8.mars møte

karijaquesson

Møtereferat

En liten oppklaring

Det ser ut som at oppfatningen av det som skjedde på parolemøtet for

8.mars-komitéen i går har tatt den sedvanlige 2en fjær til fem høns” –

vendingen. Tydeligvis ser mange for seg nå at jeg står opp og roper ”sug ti

pikker per dag” til en ung jente og at hele møtet dreide seg om å gjøre livet

surt for tre av deltagerne som kom.

Møtet startet 18.00 og varte I nesten fire timer. De omtalte ordvekslingene

varte sammenlagt kanskje 9 minutter og dominerte på ingen måte møtet.

Over 100 paroleforslag skulle behandles. Et av dem var "Håndhev

sexkjøploven - Flere og bedre hjelpetiltak."

Jeg har heller ikke bedt vedkommende om ”å gå og suge pikk”, det jeg sa var

(tilnærmet).

"Jeg er rystet! Da jeg gikk opp Tollbodgaten på vei til møtet gikk jeg fordi

tre kvinner som ventet på kjøpere. Politiet kan bare stille seg opp og

vente på og arrestere kjøperne, men det gjør de ikke! De bryr seg ikke

om loven! Om dere vil ha bordeller får dere dra på studietur til Tyskland

og Belgia og se selv hva som skjer der! Hva tror dere egentlig prostitusjon

er? Det er ikke "Pretty Woman" og kos og opera. Prostitusjon er ikke noe

abstrakt. Det er svette og sæd og spytt og tiss og bæsj. Det er ingenting

abstrakt i å suge ti pikker hver dag, året rundt! Det er det det handler om

nemlig! (Jeg kan ikke huske at jeg sa at hun burde gjøre det, men

aksepterer at hun oppfattet det slik)

Å ikke ha en sexkjøpslov var én ting, men å ville oppheve den når vi

endelig har fått den? Det er som å si er å si "værsågod", det er helt greit!

Jeg har to sønner. Skulle jeg liksom si til dem at om det " klør litt i løken"

er det bare å stikke ned på bordellet? Jeg er oppriktig rystet over dette

over at unge mennesker kan sitte og argumentere for dette! "

Hadde jeg visst at denne personen bare var 17 år ville jeg nok pakket

budskapet inn på en annen måte. Bortsett fra det synes jeg innlegget mitt

var helt betimelig.

100% demokratisk møte

Istedenfor å bli i den demokratiske diskusjonen der alle hadde to minutter

av gangen, valgte damen fra unge Venstre å holde et innlegg om at det var

viktig å prioritere saker alle kan være enige om, noe som selvsagt hverken

er et mål eller mulighet kvinnebevegelsen består av mange synspunkter.

Deretter lekset hun opp om hersketeknikker uten å komme med

eksempler selv om det ble oppfordret til det. Da dette ble nevnt ba jeg om

ordet for å kunne imøtegå dette, men ordstyrer sa at dette ikke gjaldt det


jeg hadde sagt, men at noen hadde ledd da Unge Venstre-damen mente at

det ikke måtte stemmes frem paroler med ord som ”fuck” (for så vidt enig

i det) eller ”pornokultur (helt uenig – det er viktig og det ble stemt frem).

Det ble også poengtert at 8.mars-arrangementet ikke er ”Kvinnedagen der

ale er enige om alt”, det finnes mange arrangementer.

Ingen av de to ”liberalistiske” organisasjonene hadde fremmet noen

paroleforslag og forlot møtet før det var tid for å stemme. Det var synd.

Årets hovedparole er "Feminismen er grenseløs. Gi vern til kvinner på

flukt."

Kvinner på flukt er ekstra sårbare for å bli ofre for organisert kriminalitet

og for å bli misbrukt til prostitusjon.

Da en annen møtedeltager fikk ordet (det var andre tema opp i

mellomtiden) sa hun at hun synes de som ivret for bordeller skulle være de

første til å jobbe der. Vel, det er jo veldig rart om man blir veldig støtt og

opprørt av det, når man mener at å betjene kunder på et bordell er ”vanlig

arbeid”, noe de liberalistiske partiene påstår. Men de ville selvsagt aldri

jobbet der selv, det er de mystiske ”andre” som får ta den støyten.

”Ordnede forhold”

Det er land som har innført disse ”ordnede forholdene” med bordeller.

Resultatet er mer prostitusjon, mer menneskehandel og ingenting tyder på at

de som er prostituerte er utsatt for mindre vold, rus, skader eller nedsatt

helse, eller at færre blir drept.

Det er tross alt (heldigvis) et mindretall av menn som kjøper sex.

Selv få år etter at sexkjøploven har vært vedtatt har holdningene til å kjøpe

sex endret seg og det er mindre prostitusjon.

Argumenter som at ”det kommer alltid til å finnes” faller på stengrunn, det er

mange kriminelle handlinger som ”alltid kommer til å finnes”. Det betyr ikke

at de er å anse som et gode for samfunnet, at man skal arbeide for et samfunn

der årsakene til kriminaliteten blir redusert eller helst borte, eller at man gjøre

alt man kan for å bekjempe de som utøver den.

Seksuell frihet er fantastisk. Prostitusjon har ingenting med seksuell frihet å

gjøre. Tvert i mot.

Similar magazines