YTRINGSFRIHETENS GRENSER SOSIALE NORMER OG POLITISK TOLERANSE

reidunn

Ytringsfrihetens_grenser_ISF_Fritt_Ord

3 Holdningsendringer 2013–2015

47

Tabell 3.3. Aksept for nedsettende ytringer på ulike arenaer (endring fra 2013 i parentes).

Flere svar mulig. Befolkning. Prosent.

Arenaer: Blant

Nedsettende

ytringer

om…

Religioner

(n=517 (985))

Innvandrere

(n=514 (979))

Kristne som

gruppe

(n=256 (480))

Muslimer

som gruppe

(n=260 (503))

LHBT

(n=512 (982))

Politikere

(n=516 (983))

nærmeste

familie

og

venner

53,7

(+8,8)**

41,9

(+5,0)*

45,3

(+5,9)

35,3

(+2,1)

27,6

(+5,5)*

61,1

(+5,3)*


arbeidsplassen

17,3

(+1,5)

10,8

(-2,7)

9,6

(-5,2)*

12,5

(-1,7)

7,4

(+0,4)

35,7

(+2,0)

I nyhetsmediene

18,1

(+0,9)

16,4

(+1,8)

18,3

(-0,5)

11,6

(-2,3)

9,8

(+2,2)

29,8

(-2,9)

I nettavisenes

kommentarfelt

16,3

(+0,5)

12,0

(-0,5)

12,5

(-1,5)

10,6

(-2,6)

7,9

(+0,8)

24,5

(-1,4)

I sosiale

medier

16,4

(-0,8)

12,2

(-0,7)

14,4

(-0,5)

13,2

(+1,1)

10,2

(+1,4)

25,5

(-0,3)

I kunst,

musikk

og

litteratur

22,0

(+3,4)

14,9

(+3,8)*

17,8

(+0,1)

11,9

(-0,3)

12,4

(+4,0)*

23,1

(-0,5)

Ingen av

disse arenaene

38,5

(-8,1)**

48,8

(-4,5)*

42,8

(-8,3)*

57,5

(-1,4)

64,8

(-6,6)**

27,1

(-3,4)

Kilde: Status for ytringsfriheten 2013 og 2015 (Befolkning)

*p

Similar magazines