Views
1 year ago

Bygdejol 1971

Julehefte utgjeve av Kvam Soge- og Kulturminnelag

Aagot ?Løqland'

Aagot ?Løqland' Stølsyninme Ovanfor Ytre Ålvik ligg det to stølar: Bjølveseter og BjølsegrØ. Tidlegare var det vanleg å ha budeier der oppe som stelte med kyrne om sumrane. Førstnemnde ligg vakkert i ei helling opp mot høgfjellet, og frå stølsvollen ser ein fiorden nedunder og fjella med siølane og breane på den andre sida. I fine, stille, varme sumardagar er det gildt å sitja der og nyta utsynet og freden som rår deroppe. Bjølsegrø ligg meir audsleg til, så der er det berre bjørkekjerr og kjesar og fjellblomar. Og så det feite fjellgraset som kyrne likar så godt. Det vakre vatnet ligg der klårt og blankt men utan botngroe og fisk. - Ein gong i tjueåra var me nokre unsdomar som ville ta oss ein tui opp til desse stølane. Me var kiende med budeiene der: Ho Anna-skreddaren os Ola-Brita på Bjølveseter, og Kar'i og Marta på Bjølsegrø. Og så ikkje å gløyma vesle Kari som då kunne vel vera 5-6 år os skulle få vera med bestemødre-- ne sine på stølen den sumaren. At me vart vel fagna på båe stØlane, treng eg ikkje fortelja, for det var visa slik den tid at folk som kom til støls skulle verta vel mottekne. Me stogga ikkie så lenge hjå Anna os Brita for det var til Bjølsegiø me hadde etla oss denne gongen. Me var endå til "bodne, opp der. I lang tid hadde me gledt oss til turen. Forventningane var store, og me vart ikkie vonbrotne. Dei som har vore-på ein gamal velhalden støl med budeier av det gode gamle slaget, kan kanskje førestella seg korleis me vart medstelte. Det er mange av oss eldre som har ugløymande minne frå turar til stølar såleis. Men det som sermerkte opphaldet på Bjølsegrø, og det iom tok oss mest, var den høgtidsame freden og den strålande gode og varmhjarta gjestmilda me vart mØtte med. Det var smil os varme handtrykk, og så var dåi så inderleg naturlege og liketil desse budeiene der dei gjekk stillfarande og stulla og stelte med miølk og mat og koppar og kar. Kva var det som gjorde det så festleg og gildt der oppe? Eg trur eg kan seia det slik som det 33

står i songen at

KYRKJEBLAD - Kirkene i Nord-Fron - Den norske kirke
Bygdejol 1972
Kirkelig fellesråd - Drammen kommune
Kärcher rengjøringsmaskiner - kvam agentur as
Kärcher rengjøringsmaskiner - kvam agentur as
Kärcher rengjøringsmaskiner - kvam agentur as
KYRKJEBLAD - Kirkene i Nord-Fron
Askeladden - Munin - Universitetet i Tromsø
Konsekvensutgreiing – arealdelen av kommuneplanen
pdf-fil - Sogn og Fjordane fylkeskommune
Last ned fil her - Arkeologisk museum
Ta vare på Svalbard - Sysselmannen
Kulturminner - Norsk olje og gass
KYRKJEBLAD - Kirkene i Nord-Fron
Kristendommen - Linksidene
Digte og sange
Sommer i Nesbyen
Blad nr. 2 - Losskøyta Frithjof II
Fiin gammel aargang - Riksantikvaren
Naturvårdsprogrammet - Ale kommun
DESTINASJON MARRAKECH - VG
Turistguide Røros.pdf - Melhus Turbuss
Preview - Norøl
TYRKIA - Solresor
2008-3 - kirkene i Kragerø