05.04.2017 Views

Utdanning i utlandet - for alle!

Informasjonsbrosjyre for unge funksjonshemmede som ønsker å studere i utlandet.

Informasjonsbrosjyre for unge funksjonshemmede som ønsker å studere i utlandet.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

UTDANNING

I UTLANDET

- for alle!

Informasjonsbrosjyre for unge FUNKSJONShemmede

som ønsker å studere i utlandet


ANSA - HVEM ER VI?

ANSA er organisasjonen for norske studenter i utlandet.

Siden 1956 har vi arbeidet for å ivareta norske utenlandsstudenters

interesser og informerer om dine studiemuligheter i

utlandet.

Alle som har kommet inn på en skole i utlandet kan bli medlem!

Blir det deg?

HVA GJØR VI?

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Veileder og informerer om studier i utlandet.

Jobber politisk og organisatorisk for å ivareta utenlandsstudentenes

faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.

Arrangerer faglige og sosiale aktiviteter over hele verden.

Arbeider for at studiehverdagen din blir så bra som mulig.

Gir trygghet, råd og støtte til norske utenlandsstudenter.

Tilbyr karrieredager og nettverk under og etter studietiden.

Har nyttige medlemsgoder, som ANSA Studentforsikring.


5 GODE GRUNNER

TIL Å STUDERE I UTLANDET

1. 2.

SE VERDEN OG FÅ

OPPLEVELSER FOR LIVET

- Du kan reise hvor som

helst!

Lær mer om deg selv

- Du blir mer selvstendig av

erfaringene du får som utenlandsstudent

5.

FÅ venner over hele

verden

3.

TA UTRADISJONELLE VALG

- Skill deg ut på arbeidsmarkedet

når du

kommer hjem

4.

Lær et nytt språk

- Du blir bedre kjent med

studielandets kultur om

du lærer deg språket de snakker

der!

Kontakt oss!

Tlf: 04544 / Man-tors kl. 10-15 / Drop-in på torsdager


Trygghet og Hjelp

i utlandet

Når du skal studere i utlandet kan det være nyttig å være ANSA-medlem.

Som student med nedsatt funksjonsevne kan du oppleve små eller

store utfordringer under oppholdet i utlandet som gjør at du trenger

noen å snakke med. ANSA har en kvalifisert sosialrådgiver som hjelper

og veileder norske utenlandsstudenter i ulike situasjoner. Du kan ta

kontakt enten på raadgiver@ansa.no eller på telefon + 47 22477604.

ANSA arrangerer også mange sosiale aktiviteter for at studentene

raskt skal bli kjent med hverandre og bli del av studentnettverk

på sitt nye studiested. Ta kontakt med ANSAs lokallag der du

studerer. Du finner kontaktinfo på nettsiden http://student.ansa.

no/ og det går også an å søke opp lokale ANSA-foreninger på Facebook.

I søkefeltet skriver du ANSA og så landet eller lokallaget du

leter etter. For eksempel: «ANSA Danmark» eller «ANSA København».


Med støtte fra Lånekassen under studieoppholdet ditt

i utlandet, beholder du medlemskapet ditt i den norske

Folketrygden. Som medlem av folketrygden med rett til

såkalt utvidet stønad, kan du få dekket deler av utgiftene

du har til ulike helsetjenester ved opphold i utlandet, på lik

linje som hjemme i Norge. I tillegg er det lurt at du skaffer

deg ANSA Studentforsikring, som er skreddersydd for

utenlandsstudenter. Les mer på www.ansa.no/forsikring


Målet mitt hele veien har vært å jobbe som lærer i skolen, blant annet

i tysk, og da er denne kompetansen helt nødvendig for å formidle på

en god måte. Jeg ville se og oppleve tysk kultur og oppleve tyske mennesker

i hverdagslivet.

Når man skal på utveksling er det mye som skal ordnes. Bolig, godkjenning

av fag på lærestedet du drar til, i det hele tatt mye organisatorisk.

Jeg måtte ordne dette selv. For min del var det en del ekstra siden det er

noen fysiske utfordringer å ta hensyn til. Jeg fikk hjelp av en professor

til å skrive en søknad om bolig, og velorganiserte som tyskere er, fikk

jeg tilbud om en tilrettelagt studentbolig kun en uke senere.


SANDER

Sander (25) studerte tysk ved Universitetet i Tromsø.

Han har cerebral parese, og går med krykker. På lengre

avstander bruker han rullestol. Dette hindret ham ikke

fra å reise på utveksling til Universität Hamburg i 2012.

Dette var betryggende. Hvis man møter mye motgang knyttet til enkle

praktiske ting som å få tak i en tilrettelagt studentbolig, tror jeg at

mange vegrer seg fra å reise ut. Med litt hjelp og veiledning -og positivitet

- kan de praktiske tingene ordnes ganske lett.

Å reise på utveksling gir deg så mye.

Du lærer språk, en ny kultur, du får nye venner. Man utvider horisonten

sin, man får satt alle ting i nytt perspektiv og kommer hjem med masse

nyttig erfaring i bagasjen.

Sander fullfører en master i tysk ved Universitetet i Bergen våren 2017.


id (22) studerer økonomi ved University of Windor i Canada.

INGRID

Ingrid (22) studerer økonomi ved University of

Windor i Canada.

Jeg bestemte meg for å dra til Canada da jeg fikk tilbud om et stipend for

å spille for skolens universitetslag i ishockey. Jeg har dysleksi, og den

største utfordringen med å ta bachelorgraden i Canada var å få en godkjent

diagnose. I Norge er det logopeder som diagnostiserer dysleksi,

mens i Canada er det psykologer.

Siden jeg tar hele bachelorgraden i Canada var jeg nødt til å få en vurdering

fra en canadisk psykolog (dette er ikke nødvendig for de som er

her på utveksling).


Da vurderingen var på plass fikk jeg mye mer tilrettelegging enn jeg

fikk i Norge. Jeg fikk ekstra tid på eksamen, bruk av data ved eksamen,

mulighet for digital opplesning av oppgaver, digital synonym ordbok og

personlig notat- taker.

Jeg vil anbefale alle som ønsker å ta hele eller deler av utdanningen om

å gjøre det, uansett om man har nedsatt funksjonsevne eller ikke. Det er

en fantastisk mulighet for å kombinere reise og studier, og det er etter

min erfaring gode muligheter for å få tilrettelegging.


Helene studerer internasjonale

relasjoner ved University of Essex i

Storbritannia.

Jeg ønsket å studere i en åpen og multikulturell atmosfære, hvor jeg

kunne bli kjent med mennesker fra hele verden. I tillegg til et internasjonalt

nettverk og et bredt mangfold av venner, vil jeg også sitte igjen

med økt kulturforståelse og bedre språkferdigheter.

Sommeren før jeg skulle begynne på University of Essex gikk jeg gjennom

en tung tid og ble diagnostisert med bipolar lidelse. Samtidig som

at jeg takket ja til skoleplass og ordnet med det praktiske rundt det, var

jeg helt i startfasen av å akseptere en ny diagnose, finne riktig behandling

og komme meg tilbake til hverdagen. Jeg ble bekymret for om jeg

var klar for å flytte til England og begynne på en bachelorgrad. Hvordan

ville det ukjente påvirke psyken min? Reising og studier har for meg

alltid vært store lidenskaper og en kilde til positiv energi. Derfor var det

riktig for meg for å gjennomføre utenlandsdrømmen.

Jeg valgte å være åpen med universitetet om min psykiske lidelse. De

ordnet med et støtteapparat i England allerede før jeg flyttet dit. Mine

leger i Norge har gitt meg den nødvendige informasjonen de trenger for

at de skal forstå mine behov. Jeg fikk tilrettelagt bolig, tildelt en veileder

i noe som heter “wellbeing team” som jeg kan snakke med når jeg vil, og

muligheten for å utsette frister og gyldig fravær om nødvendig. I tillegg

så har alle studenter en akademisk veileder.


HELENE

Min situasjon har bedret seg betraktelig etter at jeg begynte å studere,

og etterhvert ble jeg mindre avhengig av dette sikkerhetsnettet. Det er

likevel svært godt å vite at jeg har det i ryggen og at det fungerer i de

periodene jeg er dårlig slik at jeg får rom for å bli bedre.

Det er veldig individuelt hvordan mennesker reagerer i møte med et nytt

land og en ukjent hverdag, uavhengig om du har en psykisk lidelse eller

ikke. Om utenlandsstudier er noe som trigger deg og som føles riktig, så

vil jeg anbefale det på sterkeste. Du vil lære deg selv å kjenne.

Mitt tips er å være åpen om dine utfordringer. Dette syntes jeg var skummelt

i starten, jeg var redd for å bli dømt. Men jeg har hele veien blitt

møtt med forståelse og blitt sett som MEG, og ikke psyke meg. Velg et

universitet som er positivt innstilt og har erfaring med å tilrettelegge

for studenter i lignende situasjoner som deg. Vissheten om at du ikke er

alene, og tryggheten om at studiene ikke vil lide om du blir dårlig, men

heller skreddersys rundt hva du klarer å gjøre, gjør at du kan fokusere på

å nyte det nye studentlivet ditt til det fulle!

Din psykiske lidelse definerer ikke hvem du er og hva du kan gjøre i livet.

Dette er viktig. Du skal respektere dine begrensninger, men også dyrke

dine styrker og tørre å utfordre deg selv litt.

Ha troa på at du klarer det!


Jeg ønsket meg en mastergrad som gav meg nok tyngde til å

jobbe med kommunikasjon for bedrifter, og som samtidig hadde

en praktisk tilnærming. Ideen fikk jeg fra å lese en diskusjon på

nettet, hvor folk hadde endt opp med å ta en master i utlandet.

Jeg visste ingenting om det å studere i utlandet, derfor måtte jeg

spørre om det aller meste. Studieagent, Lånekassen og ANSA

hjalp meg her. Det er en del som må på plass, både søknadspapirer,

språktester og den økonomiske biten. Når det gjelder funksjonshemningen

min så gikk de tingene overraskende greit.

Universitetene er vant til å forholde seg til det, og er veldig flinke til å følge

opp. F.eks. hjalp de meg å finne egnet studentbolig på campus. Jeg har

ansatt en annen student for å hjelpe meg med praktiske ting i hverdagen.


BJARTE

Bjarte (26) har CP, er rullestolbruker, og tar master i

Corporate Communications, Marketing and PR ved Leeds

University Business School.

Det viktigste rådet jeg kan gi er å informere universitetet tidlig og informere

om de behovene du har. De er veldig opptatt av å legge til

rette for at alle studenter skal fungere best mulig i skolehverdagen.

Jeg hadde aldri trodd at jeg kom til å studere utenlands. Da jeg begynte

å tenke på det var jeg sikker på at det kom til å bli stress med

all planleggingen og tilretteleggingen, men det har gått veldig greit.

Hvis noen ønsker å oppleve noe nytt, eller tror det faglige opplegget vil passe

dem bedre, så oppfordrer jeg til å vurdere et studieopphold i utlandet. Det

man tror er umulige hindringer kan vise seg å være lett gjennomførbart.


O

D

I

N

Odin (26) studerer medisin i Ungarn, Pécs, og har

Diabetes Mellitus type 1.

Jeg bestemte meg for å studere medisin først etter at jeg var ferdig

med videregående skole, og ønsket ikke å bruke tid på å omgjøre

femmere til seksere, og det ble derfor naturlig å se mot utlandet.

I tillegg har hele familien min studert i utlandet og tatt med

seg verdifull erfaring hjem til Norge, noe jeg også så nytteverdien i.


Å ha en livstidsykdom som Diabetes Mellitus type 1 kan gi et handikap

i alle aspekter av en persons liv, og da ikke minst studier, reise og opphold

utenlands. Det må også nevnes at det er en individuell sykdom

som kan oppleves meget forskjellig fra person til person.

Når det kommer til planlegging og gjennomføring av utenlandsopphold

er det absolutt mulig. Det er flere måter å gjøre det på, men personlig

har jeg vært heldig med støtte fra familie og ikke minst fleksibiliteten

av det medisinske apparatet som tilbys til diabetikere i Norge.

Selve sykdommen kontrollerer jeg på lik linje uansett hvor i verden jeg

er- med aktivitet, kosthold og insulin, men utfordringene kan ligge i det

å få med seg nok medisinsk utstyr til studielandet. Dette løste jeg ved

å ta med så mye som mulig utstyr da jeg dro ned første gang, holde

oversikt over hva jeg har og hva jeg trenger mer av, for så å få påfyll

når familien min kommer på besøk og/eller når jeg er hjemme i ferier.

Det må sies at denne type utstyr selvfølgelig finnes i utlandet og i Ungarn

på lik linje som i Norge, og at en resept fra legen ikke er vanskelig

å få. Men det bringer med seg ekstra kostnader samt arbeid rundt eventuell

forsikring, spesielt når vi snakker om det volumet vi diabetikere

bruker.

Som diabetiker, og ved andre livsstilssykdommer som krever tilrettelegging,

må målet og holdningen være å ikke være redd, og kunne gjøre akkurat

det samme som alle andre. Derfor vil jeg absolutt anbefale andre

studenter med behov for tilrettelegging å studere i utlandet. Det krever

litt ekstra, men man venner seg til det, og det gir en verdifull erfaring

som man kan nyte godt av senere i livet.


EKSTRAFINANSIERING AV STUDIENE

LÅNEKASSEN

Kan du ikke jobbe ved siden av utdanningen fordi du har nedsatt

funksjonsevne eller funksjonshemming, kan du få mer

i støtte. Ordningene gjelder for deg som tar høyere utdanning,

og alle er behovsprøvd.

Dette kan du ha rett på:

• Ekstrastipendet på 3 549 kroner pr/mnd. (pr. 2017) kommer i tillegg til

ordinær studiestøtte fra Lånekassen (kan beholdes også under utvekslingsopphold

i utlandet)

• Studenter som ikke kan jobbe på sommeren pga. nedsatt funksjonsevne

kan få støtte i 12 måneder.

• Dersom læringsmiljøet eller studiesituasjonen ved lærestedet ditt ikke

er tilpasset funksjonshemmingen din, kan du ha rett til støtte til forsinkelse

ut over 60 studiepoeng.

Tilretteleggingsstipend i Europa: Erasmus+

Studenter med tilretteleggingsbehov som drar på Erasmus+-opphold

i Europa, kan ha rett på Erasmus+ tilleggsstipend. Midlene skal dekke

dokumenterte ekstrautgifter ved funksjonsnedsettelser, kroniske sykdommer

eller andre tilretteleggingsbehov. For mer informasjon, ta kontakt

med post@siu.no eller erasmuspluss@siu.no


LEGATER

Stiftelsen Sofies Minde yter et særskilt stipend til studenter med

bevegelseshemning som tar bachelor- eller mastergradsstudier i Norge

eller i utlandet. Søknadsfrist er 15. september hvert år.

Les mer på Ssm.no

Hals’ legat: Legatets formål er å yte hjelp til fysisk funksjonshemmede

enkeltindivider, fortrinnsvis på områder hvor det offentlige ikke yter

bidrag, for eksempel til spesialutstyr eller utdannelse.

Isbergs fond: Legatets formål er å «yte hjelp til syke, handicappede og

lidende mennesker (voksne og barn) herunder også økonomisk nødlidende

personer. Fondets formål omfatter også oppfostring og utdannelse

av slike personer samt personer som tar sikte på å hjelpe personer

i den nevnte kategori.»

Norges Handikapforbund disponerer flere fond og en testamentarisk

gave, som det er mulig å søke midler gjennom. Søknadsfristen er 1. februar

og 1. august hvert år.

Få oversikt over legatene!

Mulighetene som ligger i stipender og legater kan være ukjent og uoversiktlig

for mange. På nettsiden Norge.legater.nu kan man fylle inn info

om seg selv, og betale kr 250,- for å få vite hvilke legater man oppfyller

kriteriene for å søke på. Man kan også søke i Legathåndboken.no. For å

få tilgang til all informasjon må man kjøpe boken.


RESSURSER

Dersom du skal på utveksling vil Internasjonal seksjon ved ditt

norske lærested kunne bistå med informasjon, råd og veiledning i

forbindelse med utenlandsstudier.

Universell - som er nasjonal pådriver i høyere utdanning for inkluderende

læringsmiljø, læringsmiljøutvalg og universell utforming,

har på sine nettsider www.universell.no samlet en del informasjon

som kan være nyttig i planleggingsprosessen.

Reiser du som Erasmus+-student? I så fall kan også det lokale

ESN-kontoret være en god støttespiller. (Erasmus Student Network)

Om du har kommet inn på en skole i utlandet og har en funksjonsnedsettelse

som krever tilrettelegging- vær åpen om det i god tid

i forveien. Mange læresteder vil da være behjelpelig med å finne

egnet bolig eller generell tilrettelegging for å kunne gjøre din studiehverdag

litt lettere.


ansa infosenter

hjelper deg gratis

NØYTRAL VEILEDNING FOR ALLE

Vi er landets eneste nøytrale informasjonssenter for studier i utlandet.

Kom til oss for veiledning, delta på informasjonskvelder og webinar

- enten du bor i Oslo eller andre steder i landet.

ansa-NETTVERKET

ANSA samler utenlandsstudentene.

- Snakk med en av dem og les om deres erfaringer på ANSA.no

VI VET HVA VI SNAKKER OM

Alle som jobber i ANSA har egen utenlandserfaring.

dET KOSTER DEG INGENTING

Hjelpen du får fra oss er selvfølgelig gratis.

www.ansa.no


BLI MED

I ANSA!

Alle som har kommet inn på en skole i utlandet

kan bli medlem av ANSA. Vi har medlemmer fra

videregående og opp til doktorgradsnivå i mer

enn 90 forskjellige land.

Som medlem i ANSA Får du:

VV

Skreddersydd forsikring

VV

Gunstig bankordning

VV

Råd og hjelp når og hvor du måtte trenge det

VV

ANSAs faglige og sosiale arrangementer verden rundt

VV

Karrierenettverk med ANSA Alumni og ANSA Karrieredag

VV

Dobbeltmedlemskap - to medlemskap til prisen av ett

VV

ANSAnytt - nyhetsbrev for alle medlemmer

ansa.no/

medlem

ANSA

Storgata 19, 0184 Oslo

Telefon: 0 45 44 / +47 22 47 76 00

www.ansa.no

Redaksjonen avsluttet: Februar 2017

Grafisk utforming: Julie Opsvik

Foto: Mooshny/Shutterstock.com

Trykk: 07 Media

MILJØMERKET

07 OSLO

- 241 344

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!