Tid - Mediamannen

mediamannen.no

Tid - Mediamannen

På denne tiden av året er det vanligvis

årsoppgjør og planer for det nye året som

opptar menighetsrådet. Men dette året er

det andre saker som blander seg inn også.

Søknadsfristen på soknepreststillingen er

gått ut.Vi fikk 12 søkere, derav flere med

lang erfaring fra prestestillinger. Det blir

spennende å følge med videre. Blant så

mange gode søkere gjelder det å finne den

som passer best hos oss. En gang i august vil

vi ha den nye soknepresten på plass.

Dette året er det siste i dette menighetsrådets

periode. Mer om valget nedenfor.

Godkjenningen av regnskapet for 2004 var

enkelt og greit i år. 2004 var et meget godt

år økonomisk for Olsvik menighet. Slik vi

ser det i dag, ser det også meget greit ut for

2005. Men det betyr ikke at alt er

rosenrødt. Kirkevergen – Bergen kirkelige

Som kjent er det Stortingsvalg høsten 2005.

Det betyr at det også er valg av Menighetsråd

i alle landets menigheter denne høsten.

Olsvik menighetsråd har fastsatt valget til

søndagene 9. og 16. oktober.Valget vil finne

sted i kirken etter at gudstjenestene disse

dagene er slutt. Det vil også bli anledning til

å stemme på menighetskontoret uken

mellom disse søndagene, samt å

forhåndsstemme i ukene før. Nærmere

opplysninger om dette kommer senere.

Men skal det bli valg må det også være

valgliste – eller valglister. En gyldig valgliste

må inneholde minst 15 navn (det skal velges

10 og være 5 vararepresentanter) og være

underskrevet av 10 andre som har stemmerett.

For å ha stemmerett (og være valgbar)

må en fylle 18 år senest 31. 12. 2005, være

medlem av kirken, og bo i Olsvik sogn.

OLSVIK MENIGHETSBLAD

Nytt fra menighetsrådet ved leder Arne Tandberg

fellesråd har fått ordre om å spare av

Bergen kommune. Den har som vi vel har

merket fått sterkt forverret økonomi i det

siste, og bruker ”ostehøvel” på alle budsjettposter,

også kirken. Foreløpig har kirkevergen

varslet at han i 2006 må kutte 10 –

12 millioner i sitt budsjett.

Det kommer til å merkes! En ting er at

kirkevergens tilskudd til menighetens drift

vil bli kraftig redusert, og i tillegg

omorganiserer man for å spare penger.

Kirketjenerne er det første som får smake

dette, fra 1. juli skal kirketjenerne sendes

rundt på de forskjellige kirker og kapeller, i

prostiet, som ambulerende vaktmestere

etter mønster av skolene. Lignende

ordninger vurderes også med andre

stillinger.

Vi sier ofte at vi har en statskirke i Norge.

Hadde så vært tilfelle, ville dette gått langt

Valg ‘05 tekst: Arne Tandberg

Valglister må være menighetskontoret eller

menighetsrådsformannen i hende senest 9.

september kl. 24.00.

Menighetsrådet har satt i gang arbeidet med

å få utarbeidet et listeforslag. Siste delen av

nominasjonsnemden blir valgt på

menighetens årsmøte søndag 3. april. Men

det står andre fritt å komme med andre

listeforslag.

Menighetsrådet er en viktig institusjon. Det

er dette rådet som skal lede menighetens

arbeid, finne ut hva menigheten skal bruke

sine krefter og sin økonomi til, sørge for at

vi har en velordnet økonomi og skaffe frem

frivillige arbeidere. Selvfølgelig har vi ansatte

arbeidere, men menighetsrådet sitter med

ansvaret for å få koordinert arbeidet i

menigheten. Denne gangen ser det ut til at

bedre. Sannheten er at vi har en kommunekirke,

for det staten gjør, er å skaffe midler

til preste- og kateketstillingene, alt annet er

kommunenes ansvar. Og situasjonen i dag er

som vi vet at staten har godt om penger ”på

bok” – mens kommunene roper stadig

høyere om at de ikke har råd til noen ting.

Samtidig vet vi at det arbeides med en helt

ny kirkeordning, hvor kirken er løsrevet fra

både stat og kommune. Da må kirken selv,

som alle våre frikirker, skaffe alle nødvendige

midler til sin drift. Frikirkene har klart dette

i alle år, så da burde vel vi også greie det.

Det skader ikke å starte oppvåkningen til

nye tider alt nå. Uten mer frivillig innsats og

større offer i årene som kommer, vil kirken

måtte innskrenke sitt tilbud, og mange

menigheter legge ned sin virksomhet. Men i

Olsvik ønsker vi å satse videre og utvide

arbeidet. Det makter vi – hvis mange nok er

villige til å ta et tak!

det er en del som er villige til å fortsette i

rådet en ny periode. Det tror vi er sunt, på

den måten blir det kontinuitet i arbeidet.

Men det trengs også nytt blod, nye personer

med nye tanker og ideer som er villige til å

ta et tak for Olsvik.

Vi trenger forslag på personer vi kan be om

å komme med i rådet, og vi trenger

personer som sier ja når de blir bedt om å

være med. De siste gangene har vi akkurat

greid å skaffe de 15 navnene som er

minimum, denne gangen var det kjekt om vi

fant flere navn, så vi kunne få et skikkelig

valg. Har du forslag på gode kandidater, så

kom med dem. Blir DU spurt, så ta imot

utfordringen og si JA. Det er mange rundt

om i menigheten som sitter inne med

erfaringer, talenter, kunnskap og nådegaver.

La oss få ta det i bruk!

Menighetens årsmøte søndag 3. april

Vil du vite hva som egentlig skjer i Olsvik menighet?

Vil du si din mening om hvordan menigheten skal

bruke penger og ressurser?

Kom på årsmøtet og benytt sjansen!

Møtet starter umiddelbart etter gudstjenesten.

3

More magazines by this user
Similar magazines