Untitled - Universitetet i Oslo

nhm2.uio.no

Untitled - Universitetet i Oslo

Fig.4. Utsikt over Hakafjell (1354 m) og Frokentind (1450 m) fra lselvdalen

View ot HAkdtielt (1354 m above sea tevet) and F16kentind (1450 m above sea level) from lselvdal

:'

..,{

t' t-'

Fig.5. Midnattsbilde av toppen 1273m o.h. pA Rubben, den formodete'lsdalstind'etter Norman. Sett

fra lselvdalen.

The summit ot Rubben, 1273 m above sea level, seen in the light of the midnight sun. The presumed

'lsdalstind' of Norman viewed lrom lselvdal.

5

More magazines by this user
Similar magazines