Views
4 years ago

Ringrute 1: Gjøvik - Kapp - Lena - Bøverbru ... - Opplandstrafikk

Ringrute 1: Gjøvik - Kapp - Lena - Bøverbru ... - Opplandstrafikk

Ringrute 1: Gjøvik - Kapp - Lena - Bøverbru ... -

Ringrute 1: Gjøvik - Kapp - Lena - Bøverbru - Reinsvoll - Raufoss - Gjøvik 5005 5005 5005 5005 5241 5242 5242 5242 5242 5243 5244 5244 5244 5244 5244 5245 5245 5246 5247 5247 5247 5248 5248 5249 5005 5005 5005 5005 5005 301 Transportør Gjøvik skysstasjon Viken Rambekk Steinsjå Nordlia handel Glemmestad Håkenstad Kapp Kapp Furu Festiviteten Lillo Lena rutebilstasjon 302 Lena rutebilstasjon Hammerstad Kolbu sentrum Borglund Bøverbru Presteseter sykehus Reinsvoll Roksvoll Raufoss stasjon Raufoss stasjon Breiskallen Almsfeltet Hunndalen Hans Mustads gate Sykehuset Gjøvik Sverdrupsgt. Gjøvik skysstasjon Mandag - fredag NBR … … … 7:10 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 … … … 7:14 8:14 9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14 21:14 … … … 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 … … … 7:19 8:19 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19 … … … 7:21 8:21 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21 … … … 7:23 8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 21:23 … … 6:27 7:27 8:27 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27 21:27 … … 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 5:32 … 6:32 7:32 8:32 c9:32 10:32 11:32 12:32 c13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32 5:37 … 6:37 7:37 8:37 9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37 5:39 … 6:39 7:39 d8:39 9:39 10:39 c11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 c16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39 5:42 … 6:42 7:42 8:42 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42 5:46 … 6:46 7:46 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46 21:46 5:50 … 6:50 7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 g12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50 5:54 … 6:54 7:54 8:54 9:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54 21:54 5:58 … 6:58 7:58 8:58 9:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58 21:58 6:00 … 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 6:05 … 7:05 8:05 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05 6:08 … 7:08 8:08 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08 22:08 6:12 … 7:12 8:12 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 21:12 22:12 6:15 … 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 … 6:20 … 7:20 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 … 6:23 6:40 f7:23 f8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 21:23 … 6:28 6:45 7:28 8:28 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28 21:28 … 6:32 6:49 7:32 8:32 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32 … 6:34 6:51 7:34 8:34 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34 21:34 … 6:37 6:54 7:37 8:37 9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37 … | 6:56 | | | | | | | | | | | | | | | … 6:43 7:00 7:43 8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43 21:43 … c Korr. til Skreia rute 310/315 d Korr. til Skreia skoledager rute 315 e Korr. til Skreia rute 315 f Korr. Åsmarka rute 333 skoledager g Korr. fra Fjellhaug rute 315 NBR = Nettbuss Lørdag Søndag NBR NBR … … 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 18:10 … 16:10 18:10 20:10 … … 9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 18:14 … 16:14 18:14 20:14 … … 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:16 16:15 18:16 … 16:15 18:15 20:16 … … 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:20 16:19 18:20 … 16:19 18:19 20:20 … … 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:22 16:21 18:22 … 16:21 18:21 20:22 … … 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:25 16:23 18:25 … 16:23 18:23 20:25 … … 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:30 16:27 18:30 … 16:27 18:27 20:30 … … 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:33 16:30 18:33 … 16:30 18:30 20:33 … 8:32 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:35 16:32 18:35 14:32 16:32 18:32 20:35 … 8:37 9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:40 16:37 18:40 14:37 16:37 18:37 20:40 … 8:39 9:39 10:39 e11:39 12:39 13:39 14:39 15:42 16:39 18:42 14:39 16:39 18:39 20:42 … 8:42 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:45 16:42 18:45 14:42 16:42 18:42 20:45 … 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 18:46 14:46 16:46 18:46 20:49 … 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 18:50 14:50 16:50 18:50 20:50 … 8:54 9:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 18:54 14:54 16:54 18:54 20:54 … 8:58 9:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 18:58 14:58 16:58 18:58 20:58 … 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 19:00 15:00 17:00 19:00 21:00 … 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 19:05 15:05 17:05 19:05 21:05 … 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 19:08 15:08 17:08 19:08 21:08 8:12 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 19:12 15:12 17:12 19:12 21:12 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 … 17:15 … 15:15 17:15 19:15 … 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 … 17:20 … 15:20 17:20 19:20 … 8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 … 17:23 … 15:23 17:23 19:23 … 8:28 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 … 17:28 … 15:28 17:28 19:28 … 8:32 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 … 17:32 … 15:32 17:32 19:32 … 8:34 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 … 17:34 … 15:34 17:34 19:34 … 8:37 9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 … 17:37 … 15:37 17:37 19:37 … | | | | | | | | … | … | | | … 8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 … 17:43 … 15:43 17:43 19:43 … www.sandbeck.no Oppland fylkeskommune Kundesenteret OpplandsTrafikk 2626 Lillehammer kundesenteret@opplandstrafikk.no www.opplandstrafikk.no Informasjon om kollektivtilbudet i Oppland www.innlandskortet.no Billetter, takster, reiseplanlegger og nettbutikk for Oppland og Hedmark Ringer du fra mobiltelefon eller utenfor Oppland fylke, bruk telefonnr. 815 00 191 Ruteopplysning 177 Man – fre: 07:00 – 21:00 Lør: 09:00 – 17:00 Søn: 10:00 – 18:00 BUSSRUTER 17.08.09-20.06.10 301/302 RINGRUTA Gjøvik Kapp Lena Reinsvoll Raufoss Gjøvik

Her kan du også laste ned guiden som - Turistkontor for Gjøvik Land ...
gjovik.com
Eller last ned guiden som en pdf. - Turistkontor for Gjøvik Land Toten
gjovik.com
360 Skreia - Kapp - Lena
rute.oppland.org
Lazy Days på Kapp Verde:
bmagasinet.no
Kvantifiering av IgG, protein HC, kappa - Aleris
aleris.se
Velkommen til - Turistkontor for Gjøvik Land Toten
gjovik.com
Schrumpfformteil SFT ohne Kappe - Bammer Handels GmbH
bammer.gmbh.at
Artiklen bringes med venlig tilladelse fra Knud Kapper Hansen ...
vestervold148.dk
590420 Kappe/gjæringssag MSS254-1
gkwebonline.no
Sør-Amerika med Kapp Horn - Escape Travel
escape.no
Lene Hansson Wellness på Henne Strand Camping 1. juli
hennestrandcamping.dk
Styremøte nr. 1/2009 - Høgskolen i Gjøvik
hig.no
Lena Sjögren Schema Tid: tisdagar, kl. 13-15 torsdagar, kl. 1
archaeology.su.se
TFXP-O 1 kV - Nexans
nexans.com
1.KLASSE
strandskole.no
2008/1 - DX-Listeners' Club
dxlc.files.wordpress.com
TFXP-O 1 kV - Nexans
nexans.no
Laboratorienytt nr 1 2011
vll.se
Bordrup MTB løb Rute 1
bvoksbol.dk
1. Planbeskrivelse - Oppland fylkeskommune
oppland.no
1 PLAN FOR KONFIRMANTENE I SANDEFJORD SOKN VÅREN ...
sandefjord.kirken.no
051006 St.prp 1. - InnoTrans
innotrans.net
1 - Norsk Lokomotivmannsforbund
lokmann.no
SN/ea, 26/3-68 av Svein Nordbotten 1. Geografisk klassifisering En ...
nordbotten.com
1. Hva er trafikkmengden i Bærumstunnelen i dag ... - Jernbaneverket
jernbaneverket.no
UTFYLLENDE VEDLEGG DEL 1 – OVERORDNET - Plan
plan.og.bygningsetaten.oslo.kommune.no
1-215 Planbeskrivelse 28.03.2012.pdf - Stjørdal kommune
stjordal.kommune.no