Airbnb i Norge - Et overblikk

eivask

1Y4hFDw

Airbnb i Norge - Et

overblikk

Airbnb i Norge - Et overblikk / 1

Hvem er våre verter og gjester? / 2

En nærmere kikk på Oslo / 3

Definisjoner / 4


Airbnb i Norge - Et overblikk

Airbnb verter i Norge har ønsket gjester velkomne siden 2010. Her følger et overblikk over nettverket av

norske verter og gjester i perioden 1. Januar 2015 - 1. Januar 2016.

Verter

7.900

Aktive verter

38

Gjennomsnittsalder

for verter

$2.600

Årlig inntjening for en

typisk vert

Gjester

197.000

Gjester til Norge i

løpet av fjoråret

3,0 netter

Gjennomsnittslengden

av et opphold per gjest

205.000

Gjester som har reist fra

Norge i løpet av fjoråret

Airbnb-bolig

AIRBNB-BOLIGER BESØKT I LØPET AV FJORÅRET

26

Gjennomsnitt antall

netter et typisk Airbnbbolig

leies ut årlig

Bemerk: Alle overstående tall er Airbnbs egne data


47

Hvem er våre verter og gjester?

Airbnb verter i Norge er folk som deler hjemmene sine en gang i blant, de har gjester fra hele verden.

Airbnb gjester er respektfulle reisende som velger Airbnb fordi de gjerne vil ha en autentisk og lokal

opplevelse.

Vertenes profil

38 19%

Gjennomsnittsalder for

norske verter

Verter over 50 år

KJØNNSFORDELING

47% Menn

53+

53% Kvinner

Gjestenes profil

35

Gjennomsnittsalder

for gjester i Norge

2,4

Gjester per booking

93%

Prosent av opphold som

inkluderer 4 eller færre

gjester

GJESTERS OPPRINNELSE

17% Nord-Amerika

70% Europa

13% Norge

12%Storbritannia

9% Frankrike

1% Afrika og

Midtøsten

7% Asia

4,7

Gjennomsnittvurdering av

norske verter (av 5 mulige)

1% Sør og

Mellom-Amerika

3% Australia

Bemerk: Alle overstående tall er Airbnbs egne data.


En nærmere kikk på Oslo

Airbnb utvider turismeindustrien og tiltrekker seg nye reisende, som kanskje ellers ikke ville ha dratt,

eller som ikke kunne ha blitt like lenge. Her følger noen av de innvirkningene Airbnb har på turismen i

Norges hovedstad, Oslo.

Gjesters opphold i Oslo

3,3

Gjennomsnittslengden

på et opphold, per gjest

(i antall netter)

24%

Gjester som ikke ville ha

kommet eller blitt like

lenge uten Airbnb

93%

Gjester som ville

anbefalt Airbnb-boligen

de bodde i til en venn

Gjesters adferd i Oslo

53%

Gjester som bruker de

pengene de har spart

ved å overnatte gjennom

Airbnb på mat, shopping

etc.

60%

Gjester som besøkte

lokale forretninger

basert på vertens

anbefalinger

PROSENTANDEL AV GJESTENES FORBRUK

SOM SKJER I DET LOKALE NABOLAGET (DER

GJESTEN OVERNATTET)

33+ 67

33%

AIRBNB-BOLIGER BESØKT I LØPET AV FJORÅRET

89%

Verter som leier ut sitt

eget hjem, primærbolig

Bemerk: Alle overstående tall er Airbnbs egne data, eller stammer fra en undersøkelse av verter og gjester i Oslo.


Definisjoner

Årlig inntjening

(en typisk vert)

Gjennomsnittslengde

på et opphold

Gjest

Vert

Gjester til Norge

Airbnb-bolig (aktiv)

Antall netter utleid

(per Airbnb-bolig)

Gjester fra Norge

Typisk vert

Medianen av den samlede inntjeningen verter har i løpet av en ett års periode.

Års inntjeningen gjelder for typiske verter.

Gjennomsnittslengde på et opphold, per gjest.

En person som er en del av Airbnb-nettverket og overnatter i en Airbnb-bolig.

En person som er en del av Airbnb-nettverket og som leier ut ekstra plass gjennom

Airbnb.

Alle gjester som reiser til et sted i Norge. Gjester til Norge inkluderer gjester som

bor i det landet de booker i. En fra Bergen som booker overnatting i Oslo teller

dermed som en gjest til Norge.

En bolig som kan bookes på Airbnb. Det omfatter for eksempel hele hus og

leiligheter, samt private rom. Aktive Airbnb-boliger er alle resultater som vises på

hjemmesiden under et søk. Alle aktive Airbnb-boliger er ikke nødvendigvis tilgjengelige

på en gitt dato.

Medianen av det totale antall overnattinger per utleiested i løpet av en ett-års

periode. Kun utleiesteder som var aktive fra starten av perioden og hadde minst

en booking i løpet av perioden er inkludert for å få de mest representative årlige

verdiene for Airbnb-verters aktivitet.

Alle gjester fra Norge som har booket en bolig gjennom Airbnb, uansett hvor i

verden. Det kan være et lite overlapp mellom gjester til Norge og gjester fra Norge.

Alle gjester som er koblet til en en gitt reservasjon tilskrives den bestillende gjest

sin plassering.

Medianen for alle verter som hadde minst en aktiv Airbnb-bolig ved begynnelsen

av perioden for undersøkelsen, og minst en reservasjon i løpet av perioden.

Definisjonen benyttes til å beregne årlig inntjening og antall netter. Medianen for

alle slike aktive verter gir de mest representative verdiene for vertene på Airbnb.

Similar magazines