Download - Norsk biokjemisk selskap

biokjemisk.com

Download - Norsk biokjemisk selskap

R A NDI A A MOD T

Høy kvalitet uten «snake oil»:

Rapport fra aldrings-

konferanse i Palermo

29. mars – 2. april 2006

DEN 3DJE ” INTERNATIONAL conference

on Functional Genomics of

Ageing” fant sted i Palermo på Sicilia

29 mars – 2. april 2006. Etter heller lang

vinter var det ikke det verste man kunne fi nne

på – å forlate det tåkete grå (+ 4, yr, 50 cm snø)

og sette kursen nettopp dit (+18, sol, vårblomstring

og løvsprett). Denne konferanseserien

holdes hvert annet år et sted nær Middelhavet.

Denne var den første for meg, den forrige fant

sted på Kreta for to år siden. Til tross for denne

alltid europeiske lokalisering var amerikanerne

sterkt inne i bildet, både på arrangør- og deltagersiden,

og arrangementskomiteen i år besto

hovedsakelig av amerikanske og italienske ”aldringsforskere”.

Hvorfor i gåseøyne? For hva er nå egentlig

”aldringsforskning” eller ”biogerontologi”? Det

er vanskelig å defi nere fordi den kjennetegnes

nettopp ved en stor biofaglig bredde, som spenner

fra medisinsk-geriatriske problemstillinger

30 N BS-N Y T T 2 /2 0 0 6

til evolusjon av livsløp i en økologisk sammenheng.

Hovedtemaer på denne konferansen var

imidlertid stamcelleforskning og systembiologi.

Oppstarten kastet et lys fra den medisinske

siden: Dr. Gridelli fra Palermo og Universitetet

i Pittsburgh foredro om det nærmest umettelige

behovet for organer for transplantasjoner, et

behov som følger bl.a den stadig økende levealder.

Dette behovet kan neppe løses ved donorer

alene, så et mulig alternativ er regenerativ medisin

ved bruk av stamceller. Deretter fulgte

George Martin fra Seattle, med en ”keynote

lecture” som forsøkte å knytte sammen ulike

sentrale aspekter ved stamcelleforskning som

DNA-skade, mutasjoner og epigenetikk. Dagen

ble avsluttet med en utendørs buff é under

ranker av blomstrende ”Judastrær”, riktig så trivelig

var det.

Første hoveddel av konferansen var viet

stamceller. Dette tema ligger noe fj ernt fra

More magazines by this user
Similar magazines