Views
1 year ago

Bygdejol 1971

Julehefte utgjeve av Kvam Soge- og Kulturminnelag

God iul og godt nytt &r

God iul og godt nytt &r til bygdelolk ute og heime! MUNDHEIM: Kilen & Tombre Mek. Verkstad OMASTRAND: A/S F jellstrand Aluminium Yachts O. Tufta landhandel STRANDEBARM: Bergljot Bakke Frisersalong Astrid Boland frisersalong Bru Bensinstasjon Eikenes Giestgi.,;eri S trøndeb arm H usmor skule Strandebarm Sparebank Tunold Pensionat FOSSE: Kr. H eradstyeit Treyarefabrikk Oskar Mikkelsen Elektr. forretning Reidar Solberg landhandel Strandebarm Meieri Strandebarm Samyrkelag RØYRVIK: Th. H i artnes, handelsmann Harald Liones Gartneri Jakob Liones Hønseri ' TØRVIKBYGD: Endre Augestad, traktor- og kompressordrif t P. L. Berge landhandel Berges Bakeri Solhaug Gartneri Tørvikbygd Handelslag KVAMSKOGEN: Sandtt enseter H otel, T eigaber g Tokagj eI F i ellstova, Tokagi el U ngdomsheimen, Kv ernavollen NORHEIMSUND: Nils Aksnes & Co. Avd. Øystese Thorleif Albrigtsen, urmaker Banan-Matthiessen A/ S, Eirik Skutlaberg Bergen Hardanger Billag A/S Berge Bergesen, installatør Bjørgulv Bjørgum, gullsmed Henry Bruflat Einar Erdal, tannlege Fjordservice v/ Jon Hausberg & Co. Jon Fonnaland, drosjeeigar Fossastova kafe Alf Fosse, advokat Fotoservice Miner alv annf ab rikken F ram Framnes Ungdomsskule Gimle Gard & Planteskule 45

Gimle Handelsgartneri HSD-bilane Hardanger Fotosentral Hardanger Fysikalske Institutt Hardanger Industri Hardanger Kristelege Bok- & Papirhandel Hardanger Merkantile Kontor Hardanger Renseri Hardangersko A/S Ingeniør Høgenæs & Co. A/S Iversen Pensionat Kvam Branntrygdelag - giensidig Ktt am F iskematf or r etnin g Kyam Rekneskapskontor A/S Geir Larssen Frisør Avd. Øystese Lid Jarnindustri Mo Auto Bjarne Mo, byggmeister Mo Sport A/S Trygve Nordtveit, lege N orheim Damefrisersalong Norheim Gartneri Norheimsund Elektriske AlS N orheimsund F ar gehandel Norheimsund Fjord Hotel Norheimsund Handelslag N orheimsund H andelsskule N or heim s und M anuf akt ur Norheimsund Mek. Verkstad N o rheimsund T r elas thandel N orheimsund T uristheim N orheimsund Y rkes skule Norske Esso AIS Torleiy Nygard, byggmeister Ander s N y går d, Ias t eb iltr an s p or t Kirsten Oma kortevarer - parf ymeriartiklar Pedersen's Hanskeføbrik A/S Radio-Elektro F inn Røsseland, murmeist er N. Sandven og Sandven Hotel O. G. Sandven Eftf. taqetser- 'f orretning Harald Seim Sidførskule L/ L Skutlaberg Kjøthandel Bjørn Skaar, advokat Skaars Bok- og Papirhandel AIS og Norheimsund Kiosk H. Soldal Sportsforretning Steinsdalen H andelslag T. T. Storaas OIav Sørheim landhandel Tolo Frisersølong E gil Tveit, distriktsveterinær OIav Magnus Tt,eit, tannlege M iki eI Vallattd Gartneri Brødr. Vangdal & Co. Møblar og mØbelutstyr Alf Vikør, kolonial - steintøy Alfred Vikør, fotograf Vikørs Bakeri Vikøy Sparebank \Uilhelmsen Bakeri og Konditori Aarseth's Dreieri ØYSTESE: Lars K. Berge, løstebileigar Bjørke Bdtbyggeri avd. Øystese Sigurd Bjørke Tor M. Biørke Sigurd B i ørkelund, by ggmeister Bleie Møbelfabrikk Borge Staudegartneri Erling B orlaug, skreddarmeister Alt i dam+ og herreklær, bunader og uniformer Bruheim Ki øtforretning ByCe & Sagbruk AlS T or stein Børpe, dreiarverkstad Birger Børven, lastebileigar Hogne Børven, drosjeeigar Døssland Matsenter Lars Eides Rederi Peer-Olav Engseth, distriktslege J ohs. Evanger, skreddarmeister Frithjof Evensen, læge Sv erre Flateb ø, kompr es sordril t Tor Flatebø Froestad Bdtbyggeri. 46

KYRKJEBLAD - Kirkene i Nord-Fron - Den norske kirke
Bygdejol 1972
Kirkelig fellesråd - Drammen kommune
Kärcher rengjøringsmaskiner - kvam agentur as
Kärcher rengjøringsmaskiner - kvam agentur as
Kärcher rengjøringsmaskiner - kvam agentur as
KYRKJEBLAD - Kirkene i Nord-Fron
Askeladden - Munin - Universitetet i Tromsø
Konsekvensutgreiing – arealdelen av kommuneplanen
pdf-fil - Sogn og Fjordane fylkeskommune
Last ned fil her - Arkeologisk museum
Ta vare på Svalbard - Sysselmannen
Kulturminner - Norsk olje og gass
KYRKJEBLAD - Kirkene i Nord-Fron
Kristendommen - Linksidene
Digte og sange
Sommer i Nesbyen
Blad nr. 2 - Losskøyta Frithjof II
Fiin gammel aargang - Riksantikvaren
Naturvårdsprogrammet - Ale kommun
DESTINASJON MARRAKECH - VG
Turistguide Røros.pdf - Melhus Turbuss
Preview - Norøl
TYRKIA - Solresor
2008-3 - kirkene i Kragerø