Unikum 3 – 2002 (september)

unikumnett

Kvalitetsreformen er på vei

Kvalitetsreformen vil

føre til radikale endringer

i høyere utdanning. Neste

år skal alt være på plass!

Tekst: Helle I. Andersen • Foto: Svein Frøysnes

September 2002

Ved Høgskolen i Agder vil reformen

tre i kraft for fullt neste studieår,

men studentene vil likevel merke forandringer

allerede i år.

Karen Lise Knudsen arbeider med

Kvalitetsreformen på HiA. Hun har

mange tanker og god kunnskap om

reformen.

Målet er å øke studiekvaliteten,

og få kortere studietid. Det blir billigere,

både for staten og for studentene,

sier Knudsen.

Det nye systemet skal kreve mer,

både av studenter og lærere.

Studentene skal jobbe jevnere og

mer, og lærerne må komme med flere

tilbakemeldinger til den enkelte student.

Karakterene skal settes ut fra

hva studenten har prestert i løpet av

hele året, ikke bare på eksamen. Slik

skal man unngå ”skippertaksstudenten”,

forklarer Knudsen.

Reformen skal gi studentene flere

rettigheter enn tidligere, særlig i forhold

til hva de kan kreve av oppfølging

fra lærernes side. Det er også et

poeng at studentene skal bli mer bevisste

på sine rettigheter.

Høgskolen plikter å følge opp

hver enkelt, slik at de skal få en best

mulig faglig utvikling, forteller reformarbeideren.

Blant andre nye rettigheter, er retten

til å ta deler av utdanningen sin i

utlandet, minimum ett semester.

Må tenke kreativt

I arbeidet med de nye bachelorgradene,

skal man finne fagkombinasjoner

som er rettet mot yrkeslivet.

Det er viktig at man løsriver seg

fra tradisjonell tankegang, sier

Knudsen.

Arbeidsgruppen hun sitter i, får stadig

nye forslag til bachelorgrader fra

avdelingene ved HiA.

Reformen byr på mange spennende

nye måter å tenke på, og ressursene

ved HiA er gode nok til å sette

sammen løp som er både spennende

og matnyttige, tror Knudsen.

Studentene kan sy sammen sin

egen bachelorgrad, men da må man

vise at en har en tanke og plan bak

valgene sine. Høgskolen skal godkjenne

disse studiene på forhånd.

Forsøkskaniner

Innføringen av kvalitetsreformen vil

sette sitt preg på årets studier.

I tillegg til at de nye gradene blir

Forsknings- og utdanningsminister Kristin Clemet står bak kvalitetsreformen.

innført for nye studenter, vil årets kull

trolig bli ”forsøkskaniner” på en del

områder. Mange lærere vil nok benytte

seg av dette året til å prøve ut nye

undervisningsmetoder, sier Knudsen.

Hva er kvalitetsreformen?

Bokstavkarakterer

Med reformen følge også et nytt

karaktersystem, der man får bokstavkarakterer

(A-E). Intensjonen er at karaktersystemet

skal få en felles bruk,

slik at karaktergiving blir mindre fagavhengig

enn før. I tillegg er systemet

et ledd i internasjonaliseringen av

norsk høyere utdanning.

Tidligere har karakterskalaen blitt

brukt svært forskjellig av ulike læringsinstitusjoner

og ulike fagområder. Med

bokstavkarakterer skal det være mulig

å oppnå beste karakter A, på alle typer

studier, selv om den skal henge

høyt. I tillegg får man kun hele karakterer.

Dermed blir skalen mye mindre

finmasket, sier Knudsen.

Den kontinuerlige evalueringen

gjør at man må regne med obligatoriske

innleveringsoppgaver, gruppeoppgaver

og lignende i løpet av året på

de fleste studier. Disse vil telle inn på

den endelige karakteren.

Fremtiden

Studenter som er midt i studieløpet,

skal få fullføre den graden de har

begynt på, innen rimelig tid. For

cand.mag er grensen 2005, mens hovedfag

får man fullføre til og med

2007.

Den nye karaktersettingen vil gjelde

for alle fra og med høsten 2003.

Ingen karakterer blir konvertert, men

man får vitnemål med både tall- og

bokstavkarakterer.

§ Nye grader: Bachelor (3år) og Master (2-årig påbygning)

§ Nytt karaktersystem: A-E er bestått, F er stryk

§ Nye evalueringsmetoder: Arbeid i løpet av året teller.

§ Ekstern sensor vil benyttes på andre måter enn nå.

§ Studieåret utvides, og heltidsstudenten skal tilbake.

§ Lånekassen setter opp stipendandelen for de som består eksamen

ved hjelp av et konverteringsstipend.

4

Unikum

More magazines by this user
Similar magazines