12.05.2016 Views

OverhallaMagasin_72dpi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

S. 6<br />

BYGGER BODØ I FELLESSKAP<br />

S. 10<br />

DRØMMEHUS FOR ANDERS<br />

BARDAL<br />

S. 30<br />

OPPDRETTSINNOVASJON I<br />

BETONG<br />

«I FELLESSKAP<br />

KAN VI FÅ TIL ALT»<br />

LES OM HVORDAN «BUILDING OF THE YEAR 2015» BLE SKAPT<br />

S. 26


ET MØTE MED ARNT OVE AMDAL, EIER OVERHALLA GRUPPEN<br />

FRAMOVERLENT<br />

INDUSTRIEVENTYR<br />

Det er gjerne på små steder at store ting oppstår. Overhalla i Nord-Trøndelag<br />

er i så måte ikke unik. Likevel er det noe ekstra fascinerende ved det<br />

industrieventyret som utspiller seg i landbruksbygda.<br />

Tekst: BÅRD SVENDSEN Foto: J Ø R A N<br />

WÆRDAHL/GRAHAM STOKES<br />

–D<br />

u kan si at vi lener oss på<br />

hver andre, og da er det veldig<br />

trygt og komfortabelt for deg å<br />

lene deg på oss, også, sier Arnt<br />

Ove Amdal i Overhalla Gruppen med en blanding<br />

av et smil og ettertenksomhet. Direktøren for<br />

industri eventyret i Overhalla vet at han jobber med<br />

en gruppe selskaper som kan levere unike ting. Og<br />

det er tydelig at han gleder seg til fortsettelsen.<br />

Det er gjerne på små steder at store ting<br />

oppstår. Overhalla i Nord-Trøndelag er i så måte<br />

ikke unik. Likevel er det noe ekstra fascinerende<br />

med det industrieventyret som utspiller seg i<br />

landbruksbygda.<br />

Med bygdas navn som merkevare har Overhalla<br />

Gruppen samlet bedrifter som produserer og monterer<br />

elementer i betong, tre og stål, samt at de har et<br />

eget transportselskap som frakter elementene ut til<br />

de ulike byggeplassene.<br />

2 Overhalla Gruppen


– Vi er nok en av få industrimiljøer i Norge som<br />

leverer elementer innen både tre, stål og betong. Den<br />

kombinasjonen er det ingen andre som har, og det er<br />

klart det gir oss store fordeler. Veldig mange prosjekter<br />

handler jo om en kombinasjon av de tre materialene.<br />

SAMMENSVEISET GRUPPE Merkevaren Overhalla<br />

Gruppen så dagens lys i 2013. Fram til da hadde de<br />

fire selskapene operert som selvstendige selskaper, med<br />

Overhalla Gruppen AS som største aksjonær.<br />

Det lå mange følelser i lufta den dagen ideen om et<br />

felles selskap for første gang ble uttalt. Før det kom så<br />

langt hadde Arnt Ove i lang tid gått og<br />

tenkt at det måtte da gå an å utnytte alle<br />

fellesnevnerne på en bedre måte enn<br />

de gjorde på det tidspunktet. Selv om<br />

samlokalisering og samarbeidet allerede<br />

var en viktig faktor, ville det å framstå<br />

med en felles merkevare kunne åpne for<br />

nye muligheter.<br />

Forløsningen kom først etter en<br />

samling i regi av Innovasjon Norge.<br />

Samlingen handla om markedskommu<br />

nikasjon og markedsarbeid, og<br />

potensialet til de fire selskapene ble for<br />

alvor synliggjort. Kostnader, utvikling,<br />

administrasjon; det var et gedigent<br />

uforløst potensiale som lå der, og som<br />

ble stadig mer tydelig jo mer det ble<br />

snakket om.<br />

Spoler vi tilbake til 14. Juni 2013 var det en betydelig<br />

prosess som hadde foregått. Ideen om en felles merkevare<br />

og uttrykk, hadde ikke bare slått rot. Den hadde gått fra<br />

å være noe litt skummelt og fremmed til å ha blitt en<br />

gruppe selskaper som sammen hadde staket ut en felles<br />

kurs. Med et felles navn.<br />

I dag har samarbeidet satt seg for alvor, og mange har<br />

vanskeligheter med å se for seg hvordan disse selskapene<br />

skulle fortsatt det nære samarbeidet uten å ende opp<br />

under en felles paraply.<br />

– Det gir bare mening, og det vil bli bedre og bedre<br />

etterhvert, sier Arnt Ove, før han begynner å liste opp<br />

noen av de mest nærliggende synergiene selskapene har<br />

opplevd etter endringen.<br />

– Når vi leverer anbud gjør vi det ofte sammen, og vi<br />

kan jo levere på alt, siden vi har både tre, stål og betong i<br />

«OFTE<br />

TRENGS EN<br />

KOMBINASJON<br />

AV FLERE<br />

TYPER<br />

MATERIALER<br />

PÅ ETT OG<br />

SAMME<br />

PROSJEKT,<br />

OG DA KAN<br />

OVERHALLA<br />

GRUPPEN<br />

TILBY DETTE»<br />

egne hus. Produktutvikling er et annet område hvor det<br />

nå er mer naturlig å trekke veksler på hverandre. Vi har<br />

blant annet samarbeidet om et passivhusprosjekt som<br />

har fått mye oppmerksomhet den siste tiden. Videre er<br />

alt av profilering felles, også når det gjelder bekledning,<br />

så det er en helt annen hverdag hvis man tenker merkevarebygging<br />

og markedsføring. Jeg tror rett og slett at vi<br />

tenker rett.<br />

INDUSTRIALISERT SKREDDERSØM Det at<br />

Overhalla Gruppen har fire bedrifter som leverer produkter<br />

og tjenester i ulike materialer gir en enorm styrke.<br />

– Å få hele leveransen fra en og samme<br />

leverandør tror jeg oppfattes som en stor<br />

fordel ute blant kundene. De vet at vi har<br />

samarbeida og kvalitets sikra kompatibiliteten<br />

mellom de ulike elementene, og at alle<br />

materialene har hatt likt fokus gjennom hele<br />

prosjekteringen. I tillegg er alle bedriftene<br />

fokusert på industrialisering og effektivitet.<br />

For nettopp det er et av de store fortrinnene<br />

til Overhalla Gruppen. De leverer<br />

i flere materialer og de har spesialisert seg<br />

på industrialisert produksjon av elementene<br />

de leverer. Bedriftene har i tillegg egne<br />

konstruk sjonsavdelinger som tegner i 3D og<br />

benytter BIM – verktøy.<br />

– Mange tenker at «industrialisert»<br />

betyr at vi lar maskinene gjøre all jobben og<br />

produserer det samme hele tiden, men det er<br />

jo et stykke unna sannheten, sier Arnt Ove.<br />

– Industrialisering er ikke bare at vi flytter produksjonen<br />

inn i fabrikk, men at deler av produksjonen også<br />

blir automatisert. Overhalla Hus kan faktisk produsere<br />

ett hus per dag. Og husene kan se ut slik kunden vil.<br />

At prosessen er automatisert gjør oss jo bare enda mer<br />

fleksible med tanke på hva vi kan produsere. Men vi er<br />

avhengige av gode fagarbeidere på alle områder dersom<br />

industrialiseringa skal fungere. En maskin kan aldri<br />

erstatte den menneskelige kompetansen og alle våre elementer<br />

går gjennom flere prosesser og kvalitetssikringer<br />

av våre ansatte.<br />

For en utenforstående høres det nesten uvirkelig ut,<br />

et helt hus, med malte vinduer, isolasjon, og grunnet<br />

kledning produseres ferdig i løpet av en dag. I Overhalla<br />

er det hverdagen.<br />

Overhalla Gruppen<br />

3


OVERHALLA BETONGBYGG<br />

Overhalla Betongbygg ble grunnlagt på Bjørnes<br />

i Overhalla i 1946. På 90-tallet startet de<br />

element produksjon og er nå en av de største<br />

elementprodusentene i landet. Som den eneste<br />

leverandøren nord for Dovre, kan Overhalla<br />

Betongbygg tilby slipte og børstede betongelementer<br />

i alle varianter. Overhalla Betongbygg jobber for det<br />

meste mot entreprenører og landbruksmarkedet og<br />

leverer elementer til alt fra skoler, leiligheter, kulturhus<br />

lager og produksjonsbygninger i ulike bransjer.<br />

• Omsetning på 254 millioner i 2014<br />

• Stiftet i 1946<br />

• 121 ansatte<br />

OVERHALLA TRANSPORT<br />

Overhalla Transport hadde sin opprinnelse<br />

som Amdals Maskin i 1972, og har siden<br />

drevet hovedsakelig med anleggsvirksomhet<br />

og massetransport. Selskapet har i dag<br />

spesialisert seg på frakte betongelementer<br />

levert av Overhalla Betongbygg. Av åtte biler<br />

er fem spesialdesignet for nettopp for denne<br />

typen frakt. Bedriften ble i 2011 utropt til årets<br />

Gasellebedrift i Nord-Trøndelag.<br />

• Omsetning på 14 millioner i 2014<br />

• 10 ansatte<br />

• Kjører 800 000 km i året<br />

Selv om bedriftene i Overhalla Gruppen<br />

opererer i ulike markeder er noe av det som<br />

driver utviklingen framover, deres<br />

store fokus på fleksibilitet. At det<br />

ferdigproduseres elementer inne<br />

i en fabrikk, betyr slett ikke at det<br />

lages de samme elementene hele<br />

tiden. Ikke bare produserer de<br />

mange byggtyper. Hver kunde har<br />

også sine egne ønsker, og i enkelte<br />

tilfeller har de levert hus som slett<br />

ikke ligner på noen av de hustypene<br />

de bruker som utgangspunkt.<br />

Det er slike utfordringer<br />

de vil ha, og det er slik de ønsker<br />

å jobbe.<br />

Alle bedriftene under<br />

Overhalla paraplyen har et systematisk<br />

og forpliktende forhold til<br />

HMS. De ansatte er gruppens viktigste ressurs,<br />

og velferd, sikkerhet og faglig utvikling er noe<br />

som settes i høysetet.<br />

Selv om vår skadestatistikk jevnt over er<br />

AT DET<br />

FERDIG­<br />

PRODUSERES<br />

ELEMENTER<br />

INNE I EN<br />

FABRIKK,<br />

BETYR SLETT<br />

IKKE AT<br />

DET LAGES<br />

DE SAMME<br />

ELEMENTENE<br />

HELE TIDEN<br />

veldig bra, er det ikke noe vi kan slå oss på<br />

brystet med i dag. I høst mistet Overhalla<br />

Transport en kollega i en dødsulykke,<br />

og det er en tragisk hendelse<br />

som sitter i oss alle. Vi håper og<br />

tror at vi i felleskap skal komme oss<br />

styrket igjennom dette.<br />

Det å være i stadig utvikling<br />

handler også mye om å stadig<br />

fokusere på kontinuerlig forbedring.<br />

Det var her metoden Lean kom<br />

inn i bildet i 2013, som et ledd i<br />

ut viklingen av Overhalla Gruppen.<br />

– Lean Production, eller «slank<br />

produksjon» som det gjerne kalles<br />

på norsk, er en metodikk som helt<br />

enkelt sagt handler om å framstille<br />

varer og tjenester på best mulig<br />

måte.<br />

Metodikken fokuserer på å eliminere sløsing<br />

og unødvendige operasjoner, og ser på kundens<br />

opplevelse av trygg leveranse og høy kvalitet på<br />

sluttproduktet.<br />

4 Overhalla Gruppen


OVERHALLA HUS<br />

Overhalla Hus har i snart 45 år produsert og levert<br />

utallige hustyper og elementer til både privat –<br />

og proffmarkedet. Med innendørs, automatisert<br />

produksjonslinje kan de produsere ett hus per skift<br />

ved optimal produksjon. Dette skjer under tørre,<br />

stabile og sikre forhold. Fleksibiliteten er stor, og<br />

kunden får drømmehuset akkurat som bestilt.<br />

Levert og montert. Overhalla Hus var en av de<br />

første bedriftene som tok i bruk den industrialiserte<br />

byggemetoden.<br />

• 43 ansatte<br />

• Oppstart av bedrift i 1971<br />

• Omsetning på 100 millioner i 2014<br />

OVERHALLA MEKANISKE<br />

Fra å være ei lokal bygdesmie i 1887, har Overhalla<br />

Mekaniske (tidl. Øiesvold Maskinverksted) i dag<br />

utviklet seg til å være en sentral del av Overhalla<br />

Gruppen. Stål og aluminium leveres både til<br />

Overhalla Hus, -Betongbygg og -Transport, og til<br />

store eksterne prosjekter. Med ny skjæremaskin på<br />

plass er Overhalla Mekaniske rustet for en spennende<br />

framtid, med skipsverftindustrien som siktemål.<br />

• 12 ansatte<br />

• Omsetning 2014: 9 millioner<br />

• Har i en årrekke vært Gaselle- og AAA-bedrift<br />

For en bedrift som møter konkurranse både<br />

nasjonalt og internasjonalt, er det viktig å være<br />

i front av utviklingen, ikke bare når det gjelder<br />

verktøy og maskiner, men også hvordan man<br />

bruker dem.<br />

– Dersom vi ikke tenker flyt og<br />

effektivisering så er vi ikke i dette<br />

markedet om 10 år.<br />

– En egen Lean-konsulent er<br />

ansatt i Overhalla Gruppen for å<br />

følge opp arbeidet. For her er det<br />

ikke snakk om en engangsprosess,<br />

dette er en metodikk som er<br />

implementert og skal etterleves på<br />

alle plan, kontinuerlig. SINTEF har også vært<br />

sterkt involvert i startfasen av prosjektet og<br />

kommer jevnlig på fabrikkbesøk for å følge opp.<br />

– For å bruke Overhalla Betongbygg som<br />

et eksempel; her har vi et mål om å ha 100<br />

forbedringer hver måned innenfor selskapet<br />

som helhet. For å få til dette er vi nødt til å hele<br />

tiden søke å gjøre ting på enklere, raskere og<br />

smartere måter. Det høres kanskje omfattende<br />

«VI HAR ET<br />

ET MÅL OM<br />

Å HA 100<br />

FORBEDRINGER<br />

HVER MÅNED»<br />

ut, men skal vi nå målene våre er vi nødt til å<br />

jobbe sånn.<br />

Målene Arnt Ove snakker om er knytta<br />

til tall. Store ord om framtida er ikke Arnt<br />

Oves måte å gjøre ting på. Han liker best å la<br />

arbeidet som legges ned i<br />

produksjonslokalene snakke<br />

for seg. Likevel drister han seg<br />

til å være litt tallkonkret når<br />

han blir utfordra.<br />

– Omsetter Overhalla<br />

Gruppen for en halv milliard<br />

i år (2015), og for en milliard<br />

om 10 år, da er det i hvert fall<br />

ting som tyder på at det vi har gjort er riktig.<br />

Og veien dit, den går via enda mer systematisk<br />

arbeid i fabrikkene, mer markedsføring, flere<br />

selgere, flere forhandlere og enda flere flinke<br />

ansatte.<br />

– Vi mener vi er skodd for fremtiden og vi<br />

ser lyst på fortsettelsen, avslutter Amdal.<br />

Overhalla Gruppen<br />

5


Oversiktsbilde: Mørkvedlia Studentboliger. Fasadeelementer i treverk og betongelementer.<br />

255 NYE BOLIGER<br />

FOR STUDENTENE<br />

I BODØ<br />

Studentsamskipnaden i Bodø er snart<br />

ferdige med bygging av 255 studentboliger<br />

i Mørkvedlia i Bodø. Boligene bygges i<br />

gangavstand til Universitetet i Nordland<br />

og Politihøgskolen, og er et historisk løft for<br />

studentene i Glimt-byen.<br />

Tekst: KJERSTIN OPDAHL<br />

Foto: BÅRD HANSEN OG KJERSTIN OPDAHL<br />

D<br />

a entreprenør Gunvald Johansen fikk totalentre prisen<br />

på bygge trinn èn i dette prosjektet, valgte de tre og<br />

betong fra Overhalla Gruppen. Det ble det hittil<br />

største samarbeids prosjektet til Overhallabedriftene.<br />

Studentboligene i Bodø er kanskje det beste eksemplet på<br />

byggtyper som bedriftene i Overhalla Gruppen samarbeider<br />

på. Prosjektleder i Gunvald Johansen, Rune Eliseussen er en av<br />

dem som har vært med på hele prosessen rundt utvelgelsen av<br />

underleverandører og kan bekrefte dette.<br />

– For oss som har totalentreprisen på et så stort bygg er det<br />

viktig med forutsigbarhet. En tett dialog mellom de største<br />

bedriftene i prosjektet er noe av grunnen til at vi valgte å gå for<br />

tre– og betongelementer fra Overhalla Gruppen. Bedrifter som<br />

kjenner hverandre godt har større forutsetning til å levere gode<br />

underlag, tegninger og utvikle detaljer. Mye tid kan spares på<br />

god kommunikasjon og tett samarbeid, forklarer han.<br />

6 Overhalla Gruppen


OVER: Opplasting av betongelementer ved fabrikken i Overhalla.<br />

UNDER T.V.: Selger og prosjektleder i Overhalla Hus Stein Sagvik, Tore Hansen selger i<br />

Overhalla Betongbygg<br />

På prosjektet i Mørkvedlia har Overhalla Betongbygg levert<br />

bæresystem og skillevegger i betong, mens Overhalla Hus har<br />

produsert ytterveggselementene i treverk. Overhalla Transport<br />

har stått for det meste av frakten opp til Bodø<br />

sammen med andre lokale transportfirma.<br />

Overhalla Hus har levert sine veggelementer<br />

ferdige med vinduer og dører, og selv<br />

om man må kunne påregne litt etterarbeid,<br />

forenkler dette byggeprosessen.<br />

FAKTA<br />

STUDENT­<br />

BOLIGENE<br />

• Det bygges 255 boliger,<br />

INDUSTRIALISERING I PRAKSIS.<br />

Selger og prosjektleder i Overhalla Hus, Stein<br />

Sagvik jobber til daglig med entreprenører<br />

og store byggeprosjekter. Sammen med Tore<br />

Hansen i Overhalla Betongbygg er de viktige<br />

brikker i Bodø-prosjektet.<br />

– Entreprenører ønsker i mindre grad<br />

Johansen AS<br />

å sitte på en stor arbeidsstokk, forklarer<br />

Hansen.<br />

– Vårt inntrykk er at de ønsker å få tettet<br />

bygget så snart som mulig slik at de innvendige<br />

arbeidene kan starte. Det er dette<br />

som tar tid og med effektive bærekonstruksjoner<br />

og fasader kommer de seg fortere i<br />

gang med det. Sagvik og Hansen har hatt et tett samarbeid<br />

sammen med andre prosjektledere og konstruksjonsavdelinger<br />

i de to Overhallabedriftene. De er av klar oppfatning av at<br />

med totalt areal på ca<br />

8000 m 2 fordelt på 2<br />

bygg i 3 og 5 etasjer<br />

• Prosjekteier: Studentsamskipnaden<br />

i Bodø<br />

• Entreprenør: Gunvald<br />

• Total økonomisk ramme<br />

for prosjektet: ca. 230<br />

mill. kr. inkl. bygging av<br />

infrastruktur i området.<br />

måten samarbeidet er organisert på, bedrer kommunikasjonsflyten<br />

ut til kunden.<br />

– Vi bruker moderne teknologi og produksjonsmetoder,<br />

men man kommer ikke bort fra at god dialog<br />

mellom involverte i prosjektet er et svært viktig<br />

suksesskriterium. I tillegg synes vi det er bra at<br />

vi klarte å konkurrere ut utenlandske aktører på<br />

dette prosjektet. sier Sagvik.<br />

Siden bjelkelag, bærekonstruksjoner og skillevegger<br />

i boligbygget er laget i betong får også<br />

kunden og sluttbrukerne et bygg som er brannsikkert.<br />

Kombinert med fasader i treverk gir det<br />

bygningen et flott uttrykk. Byggenes plassering<br />

gjør at den arkitektoniske utformingen, fargevalg<br />

og materialvalg er spesielt vektlagt. Byggene er<br />

plassert i svak bueform og følger topografien på<br />

åsen. Utsiden og innsiden av byggene er gitt ulike<br />

materialvalg og utsiden tar utgangspunkt i den<br />

dominerende trefasaden, teglforblending, som<br />

finnes på Universitetet i Nordland (UiN), mens<br />

innsiden har en varmere karakter og materiale<br />

som i større grad forbindes med boliger. Det er<br />

ulike fasdeuttrykk med egne platefelt for hver<br />

hybel hvor fargene varierer avhengig av etasje.<br />

Området hvor boligene reises er regulert for 600 bo enheter<br />

hvor 1. byggetrinn på totalt 255 enheter er under bygging.<br />

Høstens studenter har dermed mye å se frem til.<br />

Overhalla Gruppen<br />

7


NYHETER<br />

FØLG MED PÅ VÅRE NETTSIDER FOR FLERE NYHETER<br />

WWW.OVERHALLAGRUPPEN.NO<br />

OVERHALLA HUS:<br />

LANSERING AV NYE<br />

HUSMODELLER<br />

vert år utvikler Overhalla<br />

H<br />

Hus fire til åtte nye<br />

husmodeller. Fokus<br />

er ikke bare uttrykk<br />

og planløsning. Energieffektive<br />

løsninger står også i sentrum.<br />

En viktig del av utviklingen i Overhalla Hus er å<br />

produsere nye typer bolighus som passer ulike<br />

familier. Gjennom årene forandres behov og<br />

uttrykk i takt med trender og samfunnsmessige<br />

strukturer. De siste årene har etterspørselen av<br />

boliger med et moderne uttrykk vært større enn<br />

tidligere og fokuset har vært å utvikle denne typen.<br />

Ved slutten av 2015 lanserer Overhalla Hus<br />

flere nye husmodeller. Hustypene Miranda og<br />

Savanna er to i den moderne linjen som allerede<br />

finnes i huskatalogen.<br />

– Ved siden av å utvikle nye arkitektoniske<br />

uttrykk og planløsninger er det viktig for oss å høre<br />

på tilbakemeldinger fra markedet og våre kunder,<br />

sier salgs – og markedssjef Stig Morten Paulsen.<br />

– I tillegg til dette jobber vi med å kunne tilby<br />

energieffektive løsninger. Vi har hatt vellykkede<br />

passivhusprosjekter og vårt neste mål er å kunne<br />

bidra til utviklingen av nullenergihus, sier Paulsen.<br />

Nullenergihus handler om alt fra plassering av<br />

huset på tomten til isolasjonsløsninger og bruk av<br />

solcelleenergi.<br />

– Regjeringen har en uttalt visjon om at alle<br />

nybygg skal bli nullvisjonshus innen 2020. Dette<br />

ønsker vi å være med på. Alle våre husmodeller<br />

kan gjøres om til energibesparende hus og sammen<br />

med kunden ønsker vi å finne gode løsninger.<br />

De nye modellene kommer i katalogen i slutten<br />

av 2015.<br />

VÅRE FORHANDLERE:<br />

Overhalla Hus har forhandlere i<br />

store deler av landet. Ta gjerne<br />

kontakt med dem for mer<br />

informasjon. Kontaktinformasjon til<br />

hver forhandler finnes på;<br />

www.overhallahus.no<br />

AVERØY Toro Bygg AS<br />

TROFORS Grane Hytteservice AS<br />

KORGEN Totalbygg AS<br />

TROMSØ Tromsø Boligsenter AS<br />

SJØVEGAN Sjøveganhytta AS<br />

LEKSVIK Vågen Bygg AS<br />

KYRKSÆTERØRA G-Bygg AS<br />

VALDERØY Nordstrand Bygg1 AS<br />

GAUSDAL Gausdal Byggservice AS<br />

STEINKJER Trøndelag Mur og Bygg AS<br />

ÅLVUNDFJORD Nordmørsbygg AS<br />

DRØBAK Sats Bygg AS<br />

8


OVERHALLA FJØS:<br />

MASTEROPPGAVE<br />

I OVERHALLA FJØS<br />

S<br />

tudentene<br />

ved BI Trondheim syntes<br />

samarbeidet i Overhalla Fjøs var så<br />

annerledes og spennende at de valgte å<br />

skrive masteroppgave på det.<br />

Da masterstudentene Sverre Petter Solum og Tore Bakken Bolme fikk<br />

høre om samarbeidet i Overhalla Fjøs mente de dette måtte bli deres<br />

avslutningsoppgave som studenter i Trondheim. De har fokusert på<br />

hva som fremmer kompetanseutvikling i et bedriftssamarbeid. Noen<br />

av funnene deres var at Overhalla Fjøs har en organisering som er<br />

høyst uvanlig i byggebransjen. Bedriftene i Overhalla Fjøs tar med seg<br />

kompetanse fra et byggeprosjekt til neste prosjekt. Kompetansen ut -<br />

vikles og akkumuleres. Alle bedriftene har vært involverte i oppgaven<br />

og studentene har presentert funnene for ledelsen i Overhalla Fjøs.<br />

OVERHALLA<br />

BETONGBYGG:<br />

FLERE PROSJEKT<br />

PÅ GANG<br />

Bedriftene i Overhalla Gruppen har for tiden flere<br />

prosjekter i Bodø – regionen. Det er mye aktivitet<br />

i området og flere av bedriftene fra miljøet i<br />

Overhalla er godt representert.<br />

Ved Bodø nødsentral og brannstasjon<br />

leverer Overhalla Betongbygg slipte fasader i<br />

svart og hvitt. Dette er en oppsiktsvekkende og<br />

annerledes betongfasade og bygget skal stå klart<br />

våren 2016. Det er ikke bare i Bodø det bygges<br />

og betongprodusentene i Overhalla har flere<br />

spennende prosjekter på gang:<br />

• Drømmebakeriet i Lierne Kommune<br />

• Senja Videregående Skole<br />

• Troms Stamfiskstasjon<br />

• City Nord kjøpesenter i Bodø<br />

• Rock Garden leiligheter i Namsos<br />

Følg gjerne med på våre nettsider og på sosiale<br />

medier for oppdatering på våre prosjekter.<br />

OVERHALLA BETONGBYGG:<br />

BYGGER NYTT<br />

SMOLTANLEGG<br />

PÅ SENJA<br />

Overhalla Betongbygg har i den siste tiden fått flere prosjekter i<br />

oppdrettsnæringa. Den siste kontrakten ble inngått med Troms<br />

Stamfiskstasjon som skal bygge et 12.000 m 2 stort landbasert<br />

smoltanlegg på Senja. Produksjonen av betongelementer skal foregå<br />

50% hos Overhalla Betongbygg sin søsterbedrift, Element Nor i Troms,<br />

og 50% på fabrikken i Overhalla. Prosjekteringen er godt i gang og<br />

byggestart er satt til august 2015. Leveransen består av fasadeelementer,<br />

bærekonstruksjoner og elementer til smoltkar. Det beregnes cirka et års<br />

byggetid på prosjektet.<br />

9


Skihopperen Anders Bardal er historie. Nå er det<br />

familiefar-Anders som gjelder, og noe av det som har opptatt<br />

ham mest av alt den siste tiden, er husbygging.<br />

HUSDRØMMEN BLE TIL<br />

DRØMME-<br />

HUSET<br />

Tekst: BÅRD SVENDSEN<br />

Foto: JØRAN WÆRDAHL, GRAHAM STOKES<br />

OG KJERSTIN OPDAHL<br />

I<br />

flere år hadde Anders og kona Ingrid hatt et ønske om<br />

å bygge sitt eget hus. Når familien fant ei tomt de hadde<br />

lyst til å bygge på, var det på mange måter forløsende<br />

for planer som de hadde gått med lenge.<br />

– Det er en følelse og en drøm vi har hatt i mange år, at det<br />

måtte vært en stor opplevelse å få bygge sitt eget hus. Det er en<br />

tanke som kanskje har vært vel så sterk som akkurat hvordan<br />

et selvbygget hus skal se ut.<br />

Som så mange andre husbyggere, eller husdrømmere,<br />

begynte de med å orientere seg om hva slags muligheter de<br />

egentlig hadde. Tomt på Lø på Steinkjer var allerede sikra, ei<br />

tomt som ligger på en høyde og nærmest ”krever” et hus som<br />

gir mye utsikt. Flere leverandører og entreprenører ble besøkt,<br />

utallige kataloger ble trålt og etter hvert satt de igjen med fire<br />

aktuelle leverandører. De tok kontakt med dem en etter en.<br />

Anders og Ingrid hadde allerede en god del tanker om<br />

hvordan de ønsket at et framtidig hus skulle se ut, og hva slags<br />

funksjoner det skulle dekke. Det var flere av leverandørene<br />

som i og for seg kunne levere dette. Likevel falt valget på Overhalla<br />

Hus, fra Overhalla Gruppen.<br />

– Når jeg ser tilbake på det ble vi vel egentlig ”solgt” allerede<br />

i det første møtet med Overhalla Hus. Måten de tok i mot oss<br />

på, presenterte seg selv og sine fleksible løsninger på, ga oss<br />

umiddelbart en god følelse.<br />

Det at Overhalla Gruppen kunne levere i et så bredt sortiment,<br />

og i så mange materialer, var også betryggende. Og den<br />

gode følelsen har de hatt med seg videre i prosjektet.<br />

Overhalla Hus har en innendørs produksjonslinje, hvor de<br />

produserer ferdige elementer som fraktes til byggeplassen og<br />

settes sammen, som et byggesett.<br />

10 Overhalla Hus


Produksjonsmetoden er standardisert og i stor grad maskinell,<br />

men standardiseringen gjelder i høyeste grad bare produksjonsmetoden<br />

og ikke hvordan det endelige huset skal se ut. Overhalla<br />

Hus har et utvalg av standard-hus i sitt sortiment, men husbyggere<br />

som ønsker sine egne løsninger har full mulighet til det. Det<br />

var mye godt dette Anders og Ingrid falt for.<br />

I løpet av den første samtalen med selgerne i Overhalla Hus<br />

ble det mange aha-opplevelser og befriende bekreftelser. Flere av<br />

alternativene de hadde sjekket ut, tilsa at de måtte inngå kompromisser<br />

når det gjaldt å få huset så funksjonelt som de hadde<br />

ønsker om. Hos Overhalla Hus opplevde de derimot at det var<br />

rom for det de selv hadde av planer, samtidig som Overhalla Hus<br />

sin produksjonsmetode og modulbaserte tilnærming til husbygginga<br />

ville sikre rask framgang.<br />

FAKTA<br />

ANDERS BARDAL<br />

• Anders Bardal, Steinkjer.<br />

• Født 1982, gift, 2 barn.<br />

• Tidligere landslangshopper<br />

på ski.<br />

• Debuterte i verdenscupen i<br />

2001, og vant verdenscupen<br />

sammenlagt i sesongen<br />

2011/2012.<br />

• 18 NM-medaljer, hvorav 8 gull<br />

• 10 VM-medaljer, hvorav 2 gull<br />

• 2 bronsemedaljer i OL.<br />

• La opp som skihopper etter<br />

sesongen 2014/2015.<br />

Overhalla Hus<br />

11


PÅ FABRIKKEN: Ingrid og Anders på fabrikkbesøk i Overhalla<br />

Møter med arkitektene til Overhalla Hus viste at de kunne<br />

utforme huset slik de ville. Tomtas særegenheter og kvaliteter<br />

var det også fullt mulig å utnytte.<br />

FLERE MØTER MED SELGER OG ARKITEKT ble<br />

gjennomført, og til slutt hadde Anders og Ingrid<br />

kommet fram til et hus som var akkurat slik de<br />

ønsket seg.<br />

Etter hvert ble prosjektleder Sven Harald Hovd<br />

også koblet på, og husdrømmen var enda noen<br />

steg nærmere å bli en realitet.<br />

Som prosjektleder hadde Hovd ansvaret for<br />

blant annet å sette opp en produksjonsplan og<br />

gjøre nødvendige eksterne bestillinger. I dette lå<br />

også å sørge for at alt av materiell og spesialbestillinger<br />

følges opp. I neste omgang ble det så laget en<br />

byggeplass-bok, som ble sendt til den som skulle<br />

sette opp bygget.<br />

Selv om huset til Anders og familien er av det<br />

ordinære slaget, var det mye skreddersøm som<br />

måtte til, sammenlignet med husene de hadde<br />

sett i katalogen. Da var Hovd god å ha, og han sørget for at alt<br />

fra vinduer og dører til kjøkken, bad og trapper ble bestilt i<br />

henhold til ønskene.<br />

Anders forteller at han i utgangspunktet hadde mangelfull<br />

kunnskap når det gjaldt konseptet ferdighus, eller elementhus.<br />

Forestillingene om lite valgfrihet var så absolutt til stede, og<br />

derfor var følelsen desto bedre når han forstod at her kunne<br />

han få akkurat det huset han ønsket. Med drømmen om å<br />

bygge eget hus har også ønsket om å vite mest mulig om<br />

prosessen hele tiden vært til stede. Det var derfor mye av både<br />

glede og spenning når Anders og Ingrid fikk være til stede hos<br />

TIL SLUTT<br />

HADDE<br />

ANDERS<br />

OG INGRID<br />

KOMMET<br />

FRAM TIL<br />

ET HUS<br />

SOM VAR<br />

AKKURAT<br />

SLIK DE<br />

ØNSKET SEG<br />

Overhalla Hus når nettopp deres hus ble produsert, i lokalene<br />

på Skogmo Industripark. Fascinasjonen var stor, når vegger ble<br />

til, isolasjon kom på plass og vinduer ble satt inn.<br />

– Det er egentlig helt utrolig at elementer til et helt hus kan<br />

produseres på èn dag, og å få være til stede denne dagen var en<br />

spennende opplevelse for oss begge.<br />

Overhalla Hus har flere lokale partnere de samarbeider<br />

med når husene skal settes opp. I Midt-<br />

Norge har de 10 lokale leverandører, og til sammen<br />

setter disse opp cirka 30 % av alle prosjektene<br />

Overhalla Hus leverer. Enten det er hus, hytter eller<br />

andre typer bygg. 40 % av prosjektene setter de opp<br />

selv, og resten leveres som byggesett på byggeplassen<br />

og så står kunden for selve byggejobben, med<br />

egne arbeidsfolk.<br />

For familien Bardal sin del er det Trøndelag Mur<br />

og Bygg som har vært den lokale entreprenøren.<br />

Anders er full av lovord om kommunikasjonen med<br />

dem, og også hvor sømløst samarbeidet har vært<br />

mellom Trøndelag Mur og Bygg og Overhalla Hus.<br />

– Mye av dialogen har vi faktisk hatt med Trøndelag<br />

Mur og Bygg, og de har på mange måter opptrådt som en<br />

forlenget arm av Overhalla Hus. De har hatt veldig god oversikt<br />

over prosessen, og gitt gode svar og råd hele veien.<br />

I STARTEN PÅ JUNI var tida kommet for det som mye av<br />

det siste halve året hadde handlet om, nemlig selve monteringen<br />

av huset. Prosjektleder Hovd hadde da, i nært samarbeid<br />

med Trøndelag Mur og Bygg, sørget for at alle involverte ledd i<br />

det praktiske arbeidet, var koordinert.<br />

På tomta var allerede mye nødvendig forarbeid gjort,<br />

blant annet i form av at grunnmur og gulv var støpt, og at alt<br />

12 Overhalla Hus


HUSET: 3D-tegninger av huset til familien Bardal<br />

LES MER PÅ NETT<br />

INGRID OG<br />

ANDERS’<br />

BYGGEBLOGG:<br />

tranebarvegen12.no<br />

nødvendig rørarbeid var på plass.<br />

Elementene Anders og Ingrid hadde sett bli til, kranbil,<br />

montører fra Trøndelag Mur og Bygg og flere ansatte fra<br />

Overhalla Hus var til stede. Tomta det kanskje kunne<br />

virke som det hadde skjedd litt lite på, var med ett fylt av<br />

aktivitet. I løpet av et par timer var veggene i første etasje<br />

på plass. En etter en, sirlig løftet på plass av kranbilen.<br />

– Det var imponerende å se prosessen med egne øyne.<br />

Jeg hadde jo en klar forestilling om hvordan selve monteringen<br />

skulle foregå, men likevel var det spesielt å se de<br />

store elementene, ett etter ett, bli satt på plass og bli til en<br />

etasje i et hus. Vårt hus.<br />

Gulvet i andre etasje ble så montert, og noen dager<br />

senere ble veggene i andre etasje montert, på samme måte<br />

som den første. Til slutt ble elementene som utgjør taket<br />

lagt på plass.<br />

Etter en grundig runde med tetningsarbeid var så tida<br />

kommet for resten av alt som må på plass i et hus. Bad,<br />

kjøkken, trapper og veldig mye mer. Overhalla Hus kunne<br />

vært leverandør og koordinator for alt dette også, men på<br />

enkelte punkter har Anders og Ingrid likevel valgt andre<br />

leverandører.<br />

– Enkelte elementer valgte vi å ta ut av ”pakken” som lå<br />

i tilbudet. Vi kunne latt Overhalla Hus levere alt fra kjøkken<br />

og bad til trapper og annet innvendig materiale, men<br />

på enkelte punkter valgte vi altså annerledes. Alt handler<br />

vel egentlig om å ende opp med å få det akkurat som man<br />

vil, og det føler jeg er helt i tråd med den fleksibiliteten vi<br />

hele tida har opplevd med Overhalla Hus.<br />

Anders Bardal og familien går nå sommeren i møte, vel<br />

vitende om at husdrømmen er oppfylt.<br />

OVER: Montasje av første etasje på Løsberga i Steinkjer.<br />

Overhalla Hus<br />

13


Moelven Van Severen<br />

I over 100 år har Moelven levert trevarer til ulike formål. Kontrasten er på mange måter<br />

stor mellom produksjon av trefat og den produksjonen konsernet har i dag. Men det er<br />

ikke bare konsernet Moelven som har lange tradisjoner, også knutepunktet i Namsos har<br />

vært et symbol på arbeid, vekst og i ndustri. Det er ikke uten grunn Namsos er trelastbyen.<br />

Det var et titalls sagbruk i Namdalen før lade stedet<br />

Namsos ble anlagt. Dette var mindre sagmøller<br />

anlagt av skogeierne på gunstige steder i forhold<br />

til tømmerskog og fossefall. Da belgiske interesser<br />

gikk inn i namdalske skogeiendommer ble Namsos<br />

første dampsag grunnlagt. To brødre ved navn Van<br />

Severen stiftet selskapet i 1862 og beredte grunnen<br />

for det som i dag eies av Moelven og er det eneste<br />

gjenværende av de gamle sagbrukene i Namsos.<br />

KORTREIST TRELAST TIL<br />

OVERHALLA HUS<br />

I dag er det en helt annen drift som gjelder. Moelven<br />

Van Severen er fortsatt hjørnesteinsbedriften i<br />

industrimiljøet i Namsos, men det er noe helt annet<br />

enn trefat som produseres. Så er det også sånn at<br />

Bjøra Bruk og Namsen Trelastforæning fra Overhalla,<br />

gikk inn under Van Severen sin paraply. Da er det<br />

på mange måter riktig at trevarene kom tilbake til<br />

Overhalla og produksjonen av Overhalla Hus. For det<br />

er kortreist kvalitetstrelast fra Namsos som brukes i<br />

husfabrikken i Overhalla.<br />

INDUSTRIALISERING<br />

Administrerende Direktør i Moelven Van Severen,<br />

Knut Dreier, har i dag 65 ansatte og en omsetning<br />

over 200 millioner. Det er ikke til å unngå å legge<br />

merke til at dette er en stor og betydningsfull bedrift<br />

når du kjører over Namsosbrua.<br />

– Selskapet vi har i dag består av flere ulike<br />

områder. Moelven Wood er vårt trelastselskapmed<br />

både produksjon og salg, og det er<br />

gjennom dette vi har leveranser til Overhalla.<br />

Gjennom over 50 år har vi hatt et tett og godt<br />

samarbeid med husprodusentene i Overhalla og<br />

vi er sikre på at de som kjøper elementer herfra får<br />

et godt produkt, sier Dreier.<br />

– Vi leverer trelast til både inn og utland men<br />

det er litt ekstra fint å kjøre forbi et Overhalla hus<br />

og vite at leveransene kommer fra samme område.<br />

Det gir et ekstra historisk sus over det hele.<br />

MODERNE PRODUKSJON<br />

Moelven Van Severen og Moelven Wood i Namsos<br />

leverer vi byggtre til konstruksjoner, fasader og<br />

uteplasser. Produktene tilpasses i stadig større grad<br />

forbrukernes økende etterspørsel etter produkter<br />

som krever minst mulig bearbeiding etter montering.<br />

Innenfor byggtre tilbyr vi fasadekledning som er<br />

ferdig grunnet eller malt og her kan kunden til Overhalla<br />

Hus velge hvilke materialer man ønsker.<br />

- Vårt samarbeid med Overhalla Hus kommer<br />

til å fortsette i mange år og vivil fortsette å tilby<br />

kvalitetstre til alle typer elementbygg fra Overhalla<br />

også i fremtiden, avslutter Knut Dreier. Moelven Van<br />

Severen AS kan med stolthet betrakte seg som en<br />

hjørnesteinsbedrift i trelastbyen Namsos.<br />

14 annonse


FYLLER OPP: Fredrik Nilsen (t.v.) og Steinar Vist sørger for å fylle opp bilene som tar varene fra Steinkjer og ut til Giplings 15 butikker.<br />

LØNNSOM LOGISTIKK<br />

Giplings logistikkløsninger øker effektiviteten og lønnsomheten for gode PROFFkunder<br />

såvel som selskapet selv. Sentrallageret på Nordsileiret i Steinkjer er<br />

hjertet for all logistikk i konsernet.<br />

Gode logistikkløsninger har vært et<br />

område Byggmakker Gipling har arbeidet<br />

målbevisst med i flere år. Med nytt<br />

sentrallager og 15 butikker fra Mo i Rana<br />

i Nord til Tynset i sør er det utfordringer<br />

knyttet til organiseringen, men først og<br />

fremst store muligheter.<br />

LEVERINGSEVNE<br />

For å møte kundenes behov, både privatkunder<br />

og PROFF- kunder er evnen til å<br />

levere helt avgjørende.<br />

– Alle butikker kan ikke ha alle varer på<br />

lager. Det som er viktig for oss er derfor<br />

å ha evnen til å kunne levere varer så<br />

raskt som mulig. For å gjøre dette best<br />

mulig, har konsernet etablert et sentrallager<br />

for konsernet i Steinkjer. Derfra går<br />

det vareruter til Midtre Namdal tirsdager<br />

og torsdager. Bilene gjøres klar dagen i<br />

forveien, så ordre må senest være inne<br />

klokka ni dagen før, forteller Steinar Vist<br />

ved sentrallageret til Gipling Distribusjon.<br />

HJELPER HVERANDRE<br />

Giplings 15 butikker sitter hver for seg<br />

med betydelige lokale varelager. Disse lagrene<br />

er til hjelp ikke bare for den enkelte<br />

butikken.<br />

– I tillegg til å kjøre ut varer fra sentrallageret,<br />

kan bilene også frakte varer<br />

mellom våre avdelinger, for hurtigst mulig<br />

levering til kundene. På denne måten<br />

har vi alle 14 «gode hjelpere» i tillegg til<br />

sentrallageret, forteller PROFF- ansvarlig<br />

Jørgen Sollie ved Byggmakker Gipling i<br />

Overhalla.<br />

LOKALT LAGER<br />

I Overhalla ligger Gipling så og si vegg<br />

i vegg med Overhallahus. Dette sikrer<br />

kommunikasjonen mellom Overhallahus<br />

som kunde og Gipling som leverandør. I<br />

tillegg blir det som å ha et ekstra lager i<br />

nabohuset.<br />

– Overhallahus og Overhalla Betongbygg<br />

er en meget god kunde og samarbeidspartner<br />

for oss. De er gode til å<br />

planlegge sine behov, men det blir likevel<br />

en god del besøk til butikken, sier Sollie.<br />

Sollie holder frem Byggmakkers<br />

sentral lager og transportruter, kombinert<br />

med Netthandelen som viktige faktorer i<br />

eget og kundenes arbeid.<br />

– Men heldigvis har vi fortsatt behov<br />

for personlig kontakt. Den menneskelige<br />

faktoren i det daglige samarbeidet er<br />

med og sikrer best mulig planlegging og<br />

utnytting av de gode logistikkløsningene<br />

i konsernet, avslutter Sollie ved et av<br />

sine mange besøk hos sin gode nabo på<br />

Skogmo.<br />

ON THE ROAD: Sjåfør Jørgen Lervik trives godt<br />

på sine turer til Namdalen fra sentrallageret på<br />

Steinkjer.<br />

GODE NABOER: Daglig leder Jomar Sagmo i Overhallahus<br />

setter pris på den personlige kontakten<br />

med PROFF- ansvarlig Jørgen Sollie<br />

annonse<br />

15


I HUSFABRIKKEN: Daglig leder Jomar Sagmo og fabrikksjef Svenn Harald Hovd ved produksjonslinjen i fabrikken.<br />

OPPGRADERT<br />

HUSFABRIKK<br />

Etter å ha drevet med industriell produksjon<br />

og elementbygg i over 40 år, tok Overhalla<br />

Hus sats og investerte i en helautomatisk<br />

produksjonslinje for litt over tre år siden.<br />

Nå kommer byggetrinn to – med nye<br />

moderne fabrikklokaler og enda en ny<br />

produksjonslinje.<br />

Tekst: KJERSTIN OPDAHL<br />

Foto: GRAHAM STOKES<br />

D<br />

et datastyrte og automatiserte produksjonsutstyret<br />

går nå for fullt og kan ved optimal produksjon<br />

produsere veggelementer til ett hus per skift. Det<br />

som før tok tre dager, kan nå gjøres på en tredel<br />

av tida. Produksjon av elementbygg er i utgangspunktet ingen<br />

ny skaping. Overhalla Hus har snart 45-års erfaring med<br />

denne typen produksjon. Konseptet er fortsatt det samme som<br />

ved opp starten i 1971 hvor det aller meste av huset bygges i<br />

fabrikken, og deretter fraktes og monteres på tomta. Elementproduksjon<br />

i 2015 er likevel noe ganske annet. Nå kommer<br />

neste investering – enda en ny produksjonslinje og et helt nytt<br />

fabrikkbygg. Daglig leder i Overhalla Hus, Jomar Sagmo, ser<br />

stolt og spent ut når han viser frem tegningene og planene for<br />

det nye fabrikklokalet.<br />

– Overhalla Hus har i mange år drevet med elementproduksjon<br />

og har i løpet av de siste årene gjort betydelige<br />

investeringer for å holde seg i front på industriell produksjon.<br />

Vi har gjort investeringer for om lag 20 millioner i løpet av de<br />

siste årene, noe som har kommet kundene til gode, forteller<br />

Sagmo.<br />

– Vår bygningsmasse på Skogmo har imidlertid ikke blitt<br />

oppgradert på mange år og det er nå på tide å sørge for at også<br />

fabrikkbygningene blir moderne, mer effektive og bidrar til et<br />

godt arbeidsmiljø for våre produksjonsmedarbeidere.<br />

For det er ikke bare maskiner som gjør jobben i industriell<br />

produksjon. Overhalla Hus er svært avhengige av gode<br />

fagarbeidere som er med i alle ledd av produksjonen for å legge<br />

en faglig hånd på elementveggene. Fabrikksjef Svenn Harald<br />

Hovd kan si seg enig i dette.<br />

– Vi har mange gode ansatte som har vært her i mange år<br />

og som trives med å jobbe her. Det er på tide at de får moderne<br />

16 overhalla hus


OVERHALLA HUS<br />

FABRIKK<br />

Fag. Teg. nr. Rev.id<br />

A A04<br />

SLIK BLIR DET: Tegninger av det nye produksjonslokalet på Skogmo.<br />

fasiliteter og en lettere arbeidshverdag.<br />

Med nytt pauserom, lyse og trivelige<br />

lokaler bør vi kunne legge ting godt til<br />

rette for å få til det, sier Hovd<br />

Slikt blir det også flere arbeidsplasser<br />

av, og fabrikksjefen ser for<br />

seg en bemanningsøkning i året som<br />

kommer.<br />

– På sikt ser vi for oss at vi trenger<br />

15 flere fagarbeidere i produksjonen.<br />

Vi kommer til å bruke tid på dette slik<br />

at hver enkelt ansatt får god og riktig<br />

opplæring i de nye maskinene som skal<br />

brukes. Det er en litt annerledes hverdag<br />

enn ute på byggeplass og det må<br />

vi ta hensyn til. I tillegg må vi kunne si<br />

det er fint å kunne jobbe innendørs i<br />

tørre og fine lokaler når Namdalsværet<br />

herjer som verst utenfor, smiler han.<br />

Det er ikke bare bygningsmassen<br />

det investeres i. Overhalla Hus skal<br />

også kjøpe enda en produksjonslinje<br />

som skal produsere tak– og bjelkelagselementer.<br />

Sagmo kan fortelle om en<br />

bevisst satsing på elementproduksjon i<br />

alle faser av produksjonen.<br />

– Ved å produsere mest mulig<br />

maskinelt får vi utnyttet logistikken<br />

og effektiviteten. Vi bygger ut for å<br />

kunne møte konkurransen i markedet<br />

både fra utlandet og i Norge. Vi ønsker<br />

å satse sterkere på proffmarkedet<br />

og være med i konkurransen om å<br />

bygge leilighets bygg og andre større<br />

bygningsmasser til entreprenører<br />

som ønsker elementer i tre. Dette er<br />

noe vi gjør sammen med bedriftene i<br />

Overhalla Gruppen slik at vi kan tilby<br />

en kombinasjon med elementer i tre,<br />

betong og stål. Med produksjonslinjer<br />

for både veggelementer, tak og<br />

bjelke lag kan vi doble volumet og<br />

levere enda raskere. Sammen med<br />

resten av bedriftene i Overhalla Gruppen<br />

kan vi være med på flere og større<br />

prosjekter i tillegg til å levere drømmehus<br />

og hytter til privatmarkedet.<br />

FORDELER FOR KUNDEN<br />

Jomar Sagmo kan fortelle at mange<br />

kunder i privatmarkedet lurer på hva<br />

elementproduksjon er og hvilken<br />

betydning dette har for valg av<br />

leverandør.<br />

– Enkelt sagt kan vi si at når store<br />

deler av bygningsmassen kommer<br />

ferdig til tomta, gjør det prosessen mye<br />

sikrere for kunden. Huset blir raskt<br />

tett og man slipper å bekymre seg over<br />

fukt skader som kan oppstå underveis.<br />

Den reduserte byggetiden gjør også<br />

at vi konkurrerer godt på pris. Litt<br />

avhengig av hustypen, tar ikke selve<br />

montasjen av råbygget mer enn to -tre<br />

dager. I tillegg til dette jobber vi mye<br />

med å skape energieffektive hus. Vi har<br />

vært med på å utvikle ulike løsninger<br />

for hvordan et hus kan bruke minst<br />

mulig energi og vår kompetanse på<br />

dette området kan benyttes i alle våre<br />

hustyper, avslutter Sagmo.<br />

PRODUKSJONSSTART TIL<br />

VÅREN Etter planen starter ut byggingen<br />

i Overhalla høsten 2015 og den<br />

første produksjonen i nye lokaler skal<br />

tre i kraft sommeren 2016. Både ledelse<br />

og produksjonsansatte gleder seg stort<br />

til å få nye lokaler og ta i bruk nye<br />

produksjons metoder. Innen den tid<br />

foregår produksjonen av drømmehus<br />

hver eneste dag i Overhalla.<br />

Rev id Beskrivelse Dato Sign<br />

Tegn. status<br />

SKISSE POSJEKT<br />

Byggherre<br />

Overhalla Hus AS<br />

Prosjekt<br />

OVERHALLA HUS FABRIKK<br />

Tittel<br />

BILDE<br />

Prosj. nr.<br />

14016<br />

Oppdragsansv.<br />

JAO<br />

Jon A. Olsen<br />

Arkitektkontor AS<br />

Verftsgata 12 - 7800 Namsos<br />

Tlf 916 21 920 - 905 90 420<br />

post@jonark.no<br />

Dato<br />

2014.04.08<br />

Tegnet av Sidem.kontr. Tverrf.kontr.<br />

AW<br />

Fag<br />

Tegn. nr<br />

A A04<br />

Tegningen tilhører Jon A Olsen Arkitektkontor og kan ikke brukes uten tillatelse.<br />

LEAN I<br />

OVERHALLA<br />

All produksjon, alle produkter,<br />

alle leveranser og alle ytelser<br />

er resultatet av en prosess. For<br />

Overhalla Gruppen er denne<br />

prosessen nøkkelen til suksess.<br />

Leankoordinator i Overhalla<br />

Målestokk<br />

Gruppen, Ragnhild Solvi forklarer<br />

Rev.index<br />

at metoden de baserer seg på kalles<br />

Lean.<br />

- Vi ønsker å jobbe etter en<br />

arbeidsform hvor forenkling og<br />

flyt er viktig og hvor man utnytter<br />

potensialet som finnes i hver<br />

eneste medarbeider. Det handler<br />

om å skape de gode prosessene, en<br />

hverdag uten jag og mas, og med<br />

fornøyde kunder og medarbeidere.<br />

De beste ideene kommer når ansatte<br />

får sjansen til å være kreative og<br />

inno vative på arbeidsplassen. Det er<br />

disse ideene som skaper en målrettet<br />

og tilrettelagt bedrift, sier Solvi.<br />

Overhalla Betongbygg og<br />

Overhalla Hus er foreløpig de<br />

bedriftene i Overhalla Gruppen som<br />

benytter denne metoden i daglig<br />

drift og produksjon. Etter planen<br />

skal Overhalla Mekaniske følge på<br />

til høsten.<br />

- For oss er handler Lean mye<br />

om at vi alltid kan bli bedre, og dette<br />

trigger oss til å lære mer og å gi litt<br />

mer for å bli best.<br />

Det er vår måte å lede<br />

organisasjonen på for å skape<br />

maksimal verdi for kunden. Dette<br />

er måten vi jobber på i Overhallagruppen,<br />

dette er Overhalla-måten.<br />

RAGNHILD SOLVI: Leankoordinator<br />

i Overhalla Gruppen<br />

overhalla hus<br />

17


STÅL I MER ENN<br />

BEN OG ARMER<br />

En veteran i faget, det er hva man med rette kan kalle seg<br />

hvis man har vært virksom i tre forskjellige hundreår. For<br />

Overhalla Mekaniske startet eventyret nettopp på slutten av<br />

1800-tallet, men fremdeles er det ungdommelig pågangsmot<br />

og løsningsorientering som preger bedriften. Hvis de får det<br />

som de vil er skipsindustrien neste stopp.<br />

Tekst: BÅRD SVENDSEN<br />

Foto: GRAHAM STOKES<br />

Blikket er hevet, og siktepunktet<br />

høyt, for Overhalla Mekaniske.<br />

Fra å i dag levere stål til<br />

konstruksjoner som siloer, støpeformer<br />

og maskinredskaper,<br />

har de konkrete mål om å bli<br />

leverandør av stål til konstruksjoner<br />

av helt andre dimensjoner. Skipsverftindustrien er et slikt mål,<br />

og samtidig et eksempel på en bransje hvor mye av det stålet som<br />

Overhalla Mekaniske kan levere, i dag importeres fra andre land.<br />

For å være rustet til denne typen produksjoner har selskapet blant<br />

annet gått til innkjøp av maskinelt utstyr som ut i fra dagens produksjon<br />

er betydelig overdimensjonert. Men, som er helt nødvendig<br />

for å ta de nye, store stegene de har planer om. De har også kjøpt<br />

tomteområder som gjør at de enkelt kan utvide produksjonslokalene<br />

18 Overhalla Mekaniske


FAKTA<br />

OVERHALLA<br />

MEKANISKE<br />

• Overhalla Mekaniske<br />

er Overhallas eldste<br />

bedrift<br />

• Våre produkter er<br />

levert over hele verden<br />

med sydpolen som<br />

sørligste, og Svalbard<br />

som nordligste punkt.<br />

• Alle våre ansatte er<br />

fagarbeidere og/eller<br />

sertifiserte sveisere.<br />

den dagen de ser at behovet melder seg. Og dèt kan godt bli en<br />

realitet i ganske så nær framtid.<br />

I en helt annen tid under helt andre forhold, på Øyesvold i<br />

Overhalla kommune, startet i 1887 en virksomhet som i aller<br />

høyeste grad skulle vise seg å ha livets rett. Fra ei lita bygdesmie<br />

ble det produsert stål til blant annet sleder, vogner og sparkstøttinger.<br />

Lite visste de som startet denne geskjeften, at arven etter<br />

det de satte i gang skulle være så i aller høyeste grad til stede, og<br />

utgjøre en sentral del av en hjørnesteinsbedrift, nesten 130 år<br />

seinere.<br />

På slutten av 1940-tallet ble den første masseproduksjonslinja<br />

tatt i bruk, og produksjonen ble utvidet til å omfatte<br />

landbruksutstyr til bruk bak hester og etter hvert også utstyr<br />

til traktorer. Det var heller ingen ulempe å ha jernbanen like<br />

ved, som kunne frakte godset dit det skulle, og dermed utvide<br />

nedslagsfeltet.<br />

Fra 1950 – 1970 var virksomheten på topp. Innen da hadde<br />

omfanget på produktene vokst til å innbefatte landbruksmaskiner,<br />

og på veien hadde Øiesvold Maskinverksted vært innom<br />

produksjon av bilplattinger med førerhus til Ford sine lastebilchassiser.<br />

På det meste var det ansatt 35 mann på verkstedet.<br />

I dag er det fortsatt stål og aluminium det dreier seg om,<br />

men i helt andre dimensjoner. I 2007 ble firmaet kjøpt opp av<br />

det som i dag er Overhalla Gruppen, og siden det har det vært<br />

en annen hverdag for den rutinerte bedriften.<br />

For nystartet Daglig leder Ivar Lysberg, er ringen på mange<br />

måter sluttet. Han hadde sin første jobb på det som den gang<br />

het Øyesvold Maskinfabrikk i 1981. Etter flere år i andre virksomheter,<br />

og også andre bransjer, er han nå tilbake ved roret i<br />

ett av de fire benene Overhalla Gruppen har å stå på.<br />

Overhalla Mekaniske<br />

19


1 2<br />

1: Driftssjef Odd Langen kvalitetssjekker produksjonsutstyret 2: Daglig leder Ivar Lysberg i samtale med en av de ansatte.<br />

Overhalla Mekaniske driver fortsatt med reparasjoner av<br />

landbruksmaskiner. Fokuset ligger likevel i mye større grad<br />

på å levere stål og aluminium til større konstruksjoner. Og om<br />

konstruksjonene de jobber med er store er ambisjonene enda<br />

større.<br />

Fram til nå har Overhalla Mekaniske i stor grad vært en<br />

underleverandør til Overhalla Betongbygg.<br />

Størsteparten av det de leverer foreløpig er produksjon<br />

av støpeformer for betongelementene<br />

Overhalla Betongbygg leverer.<br />

”Kongstanken” er å så raskt som mulig bli<br />

en likeverdig aktør i det store fellesskapet, på<br />

linje med Overhalla Hus og Overhalla Betongbygg.<br />

Når de kommer dit har de både ambisjoner<br />

om og muligheter til å drive i helt andre<br />

divisjoner, og gjøre mer selvstendige jobber.<br />

Store jobber.<br />

Forutsetningene for å oppfylle ambisjonene og målene som<br />

er lagt for Overhalla Mekaniske, er på mange måter altså på<br />

plass, i form av en ny maskin som skjærer stålplater. Maskinen<br />

var på plass på starten av 2015, og kostet totalt 2,5 millioner.<br />

Maskinen er kjøpt med tanke på å vokse. Den kan skjære<br />

opp til 120 millimeter tykke plater og håndterer plater på 8 x<br />

3 meter. Den er en av de største i Trøndelag i sitt slag. Blant<br />

funksjonene Lysberg trekker fram med den datastyrte (CMC)<br />

skjæremaskinen, er at den skjærer etter tegninger fra kunder, at<br />

den kan lage tekst i stålet og ikke minst montasjemerker som er<br />

så gode at elementene kan settes sammen nesten uten tegning.<br />

Overhalla Mekaniske gjør allerede mange jobber internt<br />

i Overhalla Gruppen. De leverer bukkene som Overhalla<br />

Transport bruker når de transporterer de gedigne betongelementene<br />

fra Overhalla Betongbygg. Og de lager støpeformene<br />

til betongelementene. For Overhalla Hus lager de<br />

også en del utstyr, og utfører reparasjoner og vedlikehold i<br />

elementfabrikken. Evnen selskapene i Overhalla Gruppen har<br />

til å dra veksler på hverandre er med andre<br />

ord veldig god. Noe som kommer dem alle<br />

OM<br />

til gode.<br />

Stadig oftere ser de at det er jobber som<br />

krever leveranser fra alle de tre selskapene,<br />

og den nye maskinen vil bare bidra til at<br />

disse leveranse i framtida kan bli både enda<br />

større og enda bedre. Med det håper også<br />

Overhalla Mekaniske å ta steget opp fra å<br />

være en underleverandør til å være ”en av<br />

de store”.<br />

Skal man vokse er man ofte avhengig av å se muligheter<br />

utenfor den daglige sfæren. For egen del ser Overhalla Mekaniske<br />

store muligheter innen skipsverftindustrien. Dette er<br />

en industri som importerer mye av det stålet som Overhalla<br />

Mekaniske kan levere, og flere av verftene ligger slik til at det vil<br />

være naturlig å samarbeide med dem, når leveransen er klar.<br />

– Med den nye maskinen er det ingen ting som holder oss<br />

tilbake når det gjelder hva vi kan levere. Maskinen er 10 ganger<br />

større enn det vi trenger akkurat nå, men den er kjøpt med<br />

tanke på framtida, og framtida er også i mårra, sier Lysberg,<br />

og illustrerer med dette sin iver etter å komme i gang med<br />

større ting.<br />

KONSTRUK SJONENE<br />

ER STORE<br />

ER AMBISJONENE<br />

ENDA<br />

STØRRE<br />

20 Overhalla Mekaniske


3<br />

3: Stålplate automatisk beskjært i skjæremaskin. 4: Ny skjæremaskin i full drift<br />

4<br />

En annen bransje Overhalla Mekaniske har begynt å snuse<br />

på er oppdrettsindustrien. Dette er en bransje med mange og<br />

store aktører, også i Midt-Norge, og behovet for leveranser av<br />

utstyr og konstruksjoner er stort.<br />

FORUTSETNING FOR VEKST For å<br />

komme dit de vil er Overhalla Mekaniske<br />

ivrige etter å komme i gang med organisatoriske<br />

og formelle grep. Det ene er at de har<br />

de mål om å sertifiseres innenfor alle krav<br />

som stilles til byggebransjen. Dette er planlagt<br />

gjort i løpet av det neste halvåret. Et annet<br />

grep er å komme i gang med Lean- jobbing, på<br />

samme måte som Overhalla Hus og Overhalla<br />

Betongbygg har gjort. Lean- tankegangen går<br />

ut på å slanke arbeids prosesser og gjøre ting<br />

så enkelt og effektivt som mulig uten at det<br />

går på bekostning av kvalitet.<br />

Overhalla Gruppen som helhet har<br />

allerede ansatt en Lean-koordinator som jobber med disse<br />

prosessene, og når den mekaniske avdelingen også kommer i<br />

gang, allerede til høsten, tror Lysberg de kommer til å ta nye<br />

steg. For i en konkurranseutsatt bransje, hvor konkurransen<br />

like godt kommer fra utlandet, er det viktig å fokusere på alt<br />

som er med på å effektivisere og forbedre leveransen. Alt for å<br />

møte konkurransen på best mulig måte.<br />

Flere maskiner kan også om være på vei inn portene, men<br />

før de trykker på kjøpknappen er Lysberg opptatt av å ha<br />

grunnlag for å sikre at de gjør riktige kjøp. De leverer allerede<br />

DET Å HA<br />

MASKINER SOM<br />

TAR DE TUNGE<br />

ARBEIDS­<br />

PROSESSENE<br />

OG FLINKE FOLK<br />

SOM IGJEN<br />

TAR SEG AV<br />

MASKINENE ER<br />

ALFA OG OMEGA<br />

på mye, og løser de fleste problemer. Per i dag har de blant<br />

annet et verksted for kjøretøy, komplett maskinverksted med<br />

fire dreiebenker, to freser og en egen sveisehall.<br />

Med nye bransjer på kundelista og nye produksjonsmetoder<br />

som tvinger seg fram, er det imidlertid klart at fornying også<br />

må skje i egne rekker og i produksjonslokalene.<br />

Alt handler egentlig om industrialisering og<br />

effektivisering. Det å ha maskiner som tar de<br />

tunge arbeids prosessene og flinke folk som igjen<br />

tar seg av maskinene er alfa og omega for en<br />

ambisiøs aktør.<br />

MENNESKER OG MASKINER Også<br />

HMS-messig er det viktig å ha maskiner som tar<br />

seg av de tyngste og farligste jobbene. Et sykefravær<br />

på kun 2 %, cirka 1/5 av det som er vanlig<br />

i offentlig sektor, er fasiten, og mye av dette<br />

skyldes fokuset på gode arbeidsprosesser.<br />

Akkurat når veksten kommer tør ikke Lysberg<br />

spå, han er opptatt av at de skal vokse i riktig tempo. Likevel er<br />

det tydelig at han er ivrig på å komme i gang, og kanskje aller<br />

helst skulle han sett at de allerede var større enn de er, og at de<br />

var inne på nye arenaer i mårra.<br />

Uansett, når veksten kommer er Overhalla Mekaniske klare.<br />

Framtidsmaskinen er allerede kjøpt inn, og de har også kjøpt<br />

tomteområder som gjør at de kan utvide bygningsmassen<br />

betraktelig den dagen de ser at behovet er der. For Overhalla<br />

Mekaniske er det nemlig ikke et spørsmål om hvis, men når.<br />

Overhalla Mekaniske<br />

21


DA ROMFARTEN<br />

KOM TIL<br />

OVERHALLA<br />

Høsten 2013 sto et leilighetsbygg på Skage i Overhalla ferdig og<br />

innflytningsklart. Lite visste de unge guttene, som leier gjennom<br />

flyktningetjenesten i Overhalla, at de skulle bo i et hus som<br />

inneholder et isolasjonsmateriale benyttet av NASA.<br />

22 Overhalla Hus


D<br />

et lyser stolthet i øynene til Jomar Sagmo når<br />

han får spørsmål om prosjektet. Som daglig leder<br />

i Overhalla Hus har han vært svært involvert i<br />

prosessen og har høstet mange lovord fra bransjen<br />

i etterkant.<br />

– Det er klart vi er stolte av å ha fått til dette, sier han. Men<br />

dette er ikke først og fremst et Overhalla Hus-prosjekt. Det<br />

tette samarbeidet som ble utviklet mellom de involverte<br />

bedriftene er en svært viktig årsak til at målsettingen vår ble<br />

nådd, forklarer han.<br />

Overhalla Hus inngikk i oktober 2012 en offentlig<br />

forsknings – og utviklingskontrakt (OFU) med Overhalla<br />

kommune. Pilotleveransen var et leilighets bygg på seks leiligheter<br />

og prosjektet ble gjennomført i samarbeid<br />

med Grannes VVS og Overhalla Betongbygg.<br />

I felleskap skulle de finne fram til det optimale<br />

samspillet mellom materialene betong og tre som<br />

kunne gi de de beste egenskapene for isolasjonsevne<br />

og elementproduksjon. Konseptet skulle<br />

sette sammen bygningskomponenter og tekniske<br />

løsninger utviklet separat og i sammenheng. En<br />

ny integrasjon i byggeindustrien.<br />

SKOGMO INDUSTRIPARK Omfanget av<br />

prosjektet ble fort såpass stort at det ble løftet opp<br />

til Skogmo Industripark, som er et bedriftseiet<br />

utviklingsselskap for en rekke industribedrifter i<br />

Overhalla. Her ble forsknings – og finansieringsinstutisjonene<br />

koblet på og miljøet fattet raskt interesse for prosjektet.<br />

– Vi ønsket å utvikle måten dagens passivhus blir bygd på,<br />

sier daglig leder i Skogmo Industripark, Svein Egil Ristad.<br />

– For å få til dette var vi avhengig av et godt samarbeid med<br />

SINTEF byggforsk og det har vi hatt gjennom hele prosessen.<br />

Gjennom arbeidet kom vi frem til en spesiell type vakuumisolasjon<br />

som kunne benyttes i veggene slik at man fikk like god<br />

isolasjonseffekt med mye tynnere vegger. Fordelen med dette<br />

er at det blir enklere å prefabrikkere elementer i fabrikk. I målinger<br />

som er gjort i etterkant ser vi faktisk en bedre effekt når<br />

det gjelder redusering av energiforbruket, sier Ristad.<br />

– Grunnen til at vi i det hele tatt startet å tenke på dette, var<br />

at det har vært knyttet utfordringer til noen av passivhusene<br />

som har vært bygd tidligere. Vi mener det ikke har vært forsket<br />

godt nok på gode løsninger før myndighetene kom med sine<br />

forskrifter, sier Jomar Sagmo engasjert.<br />

– Spesielt i enkelte barnehager, bygd etter<br />

passivhus stand arden, har de slitt med at forventet energibruk<br />

har vært høyere enn forespeilet. Med vårt prosjekt kan vi ta i<br />

bruk den industrielle byggemåten ved å levere ferdig isolerte,<br />

tynnere elementer til byggeplass, noe som reduserer byggetiden<br />

og kostnadene. Når vi da i tillegg ser at energiforbruket<br />

«I FELLESKAP<br />

SKULLE DE<br />

FINNE FRAM<br />

TIL DET<br />

OPTIMALE<br />

SAMSPILLET<br />

MELLOM<br />

MATERIALENE<br />

BETONG<br />

OG TRE»<br />

er lavere enn det vi forventet, må vi kunne si at vi har fått gode<br />

resultater. Det betyr imidlertid ikke at vi er ferdige med å utvikle<br />

gode løsninger. Det finnes fortsatt utfordringer som må løses og<br />

vi skal være med på utviklingen av en nullvisjon for energiforbruk.<br />

Dette jobber vi med hver eneste dag, avslutter Sagmo.<br />

IKKE BARE ET ØKONOMISK MOTIV - Jeg har inntrykk<br />

av at våre beboere på Skage synes dette er godt hus å bo i,<br />

sier rådmann i Overhalla Trond Stenvik.<br />

– Overhalla kommune mener det er viktig å være med på å<br />

bidra til at slike prosjekter blir en realitet. Det er helt i tråd med<br />

kommunens klima - og miljøplan i forhold til satsing på energieffektive<br />

bygg. Når våre bygninger blir mer energieffektive så<br />

er ikke det en bare et kostnads besparende tiltak,<br />

det er også et samfunnsmessig ansvar vi velger å ta.<br />

Til høsten åpner den nye barneskolen ved Overhalla<br />

Barne – og ungdomsskole. Også her har vi<br />

benyttet passivhusmetoden med blant annet over<br />

300 kvadrat meter solcellepaneler på taket. Det blir<br />

nesten som en kraftstasjon, sier Stenvik.<br />

Byggeprosjektet på Skage ble avsluttet våren<br />

2014 og har fått mye oppmerksomhet i etterkant.<br />

I 2014 vant prosjektet nyskapingsprisen ved<br />

Næringskonferansen i Namsos. I år har de vært<br />

nominert til beste nyskaping ved NHO Trøndelag<br />

sin årskonferanse og til ”årets boligprosjekt” hos<br />

Boligprodusentenes landsforening. Nyskapingen<br />

har gitt mersmak og Overhalla Hus er nå i gang med et EUprosjekt<br />

i samarbeid med en bedrift fra Tyskland. Her skal det<br />

utvikles gode løsninger for industriell produksjon av trefasader<br />

til bruk i høyhus. Utviklingen står i fokus, også i fremtiden for<br />

boligprodusentene i Overhalla.<br />

Overhalla Hus<br />

23


Overhalla kommune<br />

og Skogmo Industripark<br />

– BEST PÅ UTVIKLING<br />

– Sammen jobber vi mot felles mål, sier ordfører Per Olav<br />

Tyldum, rådmann Trond Stenvik og daglig leder i Skogmo<br />

Industripark, Svein Egil Ristad. Økonomisk bærekraft<br />

er viktig når det gjelder utvikling av kommunen og<br />

næringslivet, mener de tre. Både bedriftene og Overhalla<br />

kommune tør å være nyskapende, samtidig som alle har<br />

en langsiktig systematikk i måten vi driver utvikling på.<br />

- Bedriftene i Skogmo Industripark har høye<br />

ambisjoner og hele miljøet kjennetegnes av høy<br />

utviklingstakt og åpent samarbeid, sier daglig leder<br />

Svein Egil Ristad i Skogmo Industripark. I 2014 hadde<br />

bedriftene en samlet omsetning på 1,66 milliarder kroner,<br />

og vi har ambisjon om en omsetning på 3 milliarder kr i<br />

2020. I dag er vi 455 ansatte totalt, og det tallet kommer<br />

til å bli betydelig høyere.<br />

Ordføreren kan med stolthet fortelle at Overhalla er en<br />

av tre kommuner i Nord-Trøndelag som er beregnet å få<br />

en vekst i antall innbyggere på over 25 % fram til 2040.<br />

Et kreativt utviklingsmiljø med ambisjoner og godt<br />

samspill slik som i Skogmo Industripark utgjør en viktig<br />

del av fundamentet for at vi stadig blir flere innbyggere i<br />

kommunen.<br />

- Skogmo Industripark og Overhalla kommune har<br />

felles ambisjon om enda flere bedrifter på Skogmo,<br />

sier ordfører Per Olav Tyldum. Vi ønsker nye bedrifter<br />

velkommen til å etablere seg på byggeklare tomter i et<br />

aktivt miljø.<br />

- Vi vil sammen bidra til at nye bedrifter på kort tid<br />

blir en del miljøet. Her er det tomteareal som står klar til<br />

bygging. I et aktivt næringsmiljø er det gode muligheter<br />

for vekst. Nye bedrifter som etablerer seg på Skogmo blir<br />

en del av et stort nettverk, bekrefter Ristad.<br />

Å DELE KUNNSKAP OG ERFARING ER<br />

VERDIFULLT FOR ENHVER BEDRIFT<br />

– Ny industri oppstår ikke fra bunnen av, men i et<br />

miljø hvor det gror ut av etablerte kunnskapsmiljøer,<br />

har økonomiprofessor R. Boschma uttalt. Ett av hans<br />

hovedpoenger er at vekst og innovasjon oppstår i<br />

etablerte bedriftsklynger og miljøer.<br />

Hovedmålet for Skogmo Industripark er å være et<br />

ledende industrimiljø i Trøndelag. I vår strategiplan<br />

har vi prioritert de arbeidsområder som er viktig for<br />

oss, kommenterer Svein Egil Ristad. - Vi har fokus<br />

på kompetanse, nettverksbygging, utvikling og<br />

kommunikasjon.<br />

- Noe av det som kjennetegner miljøet i Skogmo<br />

Industripark, er handling og gjennomføringsevne.<br />

Eksempler på det er samarbeidskonseptet Overhallafjøs,<br />

der fire bedrifter har gått sammen om å levere komplette<br />

landbruksbygg. Det unike med dette samarbeidet er<br />

at de utvikler hverandre og hele tiden tar med seg<br />

kompetanse fra et byggeprosjekt til neste, fortsetter<br />

Ristad, som har vært sentral i prosjektet.<br />

Skogmo Industripark har også planer om å etablere<br />

et kompetansesenter i samarbeid med andre aktører.<br />

Vi ønsker å utvikle en arena for kunnskapsbedrifter<br />

som kan ha en tilknytning til miljøet, forteller Ristad.<br />

24 Overhalla Hus


Det er i dag mange av bedriftene på Skogmo som har behov<br />

for flere kontorplasser, og i tillegg er det aktuelt å knytte til<br />

seg andre tjenesteytende bedrifter som vil etablere seg her.<br />

En samlokalisering av ulik kompetanse vil bli en styrke for hele<br />

miljøet.<br />

- Et nytt kompetansesenter er svært interessant for<br />

kommunen, og vi ønsker å bidra på vår måte for at det kan<br />

realiseres, tilføyer ordfører Per Olav Tyldum.<br />

- Vi har også andre planer som er i startfasen, som å etablere<br />

et felles servicebygg for transportbedriftene, hvor vi kan samle<br />

verkstedtjenester, utstyr og utvikle nye samarbeidsløsninger,<br />

fortsetter Ristad.<br />

Overhalla kommune og bedrifter i Skogmo Industripark har<br />

sammen utviklet og gjennomført bygging av et nyskapende<br />

leilighetsbygg i energieffektiv passivhus standard. Dette var<br />

et offentlig forsknings- og utviklingsprosjekt (OFU) støttet av<br />

Innovasjon Norge. Bygget ble tatt i bruk i høsten 2013.<br />

KULTUR FOR SAMARBEID OG UTVIKLING<br />

Skogmo Industripark ble etablert i 2006, og utgangs-punktet var<br />

å få til mer sammen. Miljøet har utviklet en kultur for samarbeid<br />

og samhandling og stiller samtidig krav til hverandre. Bedriftene<br />

jobber hardt og står på for kundene sine. Bedriftene i Skogmo<br />

Industripark leverer varene. De har et stort konkurranseinstinkt.<br />

De vil rett og slett være et «hestehode foran». Det er moro å<br />

være i et miljø som hele tida er i utvikling, sier Ristad. Det smitter<br />

blant bedriftslederne, og det påvirker kulturen blant de ansatte<br />

på en positiv måte.<br />

Kommunen og bedriftene er framtidsrettet. I felleskap jobber<br />

vi ut fra at miljøfokus også kan være god butikk og bærekraftig<br />

på alle måter. Det er artig å se at kommunens klima- og<br />

miljøarbeid møtes og utvikles i godt samspill med virksomheter<br />

i Skogmo Industripark som viser en helhetlig og langsiktig<br />

satsing, sier rådmann Trond Stenvik. Både kommunen og flere av<br />

bedriftene er miljøsertifisert, og har kontinuerlig forbedring som<br />

felles motto.<br />

Industrialisering og LEAN production, som er satsingsområder<br />

ved flere av bedriftene på Skogmo, viser at bedriftene<br />

jobber hele tiden med å oppnå forbedringer. Det betyr at<br />

arbeidsplassene gir muligheter til utvikling for den enkelte<br />

medarbeider. Det gir også karrieremuligheter for personer som<br />

har bakgrunn i nye fag og fagkombinasjoner. Bedriftene er hele<br />

tida på utkikk etter dyktige medarbeidere.<br />

- I Overhalla og på Skogmo så heier vi på hverandre, og vi<br />

liker at alle andre lykkes. Det går an å lykkes ute «på bygda», sier<br />

Per Olav Tyldum overbevisende.<br />

Overhalla kommune og Skogmo Industripark er to aktører<br />

som sammen bidrar til at bedriftene lykkes i lag. Ordfører,<br />

rådmann og daglig leder i Skogmo Industripark ønsker flere<br />

bedrifter og med arbeidere velkommen på laget!<br />

OVERHALLA KOMMUNE<br />

Den lokale, offentlige aktøren som legger til rette<br />

for næringsutvikling.<br />

Antall innbyggere: 3751<br />

Areal: 729,79 km 2<br />

Ordfører: Per Olav Tyldum<br />

Rådmann: Trond Stenvik<br />

E-post: postmottak@overhalla.kommune.no<br />

Nettside: www.overhalla.kommune.no<br />

Telefon: 74 28 00 00<br />

VAKSINEFYLLING: ved PHARMAQ<br />

TRANSPORT: Arve Flasnes (til venstre) og daglig<br />

leder Erik Flasnes i E. Flasnes Transport.<br />

SKO GMO<br />

INDUSTRIPARK<br />

Utviklingsselskapet som jobber for<br />

nyskaping<br />

og vekst i bedriftene.<br />

Omsetning totalt alle bedrifter:<br />

kr 1,66 milliarder (2014)<br />

Antall bedrifter: 32<br />

Antall ansatte i bedriftene: 455<br />

Antall ansatte i Skogmo Industrpark AS: 2<br />

Visjon: Best på utvikling<br />

Styreleder: Svein H. Karlsen<br />

Daglig leder: Svein Egil Ristad<br />

Telefon: 906 96 083<br />

E-post: svein@skogmindustripark.no<br />

Nettside: www.skogmoindustripark.no<br />

Eier: Bedrifter på Skogmo i Overhalla<br />

Overhalla Hus<br />

25


FAKTA<br />

DRDH ARCHITECHTS<br />

• DRDH Architechts<br />

er et Londonbasert<br />

arkitektfirma.<br />

• Firmaet har 10 ansatte<br />

og har vært med på<br />

flere store prosjekter i<br />

Storbritannia.<br />

• For jobben de gjorde<br />

med Stormen i Bodø har<br />

de allerede høstet flere<br />

priser. ”Building of the<br />

year 2015” - AJ Annual<br />

Review og ”5 best<br />

buildings of 2014” – The<br />

Telegraph.<br />

• Stormen Konserthus er<br />

deres første prosjekt i<br />

Norge.<br />

ARKITEKTENE: Richard<br />

Marks og David Howarth i DRDH<br />

Architechts<br />

26 Overhalla Betongbygg


BYGGER BODØ<br />

I BETONG<br />

Stormen Kulturhus i Bodø sto ferdig<br />

høsten 2014. Det første du møter er en<br />

skinnende hvit betong -og marmorfasade.<br />

Betongspesialistene i Overhalla Betongbygg<br />

har produsert og levert selve ansiktet utad,<br />

og arkitektene fra DRDH Architechts i<br />

London er godt fornøyd med sitt valg av<br />

norskprodusert betong.<br />

Tekst: KJERSTIN OPDAHL<br />

Foto: BYGGENYTT<br />

K<br />

ulturkvartalet i Bodø har en prislapp på 1,2<br />

milliarder og vil være et viktig signalbygg i Nord-<br />

Norge i årene fremover. Overhalla Betongbygg<br />

vant den harde konkurransen om å levere fasader,<br />

en kontrakt til en verdi i overkant av 70 millioner. Det<br />

britiske arkitektfirmaet DRDH vant i sin tid konkurransen<br />

med mange andre om å lage Bodø sin nye stolthet. Det er<br />

deres desidert største prosjekt i Norge og de gjorde mange<br />

undersøkelser før valget falt på den norskproduserte betongfasaden<br />

fra Overhalla. Et fabrikkbesøk gjorde at de tok den<br />

endelige avgjørelsen.<br />

– Bedriften var veldig imøtekommende, fleksible og innstilte<br />

på å utvikle den beste fasadetypen sammen med oss, sier<br />

Richard Marks i DRDH Architechts. Det var viktig for oss å<br />

finne en leverandør som kunne gi oss ulike prøver og tester før<br />

vi tok avgjørelsen. Det gjorde de i Overhalla.<br />

Marks mener de har gjort et godt materialvalg når det<br />

kommer til betongfasaden som er benyttet i bygget. Fasaden<br />

Overhalla Betongbygg<br />

27


kan til forveksling ligne på marmorsteinen som er brukt ved<br />

Operahuset i Oslo, men Marks forklarer hvorfor de valgte en<br />

annen løsning i Bodø.<br />

- Vi ønsket å lage fasaden ut av store elementer, nesten<br />

som et forhistorisk monument. Med prefabrikkerte elementer<br />

i betong kunne vi lage store vegger med lite luft mellom. Vi<br />

ønsket også at fasaden skulle tåle det røffe klimaet ved Bodø<br />

havn slik at det vil se like fint ut også om mange år. I tillegg er<br />

betongfasadene 11 cm tykke i forhold til steinfliser som kun<br />

vil bli omtrent 2 cm. Betongen er i tillegg enklere å reparere<br />

dersom det oppstår skader og dette er viktig<br />

på et bygg som skal stå midt i bykjernen.<br />

BETONG ER ET<br />

SKULPTURELT<br />

MATERIALE<br />

SOM KAN<br />

FORMES<br />

TIL ENHVER<br />

FASONG OG<br />

FARGE<br />

STOR AKTIVITET I BODØ Administrerende<br />

direktør i Overhalla Betongbygg, Arnt<br />

Ove Amdal bekrefter det Marks sier.<br />

– I de siste årene har vi vært med på å<br />

bygge mange store bygg i Bodø. Nybygget på<br />

Bodø videregående skole og sykehuset Nordland<br />

er av de største prosjektene og betongens<br />

egenskaper passer perfekt inn i det nordnorske<br />

klimaet, sier Amdal.<br />

– Betong tåler ekstremt mye vær og vind og trenger svært<br />

lite vedlikehold. Når vi nå i tillegg kan levere skreddersydde<br />

fasader tør vi påstå at betong er et materiale som passer alle<br />

typer bygg.<br />

Richards Marks mener også arkitekter bør bli mye mer oppmerksomme<br />

på de mulighetene man har med å bruke betong.<br />

– Betong er et skulpturelt materiale som kan formes til<br />

enhver fasong og farge, sier Marks. Vi fant ikke noe annet<br />

materiale som kunne ta oss til den visjonen vi hadde for bygget<br />

i Bodø og det er fantastisk at vi fant det hos en norsk lokal<br />

leverandør.<br />

– Betongelementer har et meget bredt utvalg av farger,<br />

teksturer og overflater. For Stormenprosjektet valgte vi en hvit<br />

betong, som føles litt som en hvit granitt eller marmor. Den har<br />

et veldig ensartet utseende på avstand, og en vakker tekstur og<br />

korn når du er nær den.<br />

UTVIKLING AV NYE PRODUKTER Samarbeidet<br />

har ført til at de har utviklet et dreneringssystem som gjør at<br />

bygget er rustet for det arktiske været. Amdal mener at slikt<br />

samarbeid gir gode muligheter for produktutvikling og gjør at<br />

norske betongaktører kan markere seg i konkurransen med de<br />

utenlandske aktørene.<br />

– Det er viktig å være innovativ og framoverlent.<br />

Konkurransen er hard og vi må bruke de mulighetene<br />

vi får godt, sier Amdal. Vi synes det er viktig<br />

å vise at bedrifter som er lokalisert i distriktene<br />

har like store muligheter til å hevde seg og levere<br />

kvalitet i alle typer prosjekter. Arkitektene i DRDH<br />

er enige i dette.<br />

– Det har også gitt oss muligheten til å gjøre<br />

mye forskning på arbeid med ulike materialer<br />

- som prefabrikkert betong - for å finne måter<br />

å lage et bygg som er både vakkert og som kan<br />

overleve i ekstreme værforhold for polarsirkelen. Vi jobbet<br />

med Overhalla Betongbygg om å utvikle et unik to-trinns<br />

fasadesegl, noe som betyr at selv om den ytre tetningen svikter,<br />

vil en indre forsegling fange vann som kommer inn, og la<br />

det renne trygt bort. Vi ønsket en bygning som fortsatt vil se<br />

bra ut, og gjøre det bra i 50 eller 100 år fra nå - noe byen kan<br />

være stolte av i lang tid framover, sier Richard Marks i DRDH<br />

Architechts.<br />

I desember 2012 ble de siste betongelementene løftet på<br />

plass, over 30 meter over bakken. Stormen Konserthus er nå<br />

i full bruk, Bodø blir bygd i betong og arkitekturen har en<br />

sentral plass i bybildet.<br />

28 Overhalla Betongbygg


Betongprodukter med<br />

null karbonutslipp<br />

Betong er et helt nødvendig og uunnværlig materiale<br />

for en rekke konstruksjoner. Styrken og holdbarheten<br />

gjør at konstruksjonene står i år etter år. Den største<br />

miljømessige ulempen med betong er utslipp av CO 2<br />

under<br />

produksjon av sement, bindemiddelet i betong.<br />

Kalkstein er det det viktigste<br />

råmaterialet for å lage sement.<br />

Når kalksteinen brennes på høye<br />

temperatur i sement-ovnen frigjøres<br />

CO 2<br />

fra mineralet. I tillegg kommer<br />

det CO 2<br />

fra brenselet. Til sammen<br />

gjør dette at produksjon av sement<br />

har store utslipp av CO 2<br />

. Norcem er<br />

Norges eneste produsent av sement,<br />

med fabrikker i Brevik og Kjøpsvik.<br />

Norcem har en visjon om null utslipp<br />

av CO 2<br />

for betongprodukter, sett over<br />

deres levetid. Hvordan kan det være<br />

mulig?<br />

Fem områder er viktige om nullvisjonen<br />

skal nås: Energi-effektivisering,<br />

bruk av alternativt brensel, nye<br />

sementsorter, karbonatisering og<br />

karbonfangst/-lagring.<br />

Energieffektivitet er et område<br />

hvor det hele tiden gjøres små<br />

forbedringer. Det handler om tilpasninger<br />

av maskiner og utstyr, bedret<br />

logistikk etc. Alternativt brensel er et<br />

område hvor Norcem har tatt store<br />

skritt de senere år. Stadig større<br />

deler av brenselet er nå basert på<br />

avfall, ofte biomasse som er karbonnøytralt.<br />

Alternativt brensel reduserer<br />

bruken av kull, og bidrar også til en<br />

miljø messig god løsning på avfallsproblemet<br />

i samfunnet.<br />

Utvikling og forbedring av sementproduktene<br />

har også som mål om å<br />

redusere CO 2<br />

-utslippene ytterligere.<br />

Norcem bruker blant annet flygeaske<br />

og kalksteinmel som innblanding i<br />

sementen. Dette bidrar til å minske<br />

karbonavtrykket til produktene.<br />

Karbonatisering er en kjemisk<br />

prosess som foregår i herdet betong.<br />

Den innebærer at betongen trekker til<br />

seg CO 2<br />

fra omgivelsene. Prosessen<br />

er langsom og kan være negativ for<br />

armerte betongkonstruksjoner om<br />

den ikke er tatt høyde for i prosjekteringen.<br />

Etter endt levetid for<br />

konstruksjonen vil betongen fortsette<br />

med opptak av CO 2<br />

. Denne prosessen<br />

kan forsterkes om betongen<br />

knuses ned. I Norge opptar betongkonstruksjoner<br />

om lag 200 000 tonn<br />

CO 2<br />

i året.<br />

Karbonfangst er det siste steget<br />

på veien mot null karbon-utslipp.<br />

Norcem var første sementprodusent<br />

med et testanlegg for CO 2<br />

-fangst,<br />

og flere teknologier har blitt testet.<br />

Planer om et fullskala fangstanlegg<br />

er under utarbeidelse. En realisering<br />

av dette vil være et stort løft for<br />

Norcem, men også for industrien for<br />

øvrig.<br />

NULLUTSLIPP: Norcem er Norges eneste sementprodusent,<br />

og vil ha nullutslipp av CO 2<br />

annonse<br />

29


MONTASJE: Montasjen av betongelementer er godt i gang. Deler av bygningsmassen har blitt slepet med lekter fra<br />

Namsos til Helgeland.<br />

OPPDRETTSNNOVASJON<br />

I BETONG<br />

Tekst: KJERSTIN OPDAHL<br />

Foto: KJERSTIN OPDAHL<br />

OG YNGVE BROX<br />

GULDBJØRNSEN<br />

I nærheten av Reppa kraftstasjon på Helgeland skal det bygges<br />

et hypermoderne landbasert smoltanlegg. Overhalla<br />

Betongbygg skal være med på utbyggingen med en rekordstor<br />

kontrakt på 103 millioner kroner.<br />

TEGNINGER: Ferdig<br />

produksjonsbygg<br />

D<br />

et Lovund-baserte selskapet<br />

Nova Sea, satser sammen med<br />

tre andre lokale oppdrettsselskap<br />

på mer vekst og<br />

har fått innvilget produksjon av åtte<br />

millioner smolt.<br />

– Dette er et anlegg for stor laksesmolt,<br />

fisk på 250-300 gram opplyser<br />

daglig leder, Tor Arne Gransjøen i<br />

det nyopprettede selskapet Helgeland<br />

Smolt. Anlegget vil ha en kapasitet til å<br />

produsere omlag 2000 tonn biomasse<br />

årlig og vil med det trolig bli Norges<br />

største landbaserte anlegg.<br />

Nova Sea driver i dag smoltproduksjon<br />

gjennom selskapet Sundsfjord<br />

Smolt AS som produserer om lag<br />

13 millioner fisk årlig.<br />

– Ettersom kapasiteten der er sprengt<br />

har vi en tid jobbet for å få på plass et<br />

nytt anlegg, sier Gransjøen.<br />

– Vi innså tidlig i prosjektet at vi<br />

måtte finne samarbeidspartnere som var<br />

villig til å tenke nye tanker rundt kar og<br />

bygg og hos Overhalla fant vi løsningsorienterte<br />

folk som både var villige til å<br />

tenke nytt og å bruke tid sammen med<br />

oss på dette, konstaterer Gransjøen.<br />

– Jeg er i dag svært glad for at vi kom<br />

i mål med gode tekniske løsninger og<br />

innenfor en økonomisk ramme som er<br />

til å leve med. Jeg er helt sikker på at<br />

vi skal greie å bygge ett topp moderne<br />

land basert oppdrettsanlegg sammen.<br />

GODT SAMSPILL MED KUNDEN<br />

Salgssjef i Overhalla Betongbygg, Kjell<br />

Bjarne Kjøglum forteller at det har vært<br />

en lang og spennende prosess.<br />

– Helgeland Smolt tok kontakt med<br />

30 Overhalla Betongbygg


STØRSTE<br />

KONTRAKT<br />

GJENNOM TIDENE<br />

PÅ TOMTA: Daglig leder ved Helgeland Smolt, Tor Arne Gransjøen, på<br />

tomta før bygging.<br />

oss i januar i fjor og vi startet da med<br />

å utvikle et tradisjonelt bygg med løse<br />

kar innvendig. I løpet av prosessen<br />

kom vi frem til en annen, kompakt og<br />

mer integrert løsning. Siden da har vi<br />

jobbet mye sammen med dem for å<br />

finne gode løsninger, forteller Kjøglum.<br />

Videre kan han fortelle at Helgeland<br />

Smolt ønsket å benytte prefabrikkerte<br />

betongelementer i sine åttekantede<br />

smoltkar, og dette var noe som ikke<br />

hadde blitt gjort tidligere. Etter flere<br />

runder med ideer og forslag til design,<br />

utførelse og samkjøring av kundens<br />

behov for optimale produksjons lokaler,<br />

kom man i fellesskap frem til gode<br />

løsninger.<br />

- Tradisjonelt har bruk av betong i<br />

vanntette basseng stort sett vært plasstøpt.<br />

På grunn av redusert byggetid og<br />

kostnader ønsket Helgeland Smolt å se<br />

på muligheten for at karene kunne prefabrikeres<br />

og monteres på byggplass,<br />

sier Kjøglum. - Dagens<br />

måte å bygge slike typer<br />

bygg på krever at man<br />

har et godt samspill<br />

med kunden og at man<br />

treffes tidlig i prosessen.<br />

Dette mener jeg er svært<br />

viktig for å få lagd så gode<br />

løsninger som mulig,<br />

forklarer Kjøglum.<br />

SAMARBEID MED<br />

SINTEF Både Kjøglum<br />

og prosjektkoordinator<br />

Karl Magne Grannes har vært sterkt<br />

involvert i prosessen og utviklingen,<br />

sammen med Tor Arne Gransjøen og<br />

konsulent Trond Mellerud. – Siden<br />

dette var noe helt nytt for oss, har det<br />

vært viktig å få kvalitetssikret produktet<br />

i i den forstand at det skulle fungere<br />

slik kunden ønsket, sier Grannes.<br />

BYGGETS<br />

AREAL<br />

ER PÅ<br />

13.000 M 2<br />

ELLER<br />

RUNDT 5<br />

FOTBALL­<br />

BANER<br />

– Materialforskere fra SINTEF har<br />

derfor vært tett på prosessen i forhold<br />

til å sikre at smoltkarene er like vanntette<br />

som om de var plasstøpte. Det<br />

er nemlig en stor fordel med å kunne<br />

prefabrikkere også slike elementer. Ved<br />

bruk av betongelementer kan vi bygge<br />

ett kar per dag mens man ved tradisjonell<br />

plasstøping ville brukt 3 ganger så<br />

lang tid. Når det da skal lages totalt 43<br />

kar, så er dette en metode som er svært<br />

effektiv, forteller Grannes.<br />

UTVIKLING AV NYE BYGG­<br />

LØSNINGER Det er ikke bare<br />

smoltkarene som er basert på nye<br />

bygge metoder når det gjelder anlegget<br />

til Helgeland Smolt. Selvet bygget<br />

er satt på toppen av karene og dette<br />

er brukt som fundament for andre<br />

etasje som huser arbeidsplattformene.<br />

Karveggene blir også benyttet som<br />

yttervegg, og gjør at ett produkt kan<br />

utnyttes til flere funksjoner. I tillegg vil<br />

det sprøytes på en plastmembran<br />

på alt som er i<br />

kontakt med vann. Dette<br />

gjøres for å bidra til at<br />

overflatene blir helt glatte,<br />

slik at man unngår skader<br />

og slitasje på fisken.<br />

SAMFUNNS­<br />

ØKONOMISK VIKTIG<br />

PROSJEKT Alt i alt er det<br />

rundt 1500 elementer som<br />

skal fraktes fra Overhalla<br />

til Helgeland og byggets<br />

areal er på 13.000 m 2 eller<br />

tilsvarende rundt 5 fotballbaner. Det er<br />

med andre ord en stor satsing for samfunnet<br />

i Reppen og prosjektet vil bidra<br />

til mange nye arbeidsplasser både i<br />

Overhalla og på Helgeland. Produksjonen<br />

og montasjen av betongelementene<br />

har allerede startet og man regner med<br />

at bygge perioden går over et års tid.<br />

Administrerende direktør i Overhalla<br />

Betongbygg, Arnt Ove Amdal foreller<br />

at denne kontrakten er den desidert<br />

største i bedriftens historie. – Dette<br />

er en stor milepæl, og der er et langt<br />

og intenst arbeid som ligger bak når<br />

vi nå gledelig kan gå ut med denne<br />

nyheten, sier en svært entusiastisk<br />

Amdal. – For oss er det utrolig viktig<br />

å få slike prosjekter, både fordi det er<br />

et spennende og nyskapende prosjekt,<br />

men også fordi det skaper en langsiktighet<br />

i vår drift. Vi har muligheten<br />

til å legge til rette for økt sysselsetting i<br />

Overhalla samtidig som vi kan utvikle<br />

oss på nye områder.<br />

Fokuset på nyskaping og innovasjon<br />

har ført til at flere aktører innen<br />

oppdrettsnæringen har fattet interesse<br />

for betongprodusentene i Overhalla.<br />

Oppdrettsnæringen har i de siste årene<br />

fått oppmerksomhet som følger av<br />

lakserømming og sikring av merder.<br />

I Havforskningsinstituttet sin rapport<br />

”Risikovurdering – miljøvirkninger<br />

av norsk fiskeoppdrett”, blir smoltrømming<br />

identifisert som den høyeste<br />

risikoen for genetisk interaksjon.<br />

Oppdrettslaks som går opp i elvene<br />

og deltar i forplantningen, kan på sikt<br />

svekke de ville bestandene sitt genetiske<br />

materiale. Landbaserte anlegg<br />

vil derfor være noe som flere aktører<br />

kommer til å forholde seg til.<br />

Sammen med forskningsinstitusjonene<br />

og oppdrettsnæringa er<br />

Overhalla Betongbygg klar til å møte<br />

utfordringene slik at Norge fortsatt<br />

kan levere laks av god kvalitet til hele<br />

verden.<br />

Overhalla Betongbygg<br />

31


MUSKLER TIL DET M<br />

For 10 år siden nikket en hver overhalling gjenkjennende hvis<br />

du nevnte Amdals Maskin. I dag klinger Overhalla Transport<br />

nesten vel så godt. Transportselskapet som har spesialisert<br />

seg på transport av betongelementer og blitt en sentral del av<br />

Overhalla Gruppen, ikke minst på grunn av sin solide vekst.<br />

Tekst: BÅRD SVENDSEN<br />

Foto: GRAHAM STOKES OG KJERSTIN OPDAHL<br />

Med oppdrag fra Gardermoen i sør til<br />

Tromsø i nord, er det en travel hverdag<br />

for de 10 ansatte i Overhalla Transport.<br />

Sammen med Overhalla Hus, Overhalla<br />

Mekaniske og Overhalla Betongbygg<br />

utgjør de Overhalla Gruppen. Sistnevnte<br />

firma er den desidert største oppdragsgiveren.<br />

I tillegg kommer det en del<br />

oppdrag fra Element Nor i Storsteinnes<br />

i Troms.<br />

Selskapet som i 1972 ble startet som<br />

32 Overhalla Transport


ESTE<br />

Amdal Maskin, av Rolf Amdal,<br />

drev med mange typer maskinvirksomhet<br />

og massetransport. Da<br />

oppdrag på maskinsiden avtok valgt<br />

selskapet å satse på mere transportoppdrag.<br />

Amdal tok firmaet inn<br />

i Overhalla Gruppen og endret<br />

senere navn til Overhalla Transport.<br />

Etter hvert har de fått en spisskompetanse<br />

innen betongtransport<br />

som få andre kan matche dem på.<br />

Og Amdal, han er fortsatt daglig leder.<br />

Med spesialproduserte hengere, er de<br />

i stand til å transportere betongelementer<br />

på opptil 30 meter. En slik ferd er nærmest<br />

som en attraksjon å regne, med blinkende<br />

følgebiler både foran og bak, og politi som<br />

behørig styrer trafikken og leder konvoien<br />

fram etter vegene.<br />

I den faste stallen har Overhalla Transport<br />

åtte biler, men de leier inn flere ved<br />

behov. I vinter måtte de leie inn enda åtte<br />

biler, og hadde totalt 16 biler på veien. Det<br />

var travle tider, men er det<br />

noe Overhalla Transport<br />

har blitt vant til, så er det<br />

nettopp det. Og de liker det.<br />

Ordet `gaselle` skaper<br />

forestillinger om noe som<br />

manøvrer seg elegant og<br />

raskt ved hjelp av spenstige<br />

muskler. Og det er nettopp<br />

det som kjennetegner de<br />

bedriftene som kan kalle<br />

seg gasellebedrifter. De har<br />

vokst, raskt og mye.<br />

Fra selskapet gikk inn i Overhalla<br />

Gruppen i 2007, har pila kun pekt èn vei.<br />

I årene fra 2007 til 2011 ble omsetningen<br />

ni-doblet, og når årets gasellebedrift 2011<br />

skulle utropes, var Overhalla Transport<br />

fylkesvinner i Nord-Trøndelag.<br />

Utnevnelsen viste både at Overhalla<br />

Transport hadde planlagt og agert riktig,<br />

og at de hadde hatt evnen til å følge opp<br />

og håndtere veksten når planene slo til.<br />

Selv om dette nå er fire år siden, sier det<br />

mye om det fundamentet som finnes i<br />

selskapet, og den reisen som både ledelsen<br />

og sjåførene har vært med på.<br />

Inntredenen i Overhalla Gruppen<br />

var med andre ord en stor suksess for<br />

transportfirmaet. Amdal er da også full av<br />

lovord om det å være en del av industrieventyret<br />

på Skogmo Industripark.<br />

– Vi har hatt en helt eventyrlig vekst<br />

etter at vi tok steget inn sammen med de<br />

andre selskapene, og la om driften til å bli<br />

et rent transportfirma. For oss har det mye<br />

å si at tilgangen på oppdrag fra Overhalla<br />

Betongbygg har hatt så fin utvikling, og jo<br />

mer vi har spesialisert oss, jo bedre har det<br />

egentlig gått.<br />

Foruten å ha som målsetning å være en<br />

«JO MER<br />

VI HAR<br />

SPESIALISERT<br />

OSS, JO<br />

BEDRE HAR<br />

DET EGENTLIG<br />

GÅTT»<br />

ledende aktør innen transport av betongelementer,<br />

ligger mange av ambisjonene<br />

for Overhalla Transport og hviler på Overhalla<br />

Betongbygg. Som desidert største<br />

oppdragsgiver spiller betongfirmaet en<br />

sentral rolle i Overhalla Transport sin<br />

framtid.<br />

Som leverandør av elementene på<br />

byggeplasser, er bilene fra Overhalla<br />

Transport godt synlige. I mange tilfeller er<br />

det de som er Overhalla Gruppens ansikt<br />

utad. Bilene vekker oppsikt, og ikke sjelden<br />

får sjåførene spørsmål<br />

som legger opp til at de får<br />

fortalt om samarbeidet som<br />

foregår i industriparken i<br />

Overhalla.<br />

Sånn sett er de både<br />

markedsførere og ambassadører<br />

for sin egen bedrift, og<br />

også for de andre bedriftene<br />

i Overhalla Gruppen.<br />

Med mange timer bak<br />

et ratt er det ikke fritt for<br />

at sjåførene til Overhalla Transport blir<br />

godt kjent med veinettet i Norge, på godt<br />

og vondt. Det siste fikk de i fjor nært inn<br />

på seg, da selskapet og ansatte mistet en<br />

kollega i en dødsulykke.<br />

Amdal forteller at hendelsen gikk hardt<br />

inn på alle i selskapet, men tror det har<br />

styrket samholdet og at fokus på sikkerhet<br />

er skjerpet hos alle.<br />

HISTORIER FRA VEIEN En annen<br />

som vet hva han snakker om når det<br />

gjelder transport og vei er Ståle Evensen.<br />

Ståle har jobbet som sjåfør i Overhalla<br />

Betongbygg og Overhalla Transport siden<br />

2007. Både før det og etter det har han<br />

utallige mil bak seg, med tung last, på<br />

norske veier.<br />

Det å ha veien som arbeidsplass er ikke<br />

en ufarlig øvelse. Å være tung transportsjåfør<br />

på norske veier er slett ikke for<br />

hvem som helst, slår han fast.<br />

– Du skal ha god psyke og kontroll på<br />

nervene, når du ferdes på norske veier<br />

med så mange tonn bak deg, som det vi<br />

gjør. Enkelte steder er veien så smal og<br />

dårlig at det er direkte farlig, sier Ståle, og<br />

forteller om episoder hvor han har møtt<br />

andre biler på veier som er så smale at<br />

Overhalla Transport<br />

33


TRANSPORT: 30<br />

meter lang last på vei<br />

opp til Sandnessjøen<br />

bad- og kulturhus. Deler<br />

av strekningen krever<br />

politieskorte.<br />

speilene nærmest har vært borti hverandre.<br />

Ståle har de siste årene hatt en god del<br />

turer nordover, i forbindelse med prosjekter<br />

som kulturhuset Stormen i Bodø.<br />

Vær og føre har noen ganger vært helt på<br />

grensa før det har blitt stopp, og da særlig<br />

vinterstid.<br />

– Vi kan nesten ikke kjøre med kjettinger<br />

fra Overhalla til Bodø, heller, sier Ståle<br />

litt oppgitt.<br />

Den rutinerte sjåføren, som vet bedre<br />

enn veldig mange andre hvordan det er<br />

å kjøre med tonnevis med betong bak på<br />

bilen, har også spennende utfordringer å<br />

fortelle om, med litt mer positivt fortegn.<br />

– Jeg har visst til og med vært ”på<br />

Månen” og levert betong, i hvert fall hvis<br />

du skal tro en kar jeg møtte på traktor i<br />

Råkvåg, flirer Ståle, før han fortsetter på<br />

en historie om da han skulle levere en last<br />

på cirka 25 tonn med betongelementer til<br />

et fjøs i Rissa. Når han spurte seg fram om<br />

veien til gården, fikk han høre at den lå slik<br />

til at den bare ble kalt Månen, og at han<br />

aldri kom til å komme seg opp, med den<br />

lasten han hadde bakpå bilen.<br />

Det var riktig nok på hengende håret at<br />

betongen kom fram, men ved hjelp av rutinen<br />

som sjåfør, og hjelp også av bondens<br />

traktor som måtte bidra med trekkraft opp<br />

bakken, ble fjøset til slutt en realitet.<br />

En annen gang gikk det ikke bra. På<br />

vei nordover kom han til en strekning han<br />

mente det var uforsvarlig å kjøre, og ringte<br />

175 for å be om at veien ble strødd. Før noe<br />

rakk å bli gjort, skjedde det en dødsulykke<br />

på strekningen han egentlig skulle lagt ut<br />

på, noe han ble klar over via radioen. Når<br />

han etter hvert tok fatt på strekningen<br />

selv, var veien strødd så mye at han knapt<br />

trodde det var sant. Ståle mener hendelsen<br />

illustrerer en hverdag de som sjåfører har<br />

tett innpå seg, og som politikerne ikke tar<br />

på alvor.<br />

FRA A TIL B Men, Ståle er også opptatt<br />

av å fortelle at det er veldig mange fine<br />

stunder i bilen, ikke minst på grunn av<br />

den gode komforten i bilene til Overhalla<br />

Transport. Med mange døgn borte fra<br />

familie og hjem er det et gode han setter<br />

stor pris på.<br />

– Bilene har gode seter, og vi har både<br />

kjøleskap, tv og seng. Det har mye å si for<br />

trivselen og det å holde seg opplagt på<br />

lange turer, at man kan slappe av godt og<br />

sove godt uten for mye strabaser.<br />

Har man veien som arbeidsplass er man<br />

kanskje også i overkant interessert i temaet.<br />

– Vi har jo en del turer nordover, for<br />

eksempel til Bodø. På grunn av underganger<br />

som er for lave til at bilene våre kan<br />

passere, må bilene kjøre veien om Misvær.<br />

Dèt er ikke akkurat å ta den korteste<br />

strekningen fra A til B, men det er det som<br />

må til skal vi få gjort leveransene våre,<br />

avslutter daglig leder Rolf Amdal.<br />

Andre steder, som for eksempel på<br />

Melhus i Overhalla, er det gjort endringer<br />

på veien som et resultat av tilbakemeldinger<br />

fra blant annet transportbransjen.<br />

Der har utbedringer blitt gjort<br />

slik at bilene slipper å kjøre omveier.<br />

Flere døgn på norske veier, borte fra<br />

familien, det må Ståle og de andre sjåførene<br />

bare belage seg på. Det er gode tider<br />

for Overhalla Betongbygg. Dermed er det<br />

også mange lass med betongelementer som<br />

skal fraktes både sørover og nordover den<br />

kommende tiden. Bilene fra Overhalla vil<br />

nok bli mye å se langs norske veier nå og i<br />

fremtiden.<br />

FAKTA<br />

ÅRETS<br />

GASELLEBEDRIFT<br />

• Utmerkelsen ”Årets<br />

gasellebedrift” deles ut<br />

av Dagens Næringsliv<br />

i samarbeid med<br />

økonomigiganten Dun &<br />

Bradstreet, og vinnere<br />

kåres i hvert fylke.<br />

Kriteriene for å bli en<br />

gasellsbedrift er blant<br />

annet:<br />

• At det er 4 år eller mer<br />

siden bedriften ble<br />

etablert<br />

• At bedriften skal ha hatt<br />

omsetningsvekst de<br />

siste 4 årene<br />

• At omsetningen skal<br />

være mer enn doblet de<br />

siste 4 årene<br />

• At bedriften har hatt<br />

positivt driftsresultat i<br />

alle de siste 4 årene<br />

FAKTA<br />

OVERHALLA<br />

TRANSPORT<br />

• Overhalla Transport har<br />

8 biler og 13 hengere.<br />

• I 2014 kjørte de<br />

rundt 37 000 tonn<br />

betongelementer til<br />

norske byggplasser.<br />

• Sjåførene kjører omtrent<br />

800.000km per år.<br />

• 10 ansatte.<br />

34 Overhalla Transport


FAKTA<br />

OVERHALLA FJØS<br />

MONTASJE: Montasje av vegger til et Overhallafjøs.<br />

• Overhalla Fjøs består av fire<br />

bedrifter<br />

• Overhalla Betongbygg leverer<br />

prefabrikkerte veggelementer<br />

i betong. Overhalla Hus leverer<br />

takstoler, Skogmo Tre monterer<br />

tak og GB Entreprenør leverer<br />

betongarbeider.<br />

• Overhalla Fjøs er produktet<br />

av samarbeidet mellom disse<br />

bedriftene og leverer komplette<br />

byggløsninger til landbruket.<br />

Bedriftene er spesialiser på hvert<br />

sitt fagområde og kan levere<br />

driftsbygninger, lager og andre<br />

landbruksbygg<br />

• www.overhallafjos.no<br />

KOMPLETTE<br />

LANDBRUKSBYGG<br />

Tekst og foto: KJERSTIN OPDAHL<br />

De kommende ti årene må det investeres<br />

omlag fem milliarder kroner i nordtrønderske<br />

fjøs for å oppnå målet om<br />

vekst i matproduksjonen. Dette betyr<br />

nye satsingsområder for bøndene og for<br />

bedriftene i Overhalla Fjøs.<br />

– Vi hadde egentlig ikke så mye valg,<br />

sier melkebonde Jon Sæternes fra Overhalla.<br />

Han kikker seg rundt på gården<br />

som rommer både melkefjøs, kyllingfjøs<br />

og kornåkre.<br />

– Landbruksnæringa er i endring<br />

og dersom vi skal klare å henge med på<br />

dette må vi satse. Ikke bare for vår egen<br />

del, men for de som kommer etter oss<br />

og skal føre drifta av gården videre, sier<br />

Sæternes.<br />

Han tenker på sønnen og familien<br />

som har flyttet til gården og skal ha et<br />

livsgrunnlag å bygge videre på.<br />

VALGTE OVERHALLA FJØS<br />

– Da vi først bestemte oss for å utvide og<br />

sette i stand vårt gamle fjøs, gikk vi noen<br />

runder for å se på ulike aktører i byggebransjen.<br />

Sæternes forklarer at det ikke<br />

bare var pris som var viktig, men gjennomføring,<br />

assistanse i byggeprosessen<br />

og rask leveranse var viktige kriterier.<br />

– Som bonde er man på mange måter<br />

alene om mye. Et stort byggeprosjekt er<br />

utfordrende å håndtere selv og man er<br />

avhengig av å komme raskt i gang med<br />

drifta.<br />

– Løsningene bedriftene i Overhalla<br />

Fjøs kom med, gjorde at valget ble<br />

enklere å ta.<br />

SAMARBEID PÅ TVERS AV<br />

BEDRIFTENE Overhalla Fjøs er et<br />

samarbeid mellom fire bedrifter som i<br />

felleskap kan levere komplette byggløsninger<br />

til landbruket. Salgssjef i<br />

Overhalla Betongbygg, Kenneth Amdal<br />

Hals, forklarer dette;<br />

– Det faktum at folk i dag ønsker mer<br />

totalkonsept, er bakgrunnen for at vi har<br />

inngått samarbeidet. Gjennom årene så<br />

vi at vi møttes i flere og flere prosjekter<br />

og fant gode løsninger sammen. Det<br />

bare ble sånn. Og i dag kjennes det<br />

veldig riktig ut, sier Amdal Hals.<br />

– Å kunne levere et totalkonsept gir<br />

kunden en større trygghet i byggefasen,<br />

sier daglig leder i GB Entreprenør, Ketil<br />

Heglum – Byggetiden blir betraktelig<br />

redusert, noe som fører til billigere<br />

løsninger og enklere logistikk.<br />

GODT FORNØYD Tilbake på gården<br />

Solum i Overhalla har Jon for lengst<br />

tatt i bruk sitt Overhalla Fjøs og er godt<br />

fornøyd med prosessen og veien frem til<br />

ferdig bygg. – Det har vært en veldig god<br />

opplevelse å bygge sammen med bedriftene<br />

i Overhalla Fjøs, sier Sæternes.<br />

– I stedet for at jeg som bedriftseier<br />

måtte forholde meg til alle leverandørene<br />

underveis har Overhalla Fjøs koordinert<br />

store deler av byggeprosessen.<br />

Dette har uten tvil lettet min hverdag<br />

og jeg har kunnet konsentrere meg om<br />

drifta i større del. I tillegg ble bygget<br />

raskt ferdig og vi kunne ta det i bruk når<br />

vi trengte det forklarer han.<br />

Fra samarbeidet startet i 2013 og<br />

til dags dato har gjengen i Overhalla<br />

Fjøs levert over 20 fjøs til bønder i<br />

trøndelags området.<br />

– Utviklingen i landbruket i dag<br />

gjør at vi har stor tro på fremtiden.<br />

90 prosent av fjøsene vi setter opp er i<br />

trøndelagsområdet, men vi har ingen<br />

begrensninger når det gjelder hvor vi<br />

kan levere, sier Amdal Hals i Overhalla<br />

Betongbygg.<br />

Overhalla Fjøs<br />

35


TRYGGHET<br />

I PROSESSEN<br />

www.overhallagruppen.no

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!