27.06.2016 Views

kursmagasin

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KURSmagasinet

2016/2017

Nord

Troms, Finnmark og Svalbard


Studieinformasjon

Hva med studiekompetanse?

For de fleste av våre universitets- og høgskolestudier er det krav om

generell studiekompetanse for at man skal kunne avlegge eksamen i

faget. Søker som ikke har denne kompetansen og er fylte 25 år i opptaksåret

kan søke om opptak på realkompetanse. Realkompetanse

vurderes ut fra utdanning og yrkeserfaring.

Studielån: Les mer her

Semesteravgift/eksamensavgift

Alle våre studenter må betale semesteravgift til lokal studentsamskipnad

eller til den høgskolen/universitet som er eksamensansvarlig for

studiet i eksamenssemesteret. Enkelte av våre studier har semesteravgift

i begge semestre.

I henhold til gjeldende bestemmelser i Lov om universiteter og høgskoler,

vil det bli krevd en eksamensavgift pr. eksamen for privatister.

Denne vil variere mellom de ulike universitetene og høgskolene.

Påmelding: Rullerende opptak. Se våre nettsider.

Voksenrett: Les om det her

Kontakt: Klikk deg inn HER

og finn ditt nærmeste Folkeuniversitet.

Vi kjører også kurs på Svalbard

www.folkeuniversitetet.no


Universitets og høgskolefag

Innovasjon og entreprenørskap

årsenhet 60 studiepoeng

Klikk på linkene

For mer informasjon

om hvert studium. Se

flere enkeltemner på

www.fuvidere.no

Mellomledelse årsenhet 60 studiepoeng

Grunnleggende regnskap årsenhet 60studiepoeng

HR og lønnsarbeid årsenhet 60 studiepoeng

Veiledning og coaching 1 og 2 30 studiepoeng

Praktisk ledelse 7,5 studiepoeng

Arbeidsrett I 7,5 studiepoeng

Praktisk økonomi 7,5 studiepoeng

Et samarbeid mellom :

www.folkeuniversitetet.no


Fagbrev

Klikk på linkene for å lese mer om studiet

Akvakultur

Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs

Helsefagarbeider

Yrkessjåfør (Tromsø)

Renholdsoperatør (starter våren 2017)

Forberedelse til teorieksamen

for praksiskandidater tverrfaglig

VEIEN TIL FAGBREV:

Mange voksne har mye arbeidserfaring, men de mangler

papirer som dokumenterer kunnskapen. En del av disse

kan få dokumentert sin kompetanse ved å avlegge fagprøve

på grunnlag av arbeidserfaring. Før fagprøve

avlegges, må de bestå en skriftlig eksamen i fagets

teoretiske læreplanmål.

Krav til fagprøve som praksiskandidat:

5 år godkjent praksis

+ Tverrfaglig teoriprøve med eksamen

+ Praktisk fagprøve

=

www.folkeuniversitetet.no


Mesterutdanning

BLI MESTER!

Har du fag- eller svennebrev i et mesterfag og ønsker å

starte for deg selv eller få en ledende stilling? Mestertittelen

og -merket signaliserer seriøsitet, pålitelighet og kvalitet.

For å få mesterbrev kreves det derfor både solid utdanning

og praksis i faget.

Bedriftsledelse

Gi deg selv et forsprang, bli mester! Bedriftsledelse er også

relevant for deg som ønsker en lederutdanning, men som

ikke skal ta mesterbrev.

Klikk på linken for å lese mer om studiet

Faglig ledelse

I faglig ledelse byggfag får du

en grunnleggende innføring i

de faglige ledelsesoppgavene

og temaene som er spesielle

for ditt fag.

www.folkeuniversitetet.no


Klikk på linkene for å lese mer om studiet

Oppvekstfag

Spesialpedagogikk

for ansatte i skole, SFO, og barnehage

Flerkulturell pedagogikk

Gjennom denne kursrekka styrker du din kompetanse i

å forstå og mestre pedagogiske utfordringer i flerkulturelle

sammenhenger. Du kan ta alle kursene eller velge

et enkelt kurs.

Barne- og ungdomsarbeider

Fagbrev- intensivkurs

www.folkeuniversitetet.no


Informasjon om

kurs og studier

Kursmagasinet inneholder ikke oversikt over startdatoer og

klokkeslett. Dette oppdateres kontinuerlig på våre nettsider.

Du finner opplysninger om kursstart, innhold og mye

mer på www.folkeuniversitetet.no

Om du ikke finner alle kursene på nettsidene, kan det være

at de er ferdige, og skal starte opp igjen på et senere tidspunkt.

Ta da kontakt med oss.

Klasserom på nett

Folkeuniversitetet har lyd/bilde utstyr, som gjør at forelesninger

blir samkjørt med andre studiesteder. Noen studenter

kan da følge forelesninger via egen PC, eller i virtuelle

klasserom på våre studiesteder. Vi tar også lydopptak av de

fleste forelesningene, og de blir tilgjengelige via læringsportalen

It`s learning.

www.folkeuniversitetet.no


Språk

Klikk på linken for å lese mer om våre språkkurs

Vi har Norskkurs på flere nivåer.

www.folkeuniversitetet.no


Nasjonale fag

Klikk for å lese mer

Leger, tannleger, farmasøyter og sykepleiere

fra land utenfor EØS/EU trenger et kurs i nasjonale

fag for å få autorisasjon i Norge. Gjennom

kurset får du en grundig innføring i norsk

helsevesen, lovgiving og kultur.

Kurset går over 11 uker.

Klasserom på nett / 2 Samlinger i Tromsø.

www.folkeuniversitetet.no


Kurs for bedrifter

Klikk for å lese mer

Kompetansepluss

Norsk for ansatte

Lederutvikling

Datakurs

Kontakt oss for en prat om kurs

for din bedrift!

www.folkeuniversitetet.no


Datakurs

Folkeuniversitetet tilbyr dataopplæring på flere

nivå og innenfor ulike emner.

Folkeuniversitetet Nord avd. Tromsø

er autorisert som testsenter for D@takortet

Generell

studiekompetanse

Kan du ta hos Folkeuniversitetet Nord, avd. Harstad.

Denne pakken gir deg mulighet til å fullføre alle 6 fag innen

generell studiekompetanse.

Du kan også ta enkeltfag.

www.folkeuniversitetet.no


Kultur

og fritidskurs

Klikk på lenken og se hvilke kurs som er i vår region.

Kursene blir lagt ut fortløpende .

Jegerprøven

Jegerprøven er obligatorisk for alle som skal jakte på

vilt i Norge. Våre dyktige instruktører kjører jevnlige

kurs over hele Troms og Finnmark.

Folkeuniversitetet Nord avd. Tromsø

er autorisert som testsenter for Båtførerprøven

www.folkeuniversitetet.no


Kurs for voksne med

utviklingshemming

Klikk på linken for å lese mer.

Disse kursene er spesielt tilrettelagt for voksne med

utviklingshemming. Kursene passer for personer som

har en utviklingshemming og har lyst til å lære sammen

med andre. Ta gjerne kontakt med oss om du ikke

finner kurs på websiden vår. Da kan det være at

kurset er ferdig eller starter opp senere.

www.folkeuniversitetet.no


Se alle våre kurs på

www.folkeuniversitetet.no

Etter og videreutdanning på

www.fuvidere.no

Følg oss på Facebook!

Folkeuniversitetet Nord

Klikk for kontaktinformasjon

Kunnskap gir muligheter!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!