06.12.2012 Views

Yrkesbil 12-07 - PLUSS lastebilutleie

Yrkesbil 12-07 - PLUSS lastebilutleie

Yrkesbil 12-07 - PLUSS lastebilutleie

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

18 YrkesBil nr. <strong>12</strong> • 17. oktober 20<strong>07</strong><br />

Leiegod<br />

– Drivkraften er ikke en drøm om<br />

å bli rik. Jeg ser på det som et kall…<br />

– å drive en forretning som er så<br />

god at kundene sitter igjen med en<br />

fortjeneste på å bruke oss.<br />

Eivind Grønvold<br />

Jammen får han det til å høres<br />

ut som ren idealisme, gitt – å<br />

drive business. Vi er på besøk<br />

hos Rune Holtan; finner ham<br />

helt inne i hjørnet i et kontorlandskap<br />

noen meter fra E18 i<br />

utkanten av Drammen, retning<br />

Vestfold. På vinduene står det<br />

«<strong>PLUSS</strong> <strong>lastebilutleie</strong> as».<br />

– Du mener altså at dere<br />

får så gode lånevilkår, innkjøpspriser<br />

osv. at det blir en<br />

vinn–vinn-situasjon? For dere<br />

skal jo rimeligvis ha litt fortjeneste<br />

selv også…<br />

– En vinn–vinn–vinn-situasjon<br />

for den saks skyld, for også<br />

leverandørene kan ha fordeler<br />

av å handle med oss i stedet for<br />

med hver enkelt kunde.<br />

Ny utfordring<br />

Sin relativt unge alder til tross<br />

– 37 år – er Rune Holtan gammel<br />

i gamet. Han kom inn i<br />

NLU (Norsk Lastebilutleie AS)<br />

i 1996, mens selskapet fortsatt<br />

var i startfasen, og ble der i ti år;<br />

de siste sju som daglig leder.<br />

Da han sluttet i NLU hadde de<br />

rundt <strong>12</strong>0 biler på veien og ei<br />

bunnlinje i regnskapet på ca. 6<br />

millioner kroner. En viss uenighet<br />

med nye eiere om et par viktige<br />

spørsmål førte til at han bestemte<br />

seg for å gi seg i kast med<br />

en ny utfordring – å «begynne<br />

for seg sjøl».<br />

Helt for seg selv ble det riktig<br />

nok ikke; han gikk i allianse<br />

med Dagfinn og Dag Harlem (far<br />

og sønn i konsernet bak bl.a.<br />

Harlem Transport), og i den<br />

daglige driften fikk han raskt<br />

Inger Hellum med inn i kontorlandskapet.<br />

Gode tider…<br />

– Men altså: leie… Når kontrakttiden<br />

er ute, leverer man<br />

bilen tilbake… Jeg ser for meg<br />

at man da vil få en følelse av å<br />

stå på bar bakke igjen. Eier<br />

man selv, bygger man seg opp<br />

en ekstra kapital i selve bilen…<br />

– Det er nok vanlig å tenke<br />

sånn, ja. Og i tillegg er det helt<br />

klart mange som det betyr mye<br />

for, rent følelsesmessig, å ha sitt<br />

eget navn i vognkortet. Men jeg<br />

kjenner mange, jeg, som fikk<br />

mindre for bilen enn det de sto<br />

igjen med som restgjeld. Det<br />

etterslepet tok de med seg inn i<br />

den neste…<br />

– Men rett skal være rett;<br />

det er gunstige tider for egeneiere<br />

akkurat nå. Det betales<br />

gode priser for brukte biler;<br />

biler tilsvarende de som ble<br />

solgt for 250.000 for et års tid<br />

siden selges for 350.000 nå. Det<br />

suget som er i markedet nå,<br />

det er ikke normalen. Så det er<br />

– Jeg kan egentlig ikke huske at jeg sov noe særlig før i 2000, sier Rune Holtan. Fra 1996 var han med på å bygge<br />

opp Norsk Lastebilutleie (NLU), nå er han godt i gang med å bygge opp et nytt selskap: Pluss <strong>lastebilutleie</strong>, som han<br />

eier sammen med Dagfinn og Dag Harlem.<br />

ikke noe dumt tidspunkt å bytte<br />

akkurat nå…<br />

– Sånn sett startet vi forsåvidt<br />

det nye utleieselskapet på<br />

litt feil tidspunkt, filosoferer<br />

Holtan. – Det er nok flere som<br />

tenker på leie i andre tider enn<br />

akkurat disse. I dag er det en del<br />

som har det romslig nok til å<br />

kunne la følelsene styre…<br />

60 biler første året<br />

Men det har ikke vært noe problem<br />

for det nye selskapet: de<br />

ligger foran budsjettet. Pr. midten<br />

av september har Pluss las-<br />

tebilutleie 39 biler ute i fast utleie,<br />

og i tillegg tre biler som går<br />

i korttidsutleie. Ut over dette er<br />

det skrevet kontrakter på ytterligere<br />

30.<br />

– Innen vi skyter opp nyttårsrakettene<br />

skal vi ha ca. 60 biler<br />

ute på veien, sier Rune Holtan.<br />

BESTILL ABONNEMENT NÅ!<br />

15 utgaver pr år - hver utgave leses av 90.000 personer<br />

✓ Varebiler<br />

✓ Lastebiler<br />

✓ Busser<br />

✓ Påbygg<br />

✓ Hengermateriell<br />

✓ Dekk<br />

✓ Økonomi<br />

...og mye mer!<br />

Bestill abonnement på nett: www.yrkesbil.no<br />

e-post:abonnement@yrkesbil.no<br />

Eller fyll ut kupongen og send den til:<br />

Postboks 63 Skøyen, 02<strong>12</strong> Oslo<br />

90.000 lesere • 90.000 lesere • 90.000 lesere • 90.000 lesere • 90.000 lesere • 90.000 lesere • 90.000 lesere • 90.000 lesere<br />

❏✓ Jeg ønsker å abonnere på YrkesBil<br />

for kr 420,-. (15 utgaver).<br />

Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Postnr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Sted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


YrkesBil nr. <strong>12</strong> • 17. oktober 20<strong>07</strong> 19<br />

At det nystartede firmaet har<br />

fått så god tilgang på biler i en<br />

tid da fabrikkene opererer med<br />

rundt et halvt års leveringstid,<br />

skyldes Harlems delaktighet.<br />

– Vi startet i februar i år, så<br />

teoretisk skulle vi nesten ikke<br />

hatt biler på veien ennå, sier<br />

Holtan. – Men Harlem-konsernet<br />

er så stort at de har kunnet<br />

sitte og bestille inn biler uten<br />

å bestemme seg for om disse<br />

skulle gå i eget selskap eller i det<br />

nye utleiefirmaet som de gikk<br />

med i tankene.<br />

– Nå har vi et stort antall biler<br />

i bestilling til enhver tid, for å<br />

kunne holde kort leveringstid til<br />

våre kunder. På volumproduktene<br />

våre – trekkvogner og vogntog<br />

– har vi kun to måneders<br />

leveringstid, mens forhandlerne<br />

opererer med 6–7 måneder.<br />

Operasjonell leie<br />

– Du sier at kundene skal sitte<br />

igjen med en fortjeneste på å<br />

bruke dere…<br />

– Ja, vi er del av et så stort<br />

system at vi oppnår svært gunstige<br />

avtaler på alt fra kapital via<br />

innkjøp av biler og påbygg til<br />

drivstoff, forsikring, verkstedtjenester<br />

og dekk. Og vi tar oss<br />

av papir og rutiner, slik at hver<br />

kunde får ett eneste papir i måneden<br />

å overlevere til regnskapsføreren.<br />

I tillegg tar vi telefonen<br />

24 timer i døgnet; vi har<br />

et nettverk som kommer til unnsetning<br />

når det trenges, og vi har<br />

biler å sette inn på kort varsel<br />

for å unngå langvarig driftsstans.<br />

«Full pakke» – det er<br />

dette vi kaller operasjonell leie.<br />

Alltid ny bil<br />

– «Tilbyr leie fra ett døgn til<br />

to år,» står det i faktabladet<br />

deres. Er ikke en bil å betrakte<br />

som rimelig ny i minst tre–fire<br />

år da?<br />

– Vi har lagt oss på to. Da har<br />

kundene våre alltid virkelig ny<br />

bil. Og to år gamle biler er lette å<br />

selge. Med de leveringstidene<br />

som er på ny bil i dag, er det<br />

www.joab.se<br />

Selgere: Direktenr.:<br />

Claes-Håkan Andreazon 0046 31 70 50 604<br />

Bosse Axelsson 0046 31 70 50 602<br />

Fredrik Ärlebo 0046 31 70 50 6<strong>07</strong><br />

Lennart Ohlsson 0046 31 70 50 603<br />

Jens Jensen 0046 478 69 083<br />

Recycling<br />

Selgere: Direktenr.:<br />

Michael Lindhagen 0046 499 48 089<br />

Tom Sjöstrand 0046 499 48 081<br />

mange som velger en nesten ny<br />

når de kan få den i løpet av ei uke.<br />

– Selger dere de brukte bilene<br />

selv?<br />

– Det gjør vi. Både de som<br />

har gått i vår egen utleie – de er<br />

altså aldri mer enn ca. to år<br />

gamle, og vi kjenner dem, så<br />

dem selger vi med seks måneders<br />

garanti – og biler som vi får<br />

inn fra kunder som går over fra<br />

egeneie til leie.<br />

– Utleie på dag- og månedsbasis;<br />

hva slags biler har dere i<br />

stallen?<br />

– Korttidsutleietilbudet vil i<br />

prinsippet bestå av biler som er<br />

kommet inn etter to års bruk og<br />

skal selges videre. Men vi har jo<br />

eid dem hele tiden; vårt navn<br />

står i vognkortet og vi kan leie<br />

dem ut i stedet for å la dem stå<br />

på lager. Pr. i dag er det først og<br />

fremst trekkvogner vi har til<br />

korttidsutleie, men etter hvert<br />

vil vi få hele spekteret: skapbiler,<br />

containerbiler, krokbiler,<br />

hengere, trekkvogner og distribusjonsbiler.<br />

Ambisjoner<br />

– Dere har god plass til flere i<br />

kontorlandskapet – hvor lenge<br />

er det til du må utvide staben?<br />

– Inger og jeg skal klare å<br />

håndtere 80 biler. Når vi passerer<br />

det antallet, skal vi ha inn en<br />

medarbeider til, i en kombistilling.<br />

Vedkommende skal få<br />

hovedansvar for teknisk oppfølging;<br />

fungere som mellomledd<br />

mellom verksted og bruker. På<br />

den måten får vi enda bedre førstehåndskjennskap<br />

til bilene, og<br />

kan med enda større trygghet<br />

garantere dem når vi selger<br />

dem videre. I tillegg får vedkommende<br />

mulighet for å være<br />

inneselger – kan bygge opp egen<br />

kundeportefølje på utleie, og<br />

ikke minst bruktsalg.<br />

– Og langsiktig mål?<br />

– Vi skal bli Norges største<br />

på <strong>lastebilutleie</strong>, og det skal<br />

vi bli i løpet av 2009, proklamerer<br />

Rune Holtan med et selvsikkert<br />

smil.<br />

Östergärde Industriområde<br />

417 29 Göteborg<br />

Tlf 0046 31 70 50 600<br />

Fax 0046 31 70 50 609<br />

E-mail: info@joab.se<br />

Rune Holtan<br />

– Jeg ble far for første gang i -97, og jeg bygde hus i -97.<br />

Jeg var med på å bygge opp NLU fra -96, og ble daglig leder<br />

fra -99. Jeg kan egentlig ikke huske at jeg sov noe særlig<br />

før i 2000, sier Rune Holtan. – Men en god kopp kaffe,<br />

og Traveling Wilburys på CD’n på vei til jobben om mårran,<br />

så var jeg i gang.<br />

Rune Holtan har en god porsjon diesel i blodet. Han<br />

vokste opp i Sande i Vestfold, og navnelikheten med et visst<br />

transportselskap fra de kanter er langt fra tilfeldig. Rådene<br />

han fikk med hensyn til utdanning sprikte litt: – «Få deg<br />

en skikkelig yrkesutdanning,» sa far; «Ta handelsskolen,»<br />

sa mor.<br />

Det ble yrkesskole.<br />

Så begynte han hos<br />

Isberg’s (Volvo) i Drammen<br />

som læregutt og<br />

ble fagarbeider. Han avanserte<br />

litt på verkstedet,<br />

og ble etter hvert ettermarkedskonsulent;<br />

sto<br />

for utlevering av biler og<br />

inngåelse av serviceavtaler<br />

i området Drammen/Hønefoss.<br />

I 1996 kom han inn<br />

i jobb som selger i nystartede<br />

Norsk Lastebilutleie<br />

(NLU) (den gang<br />

datterselskap av Dansk<br />

Lastebilutleie). Selskapets<br />

første daglige leder<br />

takket av etter kort tid,<br />

Din langsiktige partner!<br />

‘Vi skal bli<br />

Norges<br />

største på<br />

<strong>lastebilutleie</strong>,<br />

og det skal<br />

vi bli i løpet<br />

av 2009.<br />

Rune Holtan<br />

og Rune Holtan holdt stand alene 3–4 måneder i påvente<br />

av en ny – som etter hvert kom på plass – fra tidligere jobb<br />

i Avis.<br />

– Han innførte en del gode rutiner som jeg lærte godt,<br />

forteller Holtan. – Noe fikk jeg fra Avis, noe fra danskene.<br />

Jeg tok med meg det beste fra begge.<br />

I 1999 overtok han som daglig leder i NLU, 29 år<br />

gammel.<br />

Rune Holtan har rimeligvis førerkort for tunge biler,<br />

men… – Jeg har atskillige timer bak meg som guttunge,<br />

sittende og dingle på høyresetet. Men sjåførerfaringen<br />

begrenser seg til den jeg har fått med meg gjennom å være<br />

med andre på tur. Jeg har aldri vært ute og sklidd på glatt<br />

føre alene…<br />

Spesialisten på<br />

tung kjøretøyvask<br />

og løft<br />

• Maskiner for alt av tyngre<br />

kjøretøy.<br />

• EU-godkjent<br />

• Vanngjenvinning og vannbehandling<br />

• Fullt høytrykksprogram<br />

for kaldt vann<br />

• Fullt vaskeprogram for<br />

militære kjøretøy<br />

• Støvsuger, sentralanlegg<br />

• Deler<br />

www.westmatic.com<br />

®<br />

(ATLAS)<br />

FUCHS FOR TUNGE<br />

KJØRETØY:<br />

• Søyleløftere med fast/<br />

teleskopisk søyle<br />

• Etterkommer de fleste behov<br />

innen løftekapasitet<br />

• Gravløftere<br />

• Løfteutstyr for containerhavn<br />

• Akselspiltestere<br />

• Kingboltpresse<br />

• Løftebord<br />

• Støttebukker<br />

• Aggregatløftere<br />

• Deler<br />

www.fuchs-hydraulik.com<br />

• Fullt løfteprogram for<br />

tunge kjøretøy<br />

• Fra 6,5 tonn og oppover<br />

• Mobile og stasjonære søyler<br />

• Også spesialløftere for<br />

tyngre kjøretøy, gaffeltruck<br />

og millitære kjøretøy<br />

• Løftebord<br />

• Deler<br />

• Spesialløftere for tog og metro<br />

www.hywema.de<br />

Importør:<br />

Gjerding Service AS<br />

Hoffsveien 79, 0377 Oslo<br />

Telefon 22 50 31 00<br />

Åsveien <strong>12</strong>, 3472 Bødalen<br />

Mobil 901 72 150 • Fax 31 28 54 20<br />

e-post: harald@gjerding.as

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!