Gruppe16_Jordfeilbrytere type B_No_p

trondlarel.no

Jordfeilbrytere, typer og modeller:

Hvorfor Type B og når bør eller skal Type B brukes:

En «vanlig» type A jordfeilbryter har en termisk sensitiv spole, for at denne skal

fungere er den

avhengig av en stålkjerne. I dagens installasjoner blir det mer og mer vanlig

med elektronisk utstyr som har en likeretter AC/DC converter.

Disse elektroniske apparatene kan i mange tilfeller gi en glattet DC-feilstrøm.

Feilstrømmene vil over tid mette/magnetisere kjernen i type A releet, og det vil

da ha svekket funksjon som jordfeilrele. (fig. 1.)

Type B er elektronisk og vil detektere disse feilstrømmene, så den vil fungere

både som en type A på vanlige AC 50 Hz feilstrømmer i tillegg DC-feilstrømmer

og høyfrekvente AC-feilstrømmer.

Vi anbefaler derfor bruk av type B jordfeilbryter på alle kurser som har en

(fig. 1.)

likeretter. Som for eksempel: kurser med varmepumpe, renseanlegg,

ventilasjonsanlegg, heiser, UPS, vaskemaskin, induksjon topp, oppvaskmaskin, tørketrommel osv.

Per i dag er det kun generelle krav i NEK 400 angående type B.

Fra NEK 400

”NEK400-5-53-53E.3 avsnitt 5.1 definerer strømstyrt jordfeilvern type B:

Strømstyrt jordfeilvern hvor utkobling er garantert som for type A i henhold til NEK EN 61008-1

eller NEK EN 61009-1, og i tillegg for:

o Sinusformede AC-reststrømmer opp til 1000Hz,

o Glatte DC-reststrømmer opp til den høyeste verdi av 0,4 ganger merkeutløsestrøm (I∆n)

eller 10mA, når sammenlagret på en AC-strøm

o Glatte DC-reststrømmer opp til den høyeste verdi av 0,4 ganger merkeutløsestrøm (I∆n)

eller 10mA, når sammenlagret på en pulserende DC-strøm

o Pulserende likerettede DC-strømmer som kommer fra to eller flere faser

o Glatte dc-reststrømmer som kommer fra flerfasekurser

Reststrømmer kan opptre plutselig eller være langsomt økende.”

Kravene som da kan sies stilles til hvor type B jordfeilvern skal

benyttes, er som oppsummert angående strømstyrt jordfeilvern

ved EL-bil ladning i NEK400-7-722.531.2:

Hvert tilkoblingspunkt skal være individuelt beskyttet av et allpolig strømstyrt

jordfeilvern med merkeutløsestrøm ≤ 30mA.

Det strømstyrte jordfeilvernet som beskytter tilkoblingspunktet skal minst være

av type A. Ved strømforsyning med flere faseledere og hvor egenskapene til

belastningen ikke er kjent, skal beskyttelse mot DC-feilstrømmer anordnes, for

eksempel ved bruk av strømstyrt jordfeilvern type B.

LAREL - Borgeskogen 8 - 3160 Stokke

Side 6

Telefon 33 38 19 00 - Epost: post@larel.no - www.larel.no

More magazines by this user
Similar magazines