Unikum sommer 2002 (august)

unikumnett

Infonummer sommeren 2002

Stig på

– ta skrittet inn i studentmiljøet

Fadderordning • Aktiviteter • Lommeparlør


Unikum er ei uavhengig

studentavis ved

Høgskolen i Agder

Serviceboks 422

4604 Kristiansand

Besøksadresse

Gimlemoen 24

Innhold

4

Studentorganisasjonen

Telefon

38 14 21 95

E-post

unikum@stud.hia.no

5

Studentpresten hilser

Ansvarlig redaktør

Helle I. Andersen

Redaksjon sommerutgave

Eva-Kristin Pedersen

Mari Utstrand Sten

Foto

Arkiv Unikum

Olav Breen

Studentaktivitetene ved HiA

Svein Frøysnes

Mari Helland

Grafisk utforming

Arnt Gunnar Hårstad

Mari Helland

Helle I. Andersen

Teknisk ansvarlig

Svein Frøysnes

6

8

9

10

12

Samskipnaden - velferdstilbudet

Fadderordninga

Lommeparlør for udlendingår

Studenttilværelsen i Kristiansand

Aktiviteter i Kristiansand

Annonsesalg

Unikum v/ Helle I. Andersen

mobil: 922 21 846

kontor: 38 14 21 95

Trykk

Bjorvand & Skarpodde

Opplag

6000

Unikum er studentavisa ved

Høgskolen i Agder. Den er

politisk og religiøst uavhengig,

og blir drevet på frivillig basis.

Alt stoff mottas med takk, og

vil bli vurdert.

22

24

28

30

Grimstad, skjærgård og høyteknologi

Aktiviteter i Grimstad

Arendal-der alle kjenner alle

Nyttig på nettet

For- /baksidefoto

Svein Frøysnes


KRONIKK

Leder

Krev din rett,

Velkommen...

Så er et nytt studieår snart i gang! Dette

spesialnummeret av Unikum er laget spesielt

til de nye studentene våre. Noen av dere har

kanskje studert en del før, men for andre er

dette det første møte med systemet for høyere

utdanning. Uansett vil jeg komme med en oppfordring

til dere: gjør noe mere ut av studietiden

deres enn å pendle mellom kantina, lesesalen

og hybelen!

Studietiden er en av de periodene i livet

hvor en utvikler seg mest som menneske: en

flytter kanskje hjemmefra for første gang, og

en tar valg som får konsekvenser og etterdønninger

livet ut. Studietiden er også til for å utvikle

seg som menneske. Derfor er det så viktig

å bevisst velge hva slags studietid en vil ha.

Mulighetene for å aktivt delta i studentmiljøet

er mange, enten du er musikalsk anlagt, litt

over gjennomsnittlig solidarisk, eller opptatt av

studentpolitikk. I dette bladet finner du en oversikt

over aktiviteter du kan engasjere deg i ved

Høgskolen. Noen mangler nok, andre venter

kanskje på at nettopp DU tar initiativet for å

starte opp.

I Kristiansand er det mye som er i oppstartsfasen

akkurat nå. Hele skolen flyttet i fjor

fra avdelinger spredd rundt i hele Kristiansand,

opp til splitter ny kampus på Gimlemoen. Det

medfører både problemer og muligheter. De

fleste problemene har man klart å løse i året

som gikk, og det studieåret vi nå går inn i, er

mulighetenes år. Studentaktivitetene flytter inn

i nye lokaler, hvor vi vil være fordelt på tre hus

nært tilknyttet hverandre og kampus. Et studentersamfunn

er på trappene, og vil normalt

stå klart januar 2002.

Det er viktig å huske på at Høgskolen i

Agder består av tre studiesteder. Det er faktisk

unikt for en høgskole eller universitet i Norge.

Dette er langt i fra en begrensning, snarere en

mulighet. Grimstad har Luftslottet, et kulturhus

som i løpet av bare tre år har rukket å bli kjent

som Aust-Agders beste konsert scene.

Luftslottet kan skilte med store navn på konsertplakatene

sine, og burde være et kulturhus

for alle studentene i Agder, samtidig som et

samfunn også etableres i Kristiansand.

Bussene mellom Arendal, Grimstad og

Kristiansand bør overfylles av studenter til høsten!

Hinsida, studentavisa i Grimstad, ønsker å

gå over til Web-format, mens Unikum har ambisjoner

om å leve opp til undertittelen «ei studentavis

på Sørlandet».

Samarbeidspotensialet er

stort!

Til sist vil jeg ønske deg et

fortreffelig studieår ved

Høgskolen i Agder, vi sees

ved studiestart!

gjør din plikt!

Av Karoline Slettebø, Leder i Studentorganisasjonen

Enten du er første års student, bare ny ved

Høgskolen i Agder, eller rett og slett går her for ditt

sjette år. Velkommen!

I det vi starter et nytt studie år, begynner en ny epoke

i det norske skoleverk. Stortinget har vedtatt å følge

Europa, og legge opp studiene etter internasjonale

standard. Hva vil dette bety for deg?

Karaktersystemet vil forandres – fra tall til bokstaver,

der A er beste og F er stryk. I løpet av et studieåret

skal du oppnå 60 studiepoeng i stede for 20 vekttall.

Etter endt treårig (fullført) studium vil du oppnå graden

bachelor, i stedet for høgskolekandidat, etter fem år,

får du en mastergrad.

Hvorfor alle disse forandringene, har vi det ikke bra?

I Kvalitetsreformen, som er navnet reformen, er intensjonen

å øke kvaliteten på høyere utdanning i

Norge. Dette skal gjøres ved at vi som studenter skal;

«Krev din rett, gjør din plikt».

Det gjøres for å lette samarbeidet med utlandet - for

det er også en stor del av denne reformen. Nemlig at

alle studentene skal ha tilbud om et opphold i utlandet i

løpet av studiene sine, en rett du har - en plikt for skolen.

Men ikke misforstå, du må fortsatt vise litt egen engasjement

for å få dette tilbudet - du må finne internasjonalt

kontor og melde din interesse. Denne internasjonaliseringen

av studier vil også lette arbeidet for deg

og din kommende arbeidsgiver om du skal søke jobb i

utlandet.

Dette er en kjempe komprimert versjon av det som

vil skje, alt kommer ikke på en gang, men fra høsten

2003 skal alt være klart.

Kvaliteten skal sikres ved egne og eksterne organer

som skal kikke skolen i kortene. Har de ikke rent mel i

posen, ja da vil de på en måte miste bevilgningen til å

tilby studiet.

For deg som student betyr det at du har en mye

større sjanse til å påvirke din egen studiedag. - På

samme måte som en arbeider har sikringer for sitt arbeidsmiljø,

får vi sikringer for vårt studiemiljø. Men det

krever også at du engasjerer deg. Ikke bare i din dag,

men også dine medstudenters. Tenk deg selv; hvor

langt kommer ikke vi om vi står sammen, 7000 studenter,

for så mange er det som studerer ved Høgskolen i

Agder, i forhold til om du står og hamrer på døren alene...

Sommer 2002

Unikum

3


Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Studentorganisasjonen er interesseorganisasjonen for alle studenter ved Høgskolen i Agder. Vi organiserer og arrangerer

valg av tillitsvalgte, og vårt øverste organ er Studentparlamentet. Det avholdes valg til studentparlamentet

hver høst. Vi oppfordrer alle til å stille til valg, og ikke minst til å bruke sin stemmerett! Enkelte studier og studiesteder

har sine egne studentråd. Dette blir du informert om ved studiestart dersom det gjelder deg.

Tekst: Helle I. Andersen og Karoline Slettebø

Studentparlamentet

Her sitter det 16 valgte studenter som representerer HiAs

studentmasse på omtrent 6000 studenter. De samme stuentene

velges inn til både de respektive avdelingsstyrene

og til studentparlamentet. Alle studenter som er registrert

ved en av HiAs avdelinger har stemmerett ved valget, og

kan selv stille til valg. Parlamentet legger premissene for arbeidet

i Studentorganisasjonens styre, og velger representanter

til ulike råd og utvalg innenfor Høgskolen og

Studentsamskipnaden. Studentparlamentet velger fem av

ni representanter til styret for Studentsamskipnaden, og har

dermed flertall der.

Studentstyret

Studentstyret består av leder, nestleder, økonomiansvarlig,

og to medlemmer som får tildelt forskjellige oppgaver.

Studentstyret skal velges av parlamentet, men i praksis er

kun leder valgt, han får tillit til å velge sitt eget styre. Styret

tar seg av den dagige driften av Studentorganisasjonen,

mellom parlamentsmøtene.

Studentrådene

I Arendal, Grimstad og ved enkelte avdelinger i

Kristiansand velges det egne studentråd. Disse tar seg av

oppgaver som løses best lokalt, særlig i forhold til studiene

og det sosiale. Studentrådene samarbeider med

Studentstyret og Parlamentet.

Avdelingene og instituttene

Der finnes sju avdelinger på HiA: Helse- og idrettsfag, humanistiske

fag, kunstfag, pedagogikk, realfag, teknologi og

økonomi- og samfunnsfag. Representanter til avdelingsstyrene

blir som nevnt automatisk medlemmer av studentparlamentet.

Ved de fleste avdelingene er det i tillegg flere institutter

med egne instituttstyrer. I hvert instituttstyre sitter

det normalt to studentrepresentanter, som velges ved eget

valg i løpet av oktober.

Valg

Studentorganisasjonen arrangerer valg både til institutt- og

avdelingsstyrer i løpet av oktober. Det er avdelingene selv

som har det formelle ansvaret for disse valgene. Man kan

kun stemme på kandidater ved sin egen avdeling, eller, ved

instituttstyrevalgene, ved sitt eget institutt. Valgene holdes i

oktober, og valgperioden er et kalenderår. Dersom en representant

slutter på Høgskolen eller trekker seg fra vervene

sine i løpet av perioden, overtar vararepresentanten eller

det organiseres nyvalg.

Desverre har det de siste årene vært lav oppslutning rundt

valgene, og det håper man nå å kunne forandre på. det studentpolitiske

arbeidet er viktig fordi de fleste beslutningene

som taes i Studentparlamentet, eller i de styrer, råd og utvalg

som dette oppnevner representanter til, tar beslutninger

som angår alle, eller de fleste studentene. Det er dermed

ikke likegyldig hvem som er medlem av studentparlamentet.

Studentsoiale aktiviteter.

Studentorganisasjonen står også til rådighet for de forskjellige

studentaktivitetene, og det er et tett samarbeid mellom

STA og disse. Studentorganisasjonen kan blant annet hjelpe

til i oppstartsfasen av en ny forening, dersom man har en

idé som kan tilføre det sosiale miljøet på Høgskolen noe positivt.

Akkurat nå er STA aktivt med i arbeidet med å bygge et nytt

studentersamfunn på Kampus Gimlemoen i Kristiansand, i

samarbeid med SiA og studentene selv.

Ta kontakt med oss dersom det er noe du lurer på, uansett om det gjelder studentpolitikk,

sosiale aktiviteter, eller om du rett og slett ikke vet hvor du skal henvende deg!

Slik finner du oss:

Vi holder til i Gimlemoen 24

Sommer 2002

Telefonnummer: 38 14 20 10

Telefax: 38 14 20 11

E-post: sta@hia.no

Nettside:http://sta.hia.no

4

Unikum


Studentpresten hilser

Hei!

Jeg heter Hilde M. Nordhagen og er ansatt av Den norske kirke

for å være prest ved Høgskolen i Agder.

Det innebærer at jeg vil være en tilgjengelig prest for hvem

som helst som måtte ønske det -uavhengig av kirkemedlemsskap.

Uansett hvor du studerer, skal det være ganske enkelt å gjøre

en avtale med meg. Du kan uanmeldt komme innom i en treffetid

– eller du kan ringe meg. Vi kan avtale en tid og et sted som passer.

Jeg har telefonsvarer som du kan legge igjen en melding

på.(Tlf.38 14 21 40). Du kan også kontakte meg på mobil: 918 73

539, eller via E-mail: Hilde.Nordhagen@sia.hia.no

Kontakt med presten.......?

Jeg er til fordeg som er student. Du bestemmer selv hva du

trenger presten til.Jeg er her selvfølgelig for deg som vil snakke

om Gud. Jeg er her også for deg som trenger å snakke om noe

helt annet. Livet er sammensatt, studentlivet også. Ikke alle dager

er like enkle. Vanskelige valg, tanker eller vonde følelser kan

av og til være godt å dele med noen. Kanskje du bare trenger et

medmenneske å tenke høyt sammen med? Kanskje du vil samtale

om tro -eller tvil? Du kan komme til studentpresten med sorg

og fortvilelse. Eller glede. Jeg har tid. Jeg vil ta deg på alvor -uansett

hva du kommer med. Som prest har jeg taushetsplikt.

Studentprestens treffetider

I Kristiansand har jeg kontor på Gimlemoen 46, i Sigrid

Undsets hus. Der har jeg disse faste treffetider: Tirsdag kl.13.00-

15.00 og torsdag kl.14.00-15.30. Du kan også gjerne treffe meg

utenom disse tidene.

I Grimstad (Groosev.36) vil jeg i dette studieåret ha fast treffetid:

Første mandag hver måned kl.11.00-12.00 og kl.13.00-15.00.

Prestekontoret er å finne i Gamlebygget. Ned trappa og til venstre,

rom 1201.

I Arendal (Sykehusveien 4) vil jeg satse på å ha treffetid på

dekanuskontoret like ved ekspedisjonen) siste mandag i hver måned

fra kl.11.00 til kl.14.00.

Et stille rom

Noen ganger trenger vi et rom som er anderledes. Et tilfluktsted

fra en til tider hektisk hverdag. Et fristed fra krav og forventninger.

Et rom for hvile, bønn, meditasjon og ettertanke.

Du kan finne et slikt rom på Gimlemoen. Det ligger i Sigrid

Undsets hus, Gimlemoen 46. (Inn hovedinngangen, til venstre,

innerst i gangen)

Dette er ikke et vigslet rom. Vi bruker det i respekt for hverandre,

-uansett tro eller livssyn.

«Det stille rommet» vil så og si alltid stå åpent. Du er velkommen

til å ta det i bruk.

– Jeg håper selvfølgelig at Arendal og Grimstad også kan få

Stille rom etterhvert.

Annet engasjement

Som prest er jeg naturlig nok også delaktig i ulike studentgudstjenester.

(Nærmere opplysning om disse kommer senere.)

Du må også gjerne ta kontakt hvis du vil ha hjelp til å finne et

fellesskap.

Jeg organiserer sorggrupper eller andre samtalegrupper etter

behov.

Så gjenstår det bare å si at jeg ønsker deg en spennende studietid

ved HiA.

ANNONSE

NORDEA, 1/2s


Velferdstilbud fra

Studentsamskipnaden

Studentsamskipnaden i Agder (SiA) er studentenes egen velferdsorganisasjon.

Hovedoppgaven er å ivareta de utenomfaglige behov til høyskolestudentene på

Agder. Dette er våre viktigste tilbud:

Studentkafèene

- et sosialt midtpunkt i hverdagen

Kafè Kampus ligger på Gimlemoen og er

studentenes storstue i Kristiansand. Et bredt

og variert tilbud med mange utsalgspunkter

gjør at det er lite køproblemer tross mer enn

3000 kundebetjeninger hver dag. Det er om

lag 800 sitteplasser i kafèen.

Kafè Studenten ligger i høyskolebygget i

Grimstad og har om lag 300 sitteplasser.

Kafè

Studenten har også et lunsjutsalg i

Arendal.

Studentboligene – trygt, rimelig og

sosialt

SiA har mer enn 800 boliger i

Kristiansand, Grimstad og Arendal. Alle beliggende

i kort avstand til bykjerne og skole. Vi har lav husleie, ingen depositum og tilgjengelig servicepersonale. Livet på

studentboligene er akkurat så sosialt som du gjør det til !

Studentbokhandelen – i nærheten når du trenger det

SørBok har utsalg i Kristiansand og Grimstad og ligger snublende nær der du inntar den daglige kunnskap. I tillegg til

faglitteratur og rekvisita, finner du også et utvalg skjønn-litteratur. Dessuten tar vi imot enhver bestilling !

Studentenes kulturhus – kultur over en lav sko!

Luftslottet er studentenes eget kulturhus for Grimstad og Arendal. Her arranger studentene selv fester, konserter og

annen moro til seg selv og byens befolkning. På Gimlemoen i Kristiansand er studentene i ferd med å etablere eget studentersamfunn.

Studentbarnehagene – barna i sentrum

Elisabethstua i Grimstad og Hokus Pokus i Kristiansand er våre to barnehager. Begge ligger bare et steinkast fra skolen.

Barnehagene har flotte inne- og utearealer og

et strålende personale!

Studentidretten – alle gjør det!

Spicheren er studentenes eget idrettsanlegg i

Kristiansand. Svømmehall, stort fitnessanlegg,

klatrevegg, volleyballhall og flerbrukshall - alt under

et tak ! På Spicheren har også byens øvrige

befolkning adgang, men studentene får halv pris! I

Grimstad er det trimrom på høyskolen og tilgang til

Grimstadhallen.

Legeordning

Man slipper å betale egenandel for ordinær

konsultasjon dersom man benytter en av legene

SiA samarbeider med.

Sommer 2002

Uykkesforsikring

Forsikringen gjelder for alle studenter som har

betalt semesteravgiften. Dekker skader på vei til

og fra høyskolen, på skolen i skoletida og i forbindelse med arrangement i regi av skolen.

6

Unikum


Annonse

Spicheren

Tekst: Mari Helland • Foto: Svein Frøysnes


Her ute blir det både grilling, stands og bokbytting ved skolestart i Kristiansand.

Fadderordningen

Både i Grimstad, Arendal og Kristiansand blir nye studenter tatt godt i mot. Fra

første dag står fadderne klare til å vise dere rundt på skolen og i byen.

Tekst: Helle I. Andersen • Foto: Olav Breen

Sommer 2002

– Trivsel er kjempeviktig, og det er en klar sammenheng

mellom hvordan studentene trives på skolen og hvilke resultater

de oppnår fagmessig, sier leder for fadderordningen

i Kristiansand, Monica S. Korgerud. I skrivende stund

jobbes det hardt for å gi de som er ferske i byen et best

mulig tilbud. Målet med fadderordningen er god integrasjon

i studentmiljøet, slik at en kan føle seg hjemme fra

første dag. Å være med på fadderordningen skal først og

fremst være gøy, man skal få en knallstart på studiene

sine her i Agder.

Trente faddere

De siste månedene har man rekruttert og lært opp studenter

fra alle skolens avdelinger til de oppgavene de vil få

som faddere, slik at de studentene som møter dere under

oppropet den 16.august er topptrent til den viktige fadderoppgaven.

Fadderne fordeles på de nye studentene etter studier, slik

at det å være med på fadderordninga gir deg en flott mulighet

til å bli kjent med dine «klassekamerater» så vel som

byen du nettopp har flyttet til.

Det er allerede utarbeidet et foreløpig program for fadderdagene,

eller uka, i de tre forskjellige byene, dette finner

du i HiAs Studiestart brosjyre på side 6. Allikevel jobbes

det stadig med å gi et best mulig tilbud, slik at det kan bli

endringer og ikke minst tilføyelser til det tilbudet du finner i

programmet.

Rebusløp

Hvis du synes de forskjellige sktivitetene vi presenterer her

i Unikum frister, har du anledning til å bli kjent med medlemmene

deres den første helga. Både i Grimstad og i

Kristiansand arrangeres det rebusløp lørdag den 17.august,

organisert av kor og andre aktiviteter, slik at du treffer

på noen fra de fleste forskjellige foreningene og gruppene

der. I Kristiansand blir det også en såkalt happening på det

tidligere studenthuset Vaskeriet fredag kveld, med mange

kreative innslag.

Kristiansand

Fadderordningen samarbeider med studentaktivitetene, i

tillegg til at det blir rebusløp, pub til pub-runde, sightseeing

i området med buss, og båttur i skjærgården. Fadderne tar

dere også med på en «kulinarisk uke», hvor dere får bli

kjent med byens mest studentvennlige spisesteder. Det arrangeres

bruktboksalg på skolen, slik at en slipper å bruke

opp hele studielånet sitt på dyre, nye pensumbøker.

Bokbyttedagen blir fredag 23. august på den store plenen

midt mellom avdelingsbyggene (veldig lett å finne fram til!).

Det kan ta litt tid å bli kjent i Kristiansand, så det kan lønne

seg å henge med på arrangementene i faddernes regi for

å få et best mulig innblikk i alt byen har å tilby, både på

dagtid og ikke minst kveldstid.

Grimstad

I Grimstad jobbes det aktivt for å gi deg som

Grimstadstudent en best mulig start på studiene!

Fadderene vil ha egne t-skjorter, og er synlige på skolen

den første uka. Skolestart feires med et gedigent grillarrangement

på Groosestranda fredag , de som skal studere

på Dømmesmoen skal ha egen grillfest.På lørdag kan du

bli kjent med studentaktivitetene og byen ved å være med

på rebusløp. Luftslottet er «adresse for dagen», og kvelden

avsluttes med konsert her. Alle nye Grimstadstudenter

vil motta et info-skriv når programmet er helt klart.

Arendal

Fadderne i Arendal kommer til å vise de nye studentene

rundt både på skolen og i byen. Fadderfest blir det på uterestauranten

Tapperiet. Det blir organisert datakurs for de

som måtte trenge det. For studentene i Arendal blir det

også arrangert bli kjent tur til Vegårdshei. Denne anbefales

det å bli med på for å bli ekstra godt kjent med sine medstudenter!

8

Unikum


Lommeparlør for

udlendingår

For at du som udlending og nykomling ikke skal bli forlatt i forvirringens

tause isolasjon når sørlandsuttrykkene hangler rundt deg,

bringer Unikum her en liten lommeparlør.

Dere andre får ha oss unnskyldt, men ettersom sørlandsdialektene

er mange og forskjellige, har vi valgt å konsentrere

oss om kristiansandsdialekten, ettersom HiA

Kristiansand stadig er den filialen med flest studenter. Vi

håper at denne lille hjelperen skal bli deg til nytte og glede

gjennom året.

Grammatikalske særtrekk

For å forsøke å danne et visst grunnlag for videre eskapader

inn i denne bløde dialekten, begynner vi med en liten

innføring i sprogets grammatikalske særtrekk.

Personlige pronomen ( i tilfelle du ikke har dem klart for

deg): æ, (mæ) dæ, han, ho, vi (oss), der (dar), di

Dessuten har ordet noen en merkelig tendens til å bli til

none, uten at det ser ut til å skifte betydning av den grunn.

Substantiv: Alle substantiv er hokjønn. Flertallsendinger: -

ar, -ane

Stedsadverb: derhenne (der borte), henover (bortover),

hen (bort - æ går hen te’ dæ - jeg går bort til deg) osv.

Spørreadverb: Å. Dette ordet brukes som erstatning for

alle andre norske spørreord, bortsett fra hvorfor, som oversettes

med åffår, og hvordan som oversettes med åssen.

Å møe æ klokka? Hvor mye er klokken?Åffår de’? Hvorfor

det?

Diftonger: I Kristiansand bruker man ofte diftonger, der

man ellers i landet kun har én vokal. Eks: trøyt (trøtt), skau

(skog), blaud (våt - bløt), heile (hele), nøyla (nøkkelen)

osv.

I sosiale sammenhenger

Javel, se de’ - Hei! Er det deg? Hvordan går det, da? Gøy

å se deg igjen! Hva har du gjort siden sist?

Å ska’ vi gå hen? - Hvor skal vi gå?

Ska’ vi ta ei stribe? - Skal vi gå opp og ned Marken tjue

ganger til vi finner på noe å gjøre?

Ska’ vi gå på fiskebrygga å ede rægår? - Skal vi gå ned til

Fiskebrygga, kjøpe en pose med reker og sitte å kose oss

på brygga?

Ska’vi gå å kul’an i Nupen? Skal vi gå og slappe av på

gresset i Nupen-parken?

Ska’du være mæ’på møde? Skal du være med i kirka/bedehuset?

Ska’vi ta en tur te’Danmark mæ’danskebåden? - vil du

være med på en usannsynlig rølpete fylletur frem og tilbake

til Danmark på 24 timer. Dette innebærer, ved siden av

alkohol, kjøtthandel hos slakter Winther i Hirtsahls, butikken

der åpningstidene styres av når ferja kommer inn,

ihjelslåing av en viss mengde tid i Hirtsahls, for lengst kåret

til verdens kjedeligste by.

Sørlandske kraftuttrykk

vi befinner oss tross alt i Bedehuslands hovedstad, så her

lønner det seg å være forsiktig med hvordan man ordlegger

seg..

Æ kan’ke si æ liår de’ - Dette er det verste jeg har vært ute

for

så lenge jeg har levd, det stinker

noe helt for j...

Himla - veldig, voldsomt

Dra te’ Hellemyr - Dra til h...

Sava! - de to første bokstavene er beholdt fra en glose de

fleste av oss skulle kjenne til (religion og onde makter er

stikkord..).

Å inni heiane! - Det var da voldsomt!

Å flørte på sørlandsk

Sørlandsflørtinga ble kjent over hele landet i løpet av hundre

dager i vår..

Du æ altså så nydeli’ - Du er veldig pen, vil du ligge med

meg?

Æ tror æ kunne ede dæ opp - Du er veldig pen, vil du ligge

med meg?

Æ tror du æ de’ nydeligste æ har sett! - Du er veldig pen,

ligg med meg da!?!

Gloser og idiomer

Blaudis - bløtkake

Fua - rompa

Heia - skogen

I eninga - hele tiden

Makrellfodball - fotball på sørlandsk

Møe - Mye

Kjerka - Kirka

Smeigedaår - Dager da sola skinner fra skyfri himmel, det

er varmt og godt, og alt du kan gjøre er å dra ut i sjekta,

ligge på en holme, sole deg og grille eller spise rægår.

Tust - Rotete menneske

Æ æ a å edår? - Jeg er (et eller annet sted) å spiser

Å æ’de mæ dæ? - Hva er det med deg?

Unikum

Tekst: Eva-Kristin Pedersen

Sommer 2002

9


Tekst: Eva-Kristin Pedersen

Sommer 2002

Studenttilværelsen i

Kristiansand

Kristiansandere liker å glise å si «Sol, sommer og

Sørland» når de ser utlendinger (les: alle som ikke er vokst

opp et sted mellom Risør og Flekkefjord), og de sier det

med rette. Byen knyttes uunngåelig til glade dager i solvarmen.

Men, beklager å måtte skuffe dere, kjære utlendinger,

heller ikke i Kristiansand er det sommer hele året.

Faktisk så regner det ganske mye i løpet av et studieår. De

fleste studentene reiser jo hjem når sola endelig begynner

å gløtte frem bak skyene. Men fortvil ikke. Det hadde ikke

blitt så my lesing dersom sola skulle stått på hele året.

Derfor skrur vi av sentralvarmen en stund, og så får dere

muligheten ikke bare til å studere, men også til å oppdage

hva Kristiansand har å by på utenom turistsesongen.

Shopping og kaféliv

Når studielånet brenner i lomma sånn om høsten, kan

du jo prøve en shoppingrunde. Markens gade (gågada)

har et assortert utvalg av butikker til enhver smak og prisklasse.

Skippergada har dessuten vokst frem som et alternativ,

eller et supplement, til Markens. Her finner du mindre,

selvstendige butikker (færre store kjeder med andre

ord). I Posebyen (den gamle bydelen, den med alle de

små, hvite trehusene) finner du en del kunsthåndverk og

lignende. Dersom du blir grepet av dårlig samvittighet over

at du bruker pengene dine på noe så overfladisk som forbrukshandel,

eller rett og slett bare blir sliten i beina, kan

du jo ta deg en pause på en av byens etter hvert mange

kaféer. Du finner dem stort sett rundt Torvet og i nedre del

av Markensgade. Er det fint vær, er Fiskebrygga et opplagt

førstevalg. Her finner du pizzarestaurant, andre restauranter,

flere restauranter, fiskebasar med ferske rægår, bryggekant

til å sitte på, pluss (et stort pluss) is/kaffibar.

Restauranter finner du for øvrig rundt hele byen, med både

koselige og mindre koselige priser. La anledningen avgjøre.

Gode tips for raske, billige og gode middager som kan

nytes foran TV’en hjemme på hybelen, er Snadderkiosken

i Elvegada og Lotus kinamat i Tordenskjoldsgade.

Natur

Dersom du har en filosofi om at det beste i livet er gratis,

kan du tusle henover strandpromenaden (det anbefales

også når høststormene setter inn, kanskje spesielt da), du

kan dra til Gimle gård (som ligger like ved HiA) eller du kan

ta en tur opp i Baneheia. Ravnedalen må oppleves.

Mulighetene er mange. Savner du rånesvingen der du bøøørna

sammen med kameratene hele oppveksten, anbefaler

vi silokaia. Der finner du garantert likesinnede.

Kunst og kultur

Kulturlivet i byen er heller ikke til å kimse av etter hvert.

Biblioteket ligger midt i byen, like ved Domkirka, der finner

du (i tillegg til bøker, da), kunstforening, kafé og lesesal. I

samme område, kvartalet nedforbi, ligger Sørlandets

kunstmuseum. De har både permanente og skiftende utstillinger.

Agder Teater har hovedscene og biscene midt i

sentrum (og en flott friluftsscene i Fjærheia i Grimstad).

Teateret ligger like ved Fønix Kino, som må være blant

landets beste kinoer. Nå er den nyrestaurert, har syv forskjellige

saler, og har til nå også huset Filmklubben (hvor

de skal holde til fra høsten av er vi litt usikre på, men informasjon

om Filmklubben ligger på alle kaféer).

Dessuten må vi ikke glemme Vaskeriet, byens

konserthus, som tilbyr både intimkonserter,

store konserter med internasjonale band,

stand-up komikk, jazz, i det hele tatt.

Når det gjelder utesteder finner du snart et

stamsted, blant de mest populære er Javel (TP

og øl i krus), Charlies (pub nede, klubb oppe)

og Harveys (sportsbar).

Man sier gjerne at Kristiansand er en storby

med småbypreg, eller omvendt. Det er nok

sant. Den er stor nok til at du kan forsvinne i

mengden når du vil, men liten nok til at du aldri

forsvinner helt. Når du går på byen treffer du

kjente, men du kjenner ikke hele puben. Byen

er lett å bli kjent med, og de fleste mener at

den også er lett å like.

10

Unikum


Kristiansand fra A til Å

Agder, nærmere bestemt den vestlige delen, er hvor du

befinner deg når du er i Kristiansand.

Bystranda og Baneheia er yndede badeplasser for enhver

når behovet for et bad melder seg. Bystranda er mer for de

som liker å se og å bli sett, mens Baneheia kan være plassen

for deg som vil være mer i fred og ha det litt roligere.

Her er det også fine turstier i

et idyllisk terreng. Bibliotek finner

du både på skolen og

nede i sentrum.

Charlies vil være et naturlig

sted å starte en hyggelig aften.

Her har de velsmakende

øl til studentpris. Øl i

Kristiansand kommer fra CB

(Christiansands Bryggeri), og

når du skal ha en halvliter på

byen heter det:

«ei øl»...

Danskebåtturer kan det bli

mange av gjennom et studieår.

Disse turene gir student-

Beatkunst fra HiAs samling

vennlig påfyll for ei slunken lommebok. Domkirka ligger

midt i Kvadraturen, og om du ikke ser den så hører du den

garantert, for den har noen kraftige klokker.

E-18 går gjennom Kristiansand og er en av byens viktigste

kommunikasjonsårer.

Festningen ligger nederst i Festningsgata (naturlig nok...) i

Kvadraturen.

Gimlemoen er navnet på område hvor Campus ligger. Det

er et historisk sus over stedet som det er vel verdt å fordype

seg litt i.

Høy solfaktor er noe Sørlandet er kjent for. Mai er som regel

en solfylt måned, og dette kan fort gå utover eksamener

om du ikke er av den typen som kan ta med seg bøkene

ut i sola. Ellers er Harvey’s er en sportsbar som er populær

blant studentene.

Is! Hennig Olsen Is er verdens beste is, og lages selvfølgelig

i Kristiansand.

Jægersberg finner du rett bak høgskolen. Det er et flott friluftsområde

hvor du kan grille, bade, trene eller bare nyte!

Kvadraturen er sentrum og den eldste bydelen i

Kristiansand. Gatelinjene er de samme i dag som da

Christian 4 grunnla byen i 1641. Bydelen har form som et

kvadrat hvor alle sidene er 1 km. Studentsamskipnaden

(SiA) har et studentbygg her som kalles Statoilbygget. Det

er også her du finner de fleste uteplassene, butikkene og

livet i byen.

Lund er en bydel øst for Kvadraturen. Her er det praktisk

for studenter å bo, da området

ligger mellom sentrum og

høgskolen. Du finner fire av

studentsamskipnadens studentboligbygg

her.

Markens heter hovedgata

og gågata i sentrum. Det er

ei handlegate hvor du garantert

treffer kjentfolk på lørdagsformiddag.

Navnet bæres

også av et utested øverst

i Tollbodgata.

Nupen, Kjell er mannen som

står bak skulpturene nede

ved sjøen sør vest i

Kvadraturen. Området har fått navn etter ham.

Nupen-annlegget kombinerer kunst og strandliv i

sentrum av Kristiansand.

Odderøya er et naturområde sørvest for Kvadraturen.

Mange har kanskje også vært der under Quart-festivalen.

«Party, party», som de sier i reklamen, er et hyppig gjenntatt

innslag i studenttilværelsen. Det sosiale er viktig!

Quartfestivalen har vel de fleste hørt om. Noen har kanskje

også fått med seg den gode stemninga som råder i

byen den første uka på juli. Festivalen har navnet sitt fra

byens grunnlegger Christian Quart.

Rundingen er et lite område det er lett å orientere seg utfra

når du skal gi retningsinstruksjoner til folk som skal besøke

deg på Lund. Dette ligger ved et veikryss på Lund når

du kommer fra Kvadraturen over den gamle Lundsbroa.

Sørbok ligger på Campus og har alt av pensumlitteratur.

Spicheren er det store treningssenteret som ligger like ved

skolen og er drevet av SiA. Studentene får trene der for

halv pris, dermed sikrer man faste fine rumper på Campus.

Flott tiltak... Start er byens fotballstolthet og vel verdt å få

med seg på Stadion, som ligger i enden av Marviksveien

på Lund.

Tresse er området som ligger nede ved Festningen. Tapto

er en tradisjon på kvelden 17. mai i Kristiansand. Det er

vanskelig å forklare, men det innebærer korps, løping, glede,

litt frykt og masse moro. Det må oppleves!

Unikum er høgskolens avis drevet av og for studentene

selv.

Vennesland, Reidar donerte før sin død hele kunstsamlinga

si til HiA og Katedralskolen i Kristiansand. Dette har

gjort at HiA sammen med Katedralskolen innehar den største

samlinga med Beat-kunst utenfor USA. Det meste av

kunsten henger i andre-etasjen i B-blokka (du finner informasjon

om Beat-kunsten og Vennesland i skolens bibliotek).

Wergeland, Henrik ble født i Kristiansand i 1808. Du finner

Wergelandsparken, en av byens grønne lunger

en statue av ham rett ved Domkirka, og den lille parken

som omringer statuen har dermed fått navnet

«Wergelandsparken».

Xena finnes ikke på HiA. Du finner likevel

masse søte jenter...

Yatzi er et hjernedødt spill som er en

passelig søndagsaktivitet.

Zorro har heller ikke tilholdssted her,

men de kjekke guttene dukker opp til

stadighet...

Ære og berømmelse får du ved å engasjere

deg i en av studentaktivitetene

på HiA.

Øvelse gjør mester- alle kan bli en god

student!

Åndelig føde får du for enhver smak i

Kristiansand. Her er det bare å velge

og vrake i ulike menigheter og trossamfunn.

Enkelte velger også seg selv og sine venner, eller

«ei øl»...

Unikum Tekst: Mari Utstrand Steen

Sommer 2002

11


Stiften

Stiften samler de musikalske aktivitetene i Kristiansand. De har lokalene sine i

samme hus, og har mange felles sosiale arrangementer.

For vi er de beste,

yum yum!!

Blæsen spiller for full musikk.

Om vi er verdens beste kan nok

diskuteres, men høyskolens aller beste

studentorkester er vi iallefall( der vi

også er det eneste). På folkemunnen

blir vi kalt for Blæsen, en forkortelse

for Spadser og Blæseensemblet.

Blæsen ble stiftet i 1974, og er den

eldste studentaktiviteten her i

Kristiansand. For tiden er vi 10- 15 aktive

blåsere og spadsere, men til høsten

håper vi på over det dobbelte av

medlemmer. Vi er stadig ute på forskjellige

«oppdrag», og sist gang vi

var synlige i byen, var under 17. mai

feiringen. Andre begivenheter som er

verd å nevne er bursdagen vår som vi

feirer hver høst. Under de fire dagene

feiringen/ festen pågår blir nye blæsere

blir døpt hvis de har klart aspirantperioden.

Som blæsere har vi aldri en kjedelig

dag eller time. Det skjer stadig noe.

Vi øver hver onsdag og i tillegg kommer

spilleoppdrag og ikke minst fester.

Sammen med 4 studentkor deler

vi fra høsten av får vi et lokale med

nær tilknytning til skolen, som forhåpentligvis

blir en bra festplass. Selv

om vi kaller oss for studentorkester,

så har vi ikke bare spillende aktører

her. En del av oss som er med, er det

vi kaller spadserere. Deres oppgave

er å spille på postkasse, vaskebrett

og lage mye liv rundt blæsen. For å

være med i blæsen må du derfor ikke

være klassens beste i musikk, men

det å like fest og morro henger høyt

hos oss. Dette året har vi slitt litt med

å ha nok folk, men til høsten håper og

tror vi på stort innrykk av potensielle

blæsere. Dersom du sitter med en liten

blæser i deg, liker en god fest og

litt oppmerksomhet, så er det bare å

stille på opptak i august når skolen

begynner (nærmere info. kommer etterhvert.

Se også blæsens hjemmeside:

home.hia.no/~blaesen). Å være

blæser er for oss aktive en ære. Vi

som er med liker å være sosiale og en

blæser vil aldri stå alene senere i livet.

Mottoet vårt er nemlig: En gang blæser

alltid blæser!!!

Femmes Spillopus Ad Libitum

Femmes Spillopus

Ad Libitum har med

jevne mellomrom

plaget folk med sine

tonale og fysiske utskeielser.

På studentukene

rundt om

i Norg har vi vært et

særdeles friskt innslag med våre «stripete

bein og barmer»! Stripene har vi

tatt fra vårt store forbilde: Zebraen.

Det tonale og det sosiale går som regel

hånd i hånd, så øvelse med blod,

svette og tårer hører med. Spillopus

er for jenter med stil Vi akker oss gjerne

«stars in stripes». Det er bare en

ting til å si om oss: Det finnes ikke

makan i Norges land!

Så vil du være med og synge i vår

stripete gjeng og få en uforglemmelig

studenttid, er vi de rette.

Høres dette spennende? Møt opp

utenfor hovedinngangen på HiA, tirsdag

eller lørdag uken etter skolestart

kl.19.00.

Spilloppus store forbilde er zebraen.

Sommer 2002

Bondebrølet har spesialisert seg på å sette tekst til kjente

melodier som vi fremfører i «bondebrune» dresser. Koret

ble stiftet i 1993 som en motpol til de andre mer seriøse

korene på HiA. Hos oss er kameratskap, fest, opptredener,

diverse arrangementer og sosiale anledninger veldig viktig.

Hovedformålet vårt er å fremheve det sosiale miljøet blant

studentene gjennom sang og godt humør.

Opptakskravene er hemmelige. Kan du synge, er det helt

topp, men kreativitet, utstråling og sangglede teller minst

like mye som eventuelle sangkunnskaper. En gang bondebrøler,

alltid bondegårder!

12

Unikum


Til alle dere piker som

synger som en kaklende

høne, men dog med innspill

av det musikalske,

som liker å bli oppvartet

og sjarmert av den bedre

halvdel, kler dere smukt i

rødt, og har høna som ditt

forbilde. Lady Klukk er noe

for dere!

Vi er et meget tradisjonsrikt

kor med røtter

helt tilbake til 1976 hvorå

synge ikke bare er unnskyldningen

for å møtes,

men faktisk noe vi gjør utmerket godt. Våre kaklende nebb imponerer

ordførere, studenter og annet fintfolk. En gang klukke, alltid

klukke, vi vil gjerne at du blir en av våre kaklende medstudentinner!

Derfor vil vi ha et lite uformelt opptak onsdag 21 og fredag 23

august. Om det nå er noe som er uklart ta gjerne kontakt med vår

klukkemor Monica Skogen på telefon 90185513 eller

e-mail: lklukk@stud.hia.no

Quantum Oellarus Op & Frem

«Phor vii er thyve Mand, Fra byen Christianssand, og vii sjarmerer alle!!»

Quantum Oellarus Op & Frem er et

studentkor med utspring i det yrende

sosiale studentlivet ved tidligere ADH,

nåværende HiA. Koret består av 20

mann som synger for å more seg selv,

medstudenter og Christianssands innbyggere

i vårt faste arbeidsantrekk,

Kiole & Hvidt. Kombinasjonen av

Bellmans drikkeviser, showsanger,

selvkomponerte sanger og høyst varierende

tonalt nivå gir uten unntak suksess.

Quantums øvelser holdes ukentlig på

vårt kjære Quanterom,

Christianssands mest ærverdige Rom.

Quanterommet ligger i nye lokaler på

Campus Gimlemoen. Huset deler vi

også med Lady Klukk, Spillopus,

Brølet og Blæsen, og er et flott sted

for å treffe nye og gamle venner.

Hvordan bli en Quanter? Kan du

synge, er det helt topp, men ikke noe

krav. Har du utstråling, en dose PRkåthet

og sangglede er dette vel så

viktig som sangkunnskap. Vår kvinnelige

dirigent fra Musikkonservatoriet

sørger for å holde det tonale nivået

oppe. Du må gjennom en liten opptaksprøve/sammenkomst

slik at vi kan

bli bedre kjent med deg. Dette er ikke

farlig!! Det eneste som kreves, er at

du er HiA-student og bærer det

Mandlige Læm.

Opptaket er satt til tirsdag 20. og lørdag

24. august. Følg med på informasjon

i begynnelsen av semesteret,

snakk med fadderen din eller andre i

studentmiljøet. Det hyggeligste av alt,

er om du tar kontakt med en av oss.

Vi er ikke vanskelige å få øye på; vi

går alltid i Kiole & Hvidt.

Quantum kommer aldri til å synge

som Sølvguttene, og omvendt, hva

sangferdighet angår, men så lenge vi

har et utmerket sosialt miljø, vil vi fortsette

å prøve å spre vårt gode humør

og glede over på våres medstudenter

og Christianssands innbyggere.

Høres dette forlokkende ut? Se oss,

hør oss, snakk med oss. Men det viktigste

av alt; Bli med, og vi kan garantere

et innholdsrikt studentliv...

Sangen står ikke alltid i sentrum hos

Quantum, noe Formaalsparagrafen

vår er et godt bevis på: Choirets formaal

er at utvikle interessen for tonale

glipp blandt Rigets disharmoniske invaanere.

Vi har nemlig en forkjærlighet

for Christianssands edle bryggeris

leskende drikke. Det sosiale er vel så

viktig som sangen. I tillegg prioriteres

et godt kameratskap, fest, sangoppdrag,

deltagelse på korhelger rundt

om i landet og andre sosiale aktiviteter.

Studentkoret Quantum Oellarus Op & Frem kjører stil.

Sommer 2002

Unikum

13


Alle hverdager mellom 21.00-24.00 (22.00) sender

Studentradio´n på frekvens 101,2 mhz.

Vi er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon som

består av unge studenter som i en eller annen form har en

interesse og en tro på radio som massemedium.

Studentradio´n disponerer et lite studio like ved HIA der

en får mulighet til å prøve seg både som programleder og

tekniker. Er du brennende engasjert i et eller annet, har hodet

sprekkfullt av gode idéer eller rett og slett er interessert

i å se hva vi driver med, foreslår jeg at du kontakter oss

ved skolestart. Vi vil mer enn gjerne ha flere medarbeidere!

Tlf: 38 14 20 90

Mob: 41 93 1999 (Line)

Se etter oss på Happeningen...

Line i studio

under sending.

Fotoklubben Blender 11

Ja, det finnes faktisk en fotoklubb på HiA.

Unskyldningene er mange, noen bedre enn andre for hvorfor

vi ikke har vært særlig aktive det siste året.

Forhåpentligvis vil dette forandres dette skoleåret. For fotoklubben

er en kjempemulighet for amatørfotografer. Der

kan man lære av andre, medlemmer som foredragsholdere,

og man kan lære av seg selv, ved å prøve og feile,

både i og utenfor mørkerommet.

Hvert år forandres opplegg og program etter medlemmenes

ønsker. Men aktiviteter som går igjen år etter år er

kurs med fotografer; portrettkurs, pressefoto-kurs, kryssfoto-kurs

m.m. Medlemmene har fri adgang til klubbens mørkerom,

med nesten fritt bruk av papir og kjemikalier. I begynnelsen

av året vil det derfor bli tiludt et mørkeromskurs

for nybegynnere. En årlig fotosafari til Lista er også blitt tradisjon.

Med utgangspunkt i bildene som foreviges på denne

turen arrangeres det gjerne en liten intern fotokonkurranse.

Vinnerbildene kan stilles ut på vaskeriet.

Mulighetene er mange.

Det er en fordel at medlemmene har et eget kamera, men

det er ingen forutsetning. Så bli med. Lær å bli oppmerksom

på detaljene i livet.

Hvis du har noen spørsmål er det lettest å gjøre dette via

e-post.

Adressen er: blender11hia@hotmail.com.

Sommer 2002

Etter nesten et års dvale våknet

studentavisa Unikum opp til nytt liv

våren 2002. Med stort sett bare nye

medlemmer med rykende ferskt engasjement

og masse idéer og tanker om

hva ei studentavis på Sørlandet burde

innholde, satt vi i gang. I vår kom det

ut to eksemplarer av avisa, i samme

format som denne du holder i hånda. I

redaksjonen har vi vært en gjeng på

rundt femten stykker. av sosiale aktiviteter

ble det danmarkstur (selv om

ingen vel egentlig var i land i

Danmark..), releaseparty på Vaskeriet

og annen moro.

Oppgavene i avisa er mangfoldige,

alt fra idèmyldring, skriving og fotografi

til lay-out og grafikk. Avisa er en

lett blanding av seriøse nyhetssaker

og lettere intervjuer og annet featurestoff.

Annonsesalg må også til, og er

Det arbeides intensivt på desken kvelden før deadline.

du en dyktig selger,

ønsker vi

deg hjertelig velkommen!

Vi lærer

deg gjerne opp i

«brekkingens»

(lay-out) mysterier.

Sene netter

på desken blir

det også av og

til, men så er vi veldig stolte når vi får

den ferdige avisa fra trykkeriet også,

da.

Redaksjonen har sitt hovedsete i

Kristiansand, men vi ønsker oss journalister

og fotografer i Arendal og

Grimstad også!

Ettersom en del av redaksjonsmedlemmene,

og også redaktøren,

reiser til utlandet for å studere neste

år, er avisa helt avhengig av nye engasjerte,

inspirerte mennesker som

ikke er redd for litt stress rett før deadline..

Du ser oss på Gimlemoen ved studiestart,

og sannsynligvis kommer vi

en tur til Grimstad i løpet av den første

uken også.

Redaksjonsmøter har vi tirsdager

klokken 18 00 i bygg 24 på

Gimlemoen.

Velkommen opp!

14

Unikum


Deler av koret under øvingshelg i Grimstad.

Heisann alle sangglade! Ad Fontes er skolens kristne kor.

Synes du det er gøy å synge, synes vi det er gøy at du er

med. Vi er ikke av de mest seriøse korene, men vi forsøker

likevel å låte bra. Har ennå ikke opplevd at noen har rømt

fra konsertene våre. Vi legger vekt på å ha det festlig sammen,

og det sosiale er selvfølgelig også en viktig del av koret.

Det hender faktisk at vi ler litt,og dirigenten tror hun er

veldig morsom. Vi har det koselig sammen og det er ikke til

å se vekk ifra at det vanker en og annen godbit på noen av

øvelsene(ferske boller? kakao?). Tror det kan bli et spennende

høstsemester. Hvis du lurer på hva det kan innebære,

kan vi jo nevne noe av det vi har gjort i år. Vi har hatt to

svært vellykkede konserter på Kjelleren, lovsangskveld,

sunget i Oddernes kirke, i Domkirka og på Misjonshuset,

Bowlingkveld, spillekveld og en svært vellykket øvelsesweekend

i Grimstad. Til jul hadde vi pepperkakebaking og

festligheter som avslutning og nå til sommeren avsluttet vi

med grilling og moro. Høres det bra ut? I såfall kan du

møte opp i Lund kirke klokka 19.30 på mandager. Da øver

vi frem til klokka 21.30. Høstens første øvelse blir mandag

2. september, og da er det bare å møte opp.Ta med deg

godt humør, sangglede og en venn og kom!

Student-KRIK Kristiansand

KRIK er en kristen studentforening

for alle som liker et aktivt miljø både i

åndelig forstandog i sport og friluftsliv.

KRIK er HiA’s andre største studentorganisasjon

med over 110 medlemmer.

Hver fredag fra 18.00–20.00 har vi

faste treninger med andakt i flerbrukshallen

på Spicheren, der du kan spille

landhockey, basket,volleyball og fotball.

Etter hver trening har vi sosiale

arrangement eller After-sweat som viliker

å kalle det.

Annen hver søndag arrangerer vi

søndagsturer i samarbeid med Laget.

Disse turene går som oftest i turterrenget

i Jegersberg.

Program:

17.august: Båttur med Laget og KRIK.

Påmelding ved skolestart.

18. august: Sykkeltur i

Jegersberg/omvendte båt

23. august: Første trening i Spicheren

1. september: Første søndagstur.

Disse er annenhver søndag hele semesteret.

6-8. september: Kanotur

21. september: Paintball

Senere på høsten blir det arrangert

blant annet vandreturer, KRIK-messe,

klatring, fotballturnering, juleball og

mye mer.

Kontakt: Christoffer Singstad

Tlf 996 45 219

chre_@hotmail.com

Hjemmeside: http://home/hia.no/krik

Kanoturer er en av de mange aktivitetene til KRIK i Kristiansand.

Kristiansand Kristne Studentlag

Velkommen i Studentlaget – et

åndelig og sosialt møtested. Laget

består av ca 100 medlemmer som

ønsker å dele liv, tro og tvil med

hverandre. I en studenttilværelse

som lett blir overveldende, ønsker vi

å bygge fellesskap som gir styrke,

oppmuntring, trøst og nye venner.

Blant aktivitetene våre finner du

basisgrupper med åpne hybler,

åpne hjerter og åpne bibler, weekender

og søndagsturer. Vi har studentgudstjenester

og temakvelder,

og du kan bli med på utfordrende

Disippelkurs.

Onsdag 21. august er det åpningsfest

i lokalene til Lund kirke kl.

19.30. Fra fredag 30. august til søndag

1. september reiser vi på Blikjent-weekend

på Agderstrand i

Søgne.

Fast møtedag: Onsdager kl 19.30

Kontakt: Leder Kjell Arild Nielsen

Tlf.: 97161401 E-post:kjellan@yahoomail.com

Hjemmeside: student.hia.no/laget

«Livet er mer...»

Sommer 2002

Unikum

15


Studentidrett i Kristiansand

Som medlem i KSI gir vi deg et bredt

tilbud av aktiviteter, både sportslige og

sosiale. Er det aktiviteter du savner i

KSI, hjelper vi deg med å dra i gang.

KSI preges av et godt sosialt miljø,

uansett sportslig nivå.

Kristiansand Student IL

hadde foregående studieår

mellom 1500 og 2000

medlemmer som utøvet

idrett på forskjellige

plan, fra seriespill i en av

KSIs grupper til «hobbytrim»

på Spicheren

Treningssenter.

Vi ønsker alle studenter ved

Høgskolen i Agder velkommen til KSI.

Meld deg inn i Spicheren

Treningssenter, og du vil automatisk

bli medlem av studentidrettslaget.

Lagidrett

Det finnes grupper for et bredt spekter

av idretter: Volleyball (mix-lag),

Innebandy(herrelag i 1.divisjon og

mix-lag), Fotball(herrelag og damelag),

Håndball(herrelag og

damelag)og klatring. Ballidrettene er

med i serie(stort sett bedriftserien) eller

spiller cuper og turneringer rundt

om på Sørlandet. Gruppene i

Studentidrettslaget varierer fra år til

år, alt ettersom hvilke interesser studentene

har. Vi forsøker å ha både en

dykkergruppe og en friluftsgruppe klar

ved studiestart. Ta initiativ og start

opp en ny gruppe du og! Vi mangler

bl.a grupper som basketball, seiling,

curling, turn, roing, m.m.

Skidag

Skidagen har blitt en tradisjon som finner

sted i februar/mars hvert år . Dette

er et arrangement med fokus på det

Thomas Nordbø i klatregruppa på toppen

av Slettafjell. (Foto: KSI)

sosiale. Forrige skidag på Bortelid var

en stor suksess med godt oppmøte i

bakken og på afterski.

For mer informasjon om KSI og treningstider,

besøk KSIs nettside på

http:// student.hia.no

Annonse 1/2-side,

Sørbok


Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond

(SAIH) er studentenes egen solidaritetsorganisasjon.

I samarbeid med NORAD støtter vi utdanningsprosjekter i

fire land i henholdsvis Afrika og Latin-Amerika (Sør-Afrika,

Zimbabwe, Nicaragua og Bolivia). Utdanning for frigjøring

har vært SAIHs sentrale målsetning gjennom 40 år. Vi mener

at vi som studenter må være med å støtte og vise solidaritet

med våre medstudenter i andre deler av verden. De

er kanskje ikke så heldige som oss.

Tierordningen

Her kan hver enkelt student bidra ved å betale to tiere

over semesteravgiften. For hver 20-kroner vi klarer å samle

inn, støtter Norad oss med 80 kroner. Slik blir de to tierne

en hundrelapp. Vårt hovedkontor i Oslo samordner midlene

og sørger for at pengene blir overført til prosjektene.

Student Da’ane

Februar/Mars 2003 går Student

Da’ane av stabelen for andre gang.

Dette er et arrangement du IKKE vil

gå glipp av!!!!! Programmet er fullpakket

av noe for enhver smak og det blir

10 hele dager til ende med mye fest

og moro!

Vi kan love deg bra konserter, studentcruise,

turneringer av ymse slag,

aerobic maraton, barnedag, korhelg,

studentgudstjeneste, humanitæraksjon,

is-bading, Smash, revy og mye,

mye mer. Hvis du kan tenke deg å

Fra en

tidligere

da´ane revy.

hjelpe til med

ideer eller være med på revyen så

heng deg på!! Har du en skuespillerspire

i magen, et band som vil vise

seg frem, eller masse sprø ideer vil vi

Informasjonsarbeid

I tillegg til å samle inn penger driver vi informasjonsarbeid

om nord-sør spørsmål blant studenter og akademikere

i Norge. Utgangspunktet for dette er at det hvert år velges

et politisk tema som informasjonsarbeidet bli lagt opp

rundt. I fjor jobbet vi med «Utdanning for frigjøring» der vi

så på hvor viktig utdanning er og hva den kan brukes til.

Det er mange måter å drive informasjon på. Det kan

være utdeling av flyers, holde fordrag eller andre måter å

tydeliggjøre problemer som folk flest ikke vet så mye om. I

bunn og grunn er det bare fantasien som setter grenser for

hvordan man kan gjøre sine omgivelser mer klar over hva

som skjer med studenter rundt om i verden.

Lokallaget i Kristiansand

Vi har hatt et aktivt år der det viktigste har vært å gjennomføre

tierordningen ved HiA. Etter mye frem og tilbake

vedtok Studentparlamentet dette i vår. Lokallagets viktigste

oppgave vil bli å følge opp denne ordningen slik at dette

kan bli et langvarig samarbeid mellom SAIH og HiA. Andre

områder for videre arbeid kan være:

- Nytt politisk tema: Vest-Afrika - Afrikas siste koloni

- Markere den internasjonale HIV/AIDS-dagen

- Invitere spennende mennesker til debatter og foredrag

- Samarbeide med andre solidaritetsorganisasjoner i

Kristiansand

Her ligger det masse spennende ting å ta tak i. I tillegg

kan medlemmene selv bestemme ut i fra hva de er opptatt

av. Lokallaget i Kristiansand åpner porten for nye studenter

og nye ideer. Dette er en flott mulighet til å vise engasjement

og solidaritet med dine medstudenter rundt om i

verden.

Så hold øynene oppe, du, vi sees på campus i høst!

gjerne høre fra deg!!

Ellers forventer vi at du bidrar til å

gjøre Da’ane til et sinnsykt bra arrangement!!!

Børsklubben har som formål å gi

studenter med interesse for finansmarkedet

et tilbud, samt å øke kompetansenivået

internt og eksternt vedrørende

handel med aksjer og andre

verdipapirer. Børsklubben er en selvstendig

organisasjon som tar sikt på å

være en studentaktivitet ved

Høgskolen i Agder. Børsklubben skal

gi et tilbud til både studenter som har

liten kjennskap til verdipapirhandel og

til studenter som er kjent med finansmarkedet.

Målgruppen til Børsklubben er

unge mennesker under høyere utdanning

med en voksende kjøpekraft.

Høgskolen i Agder har per dags dato

ca 6500 studenter, hvorav 650 er

knyttet Avdelingen for økonomi og

samfunnsfag. Disse utgjør vår viktigste

målgruppe, og danner et grunnlag

for eksponering mot de øvrige studentgruppene.

Vi kan med glede opplyse

at interessen for Børsklubbens

virksomhet har vist seg å komme

også fra studenter med en annen faglig

bakgrunn. Det er ikke lenger slik at

det bare er økonomistudenter som viser

interesse for våre arrangementer

Målsetninger

– Øke medlemmenes kunnskap

om aksjer og finansmarkedet. Her vil

det bli holdt foredrag, samt at medlemmene

kan delta på Aksjeracet.

– Bidra til bedre tilrettelagt informasjon

for medlemmene av

Børsklubben, fra både selskaper og

institusjoner som formidler f.eks aksjer

og fond. Styret vil gjøre informasjonen

om aksjer lærerik, spennende,

inspirerende osv.

– Bidra med flere foredrag/kurs til

medlemmene av Børsklubben. Dette

gjennom foredragsholdere fra næringslivet,

høgskolen og styret. Styret

må få flere lærere til å ta opp aksjemarkedes

relaterte emner i undervisningen.

Sommer 2002

Unikum

17


Annonse

Color Line


Blant over 6500 studenter

ved Høgskolen i

Agder (HiA), har siviløkonomene

posisjonert

seg med en svært aktiv

og velprofilert forening.

Foreningen for siviløkonomstudentene

i Kristiansand, Mercurius, har en

organisasjon som ivaretar de flest deler

av studentlivets utfordringer.

Aktiviteten i Mercurius tuftes på tre

hovedsøyler;

Vennskap

Vennskap, samhold og identitet

danner grunnlaget for suksess. Et

kjennetegn med Mercurius, og siviløkonomutdanningen

i Kristiansand er

det brede engasjement og ekte vennskap

studentene i mellom. Sosiale aktiviteter

starter fra først skoledag, med

fadderordning og innrykksuke, og fortsetter

slag i slag året i gjennom. Med

bare hundre nye studenter årlig blir

samholdet i Mercurius unikt.

Miljøutvalget ivaretar den sosiale dimensjonen

av vår aktivitet.

Kunnskap

Kunnskap og personlig utvikling er

en målsetningen ved et hvert studium.

Fagutvalget i Mercurius kvalitetssikrer

fagplan og forelesere gjennom hyppige

evalueringer. Det økonomiske fagmiljø

ved HiA er lydhøre for konstruktiv

kritikk. Et lite og sterkt fagmiljø sikrer

en god dialog og

rask oppfølging. Fagutvalget samarbeider

også med NHH, HiBO og BI

om siviløkonomstudiet mer generelt.

Nettverk

Nettverksbygging mot næringslivet

er en prioritert aktivitet i Mercurius.

Nettverk og relasjoner er av avgjørende

betydning for vår aktivitet i dag, og

for den enkelte students karriere i

fremtiden. Markedsførigsgruppa,

Presentasjonsgruppa og

Sørlandskonferansen arbeider hver

på sin møte med relasjonsbygging.

Vårt nedslagsfelt er både nasjonalt og

lokalt. Nordea og KPMG er hovedsamarbeidspartnere.

Mercurius bygger også allianser internt

ved HiA. Særlig sterkt er samarbeidet

med studenter fra økonomi- og

administrasjon, revisjon og IT-studiet.

Mercurius har etablert seg i en sentral

posisjon blant 6500 studenter.

Mercurius har eksistert nesten like

lenge som siviløkonomutdanningen

ved HiA. Aktivitetsnivået er høyt, med

ca 40 % aktive siviløkonomstudenter.

Den daglige administrasjon blir ivaretatt

av leder, kontorsjef, økonomisjef

og IT-ansvarlig.

Mercurius Nytt ivaretar informasjonsflyten

i Mercurius. Vår interne

nettavis mn.mercurius.no holder den

brede studentmassen kontinuerlig

oppdatert om vår aktivitet.

Offademicus er en faglig og velferdsorientert

studentforening for 200

studenter ved studiet i Offentlig administrasjon

og Mastergradsstudiet i offentlig

administrasjon ved Høgskolen i

Agder, Kristiansand. Opptak til studiene

gir automatisk medlemskap.

Bindeledd

Offademicus er til for å skape et

kreativt engasjement, godt samhold

og en felles identitet blant off.adm.

studentene. Dette blir gjort gjennom

velferdsutvalget ved å arrangere ulike

fester og utflukter etc.

En av oppgavene våre er å styrke

og profilere studiet internt gjennom

kontakt og samarbeid med faglige og

administrative enheter ved HiA for

stadig å utvikle studiet og styrke studieforholdene.

Offademicus fungerer på

denne måten som et bindeledd mellom

studentene og instituttet. Dette

gjennom et nært samarbeid med blant

annet studieleder Dag Ingvar

Jacobsen. På denne måten er vi med

på å sikre studentenes muligheter til å

nå fram med sine tanker og ideer.

Arrangement

I tillegg arbeider vi for å styrke og

profilere studiet og studentenes kompetanse

eksternt gjennom aktiv kontakt

og samarbeid med HiA, offentlig

forvaltning og andre aktuelle arbeidsgivere.

Et eksempel på dette var da vi

8 mars 2002 arrangerte vårt første seminar,

der vi inviterte potensielle arbeidsgivere.

Seminaret viste seg å bli

en suksess, og planleggingen av neste

års seminar er allerede godt i gang,

vi håper at vi kan gjøre dette til en årlig

tradisjon. Vi har også planer om å

arrangere diverse ekskursjoner for å

få et glimt av de fremtidige arbeidsplasser.

Dette er noe av det vi arbeider for,

og vi har store ambisjoner for fremtiden.

For å nå målene trenger vi DITT

engasjement!

Foreningen for studentene ved

Institutt for informasjonsvitenskap: det

treårige grunnstudiet i informasjonsvitenskap

og IT, det ett- og toårige påbyggingsstudiet

i informasjonsvitenskap

og for studentene på

Mastergradsstudiet i informasjonssystemer.

Edb-studentene ved HiA i

Kristiansand har tradisjon for å være

blant de mest engasjerte i studentmiljøet.

Vi erkjenner at det er nødvendig

med engasjement og aktiv innsats fra

vår side for å oppnå noen av de behov

og interesser vi har som studenter

ved Høgskolen. Derfor har vi en forening

som skal være en drivkraft for å

igangsette og koordinere aktiviteter.

Ved å organisere oss og arbeide i en

forening prøver vi å ta et ekstra ansvar

for vår læring under studiene og

vår trivsel i studietiden.

Vi ønsker å jobbe for at tiden som

edb-student ved HiA skal våre noe en

ser tilbake på som en tid som var utfordrende,

lærerik og opplevelsesrik,

både faglig og sosialt.

Systematicus har blant annet masterutvalg,

fag- og markedsutvalg,webutviklingsgruppe

og et sosialt utvalg.

Sommer 2002

Unikum

19


Det nye studentersamfunnet i Kristiansand skal ha konsertlokale bak garasjedørene, og bar i lokalene innefor.

Sommer 2002

Studentersamfunnet på HiA i Kristiansand

En skole er mer enn et arbeidssted.

Det skal også

være sosialt.

Den er mer enn forelesninger og

bibliotek og oppgaver og eksamen,

selv om du legger inn sosiale lunsjpauser

i kantina. En skole er det livet

ditt dreier seg om (stort sett) all den

tid du går der, om det er et halvt eller

fem år. Og livet dreier seg om mer

enn eksamen, det hersker det liten tvil

om. Et studiested har en vel så viktig

funksjon å spille på det sosiale og kreative

plan som på det faglige. Vi er

der for å tilegne oss kunnskap, for å

forberede oss på et yrkesaktivt liv,

greit nok, men vi skulle gjerne lære

noe om selve livet også, sånn mens vi

holder på. Og selve livet lærer man

om sammen med andre. Studietiden

er en unik mulighet til å lære om livet

sammen med andre, og gjennom andre.

Storstilt prosjekt

På HiA har vi et godt miljø. Kantina

er bra, de ulike korene samler mange

studenter, det gjør også KSI, radioen

og avisa. Tradisjonelt har Kristiansand

vært kjent for å kunne tilby et særdeles

godt studentmiljø, og har visstnok

huset en studentkropp som har vært

engasjert og aktiv, man har kunnet

skilte med debatter med høy temperatur,

populære konserter, UGA-arrangement

og mer til. Men ett sted på

veien raknet det litt, og de siste årene

har dette pulserende, engasjerende

og inspirerende studentlivet ligget i

dvale. Synd, men sant. Helt til våren

2002. Da ble det på HiA satt i gang et

storstilt prosjekt for å få studentersamfunnet

på beina igjen. Alle instanser

ved skolen har stilt sine midler til rådighet,

man har ansatt en såkalt

Goodwill-ambassadør (Jon Ruud) for

å være en drahjelp, inspirator og koordinator,

og man har funnet lokaler i

kjelleren på høgskolen på Gimlemoen

som skal huse det nye samfunnet.

Studenter så vel som de som sitter på

pengesekken, har valgt å prioritere

dette arbeidet.

Byggestart i august

På vårparten 2002 satt en gruppe

engasjerte studenter seg ned for å

snakke sammen om hvordan dette arbeidet

best kunne organiseres. De

delte seg inn i to komiteer, Samfunn

og Bygg. Det var Bygg-gruppa det

hastet mest for, det måtte søkes om

byggekonsesjon (slike prosesser tar

som kjent litt tid), og man måtte ta visse

avgjørelser angående den fysiske

utformingen av de nevnte lokalene i

kjelleren på høgskolen. Planen er at

byggingen skal starte allerede i august,

slik at lokalene er klare til åpning

rundt januar. Når det gjelder

Samfunn-gruppa var det ingen avgjørelser

som hastet på samme måte.

Her så man på det som sin fremste

oppgave å få ut innformasjon, slik at

både nye og tilbakevendende studenter

fra og med høsten 2002 kan ta aktivt

del i arbeide med å stable et nytt

studentersamfunn på beina.

Trenger folk

Så oppfordringen er klar: Bli med!

Engasjer deg! Det er sosialt og morsomt,

samtidig som du lærer masse.

Hva kan du gjøre? Vanskelig å si akkurat

i denne fasen, siden det ikke er

bestemt hvordan dette skal organiseres.

Det er de avgjørelsene vi vil du

skal være med å ta. Etter hvert vil

man trenge folk som kan jobbe bak

disken, folk som har lyst til å ha ansvaret

for nettsidene, folk som har lyst

å arrangere konserter, temakvelder

osv. Mulighetene er mange og det

bare din egen fantasi som setter grensene

(disse grensene forflyttes dessuten

merkbart så snart man begynner å

tenke gjennom ideer, diskutere dem

med andre osv)

Samlingssted

Studentersamfunnet vil være en

slags paraplyorgansisasjon som skal

samle alle de ulike studentaktivitetene

på skolen, samtidig som det skal være

en aktivitet i seg selv, et sted å bruke

kreative krefter, et sted å være sosial.

Studentersamfunnet skal også være

et fysisk sted å komme ikke minst for

alle de studentene som ikke er med i

de ulike aktivitetene, som bare har lyst

til å møte gamle venner og bli kjent

med nye, ta seg ei øl eller en kaffi,

slappe av mellom slagene. Et sted å

lære om livet. Sammen med andre.

Velkommen!

20

Unikum


Litteraturgruppe i Kristiansand?

Finnes det engasjement og ønske

om å starte opp ei litteraturgruppe,

en filosofiklubb eller

lignende blant studentene på

HiA?

Alt ligger nemlig til rette for denne typen aktiviteter.

Grethe Broen ved Sørbok tilbyr nå¨å låne

ut lokalene til bokhandelen vår på kveldstid, dersom

studentene ønsker å starte opp aktiviteter

forbundet med leselyst og diskusjon.

– Alt ligger til rette for å bruke kafékroken vår

på kveldstid, sier Broen, nå mangler det bare

studenter som vil sette i gang, og dra flere med

seg.

Vil hjelpe til

I tillegg til lokaler har Sørbok et bredt kontaktnett

i forlagsbransjen som de mer enn gjerne ser at studentene

ved HiA drar nytte av. Nøyaktig hvordan dette skal

legges opp, må være opp til studentene, men det finnes

altså både flotte lokaler og hjelp å få. Det er heller ikke

umulig å skaffe alkoholbevilling til enkeltarrangement, som

en aften med filosofi og rødvin, for eksempel, eller kanskje

poesikveld?

Kilde til initiativ

Med den nye kampusen på Gimlemoen som samler studentene

i Kristiansand, er tiden for å sette i gang nye,

Det er gode muligheter for å starte litteraturgruppe til høsten.

spennende aktiviter inne. Høgskolens sosiale miljø er på

vei til å skape seg på nytt, og studentene velger selv hva

de vil være med på. Med et tilbud som dette kan felles leselyst

være kilden til nytt initiativ!

Så skulle noen engasjerte «bokormer» være interessert,

så er det bare å ta kontakt med Grethe. Hun har kontor i

Sørboks lokaler på Gimlemoen, og kan ellers nåes på

telefon 38 14 10 82.

Ny leder i Studentorganisasjonen.

Dette vervet er ledig fra høsten 2002.

Meld ditt kandidatur!

Leder for Studentorganisasjonen er et lønnet verv i 60%

stilling og krever at du er student ved Høgskolen i Agder.

Lederen velges av Studentparlamentet.

Besøksadresse: Gimlemoen 24

Postadresse: Serviceboks 422, 4604 Kristiansand S

Telefon: 38 14 21 75 /38 14 20 10

Kontaktperson: Karoline Slettebø

e-post sta@hia.no

Sommer 2002

Unikum

21


Grimstad

– skjærgård og høyteknologi

Med sine 18 000 innbyggere er

Grimstad en ekte liten sørlandsperle.

Her finner du alt du kan ønske deg av

strender og skjærgårdsidyll.

Samtidig er denne byen mer en et ferieparadis, til tross for

små, koselige gater, små koselige hus, koselige kaféer og

koselige mennesker. Forskningen spiller en stor rolle i denne

idyllen av en sørlandsby. Her finner du blant annet en

stor forskningspark : Sørlandets teknologisenter, hvor blant

andre Telenor og Ericsson har forskningsavdelinger, men

også det nasjonale forskningssenteret for fornybare energikilder

(energiparken) har sitt sete i Grimstad.

HiA holder til på to forskjellige steder i Grimstad:

Grooseveien og Dømmesmoen. Avdelingen i Grooseveien

er tilknyttet Teknologiparken, mens avdelingen på

Dømmesmoen samarbeider nært med energiparken. Disse

samarbeidene sikrer det høye faglige nivået på teknologiog

IT-studiene i Grimstad.

Er du glad i natur og friluft, finner du flott turterreng med

lysløyper på Dømmesmoen. Strender som anbefales er

Groosestranda, og litt lengre av gårde (mot Fevik),

Marivold hvor du også kan spille beachvolleyball om det

Båtlivet preger Grimstad.

Teknologisenteret samarbeider tett med HiA.

skulle friste.

Kultur er viktig i Grimstad, byen har et knippe gallerier og

museer. Huset hvor Ibsen en gang var apotekerlærling,

midt i Grimstad sentrum, huser minner fra hele den store

forfatterens livsløp. En annen av Norges største forfattere,

Knut Hamsun, sin gård Nørholm ligger bare 6 km. vest for

Grimstad, men denne er dessverre ikke åpen for publikum.

Fjæreheia utendørsscene er en av Agder teaters scener.

Med over 1000 sitteplasser og en unik akustikk, er det

verdt å få med seg en forestilling her ute, enten teater, musikal

eller en konsert.. Scenen blir bare brukt om sommeren.

Ellers finner du både kino, bowling, golf og go-kart, mange

restauranter og sju utesteder med variabel skjenkebevilling

i Grimstad. Studentene er med på å bidra til at det er liv i

byen også etter at sommerturistene har reist hjem!

De studentsosiale aktivitetene holder også høy standard

med 1500 studentersamlet i en såpass liten by. Luftslottet

er studenthuset i Grimstad, drevet av og for studentene.

Ellers finnes det aktiviteter for enhver smak, om du måtte

være musikalsk eller sportslig anlagt, eller bare klar for å få

en masse nye venner! På de neste sidene får du en liten

oversikt over hva Grimstad har å by på av sosiale aktiviteter

til deg som student.

Sommer 2002

Groosestranda. Yndet badested og lokalitet for grillfest ved studiestart.

22

Unikum


Grimstads

Studentsamfunn

Luftslottet er studentenes samlingspunkt i

Grimstad, det er her vi finner på mye sprell og

annen moro vi ikke helt har vokst fra.

Luftslottet har i siste semester tatt seg voldsomt

opp og aktiviteten er blitt meget høy.

Medlemskap

Det nye for året er at det opprettes

medlemskap på Luftslottet. For en

årsavgift blir du medlem og får goder

som diverse rabatter, forhåndssalg av

billetter og egne arrangementer KUN

for medlemmene. For en student med

slunken kasse kan dette redde pengebeholdningen

i eksamenstiden.

Konserter og storskjerm

Luftslottet kan reklamere med konserter

som Bjørn Rosenström, Askil Holm

og Corbine det kommende semesteret,

og ellers kommer det flere andre

store navn og en del mindre. Det siste

semesteret har band som Kaizers

Orchestra gjestet oss. Vi har to scener

som brukes hyppig, en for store

konserter og en for intimkonserter. I

tillegg har vi en 25 kvadratmeter stor

storskjerm som brukes til filmklubben,

fotball og playstationturneringer.

Hovedscenen er faktisk ansett som

fylkets absolutt beste!

Selve miljøet på huset er sakte men

sikkert blitt utrolig bra.

Huset drives av studentene,

og til alle nye kan det

anbefales å begynne her.

Du blir kjent med de fleste

menneskene på skolen og

du får en fin attest når du

en gang skulle føle for å

slutte, for ikke å nevne

medarbeiderpriser på varene

våre da....

Bredt kulturtilbud

Målet med huset er å gi

studentene et kulturtilbud

ved siden av de vanlige studentaktivitetene.

Huset brukes av de andre underutvalgene

til å arrangere happenings,

f. eks ØVD sitt pøbbræs eller

skiparty. Av andre tilbud huset kan

stille med er en nyopprettet teatergruppe,

amatørkonkurranser og student

kroer.

Luftslottet har også en etter hvert godt

utviklet kaffebar hvor man kan få det

Nei, det e´kke 80´tallet, det er 80´tallsparty på Luftslottet.

meste, og dersom det ikke finnes når

du kommer, forsøker vi å skaffe det

rimelig fort.

Luftslottet er nå blitt 3 år gammelt, det

er altså fremdeles en liten baby, og vi

har i det siste vært i en voldsom utvikling,

så hvorfor skal ikke du delta aktivt

i studentmiljøet og hjelpe til? Bli

med på å skape ditt studentmiljø og

gjør studietiden din til noe å minnes

når du er gammel og jobber fra 9-16!

Vibeke

Saugestad på

«slottets»

hovedscene.

Sommer 2002

Unikum

23


Hallo! Velkommen til et nytt skoleår!! Hvis du er en splitter

ny student, er du spesielt velkommen. Kan ta å fortelle

litt om hvem vi er og hva vi driver på med... GKS er et felleskirkelig

studentarbeid for deg som ønsker noe mer. Vi

tror på Gud og vil holde oss nær til Ham. Det som skjer av

aktiviteter er samliger på LuftSlottet, grupper, kurs, og bønnemøter

i skoletida. Vi drar også på noen turer i løpet av

året.

Utenom de faste aktivitetene, skjer det også en del sosialt.

I løpet av den første uka kommer det til å skje litt av

hvert. Info om dette står på info-tavla vår i gangen utenfor

kantina (i Grooseveien). Det skal også henge info på de

andre tavlene rundtomkring. Stikk og sjekk..!

Årets første tur blir 6.-8. september. Da drar vi til et leirsted

i skjærgården utenfor Søgne. Turen er for å kunne bli

bedre kjent med hverandre, og for å ha det gøy sammen.

Det er bare å melde seg på. Det vil henge påmeldingsinfo

på info-tavla vår. Vi har møter på LuftSlottet hver tirsdag

klokka halv åtte, så det er bare å møte opp. Hvis det er fint

vær, drar vi nok ut en tur den første tirsdagen. Sjekk tavla..

GSI holder for det meste til i

Grimstadhallen. Her holder aktivitene

innebandy, fotball herrer og damer og volleyball til.

Svømming forgår i svømmehall ved Levermyr stadion,

mens jujutsu og styrke foregår på skolen. Fotballen har

eget herrelag som stiller i «bondesligaen». Treningene foregår

både inne i Grimstadhallen to-tre ganger i uken og

ute på kunstgress i Holvika en til to ganger i uken. Her holder

vi hvert år på å knive om førsteplassen i førstedivisjon.

Fotballdamene har ikke eget lag, men trener en til to ganger

i Grimstadhallen. Innebandyen stiller lag

«Sørlandsserien». Her gjør de det veldig bra og har et godt

samhold i laget. De trener to til tre ganger inne i

Grimstadhallen. Volleyball trener 2-3 ganger i uken i

Grimstadhallen. De stilte ikke lag sesongen 2001, men

skal stille lag 2002. Basketball trener 2 ganger i uken i

Grimstadhallen. Det har vært dårlig med folk det siste året,

Grimstad kristne

studentlag

Fra de Olympiske Leker under den årlige vinterturen.

Dersom du lurer på hva som skjer eller noe annet, kan

du kontakte 982 68 457 (Audun). Det er også mulig å besøke

http://student.grm.hia.no/Laget.

Grimstadstudentenes

idrettslag

men vi håper dette tar seg opp neste år. Høsten 2001 ble

det startet opp en jujutsu gruppe. Denne gruppen hadde et

jevnt besøk i gjennom hele skoleåret 2001/2002 og vil fortsette

å trene de neste årene. Vi har en trener med 1 dan

svart belte som trener. De trener 2 ganer i uken i

Gamlegymsalen på skolen. Våren 2001 ble det satt opp et

nytt styrkerom, Kick. Dette rommet er lite, men bra utstyrt.

Det er mulig å trene alle muskelgrupper og samtidig ta seg

en løpetur på tredemøllene. Det er svømming en time i

uken i svømmehallen ved Levermyr stadion. Det koster

200kr i året for å være medlem, men da har du mulighet til

å delta i alle aktivitene som GSI har. GSI har en egen webside:

http://student.grm.hia.no/gsi/index.asp.

Hvis det er noe som dere lurer på kan dere kontakte leder

GSI på mail adressen: hoysad@siving.hia.no

Hilsen Halvard Øysæd, Leder GSI

Sommer 2002

HinsidA er ikke noe nytt konsept, første utgave kom tidlig

på 80-tallet, men fra -85 til midten av 90-tallet hadde

avisa et langt opphold. Så ble den satt i drift igjen, og har

holdt det gående fram til nå. HinsidA dekker i første omgang

arrangementer på Luftslottet, og studentaktuelle saker

som dukker opp på HiA. I det siste halvåret har

HinsidA utviklet seg ganske mye. HinsidA har et ønske om

å bli en «start-portal» for studentene i Grimstad i første om

gang, men vi har også hatt i tankene at HinsidA kunne bli

en portal for de andre avdelingene av HiA også.

Med «start-portal» mener vi webavis. Med en webavis

har vi mulighet til å være 100% oppdatert hele tiden. Vi kan

legge ut artikler med en gang. Alle kan bruke det. En annen

bonus er at vi har frihet til å gjøre hva vi vil med siden.

Design er ikke lenger noen hindring. Og med den løsningen

jeg har i tankene så får vi http://hinsida.no som eget do-

studentavis

mene. Og det syns jeg kan være litt tøft!

Men for å holde hjulene i gang, så trenger vi DEG til å

bidra. Vi trenger journalister, fotografer, folk som liker å drive

med data, engasjerte og nysgjerrige mennesker.

Som medlem av HinsidA vil du komme gratis inn på alle

Luftslottets arrangementer, da vi har en avtale der. Vi har

digitalkamera og kontorarealer som er disponible for alle

medlemmer. Vi har tenkt å få trykt opp noen t-skjorter og

pressekort, sånn at dere synes i landskapet.

Hvis du vil vite mer om HinsidA - ta en titt på våre hjemmesider.

De er under oppgradering, så det er litt smått med

stoff der nå.

HinsidAs hjemmeside : http://hinsida.grm.hia.no

Tone Aasheim

Redaktør, HinsidA

24

Unikum


Ohmp & Blæds

– Går du med

en liten musikant

i magen?

– Har du lyst å

fortsette å spille

et instrument

når du begynner

å studere?

– Er du sosial?

– Liker du å opptre?

Kan du svare ja på et eller flere av

disse spørsmålene har du trolig en liten

Ohmper i deg. Er du en Ohmper

blir du garantert lagt merke til i

Grimstad, både på skolen og ellers i

byen. Ohmp & Blæs er den eldste foreningen

som enda eksisterer i

Grimstad, og det har kanskje noe med

det unike miljøet å gjøre. Definisjonen

orkester er bare et skalkeskjul for alt

Hvorfor kjede seg til kompetanse??

vi holder på med. Bak fasaden

skjuler det seg en

sprø gjeng, som har de

villeste ideer og gjøremål.

Vi nøyer oss ikke med å

glede byen på 17.mai. Vi

setter også opp en ellevill

Cabaret, og stiller helst

opp der folk ikke venter

oss (eller ønsker oss).

Vi har også øving, faktisk

en gang i uka. Da

sørger vi for å få spilt en

del, slik at vi er i stand til

å opptre med æren noenlunde i behold.

I tillegg til musikk er det også sosialt

samvær, og det er sjelden vi går

veldig tidlig hjem. Den musikalske

kvaliteten på ohmperne varierer. Vi

har alt fra tonedøve til nesten proffe

Swinggruppa i farten

For de som liker å danse

– eller har lyst til å lære!!

Swing, er ikke det bare for feite førtiåringer

som liker Vikingarna? Nei det

er det ikke. Swing er for alle aldersgrupper

og kan danses til veldig mye

forskjellig musikk, alt fra gammel 30-

40talls swing, rock’n roll, blues, country,

svensktopp, treige svisker til lynraske

melodier.

Jentejunta´n

Her på skolen er vi noen stykker som

liker å danse swing, men vi skulle veldig

gjerne vært enda flere. Derfor

kommer vi til å arrangere swingkurs

utover høst og vår. Vi starter opp allerede

mandag 9. september med

kurs både i swing og i linjedans, så

sett av plass i kalenderen på mandager

fra da av.

Vi satser også på å arrangere dansekvelder

der alle de som har lyst kan

møte opp for å danse, ha det sosialt

og praktisere det man

har lært på kurs. Det

stilles ingen krav til

danseferdigheter og

Det er gode

muligheter

for å få seg

en svingom i

Grimstad.

Ohmpen lager liv i Grimstad 17. mai.

musikere. I tillegg har vi plass til dem

som ikke ønsker å spille så mye. De

kan bli med som duskegutter, eller rett

å slett bare spille på et eller annet rytmeinstrument.

Derfor liker vi å si at vi

er en forening for ALLE, så det er

bare å møte opp!!!

nybegynnere

er

spesielt

velkommene.

Man

trenger

ikke å ha med noen å danse med(vi

bytter på hvem vi danser med allikevel

(dette gjelder kurs også)).

Så meld deg på swingkurset som

kommer, det blir kjemegøy og det er

en fin måte å bli kjent med andre på.

Kanskje du forandrer deg fra å vanligvis

ikke tørre å by opp noen fordi du

føler at du ikke kan noe til at andre

begynner å by opp nettopp deg fordi

du er blitt så flink til å danse?

For mere innformasjon følg med på

opplagstavla til underutvalgene, helt i

enden nærmest kantina. Eller på

http://student.grm.hia.no/swing/.

Jentejunta’n er en forening startet kun for å lage mere

morro. Som ny ved skolen er det ikke lett å huske alt, men

en ting må du huske: Vi begynner semesteret med et MA-

XIMALT jente-vorspiel hvor alle jenter er invitert, både

gamle og nye studenter! Benytt sjansen til å bli kjent med

andre jenter og Jentejunta’n.

Møt opp i vinkelbygget (på skolen) i 18-19-tiden lørdag 17

august!

Cathrine Larssen

General

Sommer 2002

Unikum

25


Bussutvalget i Grimstad

Bussutvalget er ett utvalg ved HiA, avd

Grimstad, som består for og av studenter.

Vi har en egen studentbuss.

Vi er til for studentene ved Høyskolen i Agder. (Grimstad,

Kristiansand og Arendal)

Vi driver bussen på vegne av studentene.

Vi skal tilby transport til en billig pris.

Vi kan kun leie ut bussen til turer arrangert i skolens regi

da vi ikke har turløyve (Det innebærer at vi ikke trenger

kjøreseddel).

Vi skal ha bussen i forskriftsmessig stand.

Vi skal drive opplæring av nye sjåfører i utvalget.

Vi skal så langt det er mulig tilby studentene transport med

HIA-bussen eller innleid buss.

Vi vil at bussen primært skal kjøres av utvalgets sjåfører,

dette for å minske muligheten for skader på den.

Vi skal bruke bussen mest mulig for å være minst mulig

avhengig av støtte.

Vi skal prøve å få inn penger til utvalget gjennom reklame

på bussen.

Vi er ikke erstatningsansvarlig ved uforutsatt driftsstans.

Grimstadstudentenes

seilklubb

Klubben disponerer ei jolle: Kronen, og to enmannsbåter

som er under oppussing. De er forhåpentligvis klare

til studiestart. Klubben låner ut båtene sine til alle

medlemmer (medlemskap koster 50 kroner per semester).

Hvis du ikke kan seile, men kan tenke deg å

lære litt om båtlivets gleder, arrangerer seilklubben

kurs i begynnelsen av studieåret. Ta kontakt med

Seilklubben ved studiestart dersom også du mener at

studier på Sørlandet bør kombineres med seiling og

sjøliv!

Dykkerklubben

Bølgen

Bølgen er dykkerklubben på skolen. De holder dykkerkurs

hvert halvår, så det kreves ikke dykker-sertifikat for å bli

med. Bølgen har komplett utstyr til leie, inklusiv kompressor.

Klubben har også en egen båt, Raga Queen, som de

drar på tur med, eller leier ut. En gang i uka er det undervannsrugby,

så her får du vanntrening!

Annonse

1/3 side

Hippotamus


PMS - Passe musikalske studiner

I vår lille og intime student organisasjon

har du nå muligheten

til å finne deg selv... tror vi. På HiA

i Grimstad er det veldig viktig at vI

jenter holder sammen, derfor er

det blitt dannet et lite jentekor som

prøver å underholde oss selv så

ofte som mulig.

Vi er med på det meste, og tar

utfordringer på strak arm :) Vi har

blitt fler, og er for tiden en alle tiders

jentegjeng som har det gøy i

sammen.

Men vi vil så gjerne ha DEG

også, kjære Quinde, med blandt

oss. Og du, om du er redd for at

du ikke kan synge... så kan du

ihvertfall mime, eller bare være tilstede

på våre øvinger!

Internasjonal utveksling

ALK Grimstad ble startet opp i ved Høgskolen i Agder avd

Grimstad, høsten 2000.

Vi ble da rekruttert av IAESTE nasjonalt, de ville gjerne ha

en avdeling i Grimstad.

Vi var da fire medlemmer, men har bygget oss oppover til

et medlemstall på rundt åtte til ti.

ALK’en driver med internasjonal utveksling av sommerjobber.

Det vil si at vi drar ut til næringslivet i begge Agder fylkene

og tilbyr dem en høyt kvalifisert teknisk student fra ett

eller annet sted i verden. Om de aksepterer dette, vil vi få

sendt ut en teknisk student i fra HiA til å arbeide i ett annet

land for en periode fra 4 uker - 18 måneder.

Dette synes vi er et bra tiltak som vi håper studentene ved

Høgskolen setter pris på.

I 2001 sendte vi ut 8 studenter på sommerjobb til bla.

Thailand, Spania, Hong Kong og Russland.

ØVD

Studentforeningen Øl, Viser og Dram (ØVD) så dagens

lys i barnebassenget på Hovden vinteren 1999,

og har på svært kort tid utviklet seg til å bli en stor og

aktiv forening. Per dags dato har vi 20 aktive medlemmer

i ØVD, samt 16 ØVD-veteraner som har avsluttet

sin utdanning i Grimstad. Vi har valgt å sette et tak på

30 medlemmer for å sikre at formålet med foreningen

holdes ved lag, og dette tilsier at vi plass til nye medlemmer

i foreningen!

Guttene i ØVD nyter livets goder.

Formålet med vår studentforening er å ha mye moro

innad i foreningen, samt å spre kunnskaper og glede

til resten av

studentmassen

på skolen. Dette

gjør vi gjennom

mange arrangementer,

noen mer

planlagte enn andre.

Bare i løpet av

det siste halvåret

har ØVD stått frem

som en svært aktiv

forening. I januar

trosset vi

Sørlandets værguder,

og arrangerte et fabelaktig Skiparty, som nok vil bli et

fast innslag på Kroplanen heretter. Deretter gikk det slag i

slag med nytt opptak av nye medlemmer, Hjemmebrent-seminar,

Generalforsamling og en genial avslutningstur til

medlem 006 Erling Tistel i Vik i Sogn.

Som navnet tilsier, så favner foreningen vår om et vidt

spekter. I lovsamlingen vår har vi en egen paragraf som

sier at ved hvert arrangement eller tilstelning, så skal minst

et av elementene øl, viser eller dram være tilstede.

Samtidig er vi opptatt av å bringe videre gamle tradisjoner

innen disse feltene, noe vi blant annet gjør ved å brygge

vårt eget øl, samt å synge på gamle og gode norske viser.

Sommer 2002

Unikum

27


Arendal

– der alle kjenner alle...

Arendal er hovedstaden i Aust-Agder. Det er en koselig

by med et bredt spekter av aktiviteter. Her er et

godt uteliv, med et mylder av puber, diskotek og nattklubber

som trekker mye folk i helgene. En blir tatt

godt vare på som student!

Arendal tar seg godt ut sett ovenfra. Kanskje kommer det kanaler...

Sommer 2002

Vi har et lite og godt miljø på skolen, der «alle kjenner

alle». Det er lett å få venner her, så en trenger

ikke å være redd for å begynne her uten at en kjenner

noen andre. Skolen domineres av sykepleier- og

vernepleierstudenter. i tillegg finnes det også enkelte

etterutdanninger her, for eksempel i psykisk helsevern.

Vi har utrolig god kontakt med våre dyktige lærere,

spesielt på vernepleierstudiet, hvor vi bare er

30 studenter på hvert årskull. Dette gir utslag på studiekvaliteten,

fordi lærerne kan ikke bare kreve av

oss, men vi stiller også krav til dem!

Studentaktiviteter

Det er få av de tunge, tradisjonsrike foreningene man

ser i Grimstad og Kristiansand i Arendal. Allikevel er

det fullt mulig å start opp en forening, et kor eller en

annen type aktivitet dersom man ønsker det. Og

selvfølgelig er det lov å henge seg på det som skjer i

Grimstad (eller i Kristiansand selv om det blir en litt

lengre tur).

Arendal har et eget velferdsråd som er med på å dra

i gang aktiviteter, turer og annen moro.

Det har med blandet hell vært gjort forsøk på å lage

til studentkroer. Vi har ennå ikke gitt opp!

Velferdsådet og Studentrådet trenger nye medlemmer

til høsten, og da regner vi med at nettopp du stiller

opp for å få utrettet noe på skolen. Ellers er klassene

veldig flinke til å lage aktiviteter selv, så det

burde være nok å finne på. Vi er aldri arbeidsledige

heller, utdannelsene en tar her oppe gir ikke rom for

noe latmannsliv.

Studiestart

De nye studentene taes veldig godt i mot i Arendal.

Fadderne de får, er fra kullet over på samme studi-

28

Unikum


Pollen er den naturlige møteplassen i Arendal.

um. Man får omvisning i Arendal og på skolen, og

selvfølgelig arrangeres det stor fadderfest.

I Arendal er dåp av de ny studentene en stor årlig

tradisjon. dette er en viktig begivenhet, fordi det allerede

da vil bli avslørt hvem som passer til yrkene

man utdanner seg til. Alt er topphemmelig, men det

kan avsløres at ennå har ingen liv gått tapt, og at det

blir en dugelig dåpsfest etterpå!

Studentrådet arrangerer datakurs for grønnskollinger,

og man reiser på tur til Vegårdshei sammen for å

bli bedre kjent. denne turen er kjempekoselig, og anbefales

på det varmeste. Her blir det masse god

mat, sang og aktiviteter.

Det er også tradisjon at velferdsrådet arrangerer

Danmarkstur senere på høsten, og når vinteren

kommer, drar man på tur til Hovden.

Boliger

SiA har hybelhus på Hauglandsheia, ikke så langt fra

skolen. Her bor det mange studenter. Det er heller

ikke vanskelig å få tak i private hybler og leiligheteter,

men en må belage seg på å betale dyrt for dem.

Parkeringsproblemer

I Studentrådet jobbes det med å skaffe til veie flere

parkeringsplasser for studentene. Slik det er nå, bør

en være på plass en time før forelesning dersom en

skal ha en sjanse til å finne en parkeringsplass i tide.

Dersom en allered har lang reisevei, kan dette være

slitsomt. Studentrådet klarer stadig å oppnå noen fler

student-parkeringsplasser, og det skal etter planen

bygges enda flere. dette problemet har man jobba

med i 20 år, men saken er stadig like aktuell.

Praksis i utlandet

Om en mot formodning skulle ble lei av Arendal, er

det stor sjanse for å ta en eller flere av praksisperiodene

i utlandet. I år reiser nesten halvparten av tredje

klasse på vernepleierstudiet til utlandet i tre måneder.

Reisemålene er Australia, Ecuador, og Kreta.

Kvinnelig dominans

Ellers er det bare å oppfordre

gutter til å studere

på HiA i Arendal. skolen

domineres av «kvinnfolk»,

rundt regna er det ti damer

per mann... Så her er

det bare å henge i for det

underrepresenterte kjønn!

Fontenen på

Torget ligger

midt i sentrum.

Sommer 2002

Unikum

29


Nyttig på nettet

Kanskje fant du ikke akkurat det du lette etter i sommernummeret? Eller du ble

nysgjerrig og vil vite mer om noe av det vi har skrevet om? På internett kan det

meste finnes, og Unikum hjelper deg med surfingen.

nevnt kan du finne mye spennende på

student.no, ellers er www.hybel.no et

godt alternativ. Du finner også mye av

interesse på www.finn.no/finn/realestate.

Det finnes også en side som

heter www.hybelnett.no , men da vi

testet ut siden i juli var det svært lite å

finne der.

Tekst: Helle I. Andersen

Høgskolen på nettet

Det greieste er å begynne på

www.hia.no. Her finner du lenker til all

praktisk informasjon, men også til de

fleste studentsosiale aktivitetene.

Klikk deg videre til

http//:student.hia.no, pek på studentinformasjon,

og du får opp en ny

meny. Her kan du velge deg en by for

å lese mer om de foreningene som

finnes der. Du kan også hoppe over

til SiA sine sider herifra. SiA er en forkortelse

for Studentsamskipnaden i

Agder, og arbeider for studentvelferd.

Går du inn på lenker her, finner du

også lenker til de forskjellige studentaktivitetene.

Det kan allikevel være

lurt å sjekke når sidene til de forskjellige

foreningene sist ble oppdatert, det

er ikke alle man har hørt noe fra på en

stund... Trenger du studenthybel, er

det på SiA sine sider du finner informasjon

om de ulike hybelhusene, og

søknadsskjema. Du kan også gå direkte

til disse sidene: www.studentiagder.no

.

Student.no

Dette nettstedet er et samarbeid mellom

de forskjellige studentsamskipnadene

i Norge. Her kan du blant annet

få gratis e-post konto, lete etter private

hybler, eller finne annen nyttig studentinformasjon.

Du kan også få gode

råd om blant annet helse og økonomi

på disse sidene. Fagpersonell svarer

deg på de spørsmål du måtte ha i forhold

til psykisk og fysisk helse og prøver

å gi råd om små og store bekymringer

ellers i studenthverdagen. Du

kan sende inn anonyme innlegg, som

bli besvart på nettet så langt kapasiteten

rekker. www.student.no er så absolutt

verdt et besøk!

Lånekassen

Særlig fram til studiestart er disse sidene

viktige. For at søknaden din skal

gå raskere, lønner det seg å sende

den elektronisk. Det finnes også en

kalkulator som regner ut for deg hvor

mye støtte du kan regne med å få, ut

ifra enkle opplysninger om alder, sivilstand

og lignende. Dersom du lurer

på om søknaden din er ferdigbehandlet,

og hvor mye penger du får (låne),

kan du få svar på dette raskt og greit

på nettet. Du trenger føselsnummeret

ditt, og til enkelte tjenester også en

pin-kode har fått tildelt av Lånekassen

ved første lånesøknad. Har du mistet

denne, eller søker du lån for første

gang, kan du også bestille pin-koden

din her. Den kommer da hjem til deg i

posten. Adresseforandringer kan du

også gi beskjed om her. Adressen er

www.lanekassen.no .

Hybel

Den greieste måten å finne seg et

sted å bo før en kommer ned, er via

internett. Dersom du ikke ønsker å bo

på et av Samskipnadens hybelhus,

finnes det flere greie søkemotorer

som formidler private hybler. Som

Når studieåret er i gang

For å supplere lærebøkene, kan det

være greit å bruke nettet som informasjonskilde.

Søkemotorene kjenner

vel de fleste til, noe som anbefales er

www.google.com ,

www.alltheweb.com , og www.no.altavista.com

. Nettavisene har fine arkiver

å¨søke i dersom en trenger fakta

fra samfunnslivet: www.db.no ,

www.aftenposten.no , og den lokale

www.fedrelandsvennen.no er noen

tips. I tillegg kan departementenes sider

være nyttige, særlig for de som

studerer samfunnsfag.

www.odin.dep.no kan gi mye nyttig informasjon.

Finner du ikke det du lette

etter her, er www.norge.no en annen

grei side.

Spar penger via nettet!

Vi anbefaler Siden www.studentrabatt.no

, som raskt finner studentrabatter

til deg. Du kan søke på by eller

bransje, og søkemotoren finner fram

de rabattene som er registrert, i tillegg

til at webredaktørene holder deg oppdatert

på hva som skjer for eksempel

hos NSB i forhold til studentrabatter.

Tjenesten er avhengig av tips fra publikum,

slik at listen er nok ikke komplett.

Allikevel er det vel verdt å sjekke

her. Siden har også linker til en del

andre nettsider som kan hjelpe en

slunken studentlommebok, blant annet

siden www.deltidsjobb.no som

hjelper deg til å finne en ekstrajobb

ved siden av dtudiene. Da Unikum var

innom i begynnelsen av juli, var det

ikke mange jobber å finne på

Sørlandet, men det kan jo fort endre

seg..

Ellers er det penger å spare for de

som sender mye tekstmeldinger, for

eksempel på www.eurobate.no , eller

www.mother.no (Netcom) hvor de gir

deg et visst antall gratis tekstmeldinger

hver dag.

Sommer 2002

sponser Unikum med internserver.

www.nettkroken.no

30

Unikum


Ta skjeen i egen hånd

– sett dagsorden på Høgskolen!

Unikum er ei uavhengig studentavis som dekker nyhetsstoff som angår

studentene. Allerede etter første nummer ble vi brukt som referanse for

studentopinionen.

Har du et ønske om å være med å styre utviklingen for Høgskolen i riktig

retning? Da er Unikum rette medium.

Høsten 2002 rekrutter vi nye medarbeidere fra Arendal, Grimstad og

Kristiansand. Erfaring er ikke nødvendig, men engasjement er en betingelse.

Vi trenger:

Journalister

Fotografer

Grafiske medarbeidere

Annonseselgere

Opplæring vil bli gitt til interesserte.

Du finner oss på stand i Kristiansand under fadderuka, og ellers i romslige lokaler

på Gimlemoen 24 (Samme bygg som STA),

med redaksjonsmøte hver tirsdag klokken 18 00.

Ta eventuelt kontakt på e-post: unikum@stud.hia.no.

ANNONSERE?

Innleveringsfrist

for annonser til

første nummer etter

semesterstart:

FARGEBILDER

24 bilder

3 dager

1 time

24 bilder

Dobbeltsett-tillegg kr. 20,-

Topp kvalitet fra vanlige

og digitale kameraer

79,-

99,-

15. august

Vi fremkaller også APS-film på timen.

Lysbildefilm fremkalles på dagen.

Åpningstider: 9–17 • 9–19 • 9–15

Hjørnet H.Wergelandsgt./Kirkegt.

Telefon:38 02 64 90

Sommer 2002

Unikum

31

More magazines by this user
Similar magazines