Verktøy for pasientmedvirkning - Innomed

innomed.no

Verktøy for pasientmedvirkning - Innomed

Per TømmerIKT-seksjonslederSenter for pasientmedvirkning og sykepleieforskningOslo Universitetssykehus - Rikshospitalet


Styrke pasientens egen kompetanse Helsetjenestene nærmere der pasienten bor Unngå sykehusinnleggelse, reise langeavstander Flere spesialiserte helsetjenester lokalt Styrke pasientens / brukernes og rolle Pasientens perspektiv inngår i behandling ogomsorgsbehovKrever verktøy2


Utvikler og tester IKT verktøy for: Egen mestring Pasientmedvirkning Samhandling Informasjon Kommunikasjon Skreddersøm til hver enkelt Svært nyttig for mange brukergrupper


Samarbeid medpasientforeninger Evaluering underveis Gjenntattebrukertester ibrukertestingslab Moderne metoder forprogramutvikling


CHOICE: støtte ifm konsultasjon WebChoice: Skreddersydd hjelp og kontakt /oppfølging av helsepersonell via Internet SISOM: Kommunikasjonsverktøy for barn Connect: Samhandling på tvers av tjenestene


Helseresultater:• Signifikant mindre symptomer og plagergjennom behandlings- ogrehabiliteringsforløpet• Mindre behov for hjelp gjennom forløpet• Bedre livskvalitet og mestring• Indikasjon på kostnads-effektivt tiltak• Overførbar til mange andre pasientgrupper


Føler seg bli tatt på alvor Bedre innsikt og perspektiv på egentilstand Hva som er ”normalt” - Mer kunnskap Lettere å håndtere problemene Lettere å vite hva man skal spørre om Bedre forberedt til konsultasjon Ta mer initiativ


Bedrer kommunikasjon med pasienten Mer effektiv– rett på sak ”Å løse det viktigste løser det meste” Fanger opp problemer som ellers lett bliroversett Pasientens rolle endrer seg – tar meransvar


www.sisom.no


Signifikant flere symptomer og problemertatt opp i konsultasjonen Signifikante bedring i kommunikasjonen:◦ Barnet deltok mer◦ Helsepersonell: flere oppfølgende spørsmål, merforklaringer, mer empatisk kommunikasjon Anvendelig for mange barnegrupper, e.g.diabetes, adferdsvansker, overvekt, mm Språkuavhengig


Health Tech today Start at 24:33


MeldingsmottakMottaksansvarligMeldingertil sykepleierMeldingertil legeSykepleiereLegerHelfo


Intervensjonsgruppen:◦ Signifikant Mindre symptomer◦ Minsket depresjon◦ Oppretteholdt livskvalitet og mestring (selfefficacy),mens kontrollgruppen ble verre


- Jeg har lest og lett, spurt og gravet, mensynes at den basen dere her har laget er detbeste jeg har vært borti.- Det er fint at man kan søke på deninformasjonen man trenger, men ikke mer.- WebChoice gjør meg mer trygg på ting jeglurer på.


Pasienter sliter med mange ubesvartespørsmål, angst og usikkerhet som de fikkhjelp til gjennom WebChoice◦ Mindre behov for legebesøk? Raskererehabilitering?◦ Kaiser Permanente: 25% mindreprimærlegebesøk, 21,5% mindre beøkspesialisthelsetjeneste


Registrere problemer Søke opp info /råd Meldningssystem for kommunikasjon medhelsepersonell Minske “ digital divide”


• Uansett når og hvor pasienter trenger detkan de legge inn sine data, kommuniseremed helsepersonell og få informasjon ogstøtte• Pasienten som knytepunkt forkommunikasjon og informasjonsutvekslingmellom ulike tjenester


Klart dokumentert nytte Underbygget med solid forskning i mangeår Utviklet i samarbeid med brukerne Krever ingen avanserte brukere Fungerer i praksis På tide at de kommer pasientene til gode


Takk for oppmerksomheten!Kontakt:Cornelia Rulandcornelia.ruland@rr-research.noPer Tømmerper.tommer@rr-research.no

More magazines by this user
Similar magazines