Europas strømrebeller

paarupmichelsen

21J4oCz

ANALYSE

BORGERENERGIENS EFFEKTER

Tyske forskere har identifisert ulike typer effekter av borgerdeltakelse i energiproduksjon og energieffektivisering.

Hovedeffekter av folkelig deltakelse i energisektoren (borgerenergi)

Mindre utpregete effekter

Aksept av

energiutbygging

Overføre engasjement

til flere områder

Mer rettferdig fordeling

av kapitalavkastning

Oppbygging/profesjonalisering

av ny bransje

Erverve ny

kompetanse

Desentralisering av

energiproduksjon

Medbestemmelse

over energiproduksjon

Skape nye/bevare

arbeidsplasser

Initiativrikdom,

politisk deltakelse

Økt mangfold av aktører,

mer konkurranse

Anlegg blir bare bygd

som følge av

borgerengasjement

Regional

verdiskaping

POLITISK-DEMOKRATISKE EFFEKTER

Økt

engasjement

Medbestemmelse,

åpenhet

Identitetsskapende

Inkludere borgere i

bærekraftig økonomi

SAMFUNNSEFFEKTER

EFFEKTER PÅ

ENERGIBRANSJEN

SAMFUNNSØKONOMISKE

EFFEKTER

Rapporten fra Community Power-prosjektet

presenterer en liste med anbefalinger om hvordan

best legge til rette for borgerenergi. Blant

disse er å støtte et mangfold av organisasjonsandre

selskapsformer «Å støtte Energiewende»

og «Miljøvern» kom øverst, mens «Regional

verdiskaping» og «Deltakelse» fulgte på de

neste plassene. I en sveitsisk meningsmåling

ble «Miljøvern og klimatiltak» og «Energiuavhengighet»

valgt som de viktigste motivene for

å investere i fornybar energi.

I Tyskland blir deltakelse sett som svært

viktig for folkelig støtte til Energiewende som

samfunnsprosjekt. Egen positiv erfaring med

deltakelse, både i økonomisk og sosial forstand,

sikrer støtte til utbygging av for eksempel

vindkraft. Motsatt er det flere eksempler på

motstand dersom lokalbefolkningen ikke trekkes

med i planlegging av vindparker og/eller

lokalsamfunnet ikke får noen økonomisk glede

av dem.

Sosial motivasjon for deltakelse har blitt

for lite studert og for mye vekt er lagt på det

økonomiske, ifølge forsker Heike Walk ved

Freie Universität i Berlin. Å bli med i et andelslag

er en demokratiskole der en får erfaring

med deltakelse i praksis, fremholdt hun

på Energiewende-seminaret i Berlin. Det er

prinsippene fra sivilsamfunnet som gjelder, der

verken makt- eller profittinteresse motiverer

deltakelse.

En ny studie fra Institut für ZukunftsEnergieSysteme

har samlet forskning på effekter

av borgerenergi (se figur). Medbestemmelse

og transparens og økt engasjement er noen av

effektene som beskrives.

MOTKREFTER MOT DESENTRALISERING

7 Europas strømrebeller

Norsk Klimastiftelse rapport 7/2015

More magazines by this user
Similar magazines