16.09.2016 Views

Om spurven og kråka_Aina Villanger

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Om</strong> <strong>spurven</strong> <strong>og</strong> kråka<br />

Av <strong>Aina</strong> <strong>Villanger</strong><br />

Et essay om utstillingen Inn i naturen av Ingeborg Kvame<br />

Østmarka, Oslo, høsten 2016<br />

http://www.osloutmark.no/ingeborg-kvame<br />

Over arbeidspulten min henger en blyanttegning av en fugl. Bildet, med tittelen Såerle, er en gave<br />

fra Ingeborg Kvame. En sort fugl på hvit bakgrunn, en fugl i profil med ett sort, blankt øye <strong>og</strong> åpent<br />

nebb, som om den synger? En fugl med føtter som går ned i et nettverk av greiner. Fuglens føtter<br />

har blitt til røtter, et rotnett, som om føttene har vokst sammen med greinene den griper rundt når<br />

den lander.<br />

Det sirkelformede (fot)rotnettet ligner tynne<br />

plantetråder som finnes under jorda, eller tynne<br />

kvister på et dødt tre, bare opp-ned, tynne<br />

nervekvister – som om fuglens følsomhet ligger i<br />

føttene? Eller, som om fuglen ikke lenger er et<br />

luftdyr, ikke lenger kan fly, men holdes nede av en<br />

tung underdel, et jordisk lass. Fuglens hode, <strong>og</strong><br />

det åpne nebbet, peker oppover, strekker seg<br />

oppover, mot himmelen <strong>og</strong> lyset, slik de fleste<br />

planter gjør, mens føttene strekker seg nedover,<br />

rotnettverket vokser nedover. Nedover mot hva?<br />

Mot jordas mørke indre?<br />

Tegningen av fuglen <strong>og</strong> dens fantastiske<br />

fotbuskas, kan tolkes som et bilde på den usynlige<br />

forbindelsen mellom det som befinner seg over <strong>og</strong><br />

det som befinner seg under bakken, mellom det<br />

ytre, det vi kan se, <strong>og</strong> det indre, som vi ikke kan se.<br />

Lys <strong>og</strong> mørke. Oppe <strong>og</strong> nede. Luft <strong>og</strong> jord. Som<br />

om føtter, våre egne føtter – en del av kroppen vi<br />

sjelden gir oppmerksomhet – er en inngang til våre<br />

røtter, til vår fortid? til det som ligger gjemt dypt<br />

inni oss, det skjulte. Mørkhet. Angst? Underbevissthet?<br />

Fantasi. Som om vi gjennom føttene kan få en<br />

særlig kontakt med hodet vårt – en jordisk kontakt<br />

med vårt indre liv, en stødig, tobeint gange inn til<br />

magiske steder.<br />

Jeg har funnet et magisk sted, sier Ingeborg når<br />

jeg møter henne ved en av inngangene til<br />

Østmarka, en av Oslos mange utmarker, på en<br />

parkeringsplass som danner et skarpt skille<br />

mellom den støyende bilveien ved forstaden<br />

Oppsal <strong>og</strong> den ursk<strong>og</strong>lignende sk<strong>og</strong>en i<br />

Østmarka. Det regner. Og sk<strong>og</strong>en er tung <strong>og</strong> våt.<br />

Det er andre gang vi møtes, men første gang ved<br />

det magiske stedet. Vi går med regntøy inn mot<br />

sk<strong>og</strong>en, tar av fra grusveien <strong>og</strong> inn på stiene, opp<br />

små fjellsider, over våt mose, glatte steiner <strong>og</strong><br />

sleipe røtter, forbi fullmodne blåbær, glinsende,<br />

våte steinsopp, forbi Skøyenputten – <strong>og</strong> ender opp<br />

ved Solbergvannet. Ja, det er føttene våre som<br />

fører oss frem til stedet, jevnt <strong>og</strong> trutt, til<br />

sk<strong>og</strong>svannet, som plutselig åpner seg inni bar- <strong>og</strong><br />

løvtrejungelen. Og i dette tusregnet, med damp<br />

over vannet <strong>og</strong> lav tåke over grantrærne, er det et<br />

litt annet vann enn første gang jeg så det, i sollys.<br />

Hva er det med sk<strong>og</strong>svann i regn? Jeg ser på<br />

vannet <strong>og</strong> tenker på folkesagnene om huldra,<br />

forføreriske nymfer som bader nakne i tjernet,<br />

syngende <strong>og</strong> lokkende, på nøkken, nøkkeroser,<br />

jeg hører regndrypp over vannet <strong>og</strong> tenker på<br />

mystikk <strong>og</strong> melankoli, måner <strong>og</strong> kråker, på<br />

ravneskrik, underverdenen, helvetet, dødsriket,<br />

døden, jeg ser tynt, vaiende, varslende? siv, <strong>og</strong><br />

vannliljer, jeg tenker på sleipe, ålete vannliljer med<br />

røtter som slynger seg rundt menneskekropper,<br />

rundt selvmordere? Virginia Woolf? røtter som<br />

slynger seg nedover i vannet, dypt ned i den<br />

kullsvarte, mudrete sk<strong>og</strong>svannatta. Og når<br />

Ingeborg forteller at de fant en død mann i et telt<br />

her i området like før sommeren, blir jeg sikker på<br />

1


at dette må være de dødes tjern. Men så, når vi er<br />

fremme ved den åpne plassen, en tydelig<br />

rasteplass for turgåere, oppdager jeg kunsten,<br />

Ingeborgs arbeid: Et hvitt telt på en halvøy ute i<br />

vannet, <strong>og</strong> to hvite duker koblet til hvert sitt tre. Og<br />

det er som om objektene – tre lysende fremmedelementer<br />

i den mørke naturen – har vært der i<br />

lang tid. De fremstår allerede integrert. Sammenvokst<br />

med omgivelsene. Dette er ikke et inngrep i<br />

naturen, tenker jeg, men en inngripelse, en begripelse<br />

kanskje? Installasjonen er en inngang til<br />

vannet <strong>og</strong> sk<strong>og</strong>en, en integrering. Inn i naturen.<br />

Ikke ut i, ut på tur, men trenge inn i naturen. Ned,<br />

bak. Og under. Et magisk sted? Ja. For dette er<br />

<strong>og</strong>så de levendes tjern.<br />

Teltet er plassert på en liten gressdekket halvøy,<br />

med sumpete, vannboblende torvunderlag. Det er<br />

ikke et moderne (militærgrønt) telt i vanntett,<br />

plastholdig materiale, men et (uskylds)hvitt<br />

hjemmelaget telt i bomull, helt enkelt, med to skrå<br />

tak ned mot bakken, en trekantet front med<br />

glidelås <strong>og</strong> en bakside, som vender ut mot vannet.<br />

Fire teltstenger i tre holder teltet oppe, to i hver<br />

ende som danner et kryss på toppen. Og duken<br />

holdes på plass av seks kvistplugger, tre på hver<br />

side, godt nedpresset i den våte torven. Hva slags<br />

telt er dette? Soveplass for turgåere? Umiddelbart<br />

oppstår et behov for å nærme meg. Hva er det<br />

teltet skjuler, eller dekker over. Beskytter? Jeg drar<br />

opp glidelåsen. Et kvadratisk hull, tilsvarende<br />

størrelsen på teltet, er gravd ut i torven. Så vidt<br />

plass til to menneskekropper. To sammenkrøpede<br />

menneskeskropper? Og hva er det torven røper?<br />

Dødt barkfritt tømmer, døde greiner, brunt,<br />

vassent treverk. Større stammer <strong>og</strong> mindre greiner<br />

som ligger pent ved siden av hverandre, i<br />

diagonale linjer over det åpne hullet, som om<br />

noen har plassert dem slik. Vanngroper mellom<br />

trestokkene. Råtten myrlukt. Forråtnelse? Livssyklus.<br />

Utgravningen viser frem en skjult historie:<br />

Gamle, døde trær som på et tidspunkt har velta<br />

over ende i vannet, <strong>og</strong> med hjelp av vannets<br />

strømninger, muligens blitt skjøvet sammen <strong>og</strong> på<br />

den måten, liggende ved siden av hverandre over<br />

tid, samla opp annet dødt avfall, løv <strong>og</strong> kvister, <strong>og</strong><br />

slik bidratt til at torvøya har blitt danna. Jeg trekker<br />

ned glidelåsen på teltet, studerer det fra utsiden<br />

<strong>og</strong> lurer: Er dette en grav? En gravplass? Nei. Det<br />

er en utgravning. En utgravning av noe som først<br />

ikke var synlig. En inngravning? inn i øyas historie,<br />

en portal ned i øyas indre. Det er et gravearbeid<br />

inn i torvøyas enkle, umystiske skapelsesfortelling.<br />

Det andre objektet er et firkantet tøystykke som<br />

henger et stykke ut i vannet, over en buet grein, en<br />

nesten slangelignende arm i enden av en stor<br />

trestamme. Enda et velta tre, parallelt med<br />

trestokkene inni teltet, men som ligger på vannets<br />

overflate – som en smal bro ut i vannet. Duken<br />

henger ned i vannet, så vidt blafrende, som et<br />

vannskilt, et vannskille? Tøystykket er todelt,<br />

fargemessig. Hvitt øverst, <strong>og</strong> en ujevn linje midt på<br />

som markerer overgangen til en skjoldete, mørk,<br />

nesten grumsete farge, som strekker seg nedover<br />

<strong>og</strong> danner en knapt merkbar overgang til det<br />

mørke vannet, som om mudderet <strong>og</strong> grumset fra<br />

vannet er blitt sugd opp i stoffet, som om tjernets<br />

dyp, mørkheten, har begynt å vokse seg oppover i<br />

det lyse menneskelagde tøyet. Og i vannspeilingen<br />

dannes en dobling av tøystykket <strong>og</strong> den<br />

buede trearmen – det ligner et forstørret fiskehode,<br />

eller et enormt øye, perfekt symmetrisk, øyet<br />

til en forhistorisk øgle med firkanta pupill, øyet til<br />

en eldgammel historie, er det naturens fiskelignende,<br />

tause øye som stirrer på mennesket, som<br />

stirrer på meg? Er det jordas mørke indre som nå<br />

vokser frem i dagen, <strong>og</strong> danner en slags speiling<br />

av min egen mørkhet, en mørkhet som ofte vokser<br />

i møtet med det skremmende – ikke bare<br />

mørkredselen <strong>og</strong> dødsbevisstheten, ikke bare den<br />

generelle meningsløsheten, men <strong>og</strong>så økol<strong>og</strong>ikrisa,<br />

flyktningfrykten, antropocenbevisstheten,<br />

Trump-tragedien, tredje verdenskrig-muligheten,<br />

ja, den dommedagshamrende, usle menneskelige,<br />

akk så menneskelige angsten – tvillingen til<br />

jordklodens vulkaniske, millioner år gamle<br />

eksistenskrise, et vanvittig trykk, som her, ved<br />

Solbergvannet, har fått en portal, et luftehull, som<br />

nå er på vei opp i lyset, i ferd med å velte frem <strong>og</strong><br />

manifestere seg denne regnfulle torsdagen i<br />

august, ikke som et skrik, men et lydløst tøyflagg,<br />

et ordløst vannskilt – et menneskeskapt, kunstferdig<br />

bomullsmykt rap til oververdenen. Og hva<br />

er beskjeden? Jeg setter meg på en stubbe i<br />

nærheten av Ingeborg, våt i håret <strong>og</strong> klam i tøyet,<br />

<strong>og</strong> ser på duken som henger ganske stille, nesten<br />

bedagelig, over den vakre buede greina, forsiktig<br />

blafrende, nesten kilende ned i vannet, regndryppene<br />

som danner små ringer, et teppe av<br />

ringer på overflaten, lytter til regndryppene, en<br />

tassende lyd over vannet, en beroligende lyd,<br />

sk<strong>og</strong>kanten rundt vannet, tåka, tungheten,<br />

sk<strong>og</strong>ens stillhet, jeg kjenner sk<strong>og</strong>ens – ro?<br />

Det siste objektet, en hvit, liten rektangelformet<br />

tøybrikke med et innbrodert symbol, er festet med<br />

2


to sorte nagler til et tre midt på rasteplassen – et<br />

enkelt feste som gjør at duken blafrer, små vink ut<br />

fra trestammen, når vinden tar tak i den.<br />

Mellomgang heter verket. En gang, en passasje,<br />

mellom to større rom? Duken er av lin, <strong>og</strong> de stive,<br />

utette fibertrådene danner en grovmønstret,<br />

strielignende bakgrunn for de få heklede stingene<br />

i sort tråd; to trekanter. En lys <strong>og</strong> en mørk. Den<br />

øvre er kun markert med en omkrets, korssting<br />

langs sidene <strong>og</strong> to tynne linjer med tråklesting<br />

langs undersiden. Den nedre er litt større, med<br />

korssting langs ytterkantene <strong>og</strong> tråklesting som<br />

fyller flaten inni trekanten. En trekantspeiling. Den<br />

lyse peker oppover, er uten innhold – tom? mens<br />

den mørke, som peker nedover, har et innhold.<br />

Som om mørkhet, <strong>og</strong> dragning mot tristesse,<br />

håpløshet <strong>og</strong> død, er tilsvarende meningsfullhet?<br />

Som om letthet <strong>og</strong> glede ikke har nok innhold,<br />

ikke gir mening nok. Og vi dras mellom disse to<br />

postene, falle nedover <strong>og</strong> flakse oppover, grubling<br />

<strong>og</strong> latter, fordi vi trenger tyngde, melankoli <strong>og</strong><br />

(døds)bevissthet for å kunne ta inn <strong>og</strong> akseptere<br />

livets umagiske, hverdagslige side.<br />

Jeg ser på Ingeborg som pakker sammen utstyret,<br />

en y<strong>og</strong>amatte å sitte på, synål <strong>og</strong> tråd, et fingerbøl,<br />

en termos <strong>og</strong> en matdåse i tinn, en hammer <strong>og</strong> en<br />

spade. Alt er vått. Vi er våte. Og vannet er stille.<br />

Teltet er stille. De to dukene henger stille. Regnet<br />

har stilnet. Og samtalen vår har stilnet. Vi begynner<br />

å gå, ut av sk<strong>og</strong>en, mot sivilisasjonen. Vi hører en<br />

fugl kvitre i et tre, lett, som om den vil fortelle noe<br />

enkelt, <strong>og</strong> jeg tenker på noen blyanttegninger av<br />

Ingeborg, to (selv)portretter – som fugler. Det ene<br />

som en spurv, hvor hun sitter i profil, sammenkrøpet<br />

på tærne, med buet rygg <strong>og</strong> hendene<br />

gjemt i fanget, naken, forskremt? med et åpent,<br />

uskyldsrent ansikt vendt mot betrakteren. I det<br />

andre bildet, som kråke, sitter hun <strong>og</strong>så på huk, på<br />

tærne, men nå bredbeint, den nakne kroppen<br />

vendt mot betrakteren <strong>og</strong> armene hvilende på de<br />

skrevende beina, <strong>og</strong> en grimase, et vrengt smil, et<br />

nærmest nebbete ansikt som stikker frekt <strong>og</strong><br />

uskjønt frem foran kroppen, mot den som kikker<br />

på henne, mot meg. To karakterer. To sider?<br />

Spurven <strong>og</strong> kråka. Den lette <strong>og</strong> den tunge. Den<br />

enkle <strong>og</strong> den vanskelige? Og i begge bildene<br />

balanserer kroppen, hviler hele kroppen på tærne.<br />

Det er føttene som holder kroppen oppe. Det er<br />

føttene som skaper balanse i resten av kroppen.<br />

Som om føttene, kanskje ved å vippe vekten litt fra<br />

den ene foten til andre, kan hjelpe oss å balansere<br />

denne tosidigheten, disse motstridende sidene i<br />

oss – som vår forvirrende evne til å se det magiske<br />

<strong>og</strong> tenke det tragiske – slik at mørkheten veies opp<br />

av lysheten. Lystigheten? Lysten i oss. En lysning:<br />

Og når vi kommer ut av sk<strong>og</strong>en, begynner det ikke<br />

å lysne? Vi ser en sprekk i himmelen, midt i det<br />

tunge, mørke skylaget, det er sola som er i ferd<br />

med å bryte gjennom, som lyser ned over oss,<br />

solstråler som lyser opp den grå, støvete<br />

parkeringsplassen ved Oslos utkant.<br />

<strong>Aina</strong> <strong>Villanger</strong> er poet <strong>og</strong> skribent. Hun debuterte med langdiktet langsang på Oktober Forlag i 2012.<br />

Ingeborg Kvame er opptatt av tings indre natur. Hun jobber med tekstil, tegning <strong>og</strong> objekt, <strong>og</strong> bruker dette<br />

til å skape iscenesettelser av det skjulte <strong>og</strong> mystiske i mennesket <strong>og</strong> i universet, gjennom enkle, sanselige<br />

abstraksjoner. Kvame har en Bachelor of Arts i maleri fra Robert Gordon University i Aberdeen, Skottland.<br />

Hun har det siste året hatt soloutstillinger i Studio 17 i Stavanger <strong>og</strong> Bryne kunstforening. Hennes arbeider er<br />

presentert med et dybdeintervju i Fukt#12, Magazine for contemporary drawing, <strong>og</strong> hun er innkjøpt av<br />

Stavanger Kunstmuseum, Haugesund Kunstforening <strong>og</strong> Royal Scottish Academy of Art & Architecture.<br />

www.ingeborgkvame.net<br />

Oslo Utmark 2016 er støttet av Norsk kulturråd, KORO – Kunst i uterom <strong>og</strong> Oslo kommune – Kulturetaten<br />

3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!