgren-ErichsenEndelig erden her!LES DEN SPENNENDEAVSLUTNINGEN!«Likte du Harry Potter,kommer du til å elskePercy Jackson!»Hilde Bjørhovde, AftenpostenVGKr 299,-Trønderavisa


KULTURDAGSAVISENLØRDAG 5. NOVEMBER 201155dagAkram Zaatari midt ivideoen «Her + Him,Van Leo» som vises ihans mørklagte sal iKunstnernes Hus.hadde tilgang til kamera. Ville jobbefor meg selv, sier Zaatari.– Det er min første utstilling og denførste utstillingen i utstillingsserienOslo Contemporary Art Exhibitionhvor vi skal presentere internasjonalekunstnere, sier Mats Stjernstedt, nytilsattleder for Kunstnernes Hus.Han har samarbeidet med MarianneHultmann som er daglig leder vedOslo Kunstforening om utstillingensom er Kunstnernes Hus’ store satsingdenne høsten.– Det skal bli en årlig foreteelse.Bergen har sin Festspillutstilling, Oslofår nå en stor internasjonal kunstutstilling.Vi har høye ambisjoner, røperStjernstedt.Han kommer fra stillingen somleder for en kunsthall i Stockholm.– Vi skal finne fram til kunstnerskapsom kommenterer sosiale og politiskehendelser, sier Stjernstedt oglegger til at han er stolt over å viseAkram Zaataris arbeider.– Verkene hans er viktige dokumentover levevilkår og skjebner i samtidshistorien,som sjelden er presentert.mona.larsen@dagsavisen.no«Konflikten mellomLibanon og Israel ersentral i arbeidet. Jeg serpå hvordan dokumenterkan si noe om konfliktenog er interessert iindividet.»Akram Zaatari,libanesisk kunstnerAKRAM ZAATARI (45)■ Akram Zaatari er født Sidon, Libanon.■ Opprinnelig utdannet arkitekt, menarbeider i dag som kunstner i Beirut.■ Zaatari er en av grunnleggerne av ArabImage Foundation, som arbeider for åsamle inn, arkivere og studere fotografi fraMidtøsten.■ Zaataris arbeider undersøker kulturelle oggeopolitiske forhold i Midtøsten, og hansfokus er på etterkrigstidas Libanon dersamtidas landskap fremdeles er preget avkrigstraumet, men i like høy grad avurbanitet og kulturell mobilitet.■ Er aktuell på Istanbul Biennalen.Stillbilde fra fotoinstallasjonen «Earth of Endless Secrets». Vest (i bilen) får hjelp avØst i ørkenen i Syria i 1950-årene.FOTO: AKRAM ZAATARIConrad Murray venter nå på at juryenskal avgjøre om han er skyldig ellerikke skyldig i uaktsomt drap på MichaelJackson.FOTO: SCANPIXSkjebnedøgnfor Jackson-legeJuryen i saken mot MichaelJacksons lege Conrad Murraytrekker seg nå tilbake forå avgjøre om Murray er skyldigeller ikke i uaktsomt drap påpoplegenden.■ HEGE PAULINE HOVIGI går samlet juryen seg bak en lukketdør i rettsbygningen i Los Angeles forå avgjøre skyldspørsmålet. Flere amerikanskemedier meldte at juryentrolig raskt vil komme fram til enbeslutning, muligens allerede sammedag. Dersom juryen imidlertid ikkeblir enige i løpet av fredagen, vil denfortsette behandlingen av skyldspørsmåletneste uke.Murray selv har hele tiden nektetstraffskyld og hevder at MichaelJackson selv tok en overdose med narkosemiddeletpropofol denne skjebnesvangrejunikvelden i 2009, noe somførte til at han fikk hjertesvikt ogdøde.DØDELIG DOSEVerken påtalemyndigheten ellerMurray selv og hans forsvarer bestriderdet faktum at Murray denne dagenhadde gitt Jackson en cocktail av legemidler,blant annet 25 milligram propofol,for å hjelpe Jackson å sove.Men mens påtalemyndighetenhevder at Murray senere ga Jackson enny dose propofol, hevder Murray atJackson gjorde dette selv.I sin sluttprosedyre torsdag saaktor David Walgren at Murray hargjort seg skyldig i uaktsomt drap og athan brøt den «hellige tilliten» mellompasient og lege.I et følelsesladd innlegg ga hanogså Murray ansvaret for at tre barn,Prince, Paris og Blanket, har mistetsin far.– For dem slutter ikke denne sakeni dag eller i morgen eller i overimorgen,for Michaels barn vil saken fortsettefor alltid fordi de ikke har noen far, saWalgren.– HAR ROTTET SEG SAMMENMurrays forsvarer Ed Chernoff saimidlertid i sin sluttprosedyre at nøkkelvitnerhar rottet seg sammen motMurray og funnet opp en historie somstiller ham i det verst tenkelige lys ogat Murray nå holdes ansvarlig forJacksons egne handlinger.– Hvis dette gjaldt alle andre ennMichael Jackson, ville Murray sittetpå tiltalebenken her i dag, spurteChernoff retorisk.Murray risikerer opptil fire årsfengsel dersom han kjennes skyldig.(NTB)

More magazines by this user
Similar magazines