Views
1 year ago

Bygdejol 1971

Julehefte utgjeve av Kvam Soge- og Kulturminnelag

ser og høyrer på dei

ser og høyrer på dei brølande passbåtane som gjer sjøen til ein livsfårleg leikeplass både for seg sjølv og andre, og som skitnar både luft og sjø, so fær ein inntrykk av ei viss forjagd rastløysa. Det ser ut som folk er på leiting etter eit eller anna som dei aldri får fart nok til å nå. Då tenkjer eg stundom på eit anna bilete. Ein stavstill sundagsføremiddag frå mi barndomstid. Kyrkjebåtane kom glidande langs landet, med lange, seige åretak. Karane sat ved årane med kvite skiorteermar. Konene i bakskuten med kvite skaut. For eit bilete av høgtid, ro og harmoni. Dei trong ikkje skunda seg, dei hadde reist so tidleg heimanfrå at dei visste dei nådde fram i god tid likevel. Der var ikkje utslitne nervevrak som trong avkobling i sanselaus fart der ombord. Robåterl sin tidsalder vara lenge. Det er tvilsamt om motorbåtane og bilane har so mange tusen år framfor seg. Når det no ser ut for at hans dagar er talde, so lat dette vera eit lite minneord både om båten, dei som bygde han og dei som bruka han. 25

.S;::::.$+:: s s s s s s s + + + .s * i:n: + "s +i:::: + + si:ii: s + + + s + JåL::i:i JåE::::: Y""Y""', 26 $i::::.S.:::::$:ii::.#:::::$:r:;.S.:r:$.t::j:+::j::S':::::+'lil.$:ri:$.;::::$.n: f7 rwamlTrasong Tone: Kvzr me vil, ungdomsflokk? Kvam, du Kvam, fagre bygd, der du ligg med bogne strender, fjell og li og grøne grender, ligg du traust i fred og trygd. Du har gjel og djupe dalar, elv og foss frå bergetram. Sterkt du til oss alle talar Kvam, du Kvam. Gamle Kvam, fedregard, du har spor [rå gamle tider etter skip og harde strider, då du vikingbustad var. Du har arv frå lredleg yrke. som har ført deg opp og fram, - arv frå feders strev og styrke, gamle Kvam. Unge Kvam, yrkestad, du er v-vrd i våre dagar for ditt-strev med eng og hagar, so dei skin av blom og blad. Du vinn ros i mange grender for dei verk di hand driv fram. Du er rik på hage hender, unge Kvam. Gjæve Kvam, åndsens liv gjev du både vern og feste, strir for framtidsmål, dei beste. når du talar, syrrg og skriv. Du har kunst og lærdom ale - har ein ungdom, staut og stram -. Du el statsmenns verk og tale, gjæve Kvam. Ja, du Kvam, framtids bygd, du har gamal arv å bera, du har nye verk å gjera, - som krev mot og dåd og dygd. Sign då Gud di leid og iagnadl Gå so trygt den vegen fram! Lev so vel i fred og fagnad, Kvam, du Kvam. Vigleik Rosseland. $.:::::"S:ri:$':i:1:.S:ri:,+:i:i:,S.fii+:i:::*.::::i$.;::::.#:::::+::IS:::i:-#::::: $.:::i;'$ ss + s+ + .#' + r{5. :!:ti + .# + s s s s s + + + s 4. s s .$'*::.$

Bygdejol 1972
Kärcher rengjøringsmaskiner - kvam agentur as
Kärcher rengjøringsmaskiner - kvam agentur as
Kärcher rengjøringsmaskiner - kvam agentur as
Kulturarv som varer, boka om pilotprosjektene
Rent Nytt - kvam agentur as
Norway Yearbook - 1971
Norway Yearbook - 1971
Kulturminner i Karmøybarnehagene - Karmøy kommune
Kvam turlag - Turprogram 2017
Fiskets Gang, nr 31, 1971
Syng som folk - Romsdal Sogelag
Blyttia_200503_skjer.. - Universitetet i Oslo
KYRKJEBLAD - Kirkene i Nord-Fron
KYRKJEBLAD - Kirkene i Nord-Fron - Den norske kirke
sammen bevarer vi svalbard - Regjeringen.no
Kartfesting av kulturminner
KULTURMINNER I GJESDAL - Gjesdal kommune
Årsrapport 2008 - NIKU
Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser - Anis
4 2010 Granvin - Hordaland fylkeskommune