Aktiviteter nær krafledninger

trainoras

Trainor.no

KURS MÅLGRUPPE INNHOLD PRAKTISK INFORMASJON

AKTIVITETER NÆR

KRAFTLEDNINGER

Takk for nyttig

og interessant kurs.

Kurset var meget innlysende og enkelt,

men det aller meste er noe jeg ikke har

tenkt på når jeg er i min nye jobb som

jeg stortrives i.

Jeg føler allerede at jeg er en bedre abeidstaker,

og jeg vil komme til å minne andre

på evt. farer om jeg er i det minste tvil.

Jeg vil også være mer spørrende overfor

mer erfarne enn meg selv.

Jeg er glad jeg fikk dette kurset

gjennom jobben.

Ingrid Valencia

Yrkesgrupper som jobber, eller

kommer til å jobbe, i nærheten av

kraftledninger og andre elektriske

anlegg, samt planleggere av de

ulike arbeidsoperasjonene.

ELEKTRISKE ANLEGG

• Hvor er farene?

• Kraftledninger

• Høyspenningsanlegg

ELEKTRISKE FARER

• Kreftene i sving i høyspenningsnettet

• Når maskiner og materiell berører

kraftledninger

SIKKERHET PÅ ARBEIDSSTEDET

• Netteiers driftssentral

• Arbeid nærmere enn 30 meter fra

elektriske anlegg

• Sikkerhetsavstand

• Leder for sikkerhet

– ansvar og myndighet

• Overvåking av arbeid

• Gjeninnkobling av kraftledninger

NÅR ULYKKEN ER UTE

• Varsling av hendelse eller ulykke

• Linjer som har falt ned

VARIGHET

PRIS

SPRÅK

50 min

trainor.no

Underveis i kursene vil du

få innblikk i historier og

hendelser fra virkeligheten,

og du skal løse relevante

oppgaver.

AKTIVITETER NÆR

KRAFTLEDNINGER

OG KABLER

I BAKKEN

Yrkesgrupper som jobber, eller

kommer til å jobbe, i nærheten av

kraftledninger og andre elektriske

anlegg, planleggere av de ulike

arbeidsoperasjonene og yrkesgrupper

som må grave, slå eller

føre gjenstander ned i bakken.

KARTLEGGING AV KABLER

• Gravemelding

• Graving nær kabeltraseer

• Avdekking av kabel

• Varselbånd og dekkeplater

HÅNDTERING AV KABLER

• Ulike typer kabler

• Jordledning

• Skadde kabler

• Oppheng av kabler

VARIGHET

PRIS

SPRÅK

80 min

trainor.no

4 5

More magazines by this user