Download - Norsk biokjemisk selskap

biokjemisk.com

Download - Norsk biokjemisk selskap

min egen hverdag med studier av aldring i honningbier,

men foredragene lå på et så høyt og

samtidig generelt nivå at jeg hadde stort utbytte

av dem. Tom Kirkwood fra Newcastle,

far til ”Disposable soma”-teorien, forøkte å

overbevise forsamlingen om nødvendigheten

av systembiologiske tilnærminger også trekke

inn økologiske aspekter for å forstå aldringen.

En av Kirkwoods kjepphester er betydningen

av stokastisitet eller ”chance” i aldringsprosessen.

Kreftforskeren Judith Campisi fra Berkeley

foredro om senescente celler i brystsvev og

hvorledes deres sekretoriske fenotype bidro til å

utvikle kreft ved å påvirke ikke-senescente celler.

Dette hørtes jo ikke særlig adaptivt ut og er

det etter hennes mening heller ikke, kanskje er

det en mekanisme som fremskynder heling av

sår, gunstig i yngre år, men når man blir eldre,

nok en ting som bidrar til at ”alt går galt”. Nir

Barzilai fra Bronx er interessert i faktorer som

bestemmer livslengde, og snakket om mulig

strategier for å forhindre aldersrelaterte sykdommer.

Finnes det ”longevity genotypes”? I

følge Barzilai er det ikke genotypene i og for

seg, men pathwayene, som er det kritiske. Peter

Hornsby fra San Antonio, Texas, diskuterte

muligheter for telomerase-basert terapi, og Calogero

Caruso foredro deretter om infl ammatoriske

nettverk.

Vi fortsatte så med en systembiologi-sesjon

som gikk nærmere inn på regulatoriske nettverk

mer generelt. Etter en introduksjon av Claudio

Franseschi fra Bologna, fulgte to meget tunge

og interessante foredrag av hhv Michael Snyder

fra Yale og Leona Samson fra MIT. Snyder

presenterte en metode for kartlegging av

regulatoriske pathwayer i eukaryote systemer,

og hvorledes man kan fi nne ”master regulators”

i slike nettverk ved proteasome assay: kinase

assay på protein chips ved in vitro fosforylering.

Samson, en ”grand old lady”(skjønt ikke

så svært gammel) innen DNA-reparasjonsfeltet

N BS-N Y T T 2 /2 0 0 6

Solide lunsjer ble i

servert i hagen, under

ranker av blomstrende

«Judastrær».

31

More magazines by this user
Similar magazines