Kulturkalender vår 2013 - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Kulturkalender vår 2013 - Ringsaker kommune

Kulturkalender for Stavsberg skolevåren 2013Januar14.01: Sirkus: Inspirasjonskurs for lærerne igymsalen.15. og 16: Sirkus. To dagers Workshop medelevene. Ca 90 minutter på hvert trinn medgrunnkunnskaper i akrobatikk og teater.TrondSørlundsengenog Sarah Jaagi 17.01 og 18.01: Dansekurs og nyttårsfest for 5.,6. og 7.trinn.”Dæ ær æiller fali for den som dæinse.”Kom og dans. Stavsbergmodellen videreføresved Sidsel Fasting som også deltar pånyttårsfesten på fredag kveld.Kontaktlærer på7.trinn sammenmed elever ogklassekontakter.Silje og KåreMagne18.01. Turnéorganisasjonen presentererforestillingen ”Superglad” for 1. - 4.trinnJan Torbjørn23.01. Fellessamling der 6. trinn viser noe dehar jobbet med.Månedens sang: Jeg snører min sekkMånedens musikk: Johan Strauss-RadetzkymarsAlf Gunder ogTorillEirikJan TorbjørnMånedens kunstverk laget av en av elevenepresenteres.Månedens trinnMånedens FriskusBursdagssang24.01: Nm på ski i på Gåsbu. Alle deltar medplakater og heiaropNyttårsdisco. 1..4.trinnSiljeElseMarianneAlleAlleFAU


Februar06.02: Samefolkets dag. Småskolen har egetprosjektLærere påsmåskoletrinn16.02: Turnéorganisasjonen presentererforestillingen ”Mord og mysterier.” for 5. – 7.trinnJan Torbjørn29.02: Fellessamling: 4. trinn viser noe fra detde driver med for tida.Månedens sang: Biera-máka (samisk)Månedens musikk: Johan Sebastian Bach -BadinerieBursdagssang.Månedens kunstverk laget av en av elevenepresenteres.Månedens trinn.Månedens FriskusJan Torbjørn ogSolveigEirikJan TorbjørnSiljeElseMarianne


Mars 05.03 -07.03: Sirkus: Tre dagers workshop medTrond og Sarah, elever og lærere. Elevenestarter øving på sin del av den storesirkusforestillingen. Starter med å sy sammenforestillingen.Trond og Saraog alle lærere.Organisering:Kåre Magne18.03:Turnéorganisasjonen med ”Per FormansDelight” for 1.-7.trinnJan Torbjørn22.03: Fellessamling: 3. trinn viser noe av det dedriver med.Månedens sang: ”Helene harefrøken”.Månedens musikk: Richard Strauss -Soloppgang fra Also sprach ZaratustraBursdagssang.Månedens kunstverk laget av en av elevenepresenteres.Månedens trinn.Månedens FriskusEirik og TorilEirikJan TorbjørnSiljeElseMarianne


April09.04: Sirkus: Øvinger med Sarah og Trond derdet er behovKåre Magne,Sarah og TrondAlle10.04 og 11.04: Turnéorganisasjonen med”Liten hommage á Iver Jåks” Tre forestillingerhver dag.Jan Torbjørn19.04: Fellessamling: 2.trinn presenterer noefra det de driver med.JanneMånedens sang: ”Soltrall”EirikMånedens musikk: Antonio Vivaldi- Våren fra defire årstideneJan TorbjørnBursdagssang.Månedens kunstverk laget av en av elevenepresenteres.SiljeMånedens trinn.ElseMånedens FriskusMarianne10.04 og 11.04: Turnéorganisasjonen med”Bokstavlig talt” 1.-4.trinnJan Thorbjørn26.04:”Stjerner på Stavsberg.” De elever somønsker det kan presentere et nummer iforskjellige kategorier som sang, dans, dramaog et instrument.Det blir gitt priser i hver kategori og en stor prisfor beste innslag.Elevrådet ogElse


Mai24.05: Fellessamling: 1.trinn viser noe fra det dedriver med.ÅseMånedens sang: ”Jag gjør så at blommornablommar”EirikMånedens musikk:Jan TorbjørnBursdagssang.Månedens kunstverk laget av en av elevenepresenteres.SiljeMånedens trinn – rom og årets trinnElseMånedens Friskus og årets FriskusMarianne30.05 og 31.05 Sirkus. Siste finpuss påstorforestillingen, fellesøvinger, scenografiklargjøring av sirkusplass og markedsplass.Organisering:Kåre MagneSarah og TrondAlle


Juni03.06. og 04.06. Sirkus. Siste finpuss påstorforestillingen, fellesøvinger, scenografiklargjøring av sirkusplass og markedsplass.Organisering:Kåre MagneSarah og TrondAlleAlle05.06 Stor sirkusforestilling medgeneralprøve med publikum på formiddagenog premiere på kvelden06.06 Forestilling på ettermiddagen?07.06 Rydding etter sirkusforestillingAlleAlle19.06: Avslutningsforestilling fra 7.trinn. Forelevene på dagen og for foreldrene på kvelden.Silje ogKåre Magne21.06: Avskjedsforestilling til 7.trinn fra alle deandre trinnene. Alle trinnene har et kulturinnslagsom en hilsen til 7.trinnSiste fellessamling ved rektor.AlleElseForestillinger på trinnet:Det året vi ikke har stor forestilling for hele skole, skal alle trinn skal i løpet av året haen forestilling for foreldre og elever på skolen. Dette skal ta utgangspunkt i et emnesom trinnet arbeider med. Trinnene kan selv velge emne.Sirkusopplegget vil denne våren ta mye tid, så det er begrenset hva hvert enkelt trinnfår tid til utenom det.Vi håper på en god sirkusvår og ser fram mot samarbeidet med Sarah Jaggi ogTrond Sørlundsengen.I sirkuskomiteen sitter: Else, Toril, Eirik, Jan Torbjørn og Kåre Magne.

More magazines by this user
Similar magazines