Views
1 year ago

Norna Salhus Strategisk plan 2017-2021 (1)

Organisasjonskultur En

Organisasjonskultur En forutsetning for å etterleve Norna Salhus verdinormer er at vi har: • Klare og tydelige mål, veivalg og planer. • Felles oppslutning om mål og arbeidsmetoder. • Aktiv medvirkning fra hver enkelt. • God kommunikasjon mellom alle aktører i Norsk Friidrett. • En kultur hvor vi gjør hverandre gode. • Tydelig ledelse. • Ønske om å spille på samme lag. Visjon og overordnet mål VISJON: Norna Salhus: Flest mulig– lengst mulig– best mulig Forklarende tekst til vår visjon IL Norna-Salhus vil at flest mulig barn, unge og voksne skal trives så godt i friidrettsmiljøet at de forsetter så lenge som mulig og samtidig utvikler seg som utøvere. Vi i Norna-Salhus ønsker å fremme en felles visjon som mange føler seg motivert av og forpliktet til. Vi vil skape idrettsglede, være inkluderende, ta vare på mangfold og allsidighet og samarbeide godt på tvers av idrettsklubber. Vårt ambisjonsnivå er å legge til rette for både bredde og topp og ivareta en sosial idrettsklubb hvor våre toppidrettsutøvere fungerer som motiverende og engasjerende forbilder for våre barn og unge. Norna-Salhus hører til i Åsane bydel. Vårt satsingsområde er Bergens største bydel. Med over 40 000 innbyggere ønsker vi å skape et stort og godt friidrettsmiljø i Åsane. Holdninger - Toppidrettsutøvere som gode rollemodeller for barne- og ungdomsidretten. - Bidra til å fremme gode holdninger og verdier. - Entusiasme og engasjement. - Lojalitet til vårt idrettsmiljø. 6

Hovedmålsetting: Innen 2021 skal vi ha minst 400 medlemmer. Ha deltakere på kretssamlinger, kretslag. Ha utøvere på rekrutteringslandslag. Være en toppklubb under UM og junior NM. Være i toppen av norsk friidrett. Ha utøvere på landslag og internasjonale mesterskap fra ungdom til seniorer. Tilby mosjonsaktiviteter i nærområdet. Strategiske satsningsområder IL Norna Salhus har valgt ut 6 områder som skal vies spesiell oppmerksomhet og prioriteres i planperioden. De prioriterte områdene i perioden er: • Barn og ungdom • Talentutvikling og toppidrett • Mosjon • Kompetanseutvikling • Organisasjonsutvikling • Arrangementsutvikling 7

Arnstein Flaskerud Strategisk Forretningsutvikler, Fjordkraft
Strategisk Næringsplan 2013-2016 - Ål kommune
Strategisk næringsplan - Asker kommune
Oslo Vest Rotary Klubbs Mål og Planer for Rotaryåret 2012-13
STRATEGISK PLAN FOR FREDRIKSTADS ... - Fredrikstad 2015
Strategisk plan 2010-2020 - Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 (pdf)
Utviklingstrappa siste versjon_part_1
klubbavis nr. 1 2007 - Tromsø Storm
strategisk plan for perioden 2012 - 2015. - Fylkesmannen.no
Norsk Svømming nr 1 - Norges Svømmeforbund
Regionalt handlingsprogram 2012 - Oppland fylkeskommune
Fat Trout Explorer – med sportsfiske som livsstil og - Fisketurisme ...
HANDLINGSPLAN
Industry@pps 1/2012 - Siemens AS
HANDLINGSPLAN
Gode muligheter for klubben - Friidrett.no
Handlingsplan2012-2015_WEB_enkel
| Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i ... - Statsbygg
Ny Strategisk plan 2006-2010 - Norges idrettshøgskole
Den blå tråden - Ready
Årsplan 2011-2012 Gamlegrendåsen barnehage - Kongsberg ...