Download - Norsk biokjemisk selskap

biokjemisk.com

Download - Norsk biokjemisk selskap

Biokjemisk Kontaktmøte 2007

Planleggingen av Biokjemisk Kontaktmøte i 2007 er i full gang. Møtet vil bli

arrangert på Lillehammer Hotell 1.-4. februar 2007, så kryss av i kalenderen

allerede nå siden møtet blir avholdt litt senere enn vanlig.

Så langt har mange store navn takket ja til å holde plenumsforedrag på møtet:

• Pascale Cossart, Paris (signaloverføringer/infeksjonsmedisin)

• Carl Henrik Heldin, Uppsala (vekstfaktorer/kreft),

• Carl H. June, Philadelphia (klinisk immunologi),

• Kai Simons, Dresden (membrantransport),

• William R. Taylor, London (struktur/funksjon/bioinformatikk),

• Shimon Weiss, Los Angeles (quantum dots/nanoteknologi),

• Ron McKay, Bethesda (stamceller).

Vi planlegger å ha ytterligere 2-3 plenumsforedrag.

For mer informasjon og oppdatering av listen se NBS hjemmesider: www.biokjemisk.com

Arrangementskomiteen består av personer som arbeider i tre fi rma i Oslo-området,

Axis-Shield, Invitrogen og GE Healthcare.

Kontaktperson Kim Toft: kim.toft@ge.com

More magazines by this user
Similar magazines