YTRINGSFRIHETENS GRENSER SOSIALE NORMER OG POLITISK TOLERANSE

reidunn

Ytringsfrihetens_grenser_ISF_Fritt_Ord

2 Hvor går grensene for ytringsfriheten – sosialt og juridisk?

35

Tabell 2.4. Konsekvenser for avsender ved å publisere nedsettende eller krenkende ytringer i

sosiale medier. Befolkning. Prosent.

Nedsettende

ytringer om…

/ Ytringer om

(…) som kan

oppleves krenkende

Sosiale

reaksjoner

fra

andre i

sosiale

medier

Utestengelse

fra det

sosiale

mediet

Bot

Kort

fengselsstraff

(inntil

seks måneder)

Lang

fengselsstraff

(mer enn

seks måneder)

Annet

Det bør

ikke få

noen

konsekvenser

religioner 37,5 / 25,7 / 3,7 / 1,3 / 0,3 / 2,8 / 45,7 /

9,3** 8,4** 2,6 0,3** 0,3 0,9** 83,2**

innvandrere 47,2 / 31,6 / 6,4 / 2,1 /** 0,7 / 3,2 / 33,1 /

muslimer som

gruppe

kristne som

gruppe

15,2** 12,1** 3,9** 0,9 0,0** 1,1** 76,7**

47,5 / 32,4 / 4,7 / 2,6 / 0,1 / 2,9 / 34,0 /

18,6** 12,8** 2,8 0,9* 0,0 2,9 72,1**

41,3 / 28,7 / 5,1 / 2,7 / 0,2 / 2,5 / 39,1 /

13,3** 12,0** 5,5 0,5** 0,5 1,1* 77,2**

LHBT 49,5 / 34,7 / 8,5 / 2,5 /** 1,1 / 3,3 / 28,3 /

19,3** 15,2** 4,4** 0,7 0,1** 1,8* 70,6**

politikere 27,6 / 17,0 / 2,6 / 0,8 / 0,3 / 2,5 / 60,9 /

5,1** 4,6** 1,3* 0,1** 0,0* 1,5 90,2**

Kilde: Status for ytringsfriheten 2015 (Befolkning) *p

Similar magazines